Združenje za informatiko in telekomunikacije

KATALOGISeznam ponudnikov poročanj zavezancev Agencije za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) pri svojem poslovanju sodeluje s preko 500 podjetji, ki so njihovi zavezanci. Zavezanci morajo na dnevni, mesečni, četrtletni oziroma letni ravni poročati podatke o svojem poslovanju.

Člani Združenja za informatiko in telekomunikacije spadajo med ponudnike za posamezno vrsto poročanja. Spodnji seznam članov ZIT-a bo v pomoč zavezancem ATVP pri izbiri ponudnika za izvedbo poročanja.

Investicijski skladi in vzajemni pokojninski skladi

 

Poročanje podatkov o poslovanju vzajemnih skladov

 

Ponudniki poročil ISDAT01, ISDAT02, ISDAT03 ter NENUM03

Kontakt

IN2 d.o.o.

Dalibor Rakuša

ITEO SPIN d.o.o.

Boštjan Jakončič

 

 

 

Poročanje podatkov o poslovanju vzajemnih pokojninskih skladov

 

Ponudniki poročil ISDAT04, ISDAT05, ISDAT06 ter NENUM08

Kontakt

IN2 d.o.o.

Dalibor Rakuša

ITEO SPIN d.o.o.

Boštjan Jakončič

 

 

 

Poročanje podatkov o poslovanju alternativnih investicijskih skladov

 

Ponudniki poročil ISDAT07, ISDAT08 ter NENUM10

Kontakt

ITEO SPIN d.o.o.

Boštjan Jakončič

 

 

 

Poročanje podatkov o poslovanju skladov denarnega trga

 

Ponudniki poročil ISDAT09

Kontakt

ITEO SPIN d.o.o.

Boštjan Jakončič

 

 

 

Poročanje skrbnikov skladov

 

Ponudniki poročil KOMBI01 ter NENUM09

Kontakt

IN2 d.o.o.

Dalibor Rakuša

 

 

 

Trg finančnih instrumentov

 

Poročanje podatkov o transakcijah

 

Ponudniki poročil TRDAT02

Kontakt

IN2 d.o.o.

Dalibor Rakuša

 

 

Javne družbe


Poročanje letnih poročil za javne družbe

 

Ponudniki poročil ESEF

Kontakt

TELEKOM SLOVENIJA d.d.

Sabina Merhar