Zapri

Aktualne novice


Iz kuolma v zeleno prihodnost: Hrastnik kot vodilni primer reindustrializacije in preobrazbe rjavih območij

Iz kuolma v zeleno prihodnost: Hrastnik kot vodilni primer reindustrializacije in preobrazbe rjavih območij

Hrastnik je 31. maja 2024 gostil dogodek Dan odprtih vrat nekdanjih rudniških prostorov: "Iz kuolma v zeleno prihodnost", ki je del projekta ReInd - BBG. V okviru projekta bo v eni od zapuščenih rudniških stavb nastal nov podjetniški inkubator.

Javni razpis v okviru projekta CIRCOTRONIC

Javni razpis v okviru projekta CIRCOTRONIC

Iščemo podjetje ali zunanjega strokovnjaka, ki nas bo podprl pri testiranju, pilotiranju in uvajanju orodij in rešitev, s katerimi bomo malim in srednje velikim podjetjem skupaj pomagali pri zelenem prehodu.

SDG NAVIGATOR – novičnik 3

SDG NAVIGATOR – novičnik 3

Partnerji projekta SDG NAVIGATOR vas s tretjim novičnikom, poleg ostalih aktivnosti, seznanjamo o pripravi Učne poti trajnostnostnega navigatorja - Sustainability Navigator Learning Path (SNLP), ki sestoji iz sedmih učnih modulov, strukturiranih okoli sedmih stopenj trajnostno usmerjenega podjetništva in z njimi povezanih procesov. To orodje vodi posameznike skozi proces trajnostnega spreminjanja in jim pomaga pri uporabi njihovih trajnostno usmerjenih podjetniških kompetenc v različnih fazah trajnostno usmerjenega podjetniškega delovanja.

Dan odprtih vrat območja nekdanjih rudniških prostorov - Hrastnik, 31. 5. 2024

Dan odprtih vrat območja nekdanjih rudniških prostorov - Hrastnik, 31. 5. 2024

Dan odprtih vrat nekdanjih rudniških prostorov v Hrastniku: Iz »kuolma« v zeleno prihodnost Zgodovina in industrija mesta Hrastnik je tesno povezana s premogovnikom. Po zaprtju rudnika je območje ostalo degradirano. V okviru projekta ReInd-BBG bomo na območju vzpostavili nove vsebine in mu omogočili novo rabo.

SDG NAVIGATOR - sporočilo za javnost 2

SDG NAVIGATOR - sporočilo za javnost 2

Vabimo vas k uporabi Slovarja kompetenc ustvarjalcev trajnostnostnih sprememb (The Sustainability Changemaker Competences Dictionary - SCCD), ki opredeljuje kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ki lahko posameznikom omogočijo, da s svojimi različnimi življenjskimi vlogami in odločitvami postanejo resnični nosilci sprememb v smeri trajnostnosti. V okviru projekta pripravljamo tudi Učno pot - Sustainability NAVIGATOR Learning Path (SNLP) ter Digitalno vozlišče in zbirko orodij - SDG NAVIGATOR Digital Hub & Toolbox (SNDH), ki bosta v angleškem in vseh jezikih projektnih partnerjev dosegljiva na https://sdgnavigator.eu/.

Projekt REBUILT - novičnik 5

Projekt REBUILT - novičnik 5

Z veseljem vam sporočamo razburljivo novico o našem projektu, ki je v teku. Naši partnerji so si močno prizadevali za razvoj rezultata 3 in z veseljem objavljamo akcijski načrt Rebuilt. Akcijski načrt projekta REBUILT kot svoj tretji rezultat opredeljuje "Akcijski načrt za nizkoogljičniprehod za podjetja". Namen akcijskega načrta je pripraviti vodnik najboljših praks, ki bo podpiral poučevanje vprašanj, povezanih s podnebnimi spremembami, na visokošolskih zavodih in opremil strokovnjake, vodstvene delavce, s posebnim poudarkom na menedžerjih MSP, s prenosljivim znanjem za pospešitev napredka pri doseganju ničelnih neto emisij do leta 2050.

Projekt REBUILT - novičnik 2

Projekt REBUILT - novičnik 2

Z veseljem sporočamo, da tečaj "REBUILT: ReengineeringBusiness Under Climate Changes" ostaja dostopen na platformi MOOC!

Projekt REBUILT - novičnik 4!

Projekt REBUILT - novičnik 4!

V okviru projekta REBUILT smo imeli zaključno konferenco, na kateri smo predstavili rezultate projekta. Več o projektu si lahko preberete v našem 4. novičniku!

SDG NAVIGATOR - sporočilo za javnost 1

SDG NAVIGATOR - sporočilo za javnost 1

Cilj projekta SDG NAVIGATOR je opolnomočiti posameznike za spodbujanje trajnostnosti, s krepitvijo njihove družbene in okoljsko-podjetniške miselnosti ter spretnosti, prepleteno z inovativnim, v prihodnost usmerjenim poklicnim in strokovnim izobraževanjem. Eden o rezultatov projekta je Učna pot, ki posameznikom zagotavlja učne vire in orodja za spremembe, ter jih vodi skozi podjetniški proces in različne faze, pri čemer se njihov vpliv povečuje in razširja.

CIRCOTRONIC: RAZSTAVA UNPLUGGED