HIGHFIVE – priložnost za sofinanciranje inovativnih digitalnih rešitev živilske industrije

Na hibridnem dogodku projekta HIGHFIVE so se predstavili novi člani konzorcija, med katerimi sta tudi živilsko in tehnološko podjetje iz Slovenije, ki sodelujeta pri razvoju digitalne tehnologije za optimizacijo proizvodnih procesov. Objavljeni so bili tudi rezultati 1. javnega razpisa, kjer so bili člani GZS-ZKŽP izjemno uspešni. Mala in srednja živilska in tehnološka podjetja so se povezala in predložila posamezne predloge za razvoj in implementacijo tehnoloških rešitev, ki naslavljajo konkretne izzive živilske industrije. 

Iz Slovenije je bilo predlaganih 11 projektov, od katerih so bili štirje odobreni (od skupno devetih odobrenih projektov). Tako bo skoraj polovica vseh sredstev iz javnega razpisa, pri katerem je sodelovalo 9 evropskih držav, namenjena financiranju digitalizacije slovenskih živilskih podjetij. Ostala podjetja bodo imela priložnost, da sodelujejo na 2. razpisu HIGHFIVE, ki bo objavljen 15. januarja prihodnje leto. Financiranje je namenjeno malim in srednje velikim podjetjem, velika podjetja pa lahko sodelujejo kot tretji partner brez direktnega financiranja.

Več o projektu HIGHFIVE: https://highfive.ss4af.com/ 

Fotogalerija