Zbornica elektronske in elektroindustrije

Novice


Odprtje dostopa do raziskovalne infrastrukture Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC EC) odpira svojo znanstveno infrastrukturo akademijam in raziskovalnim skupnostim, industriji, malim in srednje velikim podjetjem ter splošneje javnemu in zasebnemu sektorju.

Arhiv: Delavnice za predstavitve vsebin SRIP- Tovarne prihodnosti

GZS –Zbornica elektronske in elektroindustrije v okviru sodelovanja z Inštitutom Jožef Stefan oglaša, promovira in informira o SRIP-u Tovarne prihodnosti. Pripravila je več delavnic na temo predstavitve strukture in akcijskih načrtov partnerstva ter celovitega sistema ravnanja s človeškimi viri.

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017

Tudi letos Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) organizira konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSE. Konferenca je šesta zaporedna v seriji »novih« konferenc, ki nadaljujejo tradicijo iz let 2001 – 2004, ko so bile z namenom promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja po metodi 20 ključev, organizirane prve tri letne konference. Konferenca za spodbujanje partnerstev za pametne tovarne bo letos potekala 28. in 29. septembra 2017.

Arhiv: Ključne usmeritve SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP)

Arhiv: Ključne usmeritve SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP)

V okviru SRIP ToP bomo zbrali in povezali slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere ter izpostavili prioritetna prebojna področja novih izdelkov, tehnologij in storitev za tovarne prihodnosti. SRIP ToP bo ustvarjal in podprl poslovne in raziskovalne sinergije na področju tovarn prihodnosti za nove izdelke, storitve in tehnologije in pomagal podjetjem pri vstopu na svetovni trg z osredotočenjem na nišna področja, s čimer bomo dosegli, da postanejo slovenska podjetja pomemben evropski ponudnik tovrstnih rešitev.

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017, 28. in 29. september

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017, 28. in 29. september

Tudi letos Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) organizira konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSE. Konferenca je šesta zaporedna v seriji »novih« konferenc, ki nadaljujejo tradicijo iz let 2001 – 2004, ko so bile z namenom promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja po metodi 20 ključev, organizirane prve tri letne konference. Konferenca za spodbujanje partnerstev za pametne tovarne bo letos potekala 28. in 29. septembra 2017.

Arhiv: Vabilo na informativni dan za JR RRI 2

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) vabi na informativna dneva za javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, ki je bil objavljen 30. junija 2017 v Uradnem listu RS, št. 32, in na spletni strani ministrstva.

Arhiv: Platforma OPENiSME

Vabimo vas k vključitvi v platformo OPENiSME. Gre za platformo, ki podjetjem omogoča vzpostavitev stika s svetovno priznanimi raziskovalci in sicer s pomočjo različnih ključev za enostavno iskanje in hitro ter učinkovito selekcijo.

Arhiv: Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) TOVARNE PRIHODNOSTI

Bodite korak pred konkurenco – pridružite se sinergiji idej slovenske znanosti in gospodarstva na področju tovarn prihodnosti za prodor novih izdelkov, storitev in tehnologij prihodnosti na globalni trg. V mesecu juliju 2017 poteka promocija SRIP ToP, ki jo izvajata GZS in IJS. Pridružite se nam na zanimivih delavnicah!

Arhiv: Living bits and things 2017

Vodilni mednarodni poslovno-tehnološki dogodek s področja interneta stvari – IoT (Internet of Things) v regiji osrednje in vzhodne Evrope z najdaljšo tradicijo, ki podjetjem na poti v Industrijo 4.0 prinaša vpogled v praktične izkušnje in širše razumevanje digitalnih tehnologij.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.