Arhiv: Vabilo na 21. posvet o procesni metalurgiji jekla

 21.  posvet o procesni metalurgiji jekla 23. november 2023 ob 9.30 uri,  v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana  Naravoslovnotehniška fakulteta vabi na na    21.     posvet    o     procesni     metalurgiji     jekla,    ki     bo     potekal 23. novembra 2023 z začetkom ob 9:30 v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana.  Seminar je tradicionalno namenjen spoznavanju in izmenjavi izkušenj pri skupnih izzivih proizvodnje jekla in oskrbe s pomožnimi materiali. Verjamemo, da je bilo obdobje od zadnjega srečanja zelo delovno in da razpolagate z novimi inovativnimi, strokovnimi in znanstvenimi dosežki, na področju proizvodnje, raziskav, pomožnih materialov, kakovosti, ekologije in razvojnih usmeritev. Več informacij o posvetu najdete v priponki TUKAJ! Vabjeni!  

Arhiv: NATO Inovacijski spodbujevalnik vabi k sodelovanju

Arhiv: NATO Inovacijski spodbujevalnik vabi k sodelovanju

NATO inovacijski spodbujevalnik je pred kratkim objavil svoj prvi program izzivov, ki vabi predvsem mala in srednje velika podjetja ter start-upe z omejeni izkušnjami na področju varnosti in obrambe. Podjetja bodo s pomočjo mednarodnih strokovnjakov, končnih uporabnikov in finančne sheme razvijala svojo idejo skozi večstopenjski program. Letošnji izziv naslavlja tri aktualna področja: energetska odpornost z usmeritvijo v modularna mikroomrežja, ki nudijo visoko zanesljivost, skalabilnost in interoperabilnost, varna izmenjava informacij z usmeritvijo v strojne in programske rešitve, ki varno obvladujejo večje število “real-time” informacijskih tokov, zaznavanje in nadzor z usmeritvijo v pridobivanje podatkov v obalnih vodah – mapiranje dna, spremljanje podvodne infrastrukture in premikov različnih objektov, prepoznavanja vpliva podnebnih sprememb,… Za lažje razumevanje je na spodnji shemi prikazana časovnica in osnovni podatki posameznih stopenj programa. Več informacij o DIANA spodbujevalniku in letošnjih izzivih vam je na voljo na njihovi spletni strani. Vse prijavitelje tudi vljudno vabimo, da nas seznanite z vašimi aktivnostmi in idejami. Prav tako vam ostajamo na voljo za dodatna vprašanja in usmeritve.

Brošura KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO

Brošura KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO

BROŠURA KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO Napovedani profili in potrebe po kompetencah za SRIP MATPRO SRIP MATPRO je na področju razvoja človeških virov pripravil brošuro z naslovom »KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO«, Napovedani profili in potrebe po kompetencah za SRIP MATPRO.  Pripravo brošure sta koordinirala mag. Ines Gergorić, vodja stebra Človeški potencial, Strateški razvoj, GZS, in Matej Kirn, vodja SRIP RČV, GZS. V procesu oblikovanja in priprave vsebine na področju RČV MATPRO pa so v vseh  preteklih letih izvajanja SRIP MATPRO sodelovali Vesna Nahtigal, mag. Staša Baloh Plahutnik, dr. Marjan Rihar, Andreja Sever, mag. Ines Gergorić, Tina Kastelic, prof. dr. Jožef Medved, dr. Andrej Kržan, dr. izr. prof. dr. Bojan Podgornik in Matej Kirn, za kar se jim kot koordinatorka našega SRIPa iskreno zahvaljujem.   Brošura je bila predstavljena na Povezovalnem dogodku SRIP-ov 24. maja GZS, elektronska oblika pa je na voljo na spletni strani SRIP MATPRO.   Iz uvoda brošure povzemam nagovor generalne direktorice, Vesne Nahtigal in nekdanje dolgoletne koordinatorke SRIP MATPRO:   »SRIP MATPRO je začel “orati ledino” za Strateško Razvojna Inovacijska Partnerstva v okviru Strategije Pametne Specializacije Slovenije, ki združuje deležnike ekosistema s področja metalurgije in kompozitnih materialov. ...

Arhiv: CIRCI inovacijski vavčerji znova na voljo!

CIRCI inovacijski vavčerji znova na voljo!    V okviru projekta CIRCI –  Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese je znova odprt poziv za prijave na pridobitev inovacijskih vavčerjev, ki podpirajo projekte z novimi načini uporabe stranskih materialov, nastalih v industrijskih procesih, ki smo jih identificirali v procesu priprave podatkovne baze projekta CIRCI. V okviru javnega poziva je na voljo preostanek sredstev iz 1. poziva, tj.  2 inovacijska vavčerja v skupni vrednosti 30.000 evrov. Razpis je odprt med 2. in 16. junijem 2023.  Razpisna dokumentacija: CIRCI Call for proposals_RE_OPEN_2.6.2023 Prijavni obrazec: CIRCI Call for proposals_RE_OPEN_2.6.2023 KAKŠNE PROJEKTE SOFINANCIRAJO CIRCI VAVČERJI? Na Okoljskem dnevu gospodarstva so bili razglašeni prejemniki CIRCI inovacijskih vavčerjev. Med prejemnike se je uvrstilo 6 podjetij: Livar, Adria Mobil, CAP, Termit, Roto ECO in ELVEZ.  Več informacij TUKAJ!

Arhiv: VABILO NA PREDSTAVITEV 4. RAZPISA EVROPSKE VESOLJSKE AGENCIJE (ESA) RPA (REQUESTING PARTY ACTIVITY)

VABILO NA PREDSTAVITEV 4. RAZPISA EVROPSKE VESOLJSKE AGENCIJE (ESA)  RPA (REQUESTING PARTY ACTIVITY) 19. 6. 2023 IN 20. 6. 2023   REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Slovenska vesoljska pisarna Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana Gre za razpis ESA, ki je namenjen samo slovenskim podjetjem in raziskovalnim institucijam z namenom čim boljše priprave na polnopravno članstvo v ESA. Tokratni razpis v vrednosti 1,5 mio EUR bo tretji po vrsti, objavljen pa bo konec junija2023 na portalu ESA STAR.  Slovenski deležniki se lahko povežejo tudi s tujimi partnerji iz drugih držav članic ESA, vendar tuj delež ne sme presegati 20 % skupne cene projekta.  Lokacija: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, velika sejna soba 2. nadstropje Obvezna predhodna prijava: space.mgts@gov.si do srede, 14. 6. 2023 DNEVNI RED Ponedeljek, 19. 6. 2023  9:00-9:15                     Uvodni nagovor s strani vodje slovenske delegacije pri ESA Tanje Permozer  9:15-10:15                   Predstavitev (ESA) 10:15-10:30                   Izobraževalne aktivnosti 10:30-10:45                   Predstavitev platforme OSIP (The Open Space Innovation Platform) 10:45-11:00                   Odmor 11:00-12:30                   RPA – Kako napisati dobro prijavo na razpis                  12:30-14:00                   Kosilo (v lastni režiji) 14:00-17:00                   Bilateralna srečanja (20 min)   Torek, 20. 6. 2023  9:00-11:00                   Bilateralna srečanja (20 min) - nadaljevanje PRIJAVNICA BILATERALNI SESTANKI Vabljeni!    

Arhiv: Vabilo na delavnico S5 - Pametna specializacija na področju MATPRO (materiali) ter MOBILNOST

DELAVNICA S5 V KOROŠKI REGIJI Pametna specializacija na področju MATPRO (materiali) ter MOBILNOST 14. junij 2023, od 10.00 do 13.00 Lokacija: MPIK1 Slovenj Gradec, Ozare 19 (prostor 9A)   Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer imajo regije kritično maso znanja, kapacitet ter kompetenc. S tem pa inovacijski potencial za pozicioniranje v globalnih verigah vrednosti in na globalnih trgih. Zato koncept pametne specializacije že vrsto let ni več samo pogoj za črpanje sredstev iz Evropske kohezijske politike, temveč je ključni vzvod za povečanje produktivnosti. Delavnica v Koroški regiji bo potekala na temo prednostnih področij MATPRO (materiali kot končni produkti) ter MOBILNOSTI. Glavni cilj prednostnega področja MATPRO je vzpostavitev verig vrednosti s poudarkom na proizvodnji materialov, namenjenih proizvodnji kompleksnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom za umestitev v globalne vrednostne verige. Pri tem je poseben poudarek namenjen tudi okoljskim vidikom s ciljem zmanjšanja okoljskih in energetskih bremen. Delovanje prednostnega področja mobilnosti in SRIP ACS+ je usmerjeno v razvoj izdelkov, storitev in rešitev, ki bodo Slovenijo skladno z vizijo partnerstva umestili na globalni zemljevid kot referenčno državo zelene mobilnosti. PROGRAM DELAVNICE: 10.00 - 10.45: ...

Arhiv: Vabilo na predavanje enega od največjih svetovnih strokovnjakov za proizvodnjo aluminija dr. Vinka Potočnika, 8. junij 2023

VABILO NA PREDAVANJE DR. VINKA POTOČNIKA Aluminium Production Technology Today and Future Challenges/ Tehnologija proizvodnje aluminija danes in bodoči izzivi   Četrtek, 8. junij 2023 ob 14. 30 uri  Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana, predavalnica P5   Vabljeni na  predavanje enega od največjih svetovnih strokovnjakov za proizvodnjo aluminija dr. Vinka Potočnika z naslovon: Aluminium Production Technology Today and Future Challenges/ Tehnologija proizvodnje aluminija danes in bodoči izzivi.   Prijave na dogodek niso potrebne, vstop je prost.  Predavanje bo v angleškem jeziku.  Več informacij je v priponki TUKAJ!

Arhiv: Utrinki iz Okoljskega dneva gospodarstva: Trajnost je način življenja

Arhiv: Utrinki iz Okoljskega dneva gospodarstva: Trajnost je način življenja

Utrinki iz Okoljskega dneva gospodarstva: Trajnost je način življenja Brdo pri Kranju, 31. 5. 2023     Okoljska zakonodaja je obsežna, kompleksna in zahtevna. Sodelovanje vseh deležnikov, verodostojnost podatkov in sledljivost ne le odpadkov, ampak tudi surovin, nevarnih snovi ter poti kroženja izdelkov je ključnega pomena. Več kot 150 udeležencev je danes prisluhnilo novostim na področju okoljskih predpisov ter razpravi o vlogi in pomenu okoljskega menedžerja. Prvič je bila podeljena tudi nagrada za okoljskega trajnostnega menedžerja, ki jo je prejel Slavko Zupančič iz Krke. »Podnebne sprememb, energetska kriza, prehrambena samozadostnost, vsi ti izzivi so močno povezani z okoljem, zato ne preseneča, da postaja okoljska politika sestavni del vseh ostalih politik, ki so pomembne za državo, družbo in gospodarstvo. Tudi v gospodarstvu se je odnos do okolja v zadnjih desetletjih korenito spremenil. Če smo se z okoljskimi vprašanji včasih soočali parcialno, običajno po zaključku proizvodnega procesa, danes na okolje gledamo celovito, krožno in timsko. Z eno besedo trajnostno,« je uvodoma dejal generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Pri tem je izpostavila kompleksnost in prepletenost okoljskih vprašanj, zaradi katerih je ključnega pomena »zeleno pravila«, kot je poimenovala nujnost sodelovanja ...

Arhiv: Strateška razvojno-inovacijska partnerstva – pomemben inštrument za konkurenčnost Slovenije

Arhiv: Strateška razvojno-inovacijska partnerstva – pomemben inštrument za konkurenčnost Slovenije

Strateška razvojno inovacijska partnerstva so izjemno učinkovit inštrument za povezovanje na področju raziskav, razvoja in inovacij ter kot taki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in dvigu dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, so se strinjali udeleženci današnjega povezovalnega dogodka »SRIP-i in gospodarska konkurenčnost Slovenije«. »Če želimo spodbuditi inovativnosti, mora biti področje razvoja, raziskav in inovacij usklajeno s potrebami gospodarstva. Zato je GZS prevzela vlogo posrednika med gospodarstvom in znanostjo ter pritegnila tudi vlado, da skupaj ustvarimo temelje s ciljem, da hitreje pridemo od invencij do materializacije inovacij na trgu,« je uvodoma dejal predsednik GZS Tibor Šimonka. Dodal je, da še vedno obstajajo stereotipi, da znanost in gospodarstvo ne sodita skupaj. Prav SRIP-i pomagajo rušiti te stereotipe. In še več. Nudijo prostor za sodelovanje in povezovanje celo konkurentov, ki so v SRIP-ih prepoznali platformo za premagovanje skupnih izzivov. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič je dejal, da vlada ne bo spreminjala politike na področju SRIP-ov in najavil, da se jeseni nadaljuje z njihovim osnovnim financiranjem. Dotaknil se je tudi preobrazbe ARRS v ARIS, ki ga vidi kot pomemben korak naprej. Minister je vse sodelujoče ...

Arhiv: Objavljeni novi razpisi I3 - Interregional Innovation Instrument

Objavljeni novi razpisi I3 - Interregional Innovation Instrument   Danes, 17. 5. 2023 sta bila objavljena dva razpisa v zvezi z novimi priložnostmi za utrditev položaja SRIP deležnikov v evropskih verigah vrednosti  - TRL > 6.:   Interregional Innovation Investments Strand 1 ter Interregional Innovation Investments Strand 2a PROGRAM: Interregional Innovation Investments Instrument (I3) AKCIJA: I3 Project Grants DATUM OBJAVE: 17. 5. 2023 ROK ZA PRIJAVO: 17. 10. 2023    Splošni cilj razpisa sklopov 1 in 2a je zagotoviti finančno in svetovalno podporo za medregionalne naložbe v inovacije v skupnih in dopolnjujočih se področjih pametne specializacije vzdolž evropskih vrednostnih verig.   Medregionalna naložba je kombinacija sredstev, mobiliziranih prek meja z namenom ustvarjanja dohodka in/ali ustvarjanja prihodnje vrednosti za več kot eno regijo. Gre za konkreten koncept razvoja inovacij in vrednotenja razpoložljivih rezultatov raziskav v določeni vrednostni verigi. Razvoj poslovnih in naložbenih primerov olajšajo regionalni inovacijski ekosistemi s podjetji na čelu. Primeri poslovnih naložb I3 imajo najmanj TRL 6 in imajo ambicijo olajšati predstavitev ter pospešiti prevzem na trgu in komercializacijo.   Cilj je mobilizirati materialne in nematerialne naložbe v podjetja, zlasti mala in srednje velika podjetja (MSP).   Manj razvitim regijam ...

Arhiv: SIL Knowledge,

Arhiv: SIL Knowledge,"Bill of Cargo Rights"

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU! Get theSIL Knowledge Passwith a25% discountby entering the code: NewsletterSIL2023 DO YOU STILL NOT HAVE YOUR VISITOR PASS? Register before May 26th and get your free visitor pass ...

Arhiv: Vabilo: Okoljski dan gospodarstva, 31. maj 2023

Arhiv: Vabilo: Okoljski dan gospodarstva, 31. maj 2023

22. okoljski dan gospodarstva   Letošnji okoljski dan z naslovom »podatki + digitalizacija = sledljivost« bo potekal v sredo, 31. maja 2023, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Celodnevni dogodek bo v prvem delu, na dopoldanski strokovni konferenci,  v središče postavil pomembnost priprave pravih, preverljivih, in verodostojnih okoljskih podatkov in kazalnikov v podjetjih.  Za skladnost z zakonodajo, ustrezno ravnanje z okoljem in tudi pripravo podatkov, ki jih podjejta z vidika poslovanja okolja predstavljajo različnim javnostim, v veliki meri skrbijo okoljski trajnostni menedžerji, pooblaščenci varstva okolja oziroma skrbniki okolja v podjetjih. Njihovi vlogi bo posvečena popoldanska okrogla miza, sledila bo podelitev priznanja za najboljšega okoljskega trajnostnega menedžerja. Slednji bo izbran na prvem natečaju GZS za okoljskega trajnostnega menedžerja 2023.  Dogodek bo brezplačen.  PROGRAM in PRIJAVE Vljudno vabljeni!

Arhiv: Vabilo na povezovalni dogodek SRIP-ov - 24. maj 2023, GZS

Arhiv: Vabilo na povezovalni dogodek SRIP-ov - 24. maj 2023, GZS

VABILO NA POVEZOVALNI DOGODEK SRIP-ov: SRIP-i in gospodarska konkurenčnost Slovenije 24. 5. 2023, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana   Sodelovanje gospodarstva in znanstveno-izobraževalnih institucij ter vlaganje v skupne projekte na področju raziskav, razvoja in inovacij sta ključnega pomena za povišanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, dvig dodane vrednosti ter povišanje blaginje v celotni družbi. Tega se zavedamo tako v gospodarstvu in znanstveno-raziskovalni sferi kot tudi predstavniki države. Sodelovanje in povezovanje sta ključna tako za zeleni in digitalni preboj, kot za vpeljevanje Industrije 4.0 in Družbe 5.0.   Na Gospodarski zbornici Slovenije smo prepričani, da je to mogoče doseči le s sistemskim in načrtnim vlaganjem v raziskave in razvoj ter prek usposobljenega kadra kot nosilca sprememb na omenjenih področjih.   V luči zelenega in digitalnega prehoda, ključnih omogočitvenih tehnologij ter pred pričetkom 4. faze SRIP-ov, ki bo sledila Slovenski strategiji trajnostne pametne specializacije S5, pripravljamo povezovalni dogodek SRIP-ov, ki bo 24. maja 2023 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.   Na dogodek se lahko prijavite na povezavi  TUKAJ in sicer najkasneje do 22. maja 2023. PRORAM DOGODKA   Kontaktna oseba: Matej Kirn, matej.kirn@gzs.si; 01 5898 139 Vljudno vabljeni k udeležbi.   * Organizator si pridružuje pravico spremembe programa.

Arhiv: Slovesni podpis Dogovora med gospodarstvom, znanostjo in politiko »Za pametno, trajnostno in konkurenčno Slovenijo«

Slovesni podpis Dogovora med gospodarstvom, znanostjo in politiko  »Za pametno, trajnostno in konkurenčno Slovenijo« 18. april 2023 ob 13. uri   Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) in Vlada Republike Slovenije pristopamo k zgodovinskemu dogovoru, ki bo pripomogel k doseganju visokih razvojnih ciljev Slovenije – višje kakovosti življenja državljank in državljanov, okoljske vzdržnosti ter visoke dodane vrednosti. Strateško sodelovanje v trikotniku gospodarstvo - znanost - politika mora biti usmerjeno predvsem v proaktivno naslavljanje »doline smrti« na področju tehnološkega razvoja in inovacij.    Inovativnost je namreč ključ za dvig dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. Cilj je, da ta do leta 2030 zraste na 88.000 evrov. Zato je ključno, da je področje razvoja, raziskav in inovacij usklajeno s prioritetnimi panogami slovenskega gospodarstva in z vzpostavljenimi mehanizmi za prehod od invencij preko inovacij vse do trga. Za to pa je potrebno polno sodelovanje in podpora vlade RS.    Slovesni podpis Dogovora med gospodarstvom, znanostjo in politiko bo v torek, 18. aprila 2023, ob 13. uri   Dogodek boste lahko prek neposrednega prenosa spremljali na družbenih omrežjih GZS: LinkedIn Facebook Twitter ...

Arhiv: SOFINANCIRANJE DOLGOROČNEJŠIH VELIKIH RAZISKOVALNO-INOVACIJSKIH SODELOVALNIH PROGRAMOV NA LESTVICI TRL 3–6

Arhiv: SOFINANCIRANJE DOLGOROČNEJŠIH VELIKIH RAZISKOVALNO-INOVACIJSKIH SODELOVALNIH PROGRAMOV NA LESTVICI TRL 3–6

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih programov na lestvici TRL 3–6., ki bo podprl konzorcijske projekte. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost. Cilj javnega razpisa je (so)financiranje štirih RRI programov konzorcijev najmanj treh javnih raziskovalnih organizacij in najmanj štirih lastniško nepovezanih podjetij (od tega najmanj dveh malih in/ali srednje velikih podjetij), ki prispevajo k zelenemu prehodu in digitalizaciji. Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji prijavijo javne raziskovalne organizacije in podjetja, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in javnim razpisom. Prijavitelj je lahko samo JRO, ki mora imeti vsaj 20-% delež v izvedbi projekta. Dovoljeni so zunanji izvajalci, vendar največ v višini 20-% vrednosti projekta. Višina sredstev javnega razpisa ...

Arhiv: Vabilo: Blueware Slovenija, 11. maj v TP Ljubljana

Arhiv: Vabilo: Blueware Slovenija, 11. maj v TP Ljubljana

Pospešujemo inovacijsko sodelovanje v trajnostnem modrem gospodarstvu Slovenije!  Po lanskem uspešnem začetku vzpostavljanja inovacijske skupnosti za trajnostno modro gospodarstvo Slovenije, želijo letos sodelovanje za trajnostno rabo morskih virov še pospešiti.  Zato se 11. maja pridružite v Tehnološkem parku Ljubljana na dogodku  BLUEWARE SLOVENIJA: Pospešimo inovacijsko sodelovanje v trajnostnem modrem gospodarstvu Slovenije  Modro gospodarstvo zajema vse industrije in sektorje, povezane z oceani, morji in obalami, ne glede na to, ali se njihove dejavnosti izvajajo na morju ali na kopnem. Za trajnostno rabo morja so ključne modre inovacije. Te omogočajo številne poslovne priložnosti v tradicionalnih pomorskih sektorjih, pospešeno rastejo in razvijajo pa se tudi novi sektorji modrega gospodarstva. Modre inovacije obenem zagotavljajo, da se kakovost morskega okolja trajnostno ne le ohranja, temveč postopoma tudi obnavlja.  Dogodek je namenjen podjetjem, raziskovalnim organizacijam, snovalcem politik in regulatorjev, organizacijam podpornega in inovativnega okolja, organizacijam za prenos znanja ter zainteresirani javnosti za trajnostno modro gospodarstvo. Več informacij in program dogodka so pripeti, objavljeni pa so tudi na spletni strani.  Registracija: https://www.1ka.si/blueware2023     

Arhiv: Evropski obrambni sklad - delovni program 2023

Arhiv: Evropski obrambni sklad - delovni program 2023

Objavljen je letošnji program Evropskega obrambnega sklada. Kratek vsebinski in finančni povzetek letošnjega programa je v priloženem dokumentu, več informacij, preusmeritve in podporni dokumenti pa so:  odsek spletne strani MO.  Letni program 2023 bo za prijavo odprt od 15.6.2023 do 22.11.2023. Vse prijavitelje, ki imajo namen kandidirati, vljudno vabijo, da jih seznanijo s predvidenimi prijavami. V kolikor boste kandidirali na razpisih razvojnega dela programa pri katerih pričakujete oz. potrebujete podporo, je za le-to nujno, da jih s prijavami seznanite pravočasno.   Letošnji evropski informativni dan, ki razen poglobljenih predstavitev razpisov in pogojev za kandidaturo nudi tudi možnost predstavitve izbranih idej in tematskega mreženja, bo potekal 28. in 29.6. v hibridni obliki (AVK, Bruselj).  Več informacij lahko najdete na sledeči spletni strani.

Arhiv: Vabljeni na predstavitve novega Nacionalnega energetsko podnebnega načrta

Vabljeni na predstavitve novega Nacionalnega energetsko podnebnega načrta - NEPN   S ponedeljkom (3. april)  formalno odprl drugi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve Nacionalnega energetsko podnebnega načrta - NEPN.  Potekal bo 30 dni, in sicer do vključno 3. maja 2023.  V okviru posvetovanja z javnostjo bo skladno z okvirnim načrtom sodelovanja z javnostjo izvedeno: 1.        javna predstavitev, 2.        niz ciljnih tematskih strokovnih posvetov, 3.        splošno spletno posvetovanje.  Javna predstavitev bo potekala v četrtek, 6. aprila 2023, s pričetkom ob 14:00 na Fakulteti za elektrotehniko (velika dvorana), Tržaška cesta 25, 1000 – Ljubljana. Posvetovalni dokument - Scenariji posodobitve NEPN, marec 2023 . Ciljni tematski posveti bodo namenjeni posvetovanju s strokovno javnostjo, in sicer glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN. Potekali bodo 11. in 17. aprila 2023 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Razpored tem Teme ciljnih strokovnih posvetov bodo: Prihodnost zemeljskega plina in alternativ; Zeleni prehod v industriji; Zanesljivost oskrbe z energijo in energetska učinkovitost; Trajnostni promet in alternativna goriva; Razvoj in možnosti oskrbe Slovenije z električno energijo; Strategija ogrevanja in hlajenja in povezovanje sektorjev.    Ciljni tematski posveti - Izhodišča, april 2023 - kratek oris izhodišč za posamezne sklope ciljnih tematskih posvetov. Spletno ...

Arhiv: CIRCI - Vabilo na predstavitev inovacijskih vavčerjev

Arhiv: CIRCI - Vabilo na predstavitev inovacijskih vavčerjev

V okviru projekta CIRCI -  Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese, Zbornica elektronske in elektro industrije, s partnerji vabi na predstavitev javnega razpisa za inovacijske vavčerje, ki bo potekala v sredo, 12.4.2023 s pričetkom ob 9.00 na povezavi MS Teams. Cilj srečanja je predstavitev inovacijskih vavčerjev, ki podpirajo projekte z novimi načini uporabe stranskih materialov nastalih v industrijskih procesih, ki smo jih identificirali v procesu priprave podatkovne baze projekta CIRCI. Več informacij in prijave TUKAJ!

Arhiv: Konferenca EuroNanoForum

Arhiv: Konferenca EuroNanoForum

Vabljeni na konferenco EuroNanoForum, ki bo potekala od 11. do 13. junija 2023 v Lundu na Švedskem.  Področja razprav in tematik:  • Advanced Materials and Manufacturing for a sustainable and resilient Europe • Graphene & 2D Materials - From fundamental science to industrial applications   • Green Energy – Materials for a sustainable energy sector • Semiconductors and new materials for future chips • European Infrastructures – From fundamental science to industrial applications • Safe and Sustainable by Design – How to create prosperity under the SSbD framework • Human Brain Project – Enabler for Neuro-derived technologies • Nanomedicine – Nanomaterials to achieve innovation in healthcare • Quantum Technologies – Europe’s major role                        

Arhiv: Vabilo na dogodek: Interdisciplinarnost meroslovca šteje

Arhiv: Vabilo na dogodek: Interdisciplinarnost meroslovca šteje

VABILO! Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad RS za meroslovje in Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede   vas vabita na dogodek INTERDISCIPLINARNOST MEROSLOVCA ŠTEJE, ki bo potekal v četrtek, 23. marca 2023, od 9. do 13. ure, v Portorožu, Kongresni center Portus. Udeležba na dogodku je brezplačna. Vaše prijave na dogodek pričakujemo do vključno 22. marca 2023 preko spletne prijavnice. Več informacij o samem dogodku dobite na spletrni strani: https://konferenca.fov.um.si/meritve/. I.        Pozdravni govori Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Marko Lotrič Dekan Fakultete za organizacijske vede Kranj, red. prof. dr. Iztok Podbregar Direktor Urada RS za meroslovje, dr. Samo Kopač II.        Predstavitve in diskusija 1. SKLOP mag. Ines Gergorič, HR strokovnjakinja, Gospodarska zbornica Slovenije »Predstavitev profila meroslovec I4.0«, Aleksandra Lepenik, direktorica Elpro Lepenik d.o.o. »Stanje kompetenc in znanje meroslovja v industriji«, dr. Dragan Kusić, Vodja mehatronskega oddelka – TECOS razvojni center orodjarstva Slovenije, »Meritve v industriji – prikaz praktičnega primera zajema in obdelave podatkov«. 2. SKLOP ·  Jan Gorše, Podatkovni analitik ...

Arhiv: AMULET LAST CHANCE MATCHMAKING EVENT is coming, 8th March 2023

Arhiv: AMULET LAST CHANCE MATCHMAKING EVENT is coming, 8th March 2023

The final AMULET project networking event is coming up next Wednesday, March 8, 2023. Post FB\LI: 📣 #AMULET LAST CHANCE MATCHMAKING EVENT is coming❗️ Save the date 📆 8th March 2023, 14:00-16:00 CET Are you interested in a more 🌱 green and sustainable use of advanced materials❓ Amulet H2020 is willing to make an impact in: 🧱 building ✈️ aerospace & aeronautics 💡energy 🚗 automotive 📢Register here 👉 https://live.eventtia.com/en/abd1 at the EVENTIA PLATFORM for the @AMULETH2020 MATCHMAKING EVENT❗️ Fill in the survey for pitching: https://forms.gle/cYgcd48Ra17jZWQQ6 #H2020 #EISMEA #INNOSUP #lightweight #AdnvacedMaterials #SMEs #SME  Post Twitter: 📣 #AMULET LAST CHANCE MATCHMAKING EVENT is coming❗️  Save the date 📆 8th March 2023, 14:00-16:00 CET  📢Register here 👉 https://live.eventtia.com/en/abd1 at the EVENTIA PLATFORM for the @AmuletH2020 EVENT❗️ Fill in the survey for pitching: https://forms.gle/cYgcd48Ra17jZWQQ6 #H2020 #EISMEA #INNOSUP #SME MME in social media: LI: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7026877275509776386 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7028365378925801473 FB: https://fb.watch/iwPOc9FSnh/ https://www.facebook.com/AmuletH2020/posts/pfbid0372tqCZv6mxEWBH7Nw7Ygg9ar31wvibakB9nW3SEb9ey3ZfNX1p14kjU1mV7wzKHXl  Twitter: https://twitter.com/AmuletH2020/status/1621112653232967681 https://twitter.com/AmuletH2020/status/1622602628118073346 AMULET-Press-Release-IIOC  

Arhiv: Načrt razvojnih spodbud 2023

Arhiv: Načrt razvojnih spodbud 2023

Brošura Načrt razvojnih spodbud 2023   Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo poleg subvencij za omilitev rasti cen energentov iz Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina in Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v letu 2023 svojim ciljnim skupinam ponudilo 28 ukrepov v vrednosti 304,9 milijona evrov razvojnih spodbud. Ti zajemajo ukrepe pod neposredno pristojnostjo ministrstva, in sicer nove objave ali pa odpiranja že objavljenih ukrepov ter zajemajo tako storitve podpornega okolja za podjetja kot tudi povratne ali nepovratne finančne spodbude. Več informacij: TUKAJ!            

Arhiv: Mehanizmi pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023 / 2. izvedba

Arhiv: Mehanizmi pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023 / 2. izvedba

23 FEBRUAR 2023 Mehanizmi pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023 / 2. izvedba Kraj: Online Organizator: GZS,  Zbornica osrednjeslovenske regije Kontakt: Katja Bučan, 051362383, katja.bucan@gzs.si   Mehanizmi pomoči gospodarstvu za  omilitev posledic energetske krize za 2023 Slovenska podjetja se že dlje časa srečujejo z visokimi cenami energentov, nestabilnim poslovnim okoljem, veliko razliko v konkurenčnosti podjetij znotraj EU zaradi različnih pristopov k reševanju energetske krize ter s poslabšanjem gospodarske situacije. Vlada je zato v drugi polovici decembra 2022 sprejela zakon za pomoč gospodarstvu, ki vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Sprejela je tudi Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, s katero od 1. januarja do 30. junija 2023 določa cene za dobavo električne energije za ta podjetja.   Na dogodku, kjer vas bomo seznanili z vsebino in pogoji posameznih pomoči, bodo sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT-a, ki sta glavna akterja pri pridobivanju pomoči po zakonu. V drugem delu dogodka boste imeli priložnost tudi vprašati in izpostaviti tisto, kar vam je v zvezi s subvencijami najbolj nejasno.   Udeležba na dogodku ...