Združenje za informatiko in telekomunikacije

Moč je v podatkih, odprimo jih skupaj!

V petek, 19. aprila 2019, je v soorganizaciji Ministrstva za javno upravo, Združenja za informatiko in telekomunikacije, IKT - Horizontalne mreže, GZS, AmCham Slovenia in Tehnološkega parka Ljubljana potekal dogodek »Odprti podatki javnega sektorja v digitalnem gospodarstvu«.


Gospodarstveniki, ponudniki podatkov, podatkovni analitiki, razvijalci aplikacij, so se povezali in skupaj oblikovali potrebe in želje gospodarstva po odprtih podatkih, ki jih zagotavlja javni sektor in s katerimi lahko izdelajo še več inovativnih rešitev ter pripomorejo k še večjemu razvoju digitalnega gospodarstva.

Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI

O širši situaciji na področju odprtih podatkov ter o portalu OPSI sta uvodoma spregovorila državni sekretar MJU Leon Behin in mag. Aleš Veršič. Za njima pa so bile podrobneje predstavljene nekatere dobre prakse uporabe odprtih podatkov s strani gospodarstva. Slišali smo tudi nastop gostje iz Italije Francesce De Chiara, ki je spregovorila o študiji, ki so jo pripravili pri fundaciji Bruno Kessler. Predstavila je korake in izsledke Open Data 200 Italy. Za njo so nekatere odlične prakse predstavili predstavniki slovenskih podjetij in fakultet. Dogodek se je zaključil z delom po omizjih.

 

Podatki javnega sektorja so podatki, ki jih pri svojem delu ustvarja javni sektor (statistični podatki, prostorski podatki, finančni podatki, podatki o kulturi, zdravju, itd.). Trend odpiranja podatkov s strani javnih institucij se že dalj časa zasleduje tako v okviru Evropske unije kot tudi v širšem svetovnem merilu.

 

V času vseprisotne digitalizacije in enostavnega razširjanja informacij preko svetovnega spleta je namreč postalo pomembno, ne le da se podatki s katerimi razpolagajo javne institucije posredujejo javnosti, temveč tudi v kakšnih formatih se posredujejo.

Tako so tudi v Sloveniji vzpostavili nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI, kjer najdete katalog evidenc in zbirk podatkov, ki jih vodi javni sektor ter podatke, ki so objavljeni v odprtih in strojno berljivih formatih in so brezplačno ter brez registracije namenjeni za uporabo v pridobitni in nepridobitni namen.

 

Na portalu odprtih podatkov Slovenije - OPSI najdete metapodatkovne opise vseh evidenc in zbirk, s katerimi razpolaga javni sektor, kar vam omogoča vpogled v delovanje države. Dostopate lahko do odprtih podatkov, si jih samo ogledate ali pa z njimi ustvarite nove zgodbe kot na primer: kdo in v kakšne namene porabi javni denar, kakšna je onesnaženost zraka in voda, kakšni so trendi prodaje motornih vozil Sloveniji, kdo prideluje ekološka živila ali preverite vozne rede in čakalne vrste v bolnišnicah.

 

V Sloveniji je že vrsto aplikacij, ki so narejene z odprtimi podatki Slovenije, med njimi npr.: AVTOLOG (informacije o vozilih) E-Vineyard (program za vinogradnike) in druge.

 

Cilj  je vzpostaviti t.i. ekosistem odprtih podatkov, v okviru katerega bi deležniki (institucije javnega sektorja, nevladne organizacije, raziskovalni novinarji, start-up podjetja, majhna in srednje velika podjetja ter večja podjetja - digitalno gospodarstvo) spodbujali uporabo odprtih podatkov, izmenjevali informacije ter izkušnje. Tako bi dolgoročno zagotovili, da se podatki ponovno uporabljajo ter se tako vzpostavi platforma za razvoj novih inovativnih rešitev.

 

Fotogalerija