Ukrepi, na področju prispevkov in plač, ki jih samostojni podjetniki in delodajalci lahko koristijo za blažitev posledic epidemije

Ukrepi, na področju prispevkov in plač, ki jih samostojni podjetniki in delodajalci lahko koristijo za blažitev posledic epidemije

Tema: Nabor ukrepov, ki jih lahko koristijo samostojni podjetniki ter ukrepe, ki jih lahko koristijo delodajalci. Poudarek je na oprostitvi plačila prispevkov, uveljavljanju pravice do temeljnega dohodka, uveljavljanju pravice do povračil nadomestil plač in izplačilu kriznega dodatka.
Predavateljica: Ksenija Prosen
Datum: 24. april 2020
Trajanje: 1:30:24

13 ključnih marketinških priložnosti za podjetja ob ponovnem zagonu gospodarstva

13 ključnih marketinških priložnosti za podjetja ob ponovnem zagonu gospodarstva

Tema: Strokovnjaka iz agencije za strateški in vsebinski marketing PM, poslovni mediji opozarjata na ključne pasti in priložnosti obdobja, ki bo sledilo s ponovnim zagonom gospodarstva.
Predavatelja: Igor Savič, lastnik in direktor agencije PM in mag. Mitja Jereb je direktor naročnikov in strateško svetovalnega oddelka v agenciji PM
Datum: 24. april 2020
Trajanje: 1:18:34

Dan potem – nova realnost, ki nas čaka po Korona-krizi

Dan potem – nova realnost, ki nas čaka po Korona-krizi

Tema: Strategije in tehnike, ki bodo vašemu podjetju pomagale ostati agilno in konkurenčno. Poudarek je tudi na pomembnosti stalnega iskanja optimizacij, in sicer na treh področjih: vitke proizvodnje, energetske učinkovitosti in podatkovno vodenemu planiranju proizvodnje.
Predavatelji: Tomislav Kokalj, Martin Fišer in Marko Zadravec
Datum: 23. april 2020

Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost HORIZON EUROPE

Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost HORIZON EUROPE

Tema: Na webinarju je govora o možnosti prijave podjetij za nepovratna sredstva na evropski ravni. Za te projekte velja, da morajo podjetja prijavljati nove ideje oziroma inovacije, ki na globalnem nivoju še ne obstajajo.
Predavateljica: Kristina Kočet Hudrap, direktorica Tiko pro d.o.o.
Datum: 23. april 2020
Trajanje: 37:07

Vpliv COVID-19 in podobnih izrednih dogodkov na interne pravilnike, politike, delovna in pogodbena razmerja

Vpliv COVID-19 in podobnih izrednih dogodkov na interne pravilnike, politike, delovna in pogodbena razmerja

Tema: Zaradi COVID-19 morajo podjetja preoblikovati interne pravilnike, politike ter delovna in pogodbena razmerja ter se pripraviti na potencialne nadaljnje negativne vplive ponavljajočih kriz na poslovanje
Predavatelji: Uroš Rožič, Bara Gradišar, Gregor Skender
Datum: 22. april 2020
Trajanje: 56:52

Virtualni dogodki kot novi trend v poslovanju

V kratkoročnem in srednjeročnem obdobju se obeta povečanje oz. delna normalizacija pretoka blaga med državami, še dolgo pa bodo ostale omejitve pretoka ljudi.

Avtor: Boštjan Virc, Studio Virc d.o.o.

Padci cen nafte dobra novica za evropsko gospodarstvo

Padci cen nafte dobra novica za evropsko gospodarstvo
Cena sodčka severnoameriške nafte WTI z dobavo v maju 2020 je prvič po letu 1946 postala za nekaj ur negativna. To odraža pomanjkanje skladiščnih zmogljivosti v ZDA ter visok padec porabe.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

FINANČNI TRGI PODALI OCENO: COVID-19 NI NOVO SISTEMSKO TVEGANJE / IZPOD PERESA GLAVNEGA EKONOMISTA PRI ANALITIKI GZS

Za dogodek tedna je poskrbel Mednarodni denarni sklad (IMF), ki je kot ena največjih svetovnih institucij na področju ocenjevanja gospodarski rasti nakazal na najglobljo recesijo, ki v 2020 čaka svet po letu 1929. Tehnično gledano bi se recesiji lahko celo izognili, če bo padec BDP prisoten le v 2. četrtletju, vsebinsko gledano pa verjetno ne, ker bo učinek na dvig brezposelnosti kljub številnim vladnim ukrepom prisoten.

Avtor: Bojan Ivanc, GZS

Krepitev sodelovanja v času oddaljenega dela

Krepitev sodelovanja v času oddaljenega dela

Tema: Tehnologija omogoča marsikaj, vendar odnose vzpostavljamo ljudje. Vodje, člani timov in vsi, ki v tem okolju sodelujejo. Kako voditi, usmerjati in sodelovati v tem okolju, kako vzpostavljati stik in ohranjati povezanost v realnosti, ki nam omejuje stike.
Predavateljica: mag. Alenka Brod, direktorica Racio razvoj HR&M consulting d.o.o.
Datum: 20. april 2020
Trajanje: 40:12

PwC: Kako pripraviti načrt denarnih tokov

Ena ključnih prioritet managementa v času epidemije COVID-19 je likvidnost. Finančni strokovnjaki v družbi PwC v Sloveniji so zato pripravili nasvete, kako pripraviti načrt denarnih tokov, ki je za management ključno orodje za sprejemanje operativnih odločitev, saj omogoča sprotno preverjanje njihovega vpliva na likvidnost podjetja in ustrezne korektivne ukrepe.

Avtor: PwC