Novosti na področju ekološke zakonodaje

Novosti na področju ekološke zakonodaje

V torek 13. septembra 2022 smo za naše člane izvedli informativni dogodek na katerem je predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Maja Žibert, podrobno predstavila vsebino Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva (ANEK) v Sloveniji do leta 2027. V prihodnjih petih letih bo poudarek zlasti na :

 • povečanju obsega ekoloških kmetijskih zemljišč, namenjenih rastlinski pridelavi za trg,
 • zagotavljanju učinkovitega podporno okolje za ekološke kmetije, vključno z nadgradnjo sistema svetovanja, pospeševanja in izobraževanja, ki bo ustrezalo potrebam sektorja,
 • krepitvi povezovanja ekoloških kmetij v ustrezne oblike in
 • povečanju dostopnosti in obsega ekoloških živil na trgu, tudi v trgovskih verigah, gastronomiji, turizmu in javnih zavodih.

Celotno besedilo ANEK-a si lahko preberete tukaj.

V nadaljevanju je Dane Podmenik predstavil rezultate projektne naloge z naslovom: « Analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji «, ki je prva tovrstna analiza po več kot desetih letih. Projektna naloga je razdeljena v 5 glavnih sklopov :

 • SKLOP 1 : Analiza obsega in dinamike ponudbe in povpraševanja eko živil
 • SKLOP 2: Analiza potrošniških navad in odnosa do eko živil
 • SKLOP 3: Analiza uvoza in izvoza z eko živili
 • SKLOP 4: Analiza cen in cenovnih trendov
 • SKLOP 5: Analiza potenciala za rast ponudbe s slovenskimi ekološkimi živili

Rezultati kažejo, da je trg z ekološkimi živili v Sloveniji vreden 58 milijonov evrov, letna rast pa je 15 odstotna. Kmetije največ lastnih ekoloških pridelkov in izdelkov prodajo neposredno na kmetiji. Delež prodaje trgovskim verigam ostaja nizek.  Skupna nabavna vrednost ekoloških živil v javnih zavodih ter pri drugih zavezancih za javno naročanje je v letu 2019 znašala okoli 18 milijonov evrov. Glavna ovira pri nabavi slovenskih ekoloških živil je predvsem cena, pa tudi dostopnost (ponudnikov, količin, raznovrstnosti) in kontinuiteta. Rezultati analize kažejo, da se je v zadnjih letih ponudba ekoloških živil v trgovskih verigah močno povečala. Skupni prihodek od prodaje ekoloških živil v trgovskih verigah je v letu 2019 znašal okoli 110 milijonov evrov, od tega 10 milijonov evrov izključno za ekološka živila slovenskega porekla. V HORECA sektorju je promet z ekološkimi živili še vedno zanemarljiv. Ključni predlog za izboljšanje ponudbe ekoloških živil v HORECA sektorju je v povezovanju in skupnem nastopu slovenskih proizvajalcev ekoloških živil ter uvedba subvencij za ponudnike storitev s tovrstno ponudbo.

V zaključnem delu je mag. Maja Žibert podrobneje predstavila novosti nacionalnega pravilnika in uredbe za ekološko kmetovanje, ki sta stopila v veljavo 18. avgusta 2022.  Glavne novosti so predvsem na področju:

 • pravil pridelave in predelave
 • nadzornega sistema
 • označevanja
 • možnosti skupinskega certificiranja
 • certifikata

Od 1. julija 2023 bo na voljo tudi evropski spletni iskalnik po ekoloških certifikatih iz držav EU in tretjih držav.

Predstavitve z dogodka :

1. Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva in v Sloveniji do leta 2027, mag. Maja Žibert, MKGP

2. Analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Slovenije Dane Podmenik in Končno poročilo projektne naloge  430-102/2021, IRSA, Inštitut za razvojne in strateške analize 

3. Predstavitev novega nacionalnega pravilnika in uredbe za ekološko kmetovanje, mag. Maja Žibert, MKGPFotogalerija

Fotogalerija