Grozd pametne tovarne

 


Arhiv: Webinar: Kako z uporabo internih podatkov povečati sledljivost produktov, izboljšati procese in zmanjšati izgube

Webinar: Kako z uporabo internih podatkov povečati sledljivost produktov, izboljšati procese in zmanjšati izgube

Vabimo vas, da se udeležite webinarja “Kako z uporabo internih podatkov povečati sledljivost produktov, izboljšati procese in zmanjšati izgube”.

Pametna podjetja in industrijski proizvajalci ustvarjajo kopice podatkov preko vseh oddelkov, vendar jih ne uporabljajo nepravilno in neučinkovito, kar jih stane časa, virov in poslovnih priložnosti.

Da bi poudaril težave in rešitve za slabe podatke v visokotehnoloških organizacijah, bo Steven Pannell iz IBO delil svoje izkušnje o tem, kako podatki vplivajo na proizvodnjo njihovega visoko občutljivega blaga. Pridružila se mu bosta Matjaž Pušnik (KPMG Slovenija) in Rudi Panjtar (SRIP ToP), ki bosta predstavila vpogled v trenutno najzahtevnejša vprašanja, povezana s podatki, in kako jih lahko proizvajalci rešijo.

Spletni seminar je primarno namenjen predstavnikom industrijskih podjetij, ki so digitalizirana, vendar želijo nadgraditi digitalizacijo na 2. stopnjo prek optimizacije procesov in izmenjave podatkov s partnerji.

Če raziskujete načine za širitev poslovanja brez obsežnih naložb v novo infrastrukturo, programsko opremo in dodatne zaposlene, tega ne smete zamuditi.

Dodatne informacije in prijava:  https://bit.ly/2FhEIMD

 

 

MOVE TO 4.0 ( EIT Manufacturing)

Projekt MOVE TO 4.0 - odprto inovacijsko omrežje


Projekt "MOVE TO 4.0" je evropska pobuda, ki jo podpira EIT Manufacturing. Cilj projekta je spodbuditi preoblikovanje obstoječih proizvodnih majhnih in srednje velikih podjetjih (MSP) v Evropi z diverzifikacijo ali prenovo njihovih podjetij preko uporabe inovativne tehnologije in uvajanjem novih poslovnih modelov. 

Preverite možnosti sodelovanja tukaj. 

Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0

Na GZS smo pripravili pregled ambicij in načrtov za nov gospodarski razvoj za čas po epidemiji. Projekti so v veliki večini že pripravljeni, potrebujemo pa ukrepe na več področjih, kjer imamo potencial za gospodarsko rast. 

Načrte, ki bodo multiplikativno prispevali k gospodarskemu zagonu in družbenem napredku smo strnili v 6 prednostnih področij:
Ukrepi za dvig domače potrošnje 
Ukrepi za zagon infrastrukturnih projektov z največjo možno vključenostjo slovenskega gospodarstva
Vlaganja v digitalizacijo
Vlaganja v RR in pametno specializacijo
Okoljske naložbe
Naložbe na področju kmetijstva, živilskopredelovalne industrije ter samooskrbe s hrano
Več o konkretnih številkah in predlogih lahko preberete v najnovejši številki Glasa gospodarstva. 

Srečanje slovenskih DIH-ov 2020

 

 

Ekipa grozda Pametne tovarne, ki deluje znotraj Zbornice elektronske in elektroindustrije se je udeležila srečanja slovenskih digitalnih inovacijskih stičišč (DIHov), ki ga je organizirala DIH Slovenija kot osrednja nacionalna točka za zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj ter digitalne transformacije podjetij.

V Sloveniji deluje 10 DIH-ov; poleg DIH Slovenije najdemo v Ljubljani še 3 – Tehnološki park Ljubljana z DIH Healthday.si, Inštitut Jožef Štefan in 4PDIH. V Murski Soboti dva - Pomurski tehnološki park in DIH AGRIFOOD. V Celju DIH Vzhodna kohezijska regija, v Mariboru dva – Univerza v Mariboru in Štajerski tehnološki park in v Novi Gorici DIH HPC5.

Več o namenu dogodka najdete tukaj.


Vodenje skupine v proizvodnji

Grozd Pametne tovarne vas obvešča o možnosti brezplačnega usposabljanja Vodja skupine v proizvodnji, ki poteka v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc in je namenjen vsem starejšim od 45 let s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo.

Več informacij in možnosti prijave:

 

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (namenjen vsem starejšim od 45 let s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo) vabimo na BREZPLAČNO usposabljanje, ki prinaša vsa potrebna poklicna znanja s področja vodenja proizvodnje

Usposabljanje bo od 14. do 18. 9. 2020 na CPU.

Dobro usposobljen vodja skupine je ključnega pomena za vsako proizvodnjo, saj v prvi vrsti skrbi, da vsi procesi tečejo brez zastojev. Z ustreznimi znanji in uporabo sodobnih metod, pa se lahko v proizvodnji z uspešnim uvajanjem določenih sprememb, dosežejo številni prihranki, krajšajo časi, manjšajo zaloge in nižajo stroški.

Vodje v proizvodnji morajo biti sposobni slediti trendu sprememb, katerih osnovna ideja je racionalizacija procesov, vitka proizvodnja, vpeljava novih metod spremljanja proizvodnje, kar vse vodi do znižanja stroškov ter povečanje konkurenčnosti.

Program usposabljanja obsega naslednja modula:
MODUL 1: METODE IN TEHNIKE VITKE PROIZVODNJE
MODUL 2: MEHKE VEŠČINE VODENJA

Udeleženci bodo obravnavali tudi uspešno implementirane projekte s predstavitvijo doseženih rezultatov, tako v operativnem kot v ekonomskem smislu.

Predavatelja
Bojan Fišinger , ing. stroj., black belt, je strokovnjak na področju metod in tehnik vitke proizvodnje s prakso iz proizvodnje ter številnimi uspešno vpeljanimi primeri optimizacije.
Vladimir Pirc, dipl. org. dela, z dolgoletnimi izkušnjami iz proizvodnje ter predavateljskim stažem od 1995. Angažiran je predvsem pri usposabljanju vodij, z namenom zviševanja lastne učinkovitosti in uspešnosti ter uspešnosti njihovih sodelavcev.

Izkoristite priložnost in v ta intenzivni brezplačni trening vključite vaše vodje v proizvodnji in vse, ki se pripravljajo na prevzem odgovornih delovnih mest v proizvodnji.

Urnik usposabljanja

Več o usposabljanju in prijava

 

 

 

 

  

 

DIH4CPS odprti razpis

Skupnost DIHNET.EU v okviru projekta DIH4CPS objavlja razpis za manjše konzorcije ki lahko prejmejo finančno podporo za poskuse na področju Cyber physical and embedded systems (CPES). V  prijavljenem konzorciju mora biti vsaj eno Digitalno inovacijsko stičišče oz. DIH, ki je že vpisano v katalog Evropske komisije. 

Več informacij najdete tukaj.  

Skrajšani polni delovni čas - katere korake morate izvesti?


 

Skrajšani polni delovni čas - katere korake morate izvesti?

Pravna služba GZS je pripravila celotno zaporedje korakov, ki jih morate izvesti, če želite izkoristiti ukrep po #PKP3 - delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa.
 
Časovnica z dodatnimi pojasnili in podrobnejšim opisom postopka je objavljena na spletni strani GZS.

Otvoritev razstave FUTURE CIRCLES s prenosom okrogle mize

Krožno gospodarstvo sodi med prioritetne koncepte delovanja evropskega in slovenskega gospodarstva. S ciljem pospeševanja krožnega gospodarstva tako Evropska komisija kot Slovenija vlagata velike napore in omogočata finančne spodbude, rezultat katerih je tudi strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP - Krožno gospodarstvo). To predstavlja stičišče poslovnih in drugih subjektov na tem področju.

Tudi v grozdu Pametne tovarne si prizadevamo svoje člane in širšo javnost obveščati in osveščati o temah krožnega gospodarstva.  

Okrogla miza bo potekala v živo iz studia GZS v torek, 16. 6. 2020 ob 10. uri. Sledila bo otvoritev tokrat premierne, virtualne razstave FUTURE CIRCLES in njen ogled. Razstava bo prikazala dosežke slovenske industrije in institucij znanja na področju krožnega gospodarstva.

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«


Javna agencija SPIRIT Slovenija,  je pripravila program spodbud za podjetja, ki so odločena stopiti na pot TRAJNOSTNE PREOBRAZBE. 
Na voljo je do 120.000 € nepovratnih finančnih spodbud za podjetja, ki želijo postaviti:

♻️ trajnostno poslovno strategijo za naslednjih 5 let,
♻️ oblikovati nove, trajnostne poslovne modele,
♻️ ter razvijati okolju prijazne produkte ali procese.

Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja, zato spodbujamo vse člane grozda Pametna tovarna in ostale interesente, da izkoristijo priložnosti omenjenega programa.

⌛ 3. rok za prijavo razpisa je 5.6.2020 (sledijo še drugi roki)

K sodelovanju v javnem razpisu so vabljena MSP z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani SPIRIT Slovenija. 

Spletni seminar: Uporabna umetna inteligenca kot pospešek za slovensko gospodarstvo


Analitske hiše napovedujejo, da bo imela umetna inteligenca že v bližnji prihodnosti odločilen vpliv na konkurenčnost in produktivnost podjetij, že danes pa uspešna podjetja izkoriščajo njene prednosti.

Vabimo vas na prvega iz serije spletnih seminarjev s področja uporabne umetne inteligence, na katerem bo podpredsednica Združenja Manager Barbara Domicelj spregovorila o tem, zakaj se moramo postopnega uvajanja umetne inteligence lotiti čimprej in kakšne so prednosti za podjetja.

Matjaž Krč iz visokotehnološkega podjetja EKWB, ki mu zaupajo svetovni proizvajalci iz sveta računalništva, nam bo predstavil, kako je voditi podjetje, kjer poslovne odločitve krmari umetna inteligenca. Pojasnil nam bo, zakaj so sprejeli poslovno strategijo, ki sloni na osredotočenosti na podatke in uporabi tehnologij umetne inteligence. Imeli ga bomo priložnost vprašati, kaj zaradi tega delajo bolje, kakšen pospešek za rast in razvoj podjetja predstavlja in še vse, kar vas bo zanimalo.

Ker pa je to prvi spletni seminar iz serije o uporabni umetni inteligenci, ne bo manjkal kratek uvod v to, kaj se skriva pod besedama umetna inteligenca, ki nam ga bo pripravil Marko Grobelnik, Digitalni glasnik Slovenije pri EK.

Slovenija je mednarodno prepoznana na področju raziskav in razvoja s področja umetne inteligence, opažamo pa, da uvajanje v poslovne procese tako gospodarstva kot državne uprave še vedno kar ne steče, zato smo ustanovili smo skupino AI4SI (AI za Slovenijo), ki se bo zavzemala za njen hitrejši prenos v prakso. Iniciativo AI4SI in njene načrte bo predstavil njen predsednik, Mitja Trampuž. AI4SI je tudi povezovalni člen med ponudniki rešitev s področja umetne inteligence in podjetji, ki želijo umetno inteligenco uporabljati v pri svojem delovanju, zato bo Boris Cergol, vodja AI v Comtradena kratko predstavil glavne akterje.

Spletni seminar je namenjen direktorjem, poslovnežem, odgovornim za digitalno in poslovno preobrazbo.

Vabljeni, da se nam pridružite 26.5.2020!
Kotizacije ni, za udeležbo na e-seminarju se je potrebno prijaviti!

Več informacij in mesto za prijavo najdete tukaj:  https://www.gzs.si/Dogodki/26-05-2020/e-seminar--uporabna-umetna-inteligenca--kot-pospesek-za-slovensko-gospodarstvo

 

Organizator konference je Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenija v sodelovanju z IKT-horizontalno mrežo, Združenjem Manager in Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije.