Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij motornih in priklopnih vozil v RS

 

Sekcija je bila ustanovljena leta 1999 kot Sekcija izvajalcev tehničnih pregledov v RS pri Združenju za promet z namenom združevati interese pooblaščenih izvajalcev tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji. Od leta 2012 deluje kot Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila v RS, ki na prostovoljni osnovi združuje organizacije, ki izvajajo dejavnosti povezane z motornimi in priklopnimi vozili na podlagi javnih pooblastil.

Osnovni cilj sekcije je usklajevanje, spodbujanje in razvoj dejavnosti članov, izboljšanje in povečanje njihove gospodarske dejavnosti in usklajevanje nastopanja članic pred državnimi organi na področju ugotavljanja skladnosti vozil, tehničnih pregledov in registracij motornih in priklopnih vozil ter tahografov.

Sekcija je polnopravna članica mednarodnega združenja izvajalcev tehničnih pregledov CITA s sedežem v Bruslju. Redno sodeluje na Splošnih skupščinah in konferencah, ki so praviloma na dve leti, poleg tega pa tudi sodeluje v delu delovnih skupin, ki pokrivajo posamezna strokovna področja.

Member of 

Kontaktni podatki:

GZS - Združenje za promet
Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij motornih in priklopnih vozil v RS
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

Robert Sever, direktor Združenja za promet
Tel.: 00386/ 01/ 5898-231
Fax: 00386/ 01/ 2329-271
e-pošta: robert.sever@gzs.si

Igor Sep, samostojni svetovalec
Tel.: 00386/ 01/ 5898-360
Fax: 00386/ 01/ 2329-271
e-pošta: igor.sep@gzs.si


Predsednik Sekcije strokovnih in registracijskih organizacij motornih in priklopnih vozil v RS

mag. Borut Mišica
e-mail: borut@misica.si


Avtor: Združenje za promet in zveze