Postopki skladnosti


Postopki skladnosti se izvajajo na pooblaščenih organizacijah. Med te uvrščamo Identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila, kjer se vozilo, za katero je izdana evropska homologacija identificira, po potrebi pa se oceni tudi tehnično stanje. Posamična odobritev pa je postopek ugotavljanja skladnosti dela ali naprave vgrajenega na vozilo.

Strokovni odbor za homologacije se ukvarja s temi vprašanji na področju skladnosti, pri čemer sodeluje predvsem za AVP, pa tudi ministrstvom za infrastrukturo.

Opis poklica strokovnega delavca za ugotavljanje skladnosti