Organiziranost Sekcije strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila v Republiki Sloveniji

 

Organi sekcije so:

 • izvršilni odbor,
 • predsednik sekcije,
 • strokovni odbori sekcije za posamezna strokovna področja in sicer:
  • strokovni odbor za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil,
  • strokovni odbor za registracije motornih in priklopnih vozil,
  • strokovni odbor za postopke skladnosti,
  • strokovni odbor za tahografe (delavnica za tahografe).

Izvršilni odbor imenuje člane strokovnih oborov izmed strokovnih delavcev posameznih članic. Strokovni odbor vodi predsednik.

Volitve organov Sekcije

Volitve izvršilnega odbora in predsednika so vsake štiri leta, hkrati z volitvami v organe GZS in Združenja za promet, prve naslednje bodo v maju 2023. Sestava Izvršilnega odbora in strokovnih odborov odraža strokovna področja in regionalno zastopanost.