Delovna zakonodaja


Začasno čakanje na delo
Oddaja vloge
Delovnopravni ukrepi za mala, srednja in velika podjetja
Nabor možnih ukrepov, vključno z obrazci za delo na domu in čakanje ter odredbo o ugotovitvi obstoja višje sile nemožnosti prihoda na delo/opravljanja dela.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI V IZREDNIH RAZMERAH POJASNILA MDDSZ
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 14. aprila objavilo nov dokument z naslovom Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Likvidnost in finance


SID Banka

Osvežena shema podpore financiranju


Odlog obveznosti iz kreditnih pogodb

Vprašanja in odgovori


Likvidnostno-finančno področje

Ukrepi za blažitev posledic koronavirusaSplošni poslovni nasveti


Varnost zaposlenih
Predlogi ukrepov v podjetjih
Aktualne novice na področju čezmejnih prevozov
Kako poteka promet v Sloveniji, kaj se dogaja na mejah, kako ravnati v izjemnih primerih
Poslovanje s posameznimi državami
Kakšne so aktualne razmere v Nemčiji, Franciji …