Ljubljana, 31. avgust 2022 - Na Dnevu slovenske elektroindustrije 2022, ki ga je pripravila GZS - Zbornica elektronske in elektroindustrije, so predstavniki GZS z gosti prikazali slovensko elektroindustrijo, izzive in priložnosti v panogi ter trende za prihodnost. Odvila se je tudi okrogla miza s podjetniki in strokovnjaki povezanih področij. Dogodek je zaključila otvoritev razstave  "Inovativna SI elektroindustrija", kjer so dobitniki regionalnih priznanj za inovacije predstavili svoje inovativne izdelke.

 

Leto 2021 je bilo za slovensko elektroindustrijo kljub številnim izzivom izjemno. V panogi je bilo aktivnih 1.148 podjetij, ki so skupaj ustvarila 7,22 mrd € čistih prihodkov od prodaje, kar pomeni več kot 30 % povečanje glede na leto 2020.

Trdoživost panoge, ki vseskozi išče rešitve, se je pokazala že med epidemijo covida -19, a so jo  v letu 2022 pričakali novi izzivi – izrazita podražitev energentov, ukrajinsko-ruska kriza ter nerazrešene težave z dobavo polprevodnikov. Ob novih izzivih je izjemno pomembna zavzetost vseh deležnikov, ki so povezani z industrijo, tako na ravni Evrope kot Slovenije.

Panoga je specifična tudi zaradi izrazite usmerjenosti proti tujim trgom, kjer v zadnjih letih izvoz konstantno raste. V letu 2021 so prihodki, ustvarjeni na tujih trgih, predstavljali 83,8% vseh čistih prihodkov od prodaje, pri čem je in ostaja najpomembnejša izvozna (in uvozna) država Nemčija.

»Slovenska elektroindustrija je bila in ostaja tudi vnaprej pomemben del slovenskega gospodarstva,« je v uvodnem nagovoru izpostavil generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije mag. Aleš Cantarutti,

Andreja Hlišč, direktorica Zbornice elektronske in elektroindustrije, pa je poudarila prehod v krožno gospodarstvo, vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije ter pametno industrijo. Glede strateških področij zbornica nudi vso podporo svojim članom.


Glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc je o elektroindustriji v letu 2021 povedal, da je za rast ključna predvsem dodana vrednost, ki jo je panoga elektroindustrije v lanskem letu ustvarila 1,7 milijard evrov.


Dr. Tjaša Redek z Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani je predstavila analize na področju digitalizacije, vlaganja v neotipljivi kapital in zelene zaposlitve kot vira konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij.

 

Na okrogli mizi z naslovom »Prihodnost elektroindustrije v luči zelenega in digitalnega prehoda« so vodilni strokovnjaki in predstavniki podjetij spregovorili o glavnih strateških izzivih slovenske elektroindustrije, ki zajemajo težave v dobavnih verigah, visoke cene energentov in težave s pomanjkanjem kadra. Na okrogli mizi so sodelovali mag. Aleš Poljanšek iz podjetja ebm-papst Slovenija d.o.o., dr. Marjan Pogačnik, direktor Iskra Mehanimi, d.o.o., dr. Gregor Dolinar, dekan Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani in dr. Tjaša Redek iz Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani.

Dogodek z več kot 70 udeleženci se je zaključil z otvoritvijo razstave "Inovativna SI elektroindustrija", kjer so člani Zbornice elektronske in elektroindustrije, ki so dobitniki regionalnih priznanj za inovacije, predstavili svoje inovativne izdelke.

Zbornica elektronske in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Slovenija je največja reprezentativna zbornica slovenske elektroindustrije, ki združuje 160 podjetij, katerih glavna dejavnost je proizvodnja elektronskih in električnih izdelkov ter z njimi povezanih storitev. Člani Zbornice elektronske in elektroindustrije ustvarijo 2/3 vseh prihodkov v panogi elektroindustrije in 53,35 % dodane vrednosti celotne panoge.