SOCIALNA ZAKONODAJA


SLOVENIJA

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)
Ur.l. RS, št. 76/2005
Spremembe: Ur.l. RS, št. 127/2006, 16/2007-UPB1, 40/2007, 64/2007-UPB2, 113/2009 Odl.US: U-I-265/07-16

Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence
Ur.l. RS, št. 25/2006
Priloga - Evidence delovnega časa osebe, ki opravlja mobilno dejavnost


EVROPSKA UNIJA

ČASI VOŽENJ IN POČITKOV - Uredba 561/2006

TAHOGRAF - Uredba 3821/85, Uredba 2135/98, Uredba 1266/09

DELOVNI ČAS - Direktiva 2002/15

NADZOR - Direktiva 2006/22, Kontakti nadzor - posamezne države članice

VOZNIKOVO POTRDILO O DEJAVNOSTIH NA PODLAGI UREDBE 561/06 - Sklep Komisije 2009/959

NAVODILA:

NAVODILO 1 - Izjemno odstopanje od omejitev glede najkrajšega časa počitka in najdaljšega časa vožnje zaradi iskanja primernega mesta, kjer se vozilo lahko ustavi

NAVODILO 2 - Zapisovanje časa, ki ga voznik porabi za potovanje do kraja, ki ni običajni kraj prevzema ali predaje vozila, za katero velja področje uporabe Uredbe (ES) št 561/2006

NAVODILO 3 - Zahtevana prekinitev odmora ali dnevnega ali tedenskega počitka, da se vozilo premakne naprej na terminalu, parkirišču ali obmejnem območju

NAVODILO 4 - Zapisovanje časa vožnje z digitalnimi tahografi, ko vozniki izvajajo prevoze s pogostimi ali večkratnimi raztovarjanji

NAVODILO 5 - Obrazec potrdila o dejavnostih, oblikovan v skladu s Sklepom Komisije (2009/959/EU) z dne 14. decembra 2009 o spremembi Odločbe Komisije 2007/230/ES o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu

NAVODILO 6 - Beleženje časa, porabljenega na trajektu ali vlaku v primeru, da ima voznik dostop do ležišča na ladji ali ležalnega vagona


Pripeti dokumenti

Avtor: Združenje za promet