EIT FOOD štipendije za prakso v živilskih podjetjih v EU

EIT FOOD Activity Line razpisuje štipendije za študente magistrskega, doktorskega in podoktorskega študija ter mlade podjetnike. Štipendije so namenjene študentom in mladim strokovnjakom vseh smeri, ki želijo pridobiti izkušnje v realnem delovnem okolju živilskega podjetja.

EIT Food Activity Line je sestavljen iz dveh komplementarnih programov RIS Fellowships in RIS Talents. Cilj obeh programov je spodbuditi kroženje možganov in povečati inovativnost, znanje, spretnosti in reševanje izzivov v prehranskem sistemu. To počnejo tako, da podpirajo ustvarjanje in širjenje visokokakovostnega znanja in rešitev za izzive živilske industrije.

Na voljo sta dva različna programa - RIS Fellowships in RIS Talent:
1. RIS Fellowship
Štipendija RIS Fellowship je namenjena študentom magistrskega študija in mladim podjetnikom.
Izbrani kandidati bodo dobili priložnost uporabiti svoje akademsko znanje v praktičnih situacijah in razviti svoje sposobnosti reševanja problemov v gostujočih podjetjih. Pripravništvo jim bo omogočilo, da pridobijo praktične izkušnje v živilski industriji, s čimer izboljšajo svoje veščine in kompetence, povezane z delom.
Prijave: https://apply.eitfood.eu/courses/course/54-ris-fellowships

2. RIS Talents
Štipendija RIS Talent je namenjena osebam na doktorskem in podoktorskem študiju. Namen štipendije RIS Talent je pridobitev novih izkušenj, ki jih bodo študenti doktorskega in podoktorskega študija lahko prenesli v lastne akademske raziskave, in jih spodbuditi, da se pri raziskavah povežejo z gospodarstvom. Sodelovali bodo v inovativnih in R&D projektih.
Izbrani kandidati bodo pridobivali izkušnje z delom na področju raziskav in razvoja, med pripravništvom pa bodo spodbujani k sodelovanju v industrijskem sodelovanju ali podjetništvu. Imeli bodo priložnost razviti veščine kritičnega razmišljanja s sodelovanjem v inovacijskih ter raziskovalnih in razvojnih projektih, ki jih vodijo gostujoče organizacije, ali projektih Horizon Europe.
Prijave: https://apply.eitfood.eu/courses/course/53-ris-talents

Ustrezni kandidati bodo izbrani skozi večstopenjski proces, pri čemer jim bo omogočen razgovor z vnaprej znanimi gostujočimi podjetji. Uspešen razgovor pa lahko zagotovi štipendirano pripravništvo.

Prijave zbirajo do 24. marca 2024.

Več informacij o programih: https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-ris-fellowships

Fotogalerija