Ustanovljeno nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil

Sporočilo za medije

Ljubljana, 14. junij 2022; Stičišče bo osrednja točka povezovanja strokovnjakov, ki se ukvarjajo s senzorično znanostjo na nacionalnem nivoju in ki delujejo v podjetjih ali partnerskih inštitucijah strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA. Ustanovitev nacionalnega stičišča je pomemben doprinos k razvoju in večji prepoznavnosti ter inovativnosti slovenskega agroživilstva.

Nacionalno stičišče je ustanovila GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sklopu aktivnosti SRIP Hrana s področja trajnostne pridelave hrane.

Glavni cilji stičišča so:
- spodbujanje sodelovanja, razprav in raziskav na področju senzorike,
- spodbujanje skupnih izobraževanj,
- zagotavljanje priložnosti za mreženje preko formalnih in neformalnih dogodkov,
- spodbujanje strokovnega razvoja strokovnjakov s področja senzorike,
- vzpostavitev ustrezne infrastrukture za izvajanje senzoričnih raziskav,
- implementacija novih znanj na področju senzoričnih in potrošniških raziskav, merjenja in modeliranja navad in percepcije potrošnikov v gospodarsko okolje s ciljem razvoja novih izdelkov,
- spodbujanje strokovnega ravnanja senzoričnih znanstvenikov s podpiranjem etičnih, pravnih in ustreznih laboratorijskih praks,
- promocija poklica in spodbujanje mladih strokovnjakov za izbiro poklicev s področja senzorike in
- povezovanje z organizacijami za senzorične znanosti v Evropi in izven Evrope.

Nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil je odprte narave in bo sprejemalo nove člane, ki v Sloveniji delujejo na področju senzorike v agroživilstvu in ki delijo skupne cilje.

Na ustanovni seji je zbrane preko spleta nagovorila Paula A. Varela Tomasco, predsednica evropskega združenja za senzoriko (European Sensory Science Society), v okviru katerega že vrsto let združujejo strokovnjake s področja senzorične znanosti. Z današnjo formalno vzpostavitvijo nacionalno stičišče postaja polnopravni član evropske mreže strokovnjakov s področja senzorike.

Dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in koordinatorka SRIP HRANA je ob tej priložnosti izpostavila: »Za ustanovitev nacionalnega stičišča za senzorične raziskave živil smo se odločili, saj smo opazili pomanjkanje koordiniranih aktivnosti na tem področju. Slovenski strokovnjaki, bodisi iz podjetij ali iz inštitucij, imajo obilico znanja s področja senzoričnih raziskav v agroživilstvu. S povezovanjem strokovnjakov v enotno stičišče na nacionalni ravni bomo pridobili močan steber znanja in izkušenj, ki bogati vsakega vključenega člana.«

Ustanovne seje nacionalnega stičišča za senzorične raziskave živil so se udeležili predstavniki različnih agroživilskih podjetij in inštitucij.


Dodatne informacije:
mag. Anita Jakuš, 01 58 98 003, anita.jakus@gzs.si

Fotogalerija