Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev


GZS je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarsko rast. GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi panoge dejavnosti. Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini.

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev  je strokovna zbornica, ki zastopa interese založnikov in knjigotržcev v Sloveniji.

Naše poslanstvo je podpirati in spodbujati razvoj založništva ter knjigotrštva v Sloveniji. Skozi sodelovanje z našimi članicami in drugimi deležniki na področju knjige si prizadevamo za ustvarjanje ugodnega okolja za založnike, knjigotržce in vse ljubitelje knjig. Zavzemamo se za ohranjanje in krepitev kulturne vloge knjige ter njenega pomena pri širjenju znanja, kulture in ustvarjalnosti v naši družbi.

Na naši spletni strani boste našli različne informacije o dogodkih, novostih, projektih in pobudah, ki se tičejo založništva in knjigotrštva v Sloveniji. S svojim delovanjem želimo prispevati k bogatitvi slovenskega knjižnega trga, spodbujati bralno kulturo ter omogočiti dostop do kakovostnih in raznolikih knjižnih vsebin.

Vabimo vas, da se pridružite naši skupnosti, ki se zavzema za razvoj slovenskega založništva in knjigotrštva.

Prednosti članstva v Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev

Hvala za vašo podporo!

Upravni odbor Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev na svoji seji, dne 20. decembra 2023, sprejel PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN DELU ZBORNICE KNJIŽNIH ZALOŽNIKOV IN KNJIGOTRŽCEV.