Javni poziv za sodelovanje pri izvedbi RRI projektov

Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov z namenom povečanja tehnično-tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS, številka 631-2/2024-4 z dne 6.3.2024.

Javni poziv je na voljo TUKAJ.

Dokument je objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za obrambo, pod rubriko Javne objave MO.

Javni poziv je namenjen vsem javnim in zasebnim podjetjem ter raziskovalnim organizacijam s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso pod dejanskim nadzorom tretje države ali subjekta iz tretje države.

Rok za oddajo prijav je 27. marec 2024 do 12. ure.

Fotogalerija