Zbornica elektronske in elektroindustrije

Novice


Arhiv: Ključni kadrovski izzivi elektroindustrije v Sloveniji

Zbornica elektronske in elektroindustrije GZS vabi svoje člane in druga podjetja iz panoge na prednovoletno srečanje ter razgovor o v tem času najbolj aktualni temi.

Arhiv: Nov seznam hEN- radijska oprema

V OJ EU je bil objavljen nov seznam hEN za RED .

Arhiv: Evropski teden robotike

Teden robotike od 20. do 24. novembra v Ljubljani, Mariboru, Celju in Ribnici: promocija in predstavitev dosežkov s področja robotike.

Krepitev evra ne bo vplivala na investicije

Najsodobnejša linija za izdelavo kondenzatorskih filtrov in najnovejši pametni števci. To sta le dva produkta, ki bosta rezultat načrtovanih investicij v elektroindustriji.

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017 - objavljen končni program

V 3. obvestilu za javnost je objavljen osvežen program konference DAN NAJBOLJŠE PRAKSE 2017, ki bo 28. in 29. septembra .

Arhiv: Obvestilo o Izvedbeni uredbi Komisije 2017/1354

Informacija o obveznosti proizvajalca za označevanje opreme z omejeno uporabo -piktogram s klicajem v okviru RED direktive.

Arhiv: Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti

Arhiv: Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti

Vabimo vas na Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ki bo v četrtek 31.08.2017, ob 12:00 uri. Seminar je namenjen predvsem članom SRIP Tovarne prihodnosti in članom SuSSI. Za prve je predvsem pomemben vsebinski poudarek vgrajenosti principov vitkosti, agilnosti, kakovosti, samo-planiranja in samo-odločanja o proizvodnji v zasnovo pametne tovarne, za druge pa širitev dosedanjega vsebinskega in organizacijskega konteksta stalnih izboljšav v kontekst tovarn prihodnosti. Program, vsebina in prijavnica so dostopni na spletni strani BrainSuSSing2.

Arhiv: Skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

Arhiv: Skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

Skupščina je najvišji organ v organizacijski strukturi SRIP ToP. Sestavljajo jo po en predstavnik vsakega člana SRIP ToP. Skupščino SRIP ToP vodi Predsednik skupščine SRIP ToP, ki ga izvolijo člani SRIP ToP. Prednost za mesto predsednika skupščine imajo predstavniki malih podjetij oziroma raziskovalnih in drugih organizacij ter subjektov. Predsednik skupščine ima dva namestnika, ki ju izvoli skupščina tako, da so uravnoteženo zastopana velika podjetja, mala podjetja in raziskovalno-razvojne in druge organizacije ter subjekti. Mandat predsednika Skupščine SRIP ToP in njegovih namestnikov traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.