Grozd pametne tovarne

 


EUREKA Smart Clusters - 2. poziv za predložitev projektov s področja Advanced Manufacturing

Slovenija se je pridružila državam, ki so zainteresirane za sodelovanje v EUREKA SMART Advanced Manufacturing .  To pomeni, da sofinancira v skladu z lokalnimi pogoji tudi projekte, v katerih sodelujejo izvajalci iz Slovenije, ki so bili izbrani s strani evalvatorjev EUREKA SMART. Podporni člani Eureka SMART Advanced Manufacturing so iz Slovenije SRIP Tovarne prihodnosti, koncerna Gorenje in CGS d.o.o.

 

Razpisi za projekte EUREKA Smart Cluster so tri stopenjski, in sicer:

1. Stopnja - PROJECT OUTLINE (kratek opis projekta, ciljev in partnerstva), služi za hitro evalvacijo. Se priporoča, vendar je mogoč tudi neposreden preskok na 2. stopnjo.

2. Stopnja - FULL PROJECT PROPOSAL (detajlni opis projekta, osnova za evalvacijo, poročanje in nadzor)

3. Stopnja - LOKALNI RAZPIS EUREKA (projekti, ki dobijo ustrezno evalvacijsko oznako na SMART, so obravnavani prednostno in brez dodatne lokalne evalvacije), več  o tem za leto 2018  na spletni strani MIZŠ.

EUREKA SMART Advanced Manufacturing razpisuje že 2. (drugi) poziv za projekte, ki je za naše področje zelo zanimiv in relevanten. Datum za oddajo opisa projekta (PROJECT OUTLINE) je že 19.11.2018, zato pohitite s svojimi idejami in začnite iskati ustrezne partnerje. Razpis na slovenski strani se pričakuje v prvi polovici leta 2019.

Lokalni pogoji EUREKA razpisa (pogoji za leto 2018), ki pa se glede upravičenih stroškov ne bodo spreminjali v letu 2019, razlika bo v višini razpisanih sredstev, so:

-          Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd«  (umbrella, cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti novi izdelek, postopek ali storitev. 

-          Upravičenci:

-          Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah.

-          Upravičeni stroški:

-          Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta, in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški.

-          Višina sofinanciranja: 40% za velika podjetja in 50% za MSP.

-          Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 300.000,00 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta, v kolikor se projekt izvaja v Kohezijski regija zahodna Slovenija. Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, višina sofinanciranja ni omejena.

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja, smo vam, seveda, z veseljem na razpolago.

Lep pozdrav/Best regards,

Ekipa SRIP ToP

SRIP Tovarne prihodnosti / SRIP Factories of the Future

Institut Jožef Stefan / Jožef Stefan Institute
Center - Tovarne prihodnosti / Centre Factories of the Future
Teslova ulica 30
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

W:
http://www.ctop.ijs.si  E: ctop@ijs.si
T: +386 (0)1 477 31 64

Naložbo št. 2130-17-090102 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vaše podatke smo pridobili iz Pristopnih izjav v SRIP ToP in jih uporabljamo v skladu z določili GDPR.

Podatke lahko kadarkoli pregledate, ter zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje.

Iz e-novic se lahko odjavite z odgovorom »odjava« na to sporočilo ali na ctop@ijs.si.