SRIP-i – pomemben inštrument za konkurenčnost Slovenije

Strateška razvojno inovacijska partnerstva so izjemno učinkovit inštrument za povezovanje na področju raziskav, razvoja in inovacij ter kot taki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in dvigu dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, so se strinjali udeleženci povezovalnega dogodka na GZS »SRIP-i in gospodarska konkurenčnost Slovenije«.

»Če želimo spodbuditi inovativnosti, mora biti področje razvoja, raziskav in inovacij usklajeno s potrebami gospodarstva. Zato je GZS prevzela vlogo posrednika med gospodarstvom in znanostjo ter pritegnila tudi vlado, da skupaj ustvarimo temelje s ciljem, da hitreje pridemo od invencij do materializacije inovacij na trgu,« je uvodoma dejal predsednik GZS Tibor Šimonka. Dodal je, da še vedno obstajajo stereotipi, da znanost in gospodarstvo ne sodita skupaj. Prav SRIP-i pomagajo rušiti te stereotipe. In še več. Nudijo prostor za sodelovanje in povezovanje celo konkurentov, ki so v SRIP-ih prepoznali platformo za premagovanje skupnih izzivov.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič je sodelujoče v SRIP-ih pozval k proaktivnemu delovanju, saj je poleg sofinanciranja s strani države pomembno predvsem koliko in na katerih področjih je industrija pripravljena prispevati k razvoju. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij kot koordinator SRIP HRANA je poudarila pomen sodelovanja v mednarodnih projektih, kjer imajo možnost sofinanciranja tudi naša podjetja. Za prehransko varnost je zelo pomembno, da je celotna veriga sklenjena, trajnostni cilji in krožno gospodarstvo pa so osnova vseh agroživilskih sektorjev. Avtomatizacija, digitalizacija in robotizacija so ključne za nadaljnji razvoj panoge. Predstavili smo tudi nekaj primerov dobrih praks medsebojnega sodelovanja članov SRIP HRANA na področju raziskav in razvoja tako med raziskovalnimi institucijami kot kmetijskimi in živilskimi podjetji.

Trajnostna proizvodnja hrane ostaja ena izmed prednostnih področij tudi v novi nacionalni Strategiji pametne specializacije.

Fotogalerija