Projektno povezovanje

Aktualne novice


Projekt IDES – Tudi praktično poučevanje lahko poteka v virtualnem okolju!

V okviru projekta IDES je bilo napovedano tridnevno izobraževanje program o dualnem izobraževanju na področju metalurgije in strojništva v živo. Na žalost smo zaradi slabšanje epidemiološke slike aktivnost v živo morali odpovedati … sedaj pa jo le selimo v virtualno okolje!

Projekt WBL GOES VIRTUAL (Erasmus+)

ThinkTwice!, Erasmus+, KA2, 1/9/2020-31/8/2022

V okviru projekta ThinkTwice!, ki se izvaja v okviru programa Erasmus +, želimo organizacijam na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni omogočiti, da kritično analizirajo lastne delovne prakse in rutine, jih ponovno preučijo ob upoštevanju zelenih alternativ in na koncu vzpostavijo dobro prakso ter tako dajo zgled trajnostnega upravljanja tudi drugim organizacijam. Z željo po razvoju dobrih praksah ekološkega trajnostnega vodenja projektov, smo ustvarili zakladnico dobrih praks, ki vas bo navdihnila pri iskanju rešitev v vaši lastni organizaciji in vam zagotovila dovolj informacij, da se boste lahko zavestno odločali.

Projekt IDES – Kljub epidemiji se dogaja … pripravljamo se na obisk projektnih partnerjev

Gospodarska zbornica Slovenije v okviru projekta IDES pripravlja tridnevni izobraževalni program o dualnem izobraževanju na področju metalurgije in strojništva. Namen izobraževalne aktivnosti je, da se projektni partnerji spoznamo z značilnostmi in posebnostmi dualnega izobraževalnega sistema v vseh partnerskih državah (Latvija, Poljska, Slovenija in Slovaška), pri čemer iščemo primere dobrih praks in inovativnih pristopov k izboljšanju obstoječega sistema.

Dinamična spletna platforma v okviru učnega programa za upravljanje inovacij InTraRed

V okviru projekta InTraRed smo si zadali pripravo pripomočkov s katerim želimo preko gradnje novih učnih partnerstev med svetom dela in svetom izobraževanja spodbuditi inovacijsko upravljanje v MSP-jih, saj menimo, da so ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja lahko ključni most med MSP-ji in izobraževanjem.

Uvodno srečanje partnerjev projekta DigiER

Projekt WBL-Q (Erasmus+, KA2, 10/2020 - 09/2022)

StartCircles delavnica: Sodelovanje brez zapletov Zaščita intelektualne lastnine

Vabimo vas na delavnico v okviru projekta Start Circles, kjer bo predstavljeno kako zaščititi intelektualno lastnino, zakaj je to pomembno za rast posla in kako pravzaprav zastaviti sodelovanje med deležniki. Podani bodo tudi primeri dobrih in slabih praks.