Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Schwentnerjeva nagrada

 

Je najvišje priznanje, ki ga Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju ZKZK) podeljuje prejemniku za življenjsko delo na področju slovenskega založništva in knjigotrštva. 

Schwentnerjeva nagrada je priznanje za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za odličnost in preseganje povprečnosti, dosežene poslovne uspehe, inovativnost in ustvarjalnost, pedagoški prispevek in predajanje znanja ter dosledno upoštevanje visokih moralnih in etičnih standardov.

ZKZK podeljuje Schwentnerjevo nagrado kot priznanje za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za odličnost in preseganje povprečnosti, za dosežene poslovne uspehe, za inovativnost in kreativnost, za pedagoški prispevek in predajanje znanja ter za dosledno upoštevanje visokih moralnih in etičnih standardov.

Nagrada sestoji iz male plastike v zasnovi akademskega kiparja Mirsada Begića ter plakete z imenom nagrajenca in letnico knjižnega sejma, na katerem je bila podeljena.

Nagrada je poimenovana po Lavoslavu Schwentnerju (1865–1952), ki je sodeloval z avtorji slovenske moderne. Med drugim je bil založnik Cankerjeve Erotike.1

Kandidacijski postopek za Schwentnerjevo nagrado se začne z razpisom natečaja. Natečaj mora biti razpisan najkasneje do 15. septembra vsako leto in traja 40 dni.

 

Razpis se objavi:

·        s pozivom založbam po elektronski pošti

·        z objavo na spletnih straneh GZS ZKZK

 

Predlog za nagrado lahko poda fizična ali pravna oseba. Predlog mora biti pisno obrazložen ter utemeljen. Možne so največ tri zaporedne nominacije, nenagrajene se uvrstijo v izbor tekočega leta le, če jih predlagatelj ponovno pisno potrdi.

Na 38. Slovenskem knjižnem sejmu je Zbornica založnikov in knjigotržcev odločila, da Schwentnerjevo nagrado za leto 2022 prejme Lojze Wieser, založnik, ki je letos v skladu z Pravilnikom o podelitvi Schwentnerjeve nagrade tudi član Komisije za Schwentnerjevo nagrado za leto 2023.

Razpis za Schwentnerjevo nagrado 2023 je objavljen na spletni strani Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev

Rok za predlaganje kandidatov  24. oktober 2023. 

 

Nagrada bo razglašena in podeljena na 39. Slovenskem knjižnem sejmu na Gospodarskem razstavišču 20. novembra 2023.


Objavljen razpis za Schwentnerjevo nagrado 2023. Rok za predlaganje kandidatov je 24. oktober 2023.
Pravilnik o Podelitvi Schwentnerjeve nagrade

 

Pretekli razpisi

LETO 2022

Objavljen razpis za Schwentnerjevo nagrado 2022

LETO 2021

Objavljen razpis za Schwentnerjevo nagrado 2021 - rok 12. november 2021.

LETO 2020

Objavljen razpis za Schwentnerjevo nagrado 2020. Rok 20. oktober 2020.

LETO 2019

Razpis za podelitev Schwentnerjeve nagrade za leto 2019, odprt do 20. oktobra 2019

LETO 2018

Razpis za podelitev Schwentnerjeve nagrade za leto 2018

LETO 2017
Razpis za podelitev Schwentnerjeve nagrade za leto 2017 >>>