Novice


Arhiv: Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Poziv za komentarje osnutka pravilnika o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Arhiv: PREDLOG ZAKONA O VAJENIŠTVU – JAVNA RAZPRAVA

Preko e-demokracije je odprta javna razprava o predlogu Zakona o vajeništvu. Pristojno ministrstvo je določilo rok za oddajo pripomb 19. avgust 2016.

Arhiv: Nov seznam harmoniziranih slovenskih standardov za LVD direktivo

Nov seznam harmoniziranih slovenskih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

Arhiv: Posodobite vaše podatke v bazi Sloexport

Izkoristite odlično priložnost za predstavitev vašega podjetja in vaših proizvodov/storitev svetovni poslovni javnosti ter navezavo stikov z novimi poslovnimi partnerji

Arhiv: Posvet o energetskem pregledu in novostih CO2 dajatve

Vabimo velika ter srednja in mala podjetja na posvet, ki bo potekal na GZS 13. julija 2016 ob 9.30 - sodelujejo MzI, ARSE, Eko sklad, MOP, MF, FURS.

Arhiv: Obvestilo o objavljenih predpisih

MGRT je objavil pravilnika, ki v slovenski pravni red prenašata LVD (2014/35/EU) in EMC (2014/30/ES) direktivo.

Arhiv: Nov seznam harmoniziranih standardov za n.n. električno opremo

Objavljen je "nov" seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej.

Arhiv: Indijska skupina podjetij SRB Group si želi sodelovanja s slovenskimi podjetji

Indijska skupina podjetij SRB Group, katerega osnovna dejavnost je izgradnja, vzdrževanje ter opremljanje infrastrukturnih projektov vseh vrst – železnice, metalurgija, rudarstvo, kovaštvo, predelava marmorja, vse vrste daljnovodov (plin, voda, nafta), tudi gradnja ter obnova elektrarn – predvsem termoelektrarn, si želi vzpostaviti sodelovanje s slovenskimi podjetji. Zanima jih tudi področje ekologije ter ravnanja z odpadki ter z odpadnimi vodami.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.