Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Izvirna slovenska slikanica


Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK) pri Gospodarski zbornici Slovenije vsako leto 22. oktobra na rojstni dan Kristine Brenkove, podeljuje nagrade za najlepše izvirne slovenske slikanice.

Namen in poslanstvo nagrade je:

  • spodbujanje nastanka izvirnih slovenskih slikanic,
  • izoblikovanje vrednostnih kriterijev za pripravo in ocenjevanje slikanic,
  • spodbujanje branja in bralnih navad.
  • spodbujanje navad nakupovanja dobrih slikanic

Natečaja se lahko udeleži vsak založnik z vsako slikanico, ki izpolnjuje pogoje da je:

  • bila je prvič izdana v razpisanem roku,
  • nosilec projekta slovenska založba,
  • avtor ilustracije slovenski,
  • avtor teksta slovenski.

Nagrajenci in nominiranci so dolžni blagovno znamko Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico izkoriščati v skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrade.


Avtor: Zbornica za ZKZK