Združenje za promet

Novice


Arhiv: FRANCIJA - minimalna plača - "Loi Macron"

Francija s 1.julijem 2016 po vzoru Republike Nemčije s spremembo Zakona o delovnih razmerjih (Décret no 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports) uvaja nova pravila na področju delovne zakonodaje, ki posegajo tudi na področje opravljanja storitev prevoza blaga in potnikov po cesti.

Francosko ministrstvo pristojno za promet je sporočilo, da kljub določenim dvomom, novi ukrepi stopajo v veljavo s 1. julijem 2016.

Na podlagi informacij pridobljenih s strani Stalnega predstavništva Republike Slovenije v Bruslju vam v nadaljevanju podajamo informativno razlago določil tako imenovanega »Loi Macron« na področju cestnega prevoza blaga.

Francija bo voznike s 1.julijem 2016 začela obravnavati kot napotene delavce
v pomenu direktive 96/71/ES o napotenih delavcih. Nova francoska zakonodaja tudi pojasnjuje formalnosti poročanja iz direktive 2014/67/EU o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev oz. jih prilagaja specifikam kopenskega prometa.

Francoska določila »Loi Macron« se uporabljajo tako za primere kabotažnih prevozov v R.Franciji kot tudi mednarodne prevoze - z mestom naklada ali razklada v R.Franciji (izvzete so zgolj tranzitne vožnje).

Zajeta so tako vozila za prevoz potnikov (do in nad 1+8 potnikov) kot vozila za prevoz blaga (do in nad 3,5 t NDM).

Nova francoska zakonodaja pojasnjuje formalnosti poročanja iz direktive 2014/67/EU o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev oz. jih prilagaja specifikam kopenskega prometa.

V skladu z omenjenima direktivama francoski Zakon o delovnih razmerjih zahteva/predpisuje:
1)
Delodajalec mora (preden voznik opravi pot v Francijo) pridobiti/izpolniti potrdilo o napotitvi delavca na delo v tujini (imenovan deklaracija ali »potrdilo o napotitvi«):
- to potrdilo je veljavno največ 6 mesecev od dneva izdaje;
- izpolnjen formular je potrebno natisniti 2x (1 izvod prejme voznik (je obvezen dokument v vozilu) in drugega posreduje francoskemu predstavniku);

OBRAZCI/potrdila o napotitvi objavljena na spletni strani francoskega ministrstva za transport
>>>povezava<<<:
Attestation de détachement (mobilité intragroupe) (PDF - 170 Ko)
Attestation de détachement (travail temporaire) (PDF - 82 Ko)

- OBRAZEC, KI SE UPORABI V VAŠEM PRIMERU >>> Attestation de détachement (travailleur roulant ou naviguant dans le cadre de l’éxécution d’une prestation de services par une entreprise de transport) (PDF - 81 Ko)<<<


 Zadnja stran obrazca se imenuje Aneks (Annexe) in z izdajo tega potrdila se delodajalec zavezuje, da bo spoštoval francoska pravila o minimalni plači (minimalne urne postavke za delavce v sektorju cestnega prometa, ki veljajo od 1. 7. 2016:
- minimalna urna postavka (francoski jezik)
- minimalna urna postavka (angleški jezik)
- minimalna urna postavka (nemški jezik)

Glede izračuna "bruto" plače je v dokumentu FAQ pojasnjeno: 
"In practical terms, what elements should be considered when calculating the reference minimum wage? 
Within the framework of article 3§1 of Directive 96/71/EC of 16 December 1996, article L. 1262-4 of the French Labour Code states that the reference minimum wage applicable in France must include the following 
elements: 
• the minimum pay (hourly or monthly) 
• additional pay for overtime 
• and perquisites set by law or collective bargaining agreement. 
The amounts are expressed gross." 

2)
Spoštovana morajo biti tudi francoska pravila, ki se nanašajo na najdaljši delovni čas in minimalne počitke
- za prevoz blaga: >>>klikni tukaj<<< 
- za prevoz potnikov. >>> klikni tukaj<<<


3)

Imenovat je potrebno predstavnika v Franciji (svobodna izbira fizične ali pravne osebe)

Predstavnik v Franciji mora v času napotitve in 18 mesecev po napotitvi razpolagati z naslednjimi dokumenti: 
· potrdilo o napotitvi, 
· plačilno listo, 
· potrdilo o plačilu plače, 
· kopija dokumenta o imenovanju predstavnika, 
· naziv kolektivne pogodbe (v kolikor se uporablja za delavca). 

Ponudbe za opravljanje funkcije predstavnika v Franciji:
- AFTRI >>>klikni za prenos<<<
- VIALTIS >>>klikni za prenos<<< - kontakt Robert Bratusa (zastopnik VIALTIS v Sloveniji)
- EUROBC SAS Forbach >>>klikni za prenos<<<

4)
Obveznosti in odgovornosti naročnika prevoza: preveriti mora obstoj potrdila o napotitvi, imenovanje predstavnika v Franciji in v primeru, da naročnik prevoza in prevoznik nista iz Francije, tudi prejemnika blaga v Franciji

5)
Obvezni dokumenti v vozilu:
- potrdilo o napotitvi  - vključno s prilogo "Annexe"
- pogodba o zaposlitvi - Dodatno POJASNILO glede vprašanja prevoda pogodbe o delu v francoščino - to ni potrebno - izsek iz dokumenta "pogosto zastavljena vprašanja": "In all situations involving the posting of driver or crew member employees, the employee’s contract of  employment must be kept on board the vehicle. The contract of employment does not have to be translated into French."
- svetujemo, da ima voznik v vozilu tudi Potrdilo A1 (izda ga območni urad Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije)- DOKAZUJE, da je voznik vključen v socialno zavarovanje

6)
Predpisane globe/kazni
v primeru kršitev:
· do 750 EUR, če v vozilu ni potrdila o napotitvi ali to ni ustrezno,
· do 450 EUR če v vozilu ni pogodbe o zaposlitvi,
· upravna kazen do 2000 EUR po delavcu, če delodajalec ni pripravil potrdila o napotitvi ali ni imenoval predstavnika v Franciji.


***DODATNA POJASNILA/INFORMACIJE***
Veljalo bo načelo uporabe zakonodaje, ki je za voznika ugodnejša. Glede minimalne plače se uporablja zakonsko ali dogovorno določena minimalna plača, dodatki za delo preko delovnega časa in ostali obvezni dodatki. Glede delovnega časa bodo veljala tako pravila EU kot pravila Republike Francije. 

Stalno predstavništvo Republike Francije je 9.junija 2016 organiziralo predstavitev novih pravil v zvezi z napotitvijo delavcev v cestnem prometu in formalnosti poročanja, ki jih morajo izpolnjevati prevozniki (predstavitev objavljamo v pripetih dokumentih), vendar
ni bilo podanih konkretnih odgovorov na odprta vprašanja, ki so tehnične narave in pomembna glede samega izvajanja v praksi.

Francoski predstavniki so ponavljali, da gre za izvajanje direktiv, ki so bile predstavljene v predstavitvi, z namenom zaščite delavcev in dobrega delovanja trga in da je proporcionalnost zagotovljena. Drugih pojasnil niso želeli podati, ker je namen sestanka bil le predstavitev zakona, ki so ga sprejeli.

Izpostavljena tehnična vprašanja francoskim predstavnikom:
· kdo je lahko predstavnik in ali mora biti fizično prisoten v FR, ali ga je lahko zamenjati in ali je lahko kaznovan, 
· kaj šteje kot dokazilo o plačilu plače, 
· kdaj je potreben prevod pogodbe o delu, 
· ali je možno dokazila posredovati v elektronski obliki, 
· kako se bo računalo, ali voznik prejema minimalno plačo v FR, 
· zakaj so železniški delavci izvzeti, 
· kako se interpretira tranzit v linijskem prevozu potnikov, 
· ali je predvideno prehodno obdobje pri izvajanju novih pravil, 
· ali so predvidene kakšne izjeme ali poenostavitve za kratke mednarodne vožnje, ko je voznik le nekaj ur v FR ali naredi le eno kabotažo v dolgem obdobju, 
· kako dokazovati, da je nekdo samozaposlen in izvzet iz pravil, 
· kolikšni bodo stroški novih pravil za prevoznike. 

Francoski predstavniki so podali le nekatere odgovore, ki pa niso bili vedno natančni.

Glede predstavnika je bilo pojasnjeno, da je lahko fizična ali pravna oseba s sedežem v Franciji. Prisotnost v Franciji je potrebna zaradi zagotovitve stika z nadzornimi organi. Lahko se ga zamenja, mora pa biti na voljo za nadzorne organe še 18 mesecev po napotitvi. Za predstavnika niso predvidene kazni.

Železnice niso vključene, ker naj napotitve ne bi bile tako velik problem v tem transportnem načinu.

Pri plači želijo zagotoviti, da je vsaj na ravni francoske minimalne plače (v plačo se ne štejejo povračila stroškov), presojali bodo nadzorniki (ni jasno, kako).

Prevod pogodbe o delu je potreben le pri dolgoročnih napotitvah.

Dokazila v vozilo morajo biti v tiskani obliki (baje zato, da tudi voznik ve, kaj je bilo deklariranega), vendar preučujejo tudi druge možnosti (elektronska oblika).

Glede samozaposlenih, ki so izvzeti iz zakona, naj bi zadostovala le (ustna?) izjava (morda tudi dokazilo o poklicni kvalifikaciji, zelo nejasno).

Dodatni stroški za podjetja bodo, vendar ne nesorazmerni (ni jasno, kolikšni).

Francija bi naj na spletnih straneh v kratkem objavila odgovore na pogosta vprašanja.

V nadaljevanju podajam koristne povezave z nadaljnjimi informacijami (francoski jezik, angleški jezik).

Povezave:

Francosko ministrstvo za promet - Informacije vezano na formalnosti poročanja

- Predstavitev - 9.junij 2016 - Stalno predstavništvo Republike Francije (francoski jezik/angleški jezik)

Francoski Dekret št. 2016-418 z dne 7.aprila 2016 - Décret n° 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports (francoski jezik)

- Vprašanja in odgovori/FAQ (francoski jezik)
- Vprašanja in odgovori/FAQ (angleški jezik)
- Vprašanja in odgovori/FAQ (nemški jezik)

- minimalna urna postavka (francoski jezik)
- minimalna urna postavka (angleški jezik)
- minimalna urna postavka (nemški jezik)

- Pravila o delovnem času na področju cestnega tovornega prometa (francoski jezik)
- Pravila o delovnem času na področju cestnega tovornega prometa (angleški jezik)
- Pravila o delovnem času na področju cestnega tovornega prometa (nemški jezik)

- Pravila o delovnem času na področju cestnega prevoza potnikov (francoski jezik)
- Pravila o delovnem času na področju cestnega prevoza potnikov (angleški jezik)
- Pravila o delovnem času na področju cestnega prevoza potnikov (nemški jezik)

- Napotitveni obrazec 

 

 


Pripete datoteke

Fotogalerija