Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

 


Aktualno


Volitve v organe GZS - poziv. Več...

Volitve v organe GZS - kandidatna lista. Več...

Volitve v organe GZS - zapisnik volilne komisije. Več...


Arhiv


        

Nominiranke za nagrado Kristine Brenkove 2022. Več...

Objavljen razpis za Schwentnerjevo nagrado 2022.  Več...

Objavljen razpis za nagrado Kristine Brenkove za leto 2022.  Več...

Nominiranke za nagrado Kristine Brenkove 2021. Več...

Objavljen razpis za Schwentnerjevo nagrado 2021.  Več...

Vabilo na predavanje. Več…

Objavljen razpis za nagrado Kristine Brenkove za leto 2021. Več...

Vabilo Javne agencije za knjigo RS (datum objave: 17. 8. 2021). Več...

Apel za odprtje knjigarn. Več...

Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2020 podeljena. Več...

Vesela novica za razstavljavce na 36. SKS! Več...

Nominiranke za nagrado Kristine Brenkove 2020. Več...

Objavljen razpis za Schwentnerjevo nagrado 2020. Več...

Razpis za nagrado Kristine Brenkove 2020 je odprt. Več...

Pismo FEP in IPA v podporo Nobelovi nagrajenki 2015, Svetlani Aleksijevič. Več...

Pismo 94 organizacij s področja kreativne industrije in kulture, poslano kulturnim in finančnim ministrom članic EU. Več...


4. izredna seja UO ZKZK, 15.5.2020

UO je obravnaval pobudi članov za ukrepanje na osnovi dopisa Ministrstva za kulturo splošnim knjižnicam, da bodo knjižnicam najprej izplačana sredstva za nakup elektronskih knjig, razliko pa bo financer zagotovil po rebalansu, če bodo če bodo zagotovljena razpoložljiva sredstva. Po predhodno opravljenih pogovorih z vodstvom ZSK ugotavljamo, da predstavlja navedeni dokument, spremni dopis k priloženim pogodbam, kjer ostaja višina sredstev za nakup knjižnega gradiva nespremenjena in v enaki višini, kot lani. Bo pa res izplačana (razen e knjig) po sprejetju rebalansa proračuna RS.

UO ZKZK bo na naslednjo svojo sejo povabil predsednico ZSK, go. Vesno Horžen, s ciljem dogovoriti usklajeno sodelovanje naspram financerjem splošnih knjižnic (cca 85% lokalne skupnosti, ostalo ministrstvo za kulturo/država).

UO ZKZK je obravnaval tudi oba predloga, ki ju pripravlja Evropska zveza založnikov FEP (interventni odkup in/ali vrednotnice) in podprl prvega.


Pismo predsednika mednarodne zveze založnikov IPA, slovenskim političnim odločevalcem.

Več...Javno pismo ministru za kulturo

Spoštovani g. minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti,

v zvezi z vašo izjavo na tiskovni konferenci Vlade RS, dne 28. aprila 2020, da v času dosedanje krize »…področje knjige niti ni bilo hudo prizadeto…«, pošiljamo komentar in izražamo začudenje nad tako oceno. Namreč, številke pridobljene na osnovi treh izvedenih anket kažejo, da je panoga založništva in knjigotrštva od začetka koronakrize pa do danes utrpela za 5,7 MIO € zmanjšanja prihodkov, saj je promet knjigotrštva upadel za 100% (zaprte vse knjigarne), promet založništva pa za 70-80%. Vsak naslednji podoben »koronamesec« bi pomenil za panogo dodatnih 3,8 MIO € izgubljenih prihodkov. Založniška in knjigotržna panoga nujno potrebuje trajne sistemske rešitve, saj je kronično podhranjena in v desetletnem upadanju (promet se je od leta 2008 prepolovil). Za svoj obstanek je odvisna od različnih distribucijskih poti, predvsem pa od knjigarn in papirnic, knjižnic, šol, drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov ter ostalih fizičnih prodajnih mest. Celotna spletna prodaja predstavlja v strukturi prihodkov slovenskih založb skromnih 1-2%, tako da tudi razveseljivi podatki nekaterih založb o povečani spletni prodaji v zadnjih dneh splošne prizadetosti panoge žal ne morejo spremeniti. Upamo in želimo si, da bomo vsi členi knjižne verige, skupaj z odločevalci, znali in zmogli oblikovati pogoje za izhod iz trenutne krize, za uspešno rešitev panoge, ki predstavlja vrednostno le slabi dve tisočinki slovenskega BDP, simbolno pa mnogo, mnogo več. Ne glede na morebitne različne pristope k rešitvi verjamemo, da se strinjate z nami, da je založniška in knjigotržna panoga konstitutivna dejavnost naše družbe, na presečišču gospodarstva, kulture in sociale, ključna za obstoj naroda, za ohranitev slovenskega jezika, za razcvet naše znanosti in kulture ter za razvoj intelektualnih sposobnosti naših ljudi.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam ali vašim sodelavcem na razpolago.

Upravni odbor Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS38. Slovenski knjižni sejem - Močne ženske - čarovnice današnjega časa


38. Slovenski knjižni sejem - Po Gabrovih stopinjah


38. Slovenski knjižni sejem - Arlan pod preprogo


38. Slovenski knjižni sejem - Kako iz levičarskega idealista postati desničar

 


Branje je najlepše potovanje, april 2017 


Skupščina GZS je na seji 22. maja 2012 sprejela naslednji sklep:

Na podlagi 23. člena statuta GZS skupščina  GZS soglaša s predlogom preoblikovanja GZS-ZKGM tako, da se njeni člani s področja dejavnosti knjižnih založnikov in knjigotržcev organizirajo v GZS-Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev kot novi organizacijski enoti GZS s položajem po 4. in 14. členu statuta GZS,  preostali del GZS-ZKGM pa nadaljuje svoje delo in povezuje člane s področja radiodifuznih medijev, založnikov časopisov in revij ter grafične dejavnosti kot organizacijska enota prav tako s položajem po 4. in 14. členu statuta GZS in novim imenom: GZS-Medijska zbornica.   

GZS-ZKGM se je tako preimenovala v  GZS-Medijska zbornica in nadaljuje delo na področju radiofuznih medijev, založnikov časopisov in revij  ter grafične dejavnosti.

Kontakt: 
GZS-Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
g. Vlado Kukavica
T: 01 58 98 337
E: vladimir.kukavica@gzs.si

 

Avtor: GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
AktualnoPrijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.