#PKP3 – najpogostejša vprašanja in odgovori

#PKP3 – najpogostejša vprašanja in odgovori

Tema: Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja
Predavateljice: Metka Penko Natlačen, Urška Sojč, Cvetka Furlan, Petra Strnad
Datum: 12. junij 2020
Trajanje 1:15:54

Največja rast trošenja države v 12-ih letih / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP. Slovenski BDP se je v prvem četrtletju 2020 medletno skrčil za 2,3 %, kar je bilo manj od naših pričakovanj (-3 %). K ublažitvi padca so prispevali (1) večje trošenje države (+5,8 %, najvišja rast po letu 2008), (2) pozitiven prispevek menjave s tujino (padec izvoza pri 1,6 % je bil nižji od padca uvoza za 2,5 %), (3) povečanje zalog, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi pričakovane otežkočene dobave blaga v prihodnjih mesecih ter interventnega povečanja državnih zalog ter (4) koledarski učinek, saj je več delovnih dni v 1. četrtletju 2020 ublažilo padec kar za 1,1 odstotno točko.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Umik omejitev dviguje razpoloženje / Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Povprečna bruto plača pri pravnih osebah se je v mesecu marcu 2020 medletno povečala za 0,3 %, od tega predvsem zaradi rasti v sektorju država (4,9 %), medtem ko je v zasebnem sektorju upadla za 1,4 %.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Ideje iz sveta: COVID-19, nova realnost

Ideje iz sveta: COVID-19, nova realnost

Tema: V sodelovanju z Društvom v tujini izobraženih Slovencev - VTIS organiziramo webinar, s katerim želimo širiti znanje, izkušnje in ideje članov društva iz vseh koncev sveta o COVID-19 in posledicah pandemije.
Predavatelji: Domen Zafred, Doroteja Maklin in Petra Petan
Datum: 27. maj 2020
Trajanje: 1:24:32

Interventni ukrepi v Avstriji – pogovor s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca

Interventni ukrepi v Avstriji – pogovor s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca

Tema: Epidemija Covid-19 je v celotno družbo in tudi v gospodarstvo vnesla velike spremembe in od vseh deležnikov zahtevala prilagodljivost ter hitre reakcije. Kako so se z epidemijo in njenimi posledicami soočili in se še vedno soočajo v sosednji Avstriji? Kakšne ukrepe za pomoč gospodarstvu so sprejeli? Kako učinkovitost teh ukrepov ocenjujejo na Slovenski gospodarski zvezi iz Celovca? Opravili bomo pregled podpornih in premostitvenih ukrepov za podjetja v Avstriji.
Predavatelja: dr. Maria Škof in mag. Andrej Hren
Datum: 26. maj 2020
Trajanje: 1:00:16

Model celoletnega turizma v gorskih centrih vzhodne Kanade (Quebec) in trenutne aktivnosti

Model celoletnega turizma v gorskih centrih vzhodne Kanade (Quebec) in trenutne aktivnosti

Tema: Sylvain Audet, ki že več kot deset let opravlja različne funkcije v pet zvezdnih hotelih in letoviščih, turistični organizaciji ter smučarskih središčih Quebeca, bo predstavil model celoletnega turizma.
Predavatelj: Sylvain Audet
Datum: 26. maj 2020
Trajanje: 59:44

Usklajevanje službenih obveznosti in privatnega življenja med in po epidemiji

Usklajevanje službenih obveznosti in privatnega življenja med in po epidemiji

Tema: Mnogi med nami smo se trenutno znašli v situaciji, ko smo bili intenzivno vpeti v različne vloge, ki jih je bilo še bistveno težje uskladiti kot prej. Pri tem pa je ključno, da se v prvi vrsti naučimo poskrbeti zase in sebe včasih postaviti na prvo mesto. Kako to narediti, če je pri tem potrebno uskladiti še družino in službene obveznosti.
Predavatelja: dr. Matej Tušak in Tina Kastelic
Datum: 22. maj 2020

Ohranjanje dobrih odnosov na delovnem mestu skozi različne komunikacijske kanale

Ohranjanje dobrih odnosov na delovnem mestu skozi različne komunikacijske kanale

Tema: Odnosi v družini in seveda tudi najširše v družbi so bili v času epidemije velikokrat hudo prizadeti zaradi nekaterih zakonitosti dojemanja in vedenja ljudi v izolaciji. Vsako vedenja pa seveda sproža reakcije in kar porušimo v kontekstu razvoja odnosov, je treba ponovno zgraditi.
Predavatelja: dr. Matej Tušak in Tina Kastelic
Datum: 21. maj 2020

Kako preživeti in se uspešno spoprijeti s posledicami epidemije v delovnem okolju?

Kako preživeti in se uspešno spoprijeti s posledicami epidemije v delovnem okolju?

Tema: Spoznali smo nekatere psihološke značilnosti vpliva socialne izolacije v času epidemije na občutenje in percepcijo ter vedenje ljudi skozi prizmo skrbi za duševno zdravje zaposlenih.
Predavatelja: dr. Matej Tušak in Tina Kastelic
Datum: 19. maj 2020

Zmanjšanje stroškov z analizo verige vrednosti

Zmanjšanje stroškov z analizo verige vrednosti

Tema: V času epidemije covid-19 je posebna pozornost vsakršnega podjetja usmerjena tudi v zniževanje stroškov poslovanja. Kako se pri tem izogniti napakam? Kje najti vire za dodatno rast?
Predavatelj: Svyatoslav Biryulin
Datum: 15. maj 2020
Trajanje: 41:19