Delovna zakonodaja


#PKP8
Povzetek glavnih določb
INTERVENTNI UKREPI
Aktualna vprašanja in odgovori
SKRAJŠANI DELOVNI ČAS
Časovnica

Likvidnost in finance


SID Banka

Osvežena shema podpore financiranju


Odlog obveznosti iz kreditnih pogodb

Vprašanja in odgovori


Likvidnostno-finančno področje

Ukrepi za blažitev posledic koronavirusaSplošni poslovni nasveti


Varnost zaposlenih
Predlogi ukrepov v podjetjih
Omejitve gibanja, zbiranja ljudi ter ponujanja in prodajanja blaga in storitev
Kateri odloki trenutno veljajo …
POTRDILO O OBSTOJU OKOLIŠČIN VIŠJE SILE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Potrdilo za člane GZS