Javni razpis - SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja.  Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov.

Cilji javnega razpisa so:

•             izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalni trgom,

•             Izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,

•             povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Prvi rok za oddajo vloge je 8.9.2020

Več o razpisu najdete na spletni strani podjetniškega sklada 

Fotogalerija