JAVNI RAZPISI – MKGP

Iz naslova ukrepov PRP  2014 – 2020 sta objavljena naslednja razpisa:

15. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

6. javni razpis za podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Več informacij na: https://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi

Fotogalerija