Anketa o prepoznavanju potreb po izobraževanju na področju trajnostnih prehranskih sistemov in zelenega prehoda

V okviru projekta "ULTRA@AGRIFOOD," ki ga izvaja Univerza v Ljubljani v obdobju 2023-2025, bodo vzpostavljeni novi brezplačni programi izobraževanja na področju trajnostnih prehranskih sistemov in zelenega prehoda. V projektu sodeluje šest fakultet Univerze v Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Filozofska fakulteta in Fakulteta za strojništvo.

Krajši, ciljno usmerjeni in modularni izobraževalni programi bodo oblikovani in izvajani v skladu z zahtevami in standardi sistema mikrodolazil, ki se hitro razvija v Sloveniji in drugod po EU in svetu.

Da bi čim bolje oblikovali vsebine in oblike izobraževanja, želijo pri pripravi novih izobraževalnih programov pridobiti usmeritve deležnikov prehranskega sistema in drugih področij, zato vabijo k izpolnitvi ankete, ki so jo pripravili v ta namen. Anketa traja približno 10 minut, rezultati pa bodo uporabljeni samo za pripravo analize izobraževalnih potreb. Vsi podatki bodo upravljani v skladu s predpisi uredbe o varstvu podatkov.

Odgovorna oseba projekta je prof. dr. Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kontaktna oseba pa je mag. Katerina Ivanovska, odgovorna administratorka projekta (eit.food.slo@bf.uni-lj.si).

Rok za izpolnitev ankete je petek, 10. november 2023.

Povezava do vprašalnika: https://1ka.arnes.si/a/d1138c46

Fotogalerija