Delavnica za tahografe

Strokovni odbor za tahografe se ukvarja s kontrolo na področju vgrajenih tahografov in ome-jilnikov hitrosti v vozila, ki imajo nad 3500 kg največje dovoljene mase (NDM). Pri tem sodelu-je zlasti z Ministrstvom za infrastrukturo.

Opis poklica tehnika