Arhiv: #koronainfo: Webinar GZS Protikorona mega zakon (#PKP1) – kaj vemo in česa še ne?, 15. 4. 2020

Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja Webinar bo v sredo, 15. aprila 2020 ob 12.00 do 13.00 ure Tudi po uveljavitvi Zakona o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ostaja veliko dilem. Veliko vprašanj še nima enoznačnega odgovora. Kdo je upravičen do uveljavljanja nadomestil pri zavodu, kakšen je postopek uveljavljanja pravic, kako je z obračunom in izplačilom pravic po zakonu … Vabimo vas, da se udeležite webinarja, na katerem bodo svetovalke Pravne službe in infopike nagovorile ključne teme. Posebej pa bodo opozorile tudi na tiste zadeve, na katere mora država šele podati jasne odgovore najkasneje ob uveljavitvi zakona. Sodelovali bodo: Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS Urška Sojč, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS Cvetka Furlan, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS Ana Žemva Novak, svetovalka Infopike GZS Za udeležbo na webinar, tudi v primeru, če boste njen gledalec, se morate predhodno prijaviti preko spodnjega spletnega obrazca. Zatem vam bomo poslali link, kjer boste webinar lahko samo spremljali ali pa tudi zastavili vprašanje. PRIJAVA NA WEBINAR >>>

Arhiv: #koronainfo: Predlogi GZS za izboljšanje pogojev poslovanja gospodarskih subjektov v času kriznih razmer COVID-19

Gospodarska zbornica Slovenije je danes, 9. aprila 2020, na predsednika Vlade RS ter na pristojne ministre (MGRT, MF, MDDSZ) naslovila predloge ukrepov za izboljšanje pogojev poslovanja podjetij v času epidemije koronavirusa. Sprejetje #PKP1 sicer pozdravlja, vendar pa predlaga nekatere spremembe, s katerimi je mogoče zakonsko podlago izboljšati tako, da bo učinek na ohranjanje delovnih mest in blaženje zahtevnih likvidnostnih razmer v gospodarstvu močnejši. Tako med drugim GZS izpostavlja: - Formula za upravičenost delodajalcev do povračil stroškov dela za zaposlene, ki čakajo na delo, ne bo zajela zelo pomembnega dela podjetij. Po oceni GZS več kot 80 % največjih slovenskih izvoznikov ne bo upravičenih do koriščenja ukrepov, kar pomeni, da bo njihova izvozna konkurenčna sposobnost upadla, zlasti v primerjavi s konkurenti iz držav, kjer imajo na voljo številne druge podporne ukrepe. - Zakon daje možnost prekinitve čakanja na delo na 7 zaporednih dni v mesecu. Ta določba je zelo rigidna in ne omogoča minimalne nujne fleksibilnosti glede na delovne procese, ki so po podjetjih različno organizirani. Zaradi možnosti večje uporabe tega instituta GZS predlaga, da se omogoča delo v 7 katerihkoli dneh v ...

Arhiv: Obvestilo o objavi EDIDP razpisov

Evropska komisija (EK) je 19. marca 2019 sprejela delovne programe za sofinanciranje skupnih projektov obrambne industrije v obdobju 2019–2020 v vrednosti do 500 milijonov EUR. Na podlagi sprejetega delovnega programa za razvoj obrambne industrije je 20. marca 2020 objavila drugi del razpisov za raziskovalne in razvojne projekte na obrambnem področju. Povezava do EDIDP razpisov se nahaja na spletnem naslovu >>> EDIDP (European Defence Industrial Development Programme) je dostopen na povezavi >>>   Za namen priprave prijave na razpise bo EK predvidoma 28. aprila 2020 izvedla informativni dan (InfoDay). Navedeni termin še ni dokončno potrjen zaradi situacije s COVID-19. O potrjenem terminu za izvedbo informativnega dneva boste pravočasno obveščeni.  Morebitna vprašanja lahko posredujete na e-naslov: EC-EDIDP-PROPOSALS@ec.europa.eu

Arhiv: Dr. Peter Wostner: Nikoli ne zapravi dobre krize

»Ne ponovimo napake, ki smo jo naredili ob krizi '91, ko so podjetja, v interesu kratkoročnega preživetja, ukinila razvojne oddelke in aktivnosti. Nasprotno, predlagam, da krizo izkoristimo za razvojno in še posebej digitalno preobrazbo, da »preživetveno« usmerjenim ukrepom, ki so nujni in predpogoj, dodamo še razvojne, saj bomo na ta način ne samo bolj pripravljeni za nov zagon, ki bo slej kot prej prišel, ampak bomo hkrati tudi bolj odporni (resilient). Jutrišnji povratek k »normalnemu« bo seveda drugačen kot je bil, a bo neminovno, še bolj kot dosedaj, temeljil na digitalnih rešitvah in znanju«, je ključno sporočilo prispevka dr. Petra Wostnerja  ob izbruhu epidemije koronavirusa. Prispevek je v celoti dostopen na povezavi >>>

Arhiv: #koronainfo: Skrb za zaščito zdravja in varnost zaposlenih je v sedanji krizni situaciji naša ključna prednostna naloga in odgovornost

Izjava GZS - Združenja kovinskih materialov in nekovin ter Strateškega sveta za metalurgijo Ljubljana, 23. marec 2020 - V podjetjih, članih GZS - Združenja kovinskih materialov in nekovin (GZS-ZKMN) ter podjetjih, povezanih v Strateški svet za metalurgijo (SSM), pozorno spremljamo vsa dogajanja v zvezi s širjenjem okužbe s koronavirusom (SARS CoV-2) tako doma kot v svetu. Zavedamo se, da moramo v razmerah epidemije/pandemije ravnati družbeno odgovorno. Zato sta ob hkratnem prizadevanju za dolgoročno ohranitev delovnih mest varnost in zdravje zaposlenih naša največja odgovornost in prednostna skrb.  V podjetjih, kjer glede na naravo dela ni mogoče, da bi vsi zaposleni delali od doma, poslujemo v skladu s priporočili ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška z dne 17. 3. 2020, ki pravi, da ustavljanje proizvodnje ni smiselno tam, kjer so delodajalci sprejeli ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.  Tako tudi pri zagotavljanju nemotenih proizvodnih procesov v naših podjetjih dosledno uveljavljamo in aktivno izvajamo vse potrebne ukrepe za varovanje zdravja in za varnost zaposlenih ter za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. Obenem svoje zaposlene ves čas ozaveščamo in opozarjamo, da se naj vedejo odgovorno ...

Arhiv: #koronainfo: Poslovni nasveti v času koronavirusa

Arhiv: #koronainfo: Poslovni nasveti v času koronavirusa

Na spletni strani https://www.gzs.si/koronavirus Gospodarska zbornica Slovenije tekoče objavlja poslovne nasvete v času koronavirusa s področja delovne zakonodaje, likvidnosti in financ ter aktualne splošne informacije.  Informacije GZS lahko tekoče spremljate tudi na twitterju GZS, FB GZS in LinkedInu GZS. Video informacije: dr. Ivan Eržen, NIJZ Urška Sojč, Pravna služba GZS Saša Keleman, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.  

Arhiv: #koronainfo: Obvestilo

Vsi dogodki so zaradi epidemije koronavirusa do nadaljnjega prestavljeni ali odpovedani. Razstava Ko zapoje kovina v Narodnem muzeju je podaljšana do konca avgusta, razstava Future Materials na GZS pa bo predvidoma jeseni 2020. Na  spletni strani GZS Poslovni nasveti v času koronavirusa  si pod zavihkom VIDEI lahko ogledate posnetke webinarjev, videokonferenc, online delavnic in pogovorov s strokovnjaki.

Arhiv: Povabilo k izpolnitvi ankete: skupne količine mineralnih nenevarnih odpadkov

Na sestanku na temo ravnanja z nenevarnimi mineralnimi odpadki v Sloveniji, ki je pod okriljem SRIP-a MATPRO potekal 13. 2. 2020 na GZS, smo se dogovorili, da bomo zbrali podatke o skupnih količinah in lastnostih mineralnih nenevarnih odpadkov, ki nastajajo pri udeležencih na sestanku. Podatki posameznih podjetij bodo ostali tajni, uporabljali bomo le agregirane podatke, z namenom dogovarjanja z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) pri iskanju rešitev. Poleg pobude za ureditev stanja ravnanja s temi odpadki v Sloveniji smo predstavniki GZS imeli na to temo 28. 2. 2020 tudi sestanek s predstavniki MOP-a. Med pripombe, ki smo jih posredovali na ZVO-1k v medresorskem usklajevanju do 6. 3. 2020, smo vključili tudi poziv k dopolnitvi 20. c člena osnutka in predlagali, da se doda možnost, ki jo ponuja direktiva 20/98/EC, kjer je zapisano, da kadar merila niso bila določena na ravni Unije ali na nacionalni ravni, lahko država članica odloča za vsak primer posebej, ali pa sprejme ustrezne ukrepe, da preveri, da so nekateri odpadki prenehali biti odpadki. Na MOP smo poslali tudi predlog nemškega predpisa, ki je bil notificiran na ...

Arhiv: #koronainfo: Vprašalnik o posledicah korona virusa (SARS-Cov-2), oz. bolezni COVID 19

Vlada Republike Slovenije pripravlja vrsto ukrepov za pomoč podjetjem zaradi širjenja bolezni COVID-19. Da bi določili obseg programov in  potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov, pripravljamo oceno  o obsegu posledic in številu gospodarskih subjektov, ki so že poslovno prizadeti oz. pričakujejo, da bodo v naslednjih mesecih imeli težave v poslovanju iz navedenega razloga. Zato je Gospodarska zbornica Slovenije za podjetja pripravila VPRAŠALNIK o posledicah korona virusa (SARS-Cov-2), oz. bolezni COVID 19 >>> Vaši odgovori nam bodo pomagali pripraviti čim bolj objektivno oceno potrebnih ukrepov in sredstev za njihovo izvedbo.      

Arhiv: Napovedovanje kompetenc prihodnosti osnova za oblikovanje učinkovitega izobraževalnega sistema po meri gospodarstva

Arhiv: Napovedovanje kompetenc prihodnosti osnova za oblikovanje učinkovitega izobraževalnega sistema po meri gospodarstva

Niti polovica razpisanih mest v poklicnem izobraževanju ni pokrita. Več kot polovica mladih v Sloveniji študira. Kljub temu pa se na številne naravoslovno-tehnične smeri vpiše manj študentov, kot je prostih mest. Stopamo v obdobje digitalizacije. Nove tehnologije in materiali postavljajo pred nas izzive vseživljenjskega učenja in pridobivanja novih kompetenc, so se strinjali udeleženci konference o kadrih in kompetencah, ki je v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) potekala 4. marca 2020. Za pravočasno prilagajanje novim trendom razvoja je nujno tudi napovedovanje kompetenc za obdobje naslednjih 5 do 10 let.   »Na področju izobraževanja bomo morali v Sloveniji veliko spremeniti, če bomo hoteli biti  bolje pripravljeni na izzive sodobnega razvoja; da bodo podjetja tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju lažje prišla do kadrov in da bo manjše število mladih izobraženih za poklice, po katerih je premalo povpraševanja in zaposlitvenih možnosti,« je uvodoma dejala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Za generacijo, ki šteje dobrih 18.000 oseb, imamo na voljo kar 23.000 razpisanih mest v srednjem izobraževanju, enako pa tudi v terciarnem izobraževanju, je opozorila. Ustvarja se družbena stigma, da »kdor ni doštudiral, ...

Arhiv: GZS uspela s ključnimi predlogi dopolnitev NEPN-a

Vlada Republike Slovenije je konec februarja sprejela nov Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. V prihodnjih dneh bo Slovenija dokument posredovala v Bruselj. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo s sprejetim načrtom lahko zadovoljni, saj so - drugače kot v verziji NEPN 4.1, ki je bila dana v javno razpravo - v njem upoštevane ključne pripombe in sugestije gospodarstva, ki smo jih izpostavljali v dialogu s pristojnimi institucijami.   Dosegli smo: - vključitev izrabe vodnih virov že v prvem desetletju do leta 2030, saj se je v NEPN-u ponovno odprla možnost izgradnje HE na srednji Savi, konkretno HE Trbovlje in HE Suhadol in dokončanje HE Mokrice kot zadnje HE na spodnji Savi na meji s Hrvaško, - vključitev instrumenta »institut javne koristi na varovanih območjih, skladno z EU zakonodajo in sodno prakso EU« za lažje umeščanje, - upoštevano je naše priporočilo po jasni opredelitvi industrije, ki se deli na ETS zavezance in ostalo industrijo, in bolj jasnimi, ločenimi cilji zanje, ...

Arhiv: Vpliv koronavirusa na predelovalno dejavnost preko previdnejšega odnosa ključnih industrijskih kupcev

Po ocenah Analitike GZS bo hitra rast okuženih z koronavirusom na kratek rok precej precej poslabšala dinamiko v slovenski storitveni menjavi (manj prihodov tujcev v Slovenijo ter manj potovanj Slovencev v tujino), predvsem v segmentu turizma, tudi logistike. Tako ocenjujejo, da bo v 1. četrtletju 2020 rast slovenskega BDP zaradi koronavirusa nižja za okoli 0,2 odstotni točki (25 mio EUR bo zaradi tega BDP nižji). Rast bo tako znašala po naši osrednji oceni pri 2,6 % (spodnja meja: 2,4 % in zgornja meja: 2,8 %). Ocena za 2. četrtletje in 2020 je trenutno težko podati zaradi nepredvidljive narave širjenja koronavirusa in s tem povezanimi odzivi evropskih držav v soseščini (vpliv na počasnejši prehod ljudi in blaga ali morda celo zaprtje mej, kar je po naši oceni manj verjeten scenarij, ne moremo pa ga povsem izključiti). Po do sedaj razpoložljivih podatkih se bo rast v 2. četrtletju 2020 dodatno upočasnila, vendar je za dobro oceno smiselno počakati 2-3 tedne, ko bo znan razvoj dogodkov v povezavi z koronarivrusov po evropskih državah. Na predelovalno dejavnost ima koronavirus vpliv preko previdnejšega odnosa ključnih ...

Arhiv: Gospodarstvo: rumena luč za NEPN 5.0

Najnovejša verzija Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 5.0 je bolj realna in jasna kot verzija 4.1, še vedno pa ne v celoti dosegljiva. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) sicer določene vsebine pozdravljajo, po drugi strani pa opozarjajo na nekaj slepih peg, ki jih je pred zeleno lučjo s strani gospodarstva potrebno ponovno pretehtati. Predstavljajo namreč veliko tveganje tako za gospodarstvo kot za Slovenijo v celoti. Zato apelirajo, da pripravljalci NEPN v naslednjih dneh nadaljujejo z usklajevanjem.GZS je svoje pripombe danes, 26. 2. 2020, posredovala v kabinet predsednika vlade ter pristojnim ministrstvom - MGRT, MzI in MOP. Dopis si lahko preberete na povezavi >>> Izjava generalne direktorice GZS mag. Sonje Šmuc v zvezi z NEPN 5.0 za tv.GZS

Arhiv: Konferenca Kakšne kadre in kompetence potrebuje (in lahko pričakuje) gospodarstvo

Vabimo vas, da se nam pridružite na kadrovski konferenci, kjer bomo predstavili trenutne razmere in izzive na področju kadrovskega razvoja: razmere na trgu dela, izobrazbeno strukturo, vpis v šole, izobraževanje odraslih, razvoj in načrtovanje kadrov v podjetjih, napovedovanje kompetenc prihodnosti. Prijavni obrazec >>> Program konference 9.00 – 9.20 Uvodni nagovor, generalna direktorica GZS Sonja Šmuc Pozdrav predstavnika Vlade RS - MIZŠ, MGRT, MDDSZ ...

Arhiv: Odprt Razpis 3DP Pilot 2020 za nove projektne ideje (3DP Pilot 2020’s Call for new Project Ideas

Obveščamo vas, da je odprt Razpis 3DP Pilot 2020 za nove projektne ideje (3DP Pilot 2020’s Call for new Project Ideas). Kot je znano, je oktobra 2019 začela delovati Pilotna platforma 3DP za iskanje in izvajanje novih medregionalnih projektov; rezultati so bili zelo obetavni: za vsako predlagano projektno idejo je vsaj 6 regij (in vsaj 10 organizacij) izrazilo zanimanje za nadaljnje sodelovanje na predlaganih območjih.Zdaj se začenja razpis 2020 za nove ideje. Partnerji, ki jih zanima predložitev nove ideje, so vabljeni, da izpolnijo obrazec na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJRgxVpajCEBPFeCxGgT6Y38b7s7pxZds9phbK-ftEXyatPA/viewform?usp=pp_url. Več informacij objavljamo v pdf dokumentu >>>Članom SRIP-a bomo več informacij podali na posebni delavnici. O točnem datumu vas bomo še obvestili.

Arhiv: Izhodna delegacija na temo digitalne transformacije, asistenčnih sistemov in umetne inteligence v Smart Learning Factory

Združenje kovinskih materialov in nekovin vas skupaj s partnerji vljudno vabi, da se udeležite delegacije na temo dgitalne transformacije, asistenčnih sistemov in umetne inteligence v Smart Learning Factory, v Augsburgu, v Nemčiji od 22. do 23. aprila 2020Prednost delegacije je pridobivanje praktičnih znanj s področja digitalizacije podjetij in avtomatizacije procesov v enem od najboljših učnih centrov za to področje v Evropi - Smart Learning Factory iz Augsburga. Delavnice temeljijo na praktičnem delu posameznika in na pridobivanju znanj za samostojno implementacijo digitalizacije in avtomatizacije procesov v organizaciji.Partnerji; GZS – Združenje kovinskih materialov in nekovin SRIP MATPRO OC MAT 2.0 ReMark!Solution Kontakt ReMark!Solution: ga. Alexandra Tičar, Tel: +386 (0)70 484 124 Kontakt GZS:  Ani Skubic, GSM 041/ 981 410   Delavnica po potekala v: Apt Advanced Production Training GmbH Am Technologiezentrum 5 86159 Augsburg https://productiontrainings.com/PROGRAM DELEGACIJE Skupina se bo v Smart Learning Factory udeležila 3 modulov praktičnih delavnic: Digitalna transformacija, Umetna inteligenca in Asistenčni sistemi ter ob zaključku usposabljanja prejela certifikat. Hkrati bo izveden skupni ogled tovarne ...

Arhiv: Javna obravnava spremembe Zakona o varstvu okolja podaljšana do 6. 3.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) obvešča vse zainteresirane, da podaljšuje javno obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja za dodatna dva tedna, do 6. 3. 2020. Objavljena javna obravnava na eDemokraciji >>>

Arhiv: Slovenska industrija na poti krožnih in podnebno nevtralnih izdelkov - ključna slovenska metalurška podjetja danes z ministroma Počivalškom in Zajcem o izzivih evropskega zelenega dogovora in domačih strateških dokumentih (NEPN)

Ljubljana, 19. februar 2020 – Člani Strateškega sveta za metalurgijo (SSM) so na današnji 12. seji svoje izzive in predloge rešitev za doseganje evropskih ciljev za zeleno prihodnost do 2050, ki bodo močno vplivali na slovensko industrijo, predstavili ministroma za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku in za okolje in prostor Simonu Zajcu. Posebej so ministra, ki opravljata tekoče posle, opozorili na aktualni Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Pridružujejo se stališču GZS, da sedanja verzija dokumenta namesto stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega poslovnega okolja ponuja energetsko revščino državljanom in izgon pomembnega dela industrije.   Poudarili so, da so slovenska metalurška podjetja po energetski učinkovitosti svojih proizvodnih procesov in z nizkimi izpusti toplogrednih plinov (TGP) med najboljšimi na svetu. V svojih procesih uporabljajo trenutno najboljše dostopne tehnike in aktivno vlagajo v izdelke z nizkim oz. ogljično nevtralnim odtisom. Za prihodnost planeta je krožno gospodarstvo edina logična usmeritev, zato pozdravljajo usmeritve Evropskega zelenega dogovora, pri čemer pa slovensko državo pozivajo, da si Slovenija kot izrazito izvozno usmerjena država ne more privoščiti, da bi pogoje za gospodarstvo zaostrila bolj kot druge države.   »V industriji ...

Arhiv: Izjava za javnost: Predlog Zakona o varstvu okolja izriva krožno gospodarstvo

Predlog novega Zakona o varstvu okolja je do 19. februarja že drugič v javni obravnavi, saj je ministrstvo v prvem poizkusu prejelo izredno veliko pripomb na zakon. Po sedmih mesecih tišine je ministrstvo, kljub zelo obsežni tematiki, omogočilo samo skrajšano, 14-dnevno javno razpravo. Nenavadna naglica pri tako pomembnem zakonu vzbuja v strokovnih in gospodarskih krogih nezaupanje in zadržanost. Da gre za še en vladni predlog zakonskih sprememb, ki niso dovolj premišljene, izhaja iz dveh dejstev: -        na GZS po hitrem pregledu ocenjujemo, da so bili že julija podani predlogi gospodarstva ter strokovne in tehnična javnost večinoma prezrti (kar postavlja pod vprašaj smiselnost javnih razprav in pozive ministrstva, da deležniki podamo svoje pripombe in predloge), -        sama oblika predloga zakona, ki je obsežen in nepregleden, je celo brez oštevilčenih strani, kar kaže na hitrost in površnost pri pripravi (prepričani smo, da bi tako pripravljeno vlogo ARSO zavrnilo).  Če je v skrajšanem obdobju, ki je na voljo za ponovno podajanje pripomb, že težko ugotoviti, katere pripombe so bile sploh upoštevane (in zakaj niso bile), je še težje oceniti, kako bodo nove predlagane ...

Arhiv: Gospodarstvo: Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN 4.1) žrtvuje slovensko industrijo

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je  konec januarja pozvala, da se dokument NEPN 4.1 zavrne, saj je škodljiv tako za konkurenčnost gospodarstva kot za blaginjo prebivalcev Slovenije.  Na povezavi >>> je objavljen dopis, ki ga je GZS naslovila na predsednika Vlade RS ter na ministre za gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo ter okolje in prostor .  Še pred zaključkom javne obravnave, 14. 2. 2020,  je GZS na pristojne institucije posredovala svoje STALIŠČE IN PREDLOGE GLEDE NACIONALNEGA ENERGETSKEGA IN PODNEBNEGA NAČRTA >>>, v katerem poziva k pripravi NEPN 5.0, ki naj uskladi naše energetske možnosti in s tem ob spoštovanju trajnosti ohrani zanesljivo oskrbo z energijo ob konkurenčnih cenah ter prilogo z izračuni in pojasnili.  V nadaljevanju objavljamo  stališča nekaterih gospodarstvenikov in direktorjev GZS - združenj dejavnosti: :  <iframe width="280" height="157" src="https://www.youtube.com/embed/p9oGjCGtUAc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen><iframe width="280" height="157" src="https://www.youtube.com/embed/p9oGjCGtUAc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen><iframe width="280" height="157" src="https://www.youtube.com/embed/p9oGjCGtUAc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen><iframe width="280" height="157" src="https://www.youtube.com/embed/p9oGjCGtUAc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen><iframe width="280" height="157" src="https://www.youtube.com/embed/p9oGjCGtUAc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen><iframe width="280" height="157" ...

Arhiv: GZS poziva k pripravi NEPN 5.0

Še pred zaključkom javne obravnave, 14. 2. 2020,  je GZS na pristojne institucije posredovala svoje STALIŠČE IN PREDLOGE GLEDE NACIONALNEGA ENERGETSKEGA IN PODNEBNEGA NAČRTA >>>, v katerem poziva k pripravi NEPN 5.0, ki naj uskladi naše energetske možnosti in s tem ob spoštovanju trajnosti ohrani zanesljivo oskrbo z energijo ob konkurenčnih cenah. Po mnenju GZS sedanja verzija (NEPN 4.1.) ne gradi samostojne in neodvisne Slovenije, temveč jo spravlja v odvisnost od tuje tehnologije, tujega znanja in tuje energije in namesto stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega poslovnega okolja ponuja energetsko revščino državljanom in oslabitev konkurenčnosti industrije. Več v PRILOGI Z IZRAČUNI IN POJASNILI >>> V svojem stališču je GZS med drugim zapisala, da je NEPN 4.1 razočaral. Cilji so ambiciozni, poti do njih pa nerealne, predrage in bodo posledično povzročile preveč žrtev na strani prebivalstva in gospodarstva. Toda lahko bi bilo drugače. Ob bolj realnem scenariju, ki upošteva naravne danosti Slovenije in domače znanje, so lahko cilji OVE in TGP višji, lažje in ceneje dosegljivi, zaradi česar bi ohranili konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter bolje obvladovali energetsko revščino prebivalstva. Vse, kar bo ...

Arhiv: SRIP MATPRO uspešno oddal prijavo na 3. fazo delovanja

SRIP MATPRO je z revidiranim Akcijskim načrtom že 7. februarja oddal prijavo na 3. fazo delovanja, ki bo trajala do 30. septembra 2022. Revizija Akcijskega načrta bo objavljena na spletnih straneh SRIP-a MATPRO po zasedanju Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (S4)..

Arhiv: Vabilo na sestanek na temo ravnanja z nenevarnimi mineralnimi odpadki

Pod okriljem SRIP MATPRO vas vabimo na delovni sestanek na temo ravnanja z nenevarnimi mineralnimi odpadki v Sloveniji. KDAJ: četrtek, 13.2.2020 s pričetkom ob 13.00 uri KJE: učilnica G, IV/V. medetaža GZS, Dimičeva 13 Ljubljana. Strateški svet za okolje pri GZS je prepoznal stanje na področju ravnanja z nenevarnimi, mineralnimi odpadki kot eno ključnih področij, kjer so potrebne sistemske spremembe, ki bi podpirale koristno uporabo odpadkov s primernimi nenevarnimi lastnostmi za določene namene v gradbeništvu, v duhu krožnega gospodarstva. Vabimo vas na delovni sestanek, kjer bi se pogovorili o obstoječem stanju na področju ravnanja s temi odpadki, z vidika dejanske možnosti trenutnega ravnanja in porasta stroškov ravnanja z njimi v zadnjem letu. Dotaknili bi se možnosti zmanjševanja in preprečevanja nastajanja teh odpadkov pri povzročiteljih, ter izoblikovali skupna stališča in pričakovanja deležnikov vrednostne verige glede tega problema. Na MOP je GZS 18. novembra 2019 naslovil pobudo za spremembo Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Menimo, da bi z ustrezno spremembo obeh predpisov omogočili koristno izrabo odpadkov in preprečili njihovo kopičenje pri ...

Arhiv: NEPN na vročem stolu ustanovne seje Strateškega sveta GZS za okolje

Ljubljana, 31. januar 2020 – Člani Strateškega sveta GZS za okolje so na ustanovni seji kritično razpravljali zlasti o predlaganem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), odprli pa so tudi druga, za gospodarstvo trenutno najbolj pereča okoljska vprašanja, kot so ravnanje z odpadki, vključno s termično obdelavo odpadkov, ter okoljevarstvena dovoljenja.   Osrednja tema današnje ustanovne seje Strateškega sveta za okolje je bil predlagani nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Udeleženci so opozorili predvsem na njegove nerealno visoko zastavljene cilje, pri čemer so poudarili, da je predlagana pot za dosego takšnih ciljev hkrati tudi izjemno izključujoča za industrijo. Po besedah predsednice strateškega sveta Vesne Nahtigal in direktorice GZS-Službe za varstvo okolja Antonije Božič Cerar ne smemo pozabiti, da nedavno sprejeti evropski zeleni dogovor v ospredje postavlja prav energetsko intenzivno industrijo kot temelj prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo, naša država pa se tej industriji - ki sodi v sam svetovni vrh in zgledno sledi zahtevam, ki jih prinaša prehod v brezogljično družbo - v veliki meri odpoveduje.Strinjali so se tudi z ugotovitvami s seje Strateškega sveta GZS za energetski prehod, da ...

Arhiv: GZS: dokument NEPN 4.1 naj se zavrne

Do sredine februarja je v javni obravnavi Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN). GZS je  danes, 31. januarja na predsednika Vlade RS ter na ministre za gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo ter okolje in prostor naslovila poziv, da se dokument NEPN 4.1 zavrne, saj je škodljiv tako za konkurenčnost gospodarstva kot za blaginjo prebivalcev Slovenije. GZS je pri tem izrazila ogorčenje nad potekom priprav in predstavitve NEPN. Kljub našemu aktivnemu angažmaju za izbor najboljše poti za doseganje brezogljične družbe je namreč vidik gospodarstva v tem pomembnem dokumentu zanemarjen. Pripombe in sugestije gospodarstva so ostale popolnoma prezrte.  Sprejem takega dokumenta bo oslabil konkurenčnost slovenskega gospodarstva in povzročil izgon marsikatere tradicionalne energetsko intenzivne panoge v Sloveniji, za katere si sicer EU prizadeva, da bi ostale v Evropi. Zato GZS nasprotuje pošiljanju NEPN 4.1 v Bruselj in zahteva, da se dopolni tako, da bo uravnotežil okoljska pričakovanja s socialnimi in ekonomskimi.  Dopis predsedniku Vlade je objavljen na povezavi >>>. Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc o NEPN 4.1

Arhiv: GZS: Nacionalni energetski in podnebni načrt žrtvuje slovensko industrijo

Uradno poteka zadnja javna razprava na temo Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta Republike Slovenije. Uradno, ker dosedanje izkušnje kažejo, da ta postopek poteka le formalno. Vsi utemeljeni in konstruktivni predlogi gospodarstva, ki jih je podala GZS, so ostali prezrti. Zadnja verzija dokumenta je še vedno nedosledna in mestoma celo protislovna. Kljub temu pa je razbrati, da snovalci NEPN odpisujejo slovenska energetsko-intenzivna podjetja in 30.000 delovnih mest, ki jih ta zagotavljajo. Pričakovati je, da se bo električna energija močno podražila, po nekaterih napovedih celo za 100 % ali več. S tega vidika NEPN napoveduje močan porast energetske revščine gospodinjstev oziroma širšega prebivalstva. V javnosti se ustvarja vtis, da ukinitev energetsko-intenzivne industrije terja novi Evropski zeleni dogovor. Velja pa ravno nasprotno. Tam je zapisano, da so »energetsko-intenzivne industrije, kot so jeklarstvo, kemija in cement, nepogrešljivi del gospodarstva Evrope, saj oskrbujejo številne ključne verige vrednosti. Razogljičenje in modernizacija tega sektorja je nujna.« Slovenija se je zavezala, da bo med prvimi v Evropi naredila prehod v krožno gospodarstvo. Če želimo, da bo naša prihodnost ne le podnebno nevtralna, ampak tudi krožna ter družbeno odgovorna, mora energetsko intenzivna industrija nujno ...

Arhiv: Seminar Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki

V četrtek, 23. januarja 2020, je v prostorih Univerze v Novi Gorici (link: http://www.ung.si/sl/) potekal seminar Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki za študente Fakultete za znanosti okolju. Seminar je bil organiziran v sodelovanju s SRIP-om MATPRO v okviru projekta Retracking in izveden v sklopu predavanja pri predmetu Ravnanje z odpadki, nosilca prof. dr. Andreja Kržana.    Giorgio Betteto, Gees Recycling, in Alan Domio, Infordata Sistemi sta predstavila digitalizacijo postopka reciklaže ter vzpostavitev možnosti sledenja recikliranim materialom s sodobno digitalno tehniko (RFID). Prisotni študentje so bili nad predavanjem navdušeni in so interes izkazali z mnogo vprašanji na temo reciklaže in sledljivosti.

Arhiv: Vabilo na seminar Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki

Vljudno vabljeni na seminar, organiziran v okviru projekta Retracking in v sodelovanju s SRIP MATPRO Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki, ki bo potekal v četrtek, 23. januarja 2020 med 15:45 in 17:15, v prostorih Univerze v Novi Gorici, dvorec Lanthieri, v Vipavi. Podrobnejše vabilo s programom si oglejte na povezavi: http://bit.ly/2tJiihZ in v pripetem dokumentu.

Arhiv: Najava: Karierni dan za poklice na področju metalurgije in materialov

V okviru razstave Ko zapoje kovina v Narodnem muzeju Slovenije bo aprila 2020 organiziran Karierni dan. Namen dogodka je predstavitev študijskih programov Materiali in metalurgija z vidika kompetenčnega modela in pomena kvalifikacij. V goste bodo organizatorji – Oddelek za materiale in metalurgijo v sodelovanju s SRIP-om MATPRO povabili odlične strokovnjake iz industrije in raziskovalne dejavnosti ter pripravili delavnice in predstavitve laboratorijev. Dogodek bo namenjen tako šolskim svetovalnim delavcem in ravnateljem kot tudi učiteljem naravoslovnih in tehničnih predmetov, ki si želijo pobliže spoznati področje materialov in metalurgije.

Arhiv: Vendarle dober zaključek za evropski avtomobilski trg v letu 2019

Od septembra 2019 naprej se prodaja novih vozil v EU spet povečuje po visokih mesečnih stopnjah (14,5 % v septembru, 8,7 % v oktobru in 4,9 % v novembru) in je decembra znašala celo 21,7 %. Ključen razlog pri rasti je bila nizka osnova v istih mesecih leta 2018, saj je bila s 1. septembrom 2018 vpeljana zaveza, da morajo biti vsi novi avtomobili, registrirani v EU, testirani po novem protokolu za merjenje izpustov WLTP. Pri prehodu na nove testne protokole so v proizvodnji avtomobilov nastala ozka grla, ki jih proizvajalci niso znali pravočasno odpraviti. To se je poznalo tudi pri manjši prodaji. Dodaten faktor so predstavljale pričakovane davčne spremembe na nekaterih največjih evropskih trgih. V Franciji (tretji največji trg) in na Švedskem (deveti največji trg) so s 1. januarjem 2020 uvedli občutne spremembe v sistemu bonusov in malusov pri obdavčitvi avtomobilov glede na izpuste ogljikovega dioksida, na Nizozemskem (osmi največji trg) pa 15-odstotni pribitek k cestni taksi za starejša dizelska vozila. V celotnem letu 2019 je tako prodaja vozil v EU-28 zrasla za 1,2 % na 15,3 milijona. ...

Arhiv: Uspešna udeležba slovenskih podjetij na sejmu EUROGUSS

Na mednarodnem strokovnem sejmu za tlačno litje, tehnologije, procese in produkte EUROGUSS v Nürnbergu so razstavljali tudi člani SRIP-a MATPRO in druga slovenska podjetja: SIJ Metal Ravne, TH Castings, MLM - Mariborska Livarna, skupina Talum, Kovinoplastika Lož, Iskra Mehanizmi in Iskra ISD livarna, Difa, Hidria in drugi. Zanimanje za nove rešitve slovenskih podjetij je dobro, tako da so predstavniki naših podjetij s svojim sejemskim nastopom zadovoljni. Dobro je predstavljen tudi nov razvoj  v štirih halah Nürnberškega sejma. Sejem poteka od 14. do 16. januarja 2020.

Arhiv: Vesna Nahtigal nova direktorica GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin

31. 12. 2019 je vodenje GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin (ZKMN) zaradi upokojitve zaključil dolgoletni sodelavec mag. Martin Debelak. Na mesto direktorice je bila s sklepom Upravnega odbora združenja imenovana koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal z Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT), ki je z novim letom prevzela tudi naloge Izvršne direktorice za industrijsko politiko na Gospodarski zbornici Slovenije.Vesna Nahtigal je ob sprejetju novih izzivov poudarila, da si bo tako kot njen predhodnik prizadevala za sodelovanje, mreženje in informiranje o vseh aktivnostih, ki bodo potekala v ZKMN in SRIP-u MATPRO z vsemi člani združenja.Kot prioritetno nalogo za leto 2020 izpostavlja proaktivno vlogo na okoljski in podnebni politiki, saj gospodarstvo že vrsto let ugotavlja, da se ob rešitvi določenih problemov vedno znova pojavljajo novi, ki postajajo vse bolj globalni in terjajo proaktiven globalni pristop k reševanju - ob sodelovanju vseh deležnikov sodobne družbe.Pomemben del aktivnosti bo namenjen tudi promociji panoge, predstavitvam dobrih praks ter razvoju človeških virov.Ob tem se je dosedanjemu direktorju zahvalila za njegov dolgoletni trud in povedala, da bo Martin Debelak z združenjem tudi po upokojitvi še ...

Arhiv: Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

23. decembra 2019 so predstavniki  delodajalcev in delojemalcev podpisali Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.Dodatek je začel veljati s 1. januarjem 2020 in se ga od tedaj dalje tudi uporablja. Dodatek je bil usklajen v procesu pogajanj med delodajalci in delojemalci, ki je potekal v drugi polovici leta 2019. Vsebuje novo tarifno prilogo in določa najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2020, ki znaša 1.050€ in velja do določitve novega zneska. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.

Arhiv: Upravni odbor GZS imenoval Strateški svet za okolje

Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na seji 12. 12. 2019 imenoval Strateški svet GZS za okolje, ki ga bo vodila Vesna Nahtigal. V skladu s Statutom GZS je Strateški svet za okolje posvetovalno telo organov GZS, katerega člani bodo obravnavali za gospodarstvo pomembna okoljska področja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo in trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji, ob zagotavljanju ustrezne skrbi za zdravje ljudi in okolje. Med ključnimi področji so prepoznali zlasti zagotovitev ustreznega zakonodajnega okvira, ki podpira: •        vzpostavitev ustrezne infrastrukture za učinkovito ravnanje z odpadki, •        izvajanje pristopov, kot to določajo in omogočajo direktive EU na področju odpadkov, •        izvajanje zakonodaje na področju emisij iz industrije, •        izvajanje ukrepov preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb,  kot tudi prepoznavanje in podporo okoljskim prostovoljnim pobudam v gospodarstvu kot so sistemi ravnanja z okoljem (EMAS, ISO 14001) in energijo (ISO 50001), okoljska zasnova proizvodov ter izmenjava dobrih praks z ustrezno vlogo spodbujevalnih mehanizmov, kot je zeleno javno naročanje.

Arhiv: 5. zbor Partnerstva in 6. seja Sveta SRIP MATPRO

5. zbor Partnerstva in 6. seja Sveta SRIP MATPRO sta potekala 17. decembra 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije. Predstavljena je bila evalvacija SRIP-a MATPRO v poročilu Vmesno spremljanje in vrednotenje delovanja SRIP-ov v obdobju 2017-2019 in sprejeta revizija Akcijskega načrta za 3. fazo ( 1. 1. 2020 - 30. 9. 2022). SRIP MATPRO bo do konca letošnjega leta pripravil prijavo na tretjo fazo javnega razpisa.

Arhiv: 5. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO

SRIP MATPRO VABI na 5. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO 17. 12. 2019 ob 12. uri ...

Arhiv: Razstava Ko zapoje kovina

Arhiv: Razstava Ko zapoje kovina

Prijazno vas vabimo na ogled razstave »KO ZAPOJE KOVINA. Tisočletja metalurgije na Slovenskem.«  Razstava je na ogled v muzejskem atriju Narodnega muzeja Slovenije (Muzejska 1, Ljubljana) do konca avgusta 2020.Več...Odmevi v medijih:- https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174657609 - https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/ko-zapoje-kovina-ali-odzven-tisocletij-metalurgije-na-slovenskem/507312 - http://www.demokracija.si/kultura/obcasana-razstava-v-narodnem-muzeju-ko-zapoje-kovina-tisocletja-metalurgije-na-slovenskem.html   Avtor fotografij v spodnji fotogaleriji je Nejc Papič. Več si jih lahko ogledate na FB strani Narodnega muzeja Slovenije >>>

Arhiv: Predstavitev vsebin Akcijskega načrta za 3. fazo SRIP-a MATPRO za člane SRIP-a

Spoštovani člani! Do konca letošnjega leta moramo na razpis MGRT prijaviti 3. fazo SRIP-a MATPRO ter nadgraditi naš Akcijski načrt. Strokovna ekipa je pripravila pregled na področjih, ki vam bi jih želeli predstaviti v okviru delavnice 9. decembra in vas vljudno vabimo, da se nam pridružite. Na delavnici si želimo slišati vaše mnenje, predloge in potrebe po dopolnitvi vsebin. Okvirni program delavnice: predstavitev fokusnih področij v SRIP-u MATPRO: področje kovinskih materialov, področje nekovinskih materialov, kompoziti in tehnologije, o pilotni centri, o horizontalno povezovanje in omogočitvene tehnologije, nov okvirni program Obzorje Evropa, področje internacionalizacije, razvoj človeških virov, trajnostni vidiki in zakonodaja. Srečanje bo 9. decembra 2019 ob 9.00 uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C. Delavnica je brezplačna, člani SRIP-a M;ATPRO se lahko prijavijo  preko elektronske prijavnice.   

Arhiv: Na Vrhu slovenskega gospodarstva med ključnimi predlogi za razvoj Slovenije tudi izdelava karierne platforme

Na Vrhu slovenskega gospodarstva, ki je potekal 20. novembra 2019 v Ljubljani, je več kot 450 udeležencev iz gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in politične javnosti med ključnimi ukrepi za prihodnji razvoj Slovenije izpostavilo izdelavo Karierne platforme za dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah. Tako so še dodatno poudarili pomen avgustovskega sklepa vlade Republike Slovenije o postavitvi platforme za napovedovanje potreb po kompetencah na državnem nivoju s skupnimi močmi štirih ministrstev, za kar sta si prizadevala in kar podpirata tako Gospodarska zbornica Slovenije kot SRIP MATPRO.

Arhiv: Na FTPO slavnostno otvorili nov laboratorij in projetktno/študijsko sobo

Zaradi rasti dejavnosti Fakultete za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu so se na fakulteti odločili za širitev prostorov za laboratorije. Slovesna otvoritev nove pridobitve je potekala 12. novembra 2019. V okviru slavnostne otvoritve je potekala tudi okrogla miza na temo prihodnosti plastičarske industrije v Sloveniji, na kateri so sodelovali pomembni tuji in slovenski partnerji iz industrije. Sočasno z osrednjim dogodkom so otvorili tudi novo inovativno projektno/študijsko sobo, ki jo je opremil in financiral soeustanovitelj ter tesen partner fakultete, podjetje Plastika Skaza d.o.o.. Študentom bo omogočala razvijanje številnih mehkih in splošnih kompetenc, ki so potrebne za učinkovito in uspešno delo v hitro spreminjajočem se globalnem svetu. Več: https://www.ftpo.eu/Aktualno/slavnostna-otvoritev-novega-laboratorija-in-inovativne-projektno%C5%A1tudijske-sobe-ftpo

Na posvetu v Portorožu premierno predstavljen EduCOMP

Na posvetu SRIP-a MATPRO v letu 2018 smo predstavili napovedi potreb po kompetencah. Na posvetu Povezovanje – ključ do konkurenčnosti in kadrov, ki je potekal 17. oktobra 2019, pa je bil premierno predstavljen modularni izobraževalni program za področje kompozitov, ki smo ga poimenovali EDUCOMP, ki je nastal pod vodstvom SRIP MATPRO-ja.   Oblikovali smo ga na podlagi dolgoročnih napovedi potreb po kompetencah v okviru SRIP MATPRO in pri tem smo sodelovali s partnerji: - Kemijskim institutom, - Institutom za kovinske materiale in metalurgijo, - Fakulteto za tehnologijo polimerov in - Naravoslovnotehniško fakulteto, Oddelkom za materiale in metalurgijo - Oddelkom za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, - Ljudsko univerzo Zasavje in podjetjem Aformx.   Moduli vključujejo vsebine za razvoj strokovnih kompetenc na področju kompozitov na polimerni in kovinski osnovi ter na področju tekstilnih kompozitov. V nadaljevanju bodo oblikovani tudi moduli za razvoj kompetenc s področja Industrije 4.0 in kompetence digitalne dobe, poslovno-podjetniške kompetence in osebne ter medosebne kompetence. Modularni model izobraževalnega programa omogoča večjo fleksibilnost in dopolnjevanje z vsebinami, ki jih bomo tudi ...

SRIP MATPRO z odlično popotnico v tretjo fazo delovanja

Predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) so 17. 10. 2019 na posvetu z naslovom »Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov« v Portorožu premierno predstavili modularni izobraževalni program na področju kompozitov. Po najvišje ocenjenem vmesnem vrednotenju SRIP-a pa so pred partnerstvom že novi cilji, usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a. Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma in predsednik Sveta SRIP MATPRO ob zaključku posveta Na posvetu Povezovanje – ključ do konkurenčnosti in kadrov, ki je v okviru 27. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah potekal pod pokroviteljstvom SRIP-a MATPRO, so bili predstavljeni doseženi rezultati, dobre prakse sodelovanja in povezovanja gospodarstva z institucijami znanja ter podane usmeritve delovanja za obdobje 2020-2022. Udeleženci so se seznanili tudi s trendi na področju multikomponent in modeliranja kovinskih materialov ter na področju razvoja človeških virov.    Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma in predsednik Sveta SRIP-a MATPRO, je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da so drugo fazo delovanja zaključili z najvišjo oceno vmesnega spremljanja in vrednotenja delovanja SRIP-a ...

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov

POSVET v okviru 27. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah Dogodek pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo in pod pokroviteljstvom SRIP-a MATPRO je namenjen srečanju in izmenjavi mnenj med slovenskim gospodarstvom in institucijami znanja. Vabimo vas, da se nam pridružite v četrtek, 17. oktobra 2019 od 09:00 do 18:00 ure v GH Bernardin v Portorožu Naslov letošnjega posveta: Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov Sodelovanje je gonilna sila konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter pomembna sestavina premagovanja izzivov razvoja človeških virov. Dopoldanski del bo namenjen povezovanju treh sklopov: industrije z industrijo, industrije z JRZ ter JRZ med sabo. Posvetili se bomo dobrim praksam, prednostim članstva v SRIP-ih, doseženim rezultatom in pogledom v prihodnost. Sogovorniki bodo predstavniki podjetij ter institucij znanja s področja metalurgije, kompozitov in tehnologij. V popoldanskem delu bomo ostali zvesti kadrovskim izzivom v luči odprtosti za povezovanje. Plenarna predavanja vrhunskih športnikov in strokovnjakov  bodo osvetlila humanistični vidik in pomen povezovanja. Predstavljeni bodo trendi na področju razvoja človeških virov ter izzivi, ki jih nove tehnologije in umetna inteligenca prinašajo podjetjem na prehodu v Industrijo 4.0. Premierno bomo predstavili model neformalnega izobraževanja za področje kompozitov. Program posveta je objavljen ...

Arhiv: Uspešen zagon projekta KOC MAT 2.0

Glavna usmeritev kompetenčnega centra je razvoj kompetenc s področja digitalizacije in avtomatizacije procesov V podjetju Kadring, d.o.o.  je z delom uspešno začel nov Kompetenčni center za razvoj materialov KOC MAT 2.0, v katerem sodeluje kar 33 partnerjev. Kompetenčni center deluje pod okriljem SRIP-a MATPRO. Na kick-off sestanku 16. septembra 2019 v Slovenski Bistrici so se partnerji projekta seznanili z navodili izvajanja projekta ter s predlogom programa skupnih usposabljanj. Glavna usmeritev kompetenčnega centra je razvoj kompetenc s področja digitalizacije in avtomatizacije procesov. Pomen usposabljanj za razvoj zaposlenih in doseganje dobrih poslovnih rezultatov podjetij je na sestanku izpostavil tudi David Kastelec iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Arhiv: Industrija potrebuje spremembe na področju okoljevarstva in raziskovalne dejavnosti

Predstavniki ključnih slovenskih metalurških podjetij ter izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, povezanih v Strateški svet za metalurgijo, so mag. Vojmirju Urlepu, državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, predstavili nujnost sprememb v zakonodaji Republike Slovenije na področju okoljevarstva in raziskovalne dejavnosti, ki vplivata na poslovanje ključnih podjetij v panogi.   Ob začetku 11. seje Strateškega sveta za metalurgijo, ki je potekala v četrtek, 12. septembra 2019, je Tibor Šimonka, član uprave Skupine SIJ, v imenu gostitelja zbrane nagovoril z besedami: »Evropa in tudi Slovenija sta temelj metalurgije v svetu in sta bili vedno močan igralec v metalurgiji, metalurška dejavnost pa odločujoča v raziskavah, patentih in inovacijah, v proizvodnji industrijskih zlitin, nadaljnji tehnološki predelavi, pri končni uporabi in tudi ponovni uporabi (recikliranju). V Skupini SIJ, največji vertikalno integrirani metalurški skupini v Sloveniji, verjamemo, da bodo skupna prizadevanja podjetij, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov z jasno izraženimi potrebami in s posluhom Vlade Republike Slovenije pomagala pri vzpostavitvi ugodnega poslovnega okolja, da bo panoga še naprej eden najmočnejših tehnoloških sektorjev.«   KOVINSKOPREDELOVALNA INDUSTRIJA V BDP DRŽAVE PRISPEVA VEČ KOT OSEM ODSTOTKOV V celotni kovinskopredelovalni industriji, katere del ...

Arhiv: Marko Drobnič gost oddaje Studio ob 17h

Arhiv: Marko Drobnič gost oddaje Studio ob 17h

Predsednik uprave družbe Talum in predsednik SRIP-a MATPRO Marko Drobnič je bil 13. 8. 2019 gost oddaje Studio ob 17h, v kateri so govorili o posledicah trgovinskih vojn za slovenska podjetja.   Drobnič je med drugim izpostavil, da je za gospodarstvo in industrijo ne glede na morebitne spremembe pomembno vztrajati pri že sprejeti strategiji razvoja države po prednostnih področjih ter izvajanju iz nje izhajajočih akcijskih načrtov ter povezovanju.   »Sam predsedujem enemu izmed teh na področju materialov in mislim, da gremo tukaj, na tem segmentu po zelo dobri poti, pa najsi bodo to kovinskopredelovalna industrija, proizvodnja kovin ali proizvodnja drugih materialov. Tako da jaz tudi verjamem v to, da znamo in zmoremo, večkrat smo to pokazali, ne pa gledati parcialno po posameznih področjih, kar se pri nas v smislu vrtičkanja dostikrat dogaja«, je ob koncu dejal Marko Drobnič.     Posnetek oddaje je na voljo na povezavi http://bit.ly/2KM2Bfq, odgovorom g. Drobniča lahko prisluhnete med 07:26-09:47, 17:18-21:20, 24:14-25:44, 38:42-43:52 in 48:53-50:40.   Vabljeni k poslušanju!

Arhiv: Člani in projekti pod okriljem SRIP-a MATPRO na sejmu GIFA

Objavljamo nekaj fotoutrinkov s sejma GIFA v Duesseldorfu (Nemčija).

Arhiv: Na konferenci o izzivih industrije prihodnosti tudi Marko Drobnič in prof. dr. Jožef Medved

Na konferenci Industrija prihodnosti, ki je potekala v organizaciji GZS, MGRT in Spirit Slovenija 12. junija 2019 na Brdu pri Kranju, sta sodelovala tudi Marko Drobnič, predsednik uprave TALUM d.d. in predsednik Sveta SRIP MATPRO ter prof. dr. Jožef Medved z Oddelka za materiale in metalurgijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo UL.   Marko Drobnič, ki je sodeloval na okrogli mizi o izzivih industrije prihodnosti, je izpostavil nujnost povezovanja in sodelovanja. Poudaril je, da mora biti okvir strateških razvojno-inovacijskih partnerstev tudi dolgoročna strategija države. SRIP-i so namreč dali še intenzivnejši impulz povezovanju z institucijami znanja, v smeri, da bo to integrirano po celotni raziskovalni vertikali. Tudi v fazi TRL 1 do 3 naj bi bile raziskave poenotene z aplikativnimi raziskavami v fazah od TRL 6 do 9. Zaradi velikosti našega gospodarstva je po njegovem mnenju potrebno preseči razdrobljenost in se usmeriti v povezovanje in krepitev sodelovanja, saj le skupaj lahko realiziramo zastavljene cilje.   Prof. dr. Jožef Medved je v svoji predstavitvi slovenske industrije med drugim  izpostavil, da poteka danes razvoj industrije, materialov in tehnologij s svetlobno hitrostjo. Da bi sledili temu hitremu ...

Arhiv: Projekt MARTINA uspešno povezal gospodarstvo in znanost

Slovenski model poslovno-tehnološkega sodelovanja na področju razvoja novih jekel, aluminijevih zlitin in multikomponentnih materialov je primer najsodobnejšega inoviranja v svetu V podjetju TPV v Novem mestu je 6. junija 2019 potekala predstavitev projekta MARTINA (Materiali in Tehnologije za nove Aplikacije), v okviru katerega je 16 partnerjev iz industrije, inštitutov in univerz s celovitim multidisciplinarnim pristopom sodelovalo pri razvoju na kar petih področjih materialov, ki vključujejo novo orodno jeklo za delo v vročem, nova visoko trdna konstrukcijska jekla, novo zlitino aluminija z večjim deležem uporabe recikliranega Al, razvoj večkomponentnega magnetnega materiala na osnovi termoplastov ter 3D tiska delov orodja. Projekt MARTINA, ki poteka v okviru Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO), je primer izjemno uspešnega modela sodelovanja med gospodarstvom in inštitucijami znanja. V panogi, ki jo tradicionalno obvladujejo veliki in bogati svetovni koncerni, predstavlja MARTINA odgovor na globalne izzive na povsem nov način, saj je do skupnega razvoja prišlo na podlagi medsebojnega povezovanja industrijskih partnerjev in vključevanja inštitucij znanja. S sodelovanjem se je bistveno povečala inovativnost in dodana vrednost proizvodov, predvsem pa konkurenčnost vseh udeleženih podjetij. Projekt ...

Arhiv: Ključne aktivnosti SRIP-a MATPRO v letu 2019

o Ključni cilj Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) je vzpostavitev verig vrednosti s poudarkom na proizvodnji materialov, namenjenih proizvodnji kompleksnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom za umestitev v globalne vrednostne verige. Ključne aktivnosti SRIP-a MATPRO v letu 2019 predstavljajo krovna koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, Andreja Sever (GZS), dr. Bojan Podgornik (IMT), dr. Andrej Kržan (Kemijski inštitut), prof. dr. Jožef Medved (NTF UL) in dr. Igor Belič (IMT). Plan dela SRIP-a MATPRO za leto 2019 Prof. dr. Jožef Medved (NTF UL) o dosedanjem in prihodnjem delu SRIP-a MATPRO na področju RRI