Združenje za informatiko in telekomunikacije

IKT horizontalna mreža

IKT horizontalna mreža je organizacijsko del SRIP PMiS, finančno pa deluje samostojno. Opredeljena je kot skupek omogočitvenih tehnologij in kompetenc, s svojimi aktivnostmi pa je podpora vsem vertikalam SRIP PMiS ter ostalim SRIP-om. IKT- Hm sledi viziji Vlade Republike Slovenije, da naj postane Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi. Referenčnost predstavlja vzorčni model sodelovanja med gospodarstvom, znanostjo in državo pri uvajanju modernih digitalnih rešitev v življenje podjetij in ljudi.

Digital Innovation Hub Slovenia

Digitalno inovacijsko stičišče  se aktivno zavzema za povezovanje in razvoj storitev za podporo pri digitalni preobrazbi gospodarstva, izobraževalni sferi in javni upravi, pri razvoju digitalnih kompetenc in napovedovanju potreb po digitalnih kadrih, spodbujanju odprtega inoviranja, oblikovanja novih poslovnih modelov, dostopov do eksperimentalnih in pilotnih okolij. V sklopu širše družbene vloge je cilj usmerjen v standardizacijo, regulativo in posodobitev izobraževalnega sistema, v sklopu internacionalizacije pa v povezovanje, prenos izkušenj in primerov dobrih praks med člani mreže DIH-ov EU.

Cyber  - Interreg Europe


Ker se uporabni pristopi zagotavljanja kibernetske varnosti stalno razvijajo, lahko na tem področju pričakujemo preboje, ki jih bodo verjetno dosegla prilagodljiva majhna ali srednja podjetja. V skladu s temi pričakovanji se na GZS v sodelovanju s regijskimi partnerji Evrope trudimo vzpostaviti okolje, v katerem bodo takšna podjetja uspevala. Zato iščemo načine, kako olajšati sodelovanje med podjetji na področju kibernetske varnosti, kako razširiti potrebna znanja in kako zmanjšati razdrobljenost trga s storitvami na tem področju. Rezultat našega dela bodo predlogi odločevalcem, kakšne ukrepe je potrebno sprejeti za pospešen in trajnostni razvoja malih in srednjih podjetij na področju kibernetske varnosti v Sloveniji in Evropski uniji. 

Center za ePoslovanje (e-SLOG, eRegister, ePoslovanje, Rose) 

 

Center za e-Poslovanje sodi med ključne akterje na področju spodbujanja digitalizacije slovenskega gospodarstva, saj si prizadeva, da eRačuni postanejo prevladujoča metoda izdajanja računov.  Center je usmerjen k vzpostavitvi še bolj uspešnega in naprednega ekosistema e-poslovanja. Omogoča tudi pregled podjetij prejemnikov eRačunov in druge eDokumente preko varnih elektronskih poti. Register služi izključno za informacijo, komu lahko pošiljate eRačune po varnih elektronskih poteh in v katero omrežje.