Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Program delovanja ZKZK


Cilj delovanja ZKZK je (so)ustvarjati pogoje za knjigi prijazno politično in ekonomsko okolje, narediti založniško-knjigotrško panogo bolj vidno in slišno z delovanjem v skupnem interesu, skratka, proaktivno angažirati se tako pri komercialnih kot tudi političnih (v žlahtnem, izvornem smislu besede) interesih članstva. 

Ali drugače: krepiti, utrjevati in izgrajevati knjigo kot eminentni družbeni medij.

Pri delovanju Zbornice moramo preseči funkcije in formalne procese in se osredotočiti na odnose. Zbornica mora postati prostor sodelovanja in kreativnosti, forum in stičišče mnenj, mesto sobivanja. Potrebno je izgraditi branžno zavest, povečati opaznost, vzpostaviti enotnost, združiti sile, skratka sodelovati. 

Zavedati se je potrebno, da je moč zbornice lahko večja le z enotnim delovanjem. Zato je potrebno poiskati najmanjši skupni imenovalec, definirati skupni interes članov, tako založnikov, kot knjigotržcev. Nastati mora mreža sodelovanja in zavezništev. 

Še tako majhen dosežek Zbornice lahko pomeni veliko dobrobit za posameznega člana, naj bo ta  velik ali majhen, nov ali star.