Mlekarne v Sloveniji si želijo več ekološkega mleka

GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je 13. oktobra 2021 pripravila Mlekarsko konferenco, na kateri so predstavili stanje na mlečnem trgu, trenutne in prihodnje izzive mlekarskega sektorja ter potenciale za pridelavo ekološkega mleka v Sloveniji. Interes za odkup ekološkega mleka s strani mlekarn obstaja, povečuje se tudi povpraševanje po ekološkem mleku in mlečnih izdelkih pri potrošnikih. Imamo dober potencial za povečanje ekološke prireje mleka. Skupna naloga vseh je spodbuditi prirejo ekološkega mleka, ki danes predstavlja le dober odstotek celotne prireje mleka v Sloveniji. To pa zahteva učinkovito delovanje in organiziranost celotne verige začenši z znanjem in tehnologijami, njihovega prenosa na razvojne kmetije, da jih spodbudimo v ekološko prirejo mleka, s ciljem, da se zagotovijo večje količine. Potrebujemo investicije v tehnološke prilagoditve v mlekarnah in učinkovite marketinške aktivnosti do potrošnika.

Izjava za javnost

Predstavitve in video posnetki so dostopni spodaj:

Aktualni fokus mlekarske panoge

 • Tomaž Žnidarič, predsednik Sekcije za mlekarstvo pri GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 

Mlekarska veriga v Sloveniji: stanje, izzivi in prihodnost

 • dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist

Evropski mlekarski sektor in Zeleni dogovor

 • Hélène Simonin, direktorica za hrano, okolje in zdravje pri EDA (European Dairy Association)

  

Potenciali pridelave ekološkega mleka v Sloveniji

 • Johann Kreschischnig, predsednik BIO Austria Koroška: Ekološko mlekarstvo v Avstriji

 • Sandra Turnšek, direktorica Kele&Kele, Mlekarna Krepko: Pridelava in predelava ekološkega mleka v Sloveniji

 • Okrogla miza:

  • moderatorka prof. dr. Karmen Pažek, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, UM
  • sodelujoči:

  Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo, MKGP

  Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn

  Vinko But, direktor Mlekarne Celeia

  Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS

  Dr. Jože Verbič, Oddelek za živinorejo, KIS


Prezentacije:

dr. Aleš Kuhar; Mlekarska veriga v Sloveniji: stanje, izzivi in prihodnost

Hélène Simonin ; The European Green Deal and the EU dairy sector

Johann Kreschischnig; Ekološko mlekarstvo v Avstriji

Sandra Turnšek; Pridelava in predelava ekološkega mleka v Sloveniji

Fotogalerija

Fotogalerija