BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI IMENOVALA NOVO DEKANJO

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI IMENOVALA NOVO DEKANJO

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo, je za mandatno obdobje 1.10.2020 - 30.9.2022 postala prva dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Volitve organov Biotehniške fakultete so potekale 7. 9. 2020, dekanske insignije pa je v sklopu podelitve Jesenkovih nagrad predal dosedanji dekan prof. dr. Emil Erjavec.

Več na: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/novosti/

Fotogalerija