Pomen nenehnega usposabljanja in izpopolnjevanja za bolj konkurenčni agroživilski in veterinarski sektor

Razprava v okviru Programa znanj in spretnosti je izpostavila več vprašanj, s katerimi se sooča agroživilski sektor in opredelila možne načine za njihovo reševanje: izpopolnjevanje in prekvalificiranje delavcev; medsektorski prenosi znanj in spretnosti; povečana privlačnost sektorja za mlade; digitalni prehod; partnerstva med učečimi se institucijami in podjetji. Cilj projekta I-RESTART je prekvalificirati in izpopolniti delovno silo v agroživilskem in veterinarskem sektorju, usposobiti zaposlene, ki se na novo zaposlujejo v agroživilskem sektorju, ter vključiti študente, ki želijo vstopiti na trg dela v agroživilstvu.

Izboljšali bodo svoje digitalne kompetence in si olajšali prehod v okviru pobude Evropski zeleni dogovor. Da bi dosegli zgoraj omenjene cilje, bo I-RESTART olajšal medsektorske in medgeneracijske prenose kompetenc s sprejetjem inovativne metodologije mikro dokazil in učenje preko izkušenj, ki bodo zagotavljale vključujoče, prilagodljive in privlačne vzorce na delovnem mestu, delu z mentorji ob odpiranju ekosistema tudi zunanjim delavcem.

Projekt I-RESTART, ki dopolnjuje FIELDS Blueprint o kmetijstvu in gozdarstvu, bo zagotovil orodja za usposabljanje na področju prihodnjih izzivov za 10 poklicnih profilov.

Objavljamo prve novičke o začetku aktivnosti na projektu I-RESTART, katerega partnerji smo tudi GZS – ZKŽP. Novičke si lahko preberete TUKAJ.

     

Fotogalerija