BIGOSPODARSTVO: NOVA RAZVOJNA IN POSLOVNA PRILOŽNOST V AGROŽIVILSTVU

Na spletnem dogodku 7. aprila na temo »Biogospodarstvo - nova razvojna in poslovna priložnost v agroživilstvu« je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS predstavila rezultate štiriletnega mednarodnega projekta AlpBioEco iz programa Interreg Območje Alp. Trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo in biogospodarstvo predstavljajo številne možnosti za nov gospodarski razvoj in oblikovanje novih razvojnih politik, zlasti na podeželju in tudi širše.

Dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je izpostavila pomen agroživilstva v Sloveniji, ki se vse bolj usmerja v biogospodarstvo in trajnostno uporabo obnovljivih virov. Potenciali, ki jih ima biogospodarstvo v Sloveniji, je zlasti lesna biomasa. Obstajajo tudi raznolike možnosti izboljšanja rabe odpadkov in stranskih tokov v živilskopredelovalni industriji. Te so najbolj izrazite v mlekarstvu (npr. sirotka, pridobivanje raznih frakcij, kemikalij) in pivovarski industriji (pivske tropine, pivovarski kvas). Priložnosti so tudi v izolaciji biološko aktivnih komponent, proizvodnji mikrobnih encimov, izolaciji vlaknin za izdelavo papirja/embalaže, otrobi, tropine in drugo. Potenciale imamo tudi za zmanjšanje obsega odpadne in zavržene hrane.

V Evropski uniji je 59 % biomase namenjene za proizvodnjo krmil in hrane, 17 % za bionergijo, 4 % za biogoriva in 20 % za druge izdelke. Krožno gospodarstvo je priložnost za prebojne inovacije, zato moramo izkoristiti razvojni potencial, ki ga omogočajo domači naravni obnovljivi materiali.  Za učinkovit prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo bo potrebno prilagoditi vse politike od industrijske, raziskovalno-inovacijske, do politike izobraževanja in zaposlovanja. Pojavlja se potreba po vključitvi krožnega gospodarstva v naslednji operativni program tako s posebnimi javnimi razpisi za krožno gospodarstvo (tematizacija) kot s funkcionalnim poudarkom pri drugih področjih (naložbah v inovacijske projekte).

Rezultati štiriletnega projekta AlpBioEco se prikazujejo v oblikovanju treh verig vrednosti in sicer na področju jabolk, orehov in zelišč. Tako lahko iz ostankov jabolk, ki nastanejo pri predelavi, izdelamo uporabne biorazgradljive slamice, ali iz jabolčnih tropin jabolčno moko obogateno z antioksidanti. Na področju zelišč lahko pridelamo zeliščno pomirjevalno sredstvo, eterična olja ali dude za dojenčke. Pri orehovi verigi vrednosti lahko izdelamo iz orehove pogače orehove namaze in orehove flipse.

Projekt je ustvaril številne ideje na področju krožnega gospodarstva. Predstavljenih je bilo pet zanimivih poslovnih praks, ki vpeljujejo principe krožnosti in se že izvajajo v Sloveniji. Svoje prakse so predstavili predstavniki Inštituta za celulozo in papir, podjetja Paradajz, podjetja Panvita EKOTEH, podjetja Bevo in Hiše vin Kokol.

Več informacij o projektu: AlpBioEco Website

Predstavitveni video projekta: AlpBioEco presents itself!

Brošura dobrih poslovnih praks: Best Practice Brochure

 

Vse prezentacije in posnetki predavanj spletnega dogodka z dne 7. aprila so na voljo TUKAJ.

Fotogalerija