Združenje za informatiko in telekomunikacije

Sodelavci strokovne službe Združenja za informatiko in telekomunikacije


 

Nenad Šutanovac, direktor

e-naslov: nenad.sutanovac@gzs.si


Andreja Lampe, direktorica projektov  
e-naslov: andreja.lampe@gzs.si 


Flavio Fuart, samostojni svetovalec, vodja projektov
e
-naslov: flavio.fuart@gzs.si 


Mateja Pucihar Baebler, svetovalka, vodja projektov
e-naslov: mateja.baebler@gzs.si 
Tomaž Čebela, svetovalec
e-naslov: tomaz.cebela@gzs.si 

Maruša Boh, organizacija dogodkov in PR

e-naslov: marusa.boh@gzs.si


Katja Novak, vodja pisarne

e-naslov: katja.novak@gzs.si


Vodje sekcij:

Vasko Berdenvodja sekcije ZITEX

e-naslov: vaskoberden@gmail.com


Martina Denovnik, vodja sekcije SOEK 
e- naslov: martina.denovnik@telemach.si


Andrej Kotar, vodja sekcije SeGov

e-naslov: andrej.kotar@comtrade.si


Aleksander Bastl, vodja sekcije S3P

e-naslov:aleksander.bastl@bass.si


Mihael Nageljvodja sekcije SeKV

e- naslov: mihael.nagelj@gzs.si


Janko Burgar, vodja sekcije ScienceTech

e- naslov: janko.burgar@cosylab.comNaslov
GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije
Dimičeva ulica 13
1504 Ljubljana
Tel: 01/5898 000
Faks: 01/5898 100
E-pošta: zit@gzs.si

 

 


Koristni dokumenti


 

Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IT

Referenčni cenik je potrdil Upravni odbor Združenja za informatiko in telekomunikacije na 6. seji, dne 24. 01. 2008. Cenik velja tudi za leto 2019.

Pripeti dokument
Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IT - april 2008

Vse, ki želeli dobiti natančnejša pojasnila glede oblikovanja cenika prosimo, da kontaktirate strokovno službo ZIT.

Arhiv referenčnih cenikov

Vzorčne vzdrževalne pogodbe

V sodelovanju z Inštitutom za ekonomijo, pravo in informatiko smo pripravili  štiri vzorčne pogodbe, ki našim članom služijo, kot priporočilo pri sklepanju pogodb o licenciranju, uvajanju in vzdrževanju programske opreme. Pripravili smo tudi vzorec pogodbe o vzdrževanju strojne in druge opreme.

V spodaj pripetih dokumentih si lahko ogledate vse štiri vzorčne vzdrževalne pogodbe, kot tudi podrobnejša pojasnila k  posamezni pogodbi.

Pripeti dokumenti