Sadjarsko zelenjadarska konferenca 2022

22. novembra je na Gospodarski zbornici potekala prva sadjarsko-zelenjadarska konferenca, na kateri smo razpravljali o izzivih v sektorju sadjarstva in zelenjadarstva. Gre za prvi dogodek srečanja z deležniki v sadjarsko-zelenjadarskem sektorju, predstavitve trenutnega stanja, napovedi ter razprave o najaktualnejših vsebinah v obeh sektorjih. Tematike, ki smo jih izpostavili so bile vezane predvsem na spodbujanje tržne pridelave sadja in zelenjave, krepitev sodelovanja vzdolž celotne verige, ureditev evidenc o pridelavi sadja in zelenjave, večja poraba lokalno pridelanega sadja in zelenjave v javnih zavodih, promocija, nujna prilagoditev na podnebne spremembe, zmanjšanje porabe fitofarmacevtskih sredstev in trenutna energetska kriza. Za dosego vseh zastavljenih ciljev oba sektorja potrebujeta strateško in ciljno investiranje 

Predstavitve iz dogodka:

Predstavitev sponzorja dogodka 

Medijska odmevnost dogodka 

Potencial sadjarstva in zelenjadarstva v Sloveniji premalo izkoriščen, Delo, 22.11.2022 

 

Fotogalerija

Fotogalerija