Združenje za informatiko in telekomunikacije

KATALOGISeznam ponudnikov poročanj zavezancev Agencije za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) pri svojem poslovanju sodeluje s preko 500 podjetji, ki so njihovi zavezanci. Zavezanci morajo na dnevni, mesečni, četrtletni oziroma letni ravni poročati podatke o svojem poslovanju.

Člani Združenja za informatiko in telekomunikacije spadajo med ponudnike za posamezno vrsto poročanja. Spodnji seznam članov ZIT-a bo v pomoč zavezancem ATVP pri izbiri ponudnika za izvedbo poročanja.

S klikom na povezavo opisov poročanja boste preusmerjeni na spletno tran Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Če je vaše podjetje član Združenja za informatiko in telekomunikacije ter na trgu ponujate možnosti priprave spodnjih poročil, nam pošljite sporočilo na zit@gzs.si, da vas dodamo na seznam.

Investicijski skladi in vzajemni pokojninski skladi

 

1. Poročanje podatkov o poslovanju vzajemnih skladov

Ponudniki poročil ISDAT01, ISDAT02, ISDAT03 ter NENUM03

Kontakt

IN2 d.o.o.

Dalibor Rakuša

ITEO SPIN d.o.o.

Boštjan Jakončič

Opisi poročanj ISDAT01, ISDAT02, ISDAT03 ter NENUM03 

 

 

2. Poročanje podatkov o poslovanju vzajemnih pokojninskih skladov

Ponudniki poročil ISDAT04, ISDAT05, ISDAT06 ter NENUM08

Kontakt

IN2 d.o.o.

Dalibor Rakuša

ITEO SPIN d.o.o.

Boštjan Jakončič

Opisi poročanj ISDAT04, ISDAT05, ISDAT06 ter NENUM08 

 

 

3. Poročanje podatkov o poslovanju alternativnih investicijskih skladov

Ponudniki poročil ISDAT07, ISDAT08 ter NENUM10

Kontakt

ITEO SPIN d.o.o.

Boštjan Jakončič

Opisi poročanj ISDAT07, ISDAT08 ter NENUM10 

 

 

4. Poročanje podatkov o poslovanju skladov denarnega trga

Ponudniki poročil ISDAT09

Kontakt

ITEO SPIN d.o.o.

Boštjan Jakončič

Opisi poročanj ISDAT09 

 

 

5. Poročanje skrbnikov skladov

Ponudniki poročil KOMBI01 ter NENUM09

Kontakt

IN2 d.o.o.

Dalibor Rakuša

Opisi poročanj KOMBI01 ter NENUM09 

 

 

Trg finančnih instrumentov

 

1. Poročanje podatkov o transakcijah

Ponudniki poročil TRDAT02

Kontakt

IN2 d.o.o.

Dalibor Rakuša

Opisi poročanj TRDAT02