NAGRAJENE NOVE TEHNOLOGJE V KMETIJSTVU

NAGRAJENE NOVE TEHNOLOGJE V KMETIJSTVU

Nove tehnologije v kmetijstvu omogočajo učinkovitejšo proizvodnjo kakovostne hrane, ki je obenem prijaznejša do okolja in rejnih živali. V Sloveniji obstaja kar nekaj primerov dobrih praks, med njimi so tudi člani in partnerji SRIP HRANA.

Kmetijsko podjetje Žipo Lenart je na 7. konferenci Nove tehnologije v kmetijstvu prejelo priznanje za najboljšega uporabnika novih tehnologij. Pridelovalne površine obdelujejo s stroji za ohranitveno obdelavo tal ter z napredno kmetijsko mehanizacijo precizno nanašajo fitofarmacevtska sredstva in gnojila. Z žitnim kombajnom, ki med drugim omogoča kartiranje na posameznih oddelkih polja, lahko pridobivajo povratne informacije o uspešnosti predhodnih opravil. Z digitalizacijo v hlevu pa rejnim živalim odmerjajo ustrezno količino in sestavine hrane ter spremljajo mikroklimatske pogoje.

Drugi finalist za najboljšega uporabnika novih tehnologij je bila zadruga Klet Brda. S partnerji so vzpostavili prvi slovenski pilotni projekt pametnega vinogradništva z daljinskim nadzorom škodljivcev v vinogradih, kar bo lahko pomembno prispevalo k bolj trajnostni pridelavi grozdja.

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je bila z robotom za obiranje stebelne zelenjave izbrana za najboljšo idejo na področju novih tehnologij. V Laboratoriju za robotiko so razvili pametnega mobilnega robota za obiranje špargljev, s katerim bi lahko nadomestili pomanjkanje delavcev za to zamudno in naporno opravilo. Za najboljšega ponudnika novih tehnologij pa je bilo izbrano podjetje Lavrih, ki razvija profesionalno mehanizacijo, prilagojeno za potrebe gorskih kmetij.

Med primeri dobrih praks uspešne digitalizacije in robotizacije kmetije sta bila predstavljeni sodobni mlekarska in sadjarska kmetija. Simon Čretnik, mladi pridelovalec mleka je v novem hlevu za prosto rejo krav molznic uvedel inovativna HWF tla (High wellfare floor), ki živalim zagotavljajo udobje ter obenem omogočajo večjo mlečnost. Tla so sestavljena iz treh plasti, ki prepuščajo tekočino in omogočajo takojšnje ločevanje urina in blata, ki ga s tal odstrani robot. Tako preprečijo bolezni in občutno zmanjšajo izpuste amonijaka, ki nastaja v hlevu. Zaradi inovativnih tal njihov hlev ogledujejo tudi kmetje iz tujine. Kravam je 24 ur na dan na voljo molzni robot, za praskanje imajo krtače, ventilatorji pa skrbijo za svež zrak in nižjo, kravam prijaznejšo temperaturo.

Vinko Medved, mladi pridelovalec sadja s pomočjo digitalizacije oddaljeno preverja vremenske parametre v sadovnjaku, kar mu omogoča pravočasno ukrepanje v primeru prenizkih temperatur. Na kmetiji imajo tudi fotovoltaiko na strehah, namakalni sistem s svojim zajetjem vode, hladilnice in stroje za sortiranje jabolk.

Predstavitev dobrih praks in razglasitev zmagovalcev natečaja je potekala 2. 12. 2022 v okviru Agrobiznisa, projekta Časnika Finance.


Fotogalerija