POROČILO Z DOGODKA: Akademija za embalažo

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo – SRIP HRANA in Kompetenčni center za razvoj kadrov – KOC HRANA 2 sodelujeta na področju kadrov. SRIP HRANA ponuja strateški pogled na kadre in se osredotoča na kompetence prihodnosti, KOC HRANA pa se osredotoča na usposabljanje kompetenc sedanjosti – tistih, ki jih zaposleni v agroživilski industriji dnevno potrebujejo. Pri tem velja izpostaviti trajnost, eko design in embalažo, kar je bila tudi osnova večdnevnega spletnega dogodka »Akademija za embalažo, ki prihaja v stik z živili«, ki je potekal od 18. 5. do 2. 6. 2021.

V šestih dneh strokovnega programa so strokovnjaki iz Gospodarske zbornice Slovenije in zunanji strokovnjaki iz inštitutov, fakultet, državnih organov in drugi predavali o različnih vidikih, povezanih z embalažo, udeleženci pa so se seznanili s številnimi novostmi. Področje embalaže je bilo namreč v preteklem obdobju na udaru zaradi sprejetih evropskih strategij in nacionalnih predpisov, ki bodo imeli učinke na poslovanje in delovanje podjetij. Dogodek je vključeval zakonodajne vidike embalaže, potrošniške trende in uvajanje pametne ter aktivne embalaže na trgu, dodana vrednost pa je tudi povezovanje več kot 30 sodelujočih podjetij in različnih strokovnjakov. V zaključku so podjetja predstavila aktualno stanje na področju embalaže, udeleženci pa so spoznali, katere vsebine so ključne za napredek in s katerimi strokovnjaki iz institucij lahko poslovno sodelujejo. To je tudi osnovni namen SRIP HRANA, kjer povezujemo gospodarstvo in institucije znanja.

Fotogalerija