Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

V okviru javnega razpisa želijo podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN - Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat pilotno-demonstracijskih projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.

Rok za oddajo vlog je 18. julij 2022.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Fotogalerija