Regijsko srečanje vzhodne kohezijske regije

Drugo regijsko srečanje kmetijskih in živilskih podjetij ter regionalnih gospodarskih zbornic je potekalo v hotelu Thermana Park v Laškem za Vzhodno kohezijsko regijo. Osrednjo pozornost je dogodek namenil predstavitvi trajnostnih izzivov kmetijskih in živilskih podjetij in regionalnih gospodarskih zbornic ter inovativnosti. V uvodu sta zbrane nagovorila dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS – ZKŽP in Tomaž Benčina, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje, ki sta predstavila ključne izzive podjetij na področju trajnostnosti in inovativnosti za področje agroživilstva in Vzhodne kohezijske regije. Regionalne gospodarske zbornice Vzhodne kohezijske regije izpostavljajo predvsem potrebo po čimprejšnji ureditvi prometne infrastrukture, pomanjkanje kadrov, zlasti beg možganov iz Slovenije in med regijami, problematiko upravljanja z vodnimi viri, premalo izkoriščen potencial geotermalne energije in velike potrebe po raziskovalno razvojno inovacijski dejavnosti. Opozorile so na veliko centralizacijo Slovenije in probleme s ključno infrastrukturo v obmejnih regijah, zlasti s Hrvaško. Pričakujejo tudi večjo vlogo gospodarstva v regionalnih programih v Vzhodni kohezijski regiji. Dogodka se je udeležila tudi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal in predstavila aktualno delo GZS.

Na srečanju so sodelovali in odgovarjali na vprašanja predstavniki gospodarskega ministrstva Jernej Salecl, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Andreja Komel in z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Marko Hren. Izpostavili so novosti na področju virov financiranja, intervencije v okviru strateškega načrta SKP po 2023 in aktivnosti ministrstva za regionalni razvoj v povezavi s strategijo trajnostne pametne specializacije S5, kjer ima pomembno mesto tudi SRIP Hrana.

Dr. Ljubica Kneževič Cvelbar iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je izpostavila pomen trajnostne preobrazbe podjetij in kako se naj podjetja lotijo priprave trajnostne poslovne strategije.

Dogodek je zaključila predstavitev vloge regionalnih razvojnih agencij v Vzhodni kohezijski regiji, ki jo je podal predstavnik GIZ Regionalnih razvojnih agencij Uroš Rozman. Kaj regijske gospodarske zbornice počnejo za svoje člane pa je predstavil direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine Tomaž Kordiš.

Na srečanju so sodelovali predsedniki in direktorji podjetij Vzhodne kohezijske regije, predstavniki inštitucij in regionalnih razvojnih agencij. Dogodek je organizirala GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju z regionalnimi gospodarskimi zbornicami in Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj.

Aktivnost je bila izvedena v okviru programov usposabljanja za člane SRIP HRANA in bo pripomogla k spodbujanju sodelovanje in izmenjave mnenj med akterji v celotni verigi.

Fotogalerija

Fotogalerija