Novice


Arhiv: Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti

Arhiv: Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti

Vabimo vas na Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ki bo v četrtek 31.08.2017, ob 12:00 uri. Seminar je namenjen predvsem članom SRIP Tovarne prihodnosti in članom SuSSI. Za prve je predvsem pomemben vsebinski poudarek vgrajenosti principov vitkosti, agilnosti, kakovosti, samo-planiranja in samo-odločanja o proizvodnji v zasnovo pametne tovarne, za druge pa širitev dosedanjega vsebinskega in organizacijskega konteksta stalnih izboljšav v kontekst tovarn prihodnosti. Program, vsebina in prijavnica so dostopni na spletni strani BrainSuSSing2.

Arhiv: Skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

Arhiv: Skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

Skupščina je najvišji organ v organizacijski strukturi SRIP ToP. Sestavljajo jo po en predstavnik vsakega člana SRIP ToP. Skupščino SRIP ToP vodi Predsednik skupščine SRIP ToP, ki ga izvolijo člani SRIP ToP. Prednost za mesto predsednika skupščine imajo predstavniki malih podjetij oziroma raziskovalnih in drugih organizacij ter subjektov. Predsednik skupščine ima dva namestnika, ki ju izvoli skupščina tako, da so uravnoteženo zastopana velika podjetja, mala podjetja in raziskovalno-razvojne in druge organizacije ter subjekti. Mandat predsednika Skupščine SRIP ToP in njegovih namestnikov traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

Odprtje dostopa do raziskovalne infrastrukture Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC EC) odpira svojo znanstveno infrastrukturo akademijam in raziskovalnim skupnostim, industriji, malim in srednje velikim podjetjem ter splošneje javnemu in zasebnemu sektorju.

Arhiv: Delavnice za predstavitve vsebin SRIP- Tovarne prihodnosti

GZS –Zbornica elektronske in elektroindustrije v okviru sodelovanja z Inštitutom Jožef Stefan oglaša, promovira in informira o SRIP-u Tovarne prihodnosti. Pripravila je več delavnic na temo predstavitve strukture in akcijskih načrtov partnerstva ter celovitega sistema ravnanja s človeškimi viri.

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017

Tudi letos Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) organizira konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSE. Konferenca je šesta zaporedna v seriji »novih« konferenc, ki nadaljujejo tradicijo iz let 2001 – 2004, ko so bile z namenom promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja po metodi 20 ključev, organizirane prve tri letne konference. Konferenca za spodbujanje partnerstev za pametne tovarne bo letos potekala 28. in 29. septembra 2017.

Arhiv: Ključne usmeritve SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP)

Arhiv: Ključne usmeritve SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP)

V okviru SRIP ToP bomo zbrali in povezali slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere ter izpostavili prioritetna prebojna področja novih izdelkov, tehnologij in storitev za tovarne prihodnosti. SRIP ToP bo ustvarjal in podprl poslovne in raziskovalne sinergije na področju tovarn prihodnosti za nove izdelke, storitve in tehnologije in pomagal podjetjem pri vstopu na svetovni trg z osredotočenjem na nišna področja, s čimer bomo dosegli, da postanejo slovenska podjetja pomemben evropski ponudnik tovrstnih rešitev.

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017, 28. in 29. september

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017, 28. in 29. september

Tudi letos Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) organizira konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSE. Konferenca je šesta zaporedna v seriji »novih« konferenc, ki nadaljujejo tradicijo iz let 2001 – 2004, ko so bile z namenom promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja po metodi 20 ključev, organizirane prve tri letne konference. Konferenca za spodbujanje partnerstev za pametne tovarne bo letos potekala 28. in 29. septembra 2017.

Arhiv: Vabilo na informativni dan za JR RRI 2

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) vabi na informativna dneva za javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, ki je bil objavljen 30. junija 2017 v Uradnem listu RS, št. 32, in na spletni strani ministrstva.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.