Arhiv: Številke na trgu dela se umirjajo

V zadnjih 10 delovnih dneh (14. do 28. maj 2020) se je število registrirano brezposelnih stabiliziralo med 90.150 in 90.400, pri čemer se zopet povečuje število vključenih v zaposlitev, predvsem zaradi umika omejitev o poslovanju pretežno storitvenih dejavnosti. Julij bo pomemben presečni mesec, saj se bodo določeni ukrepi na področju trga dela iztekli(čakanje na delo), na voljo pa bodole še ukrepi podpore, ki bodo delodajalcem nadomestili nižji delež stroška dela povprečnega zaposlenega (skrajšan delovni čas).Na drugi strani se bo v turizmu in gradbeništvo sezonsko povečalo povpraševanje, kar naj bi predstavljajo neke vrste protiutež. S tega vidika ocenjujemo, da se bo število brezposelnih verjetno bolj povečevalo v predelovalnih dejavnostih. Najmanj bodo ogrožena delovna mesta v javnem sektorju, energetiki, kmetijstvu, farmaciji in agroživilski industriji. Statistični urad RS je objavil tudi anketno stopnjo brezposelnosti, ki je pokazala, da se je stopnja v 1. četrtletju 2020 (4,6 %) celo znižala medletno za 0,2 odstotne točke. To bi lahko bila posledica tega, da tudi ljudje, ki ...

Arhiv: Padec cen nad pričakovanji

Tudi v mesecu maju so bile cene pričakovano medletno nižje (-1,2 %), pri čemer so k temu prispevale cene blaga (-2,9 %), medtem ko so se cene storitev podražile za 2 %. K letni deflaciji so,podobno kot v aprilu tudi v maju,največ, za 1,4 odstotne točke, prispevali cenejši naftni derivati (cene tekočih goriv so se znižale za 32,4 %, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 23,9 %). Cene bencina so se znižale za 25,5 %, cene dizelskega goriva pa za 22,5 %. Dodatne 0,3 odstotne točke je inflacijo znižala cenejša obleka in obutev (za 4,2 %), kar je bila posledica likvidacije zalog v trgovini z oblačili in želje po pospešitvi prodaje preko spleta. Na drugi strani so letno inflacijo najbolj, za 0,8 odstotne točke, zvišale višje cene hrane (za 5,4 %); sveže sadje se je podražilo za 23,4 %, meso za 10,6 %.

Arhiv: Država z večjim trošenjem ublažila padec BDP

Slovenski BDP se je v prvem četrtletju 2020 medletno skrčil za 2,3 %, kar je bilo manj od naših pričakovanj (-3 %). K ublažitvi padca so prispevali (1) večje trošenje države (+5,8 %, najvišja rast po letu 2008), (2) pozitiven prispevek menjave s tujino (padec izvoza pri 1,6 % je bil nižji od padca uvoza za 2,5 %), (3) povečanje zalog, ki je bilo posledica večjega uvoza surovin in polizdelkov zaradi pričakovane otežkočene dobave blaga v prihodnjih mesecih ter interventnega povečanja državnih zalog ter (4) koledarski učinek, saj je več delovnih dni v 1. četrtletju 2020 ublažilo padec kar za 1,1 odstotno točko. Bruto investicije so se skrčile le za 6,3 %. Rast v stanovanjski gradnji in proizvodih intelektualne lastnine sta ublažili padec, ki je bil posledica manjših nakupov strojev in opreme. Znotraj sektorjev se je dodana vrednost nekoliko presenetljivo povečala v gradbeništvu (+1,4 %), in sicer zaradi rasti stanovanjske gradnje ter v predelovalnih dejavnostih (+1 %). Zadnje je bilo posledica zamika med izdajo faktur, ki je še potekala v drugi polovici marca,ter aktualnim nivojem proizvodnje (ki je bila ...

Arhiv: Webinar Kako najti poslovnega partnerja v Kanadi - konkretni napotki in izkušnje, 11. 6. 2020

Webinar je namenjen predvsem malim in srednjim podjetjem ter drugim zainteresiranim deležnikom iz Evropske unije. V organizaciji delegacije EU v Ottawi bo potekal on-line 11. junija ob 16.00 po srednjeevropskem času. Za udeležbo na webinarju ni pristojbine, zainteresirana podjetja se lahko registrirajo na povezavi >>> Udeleženci bodo izvedeli, preko katerih konkretnih korakov je mogoče najti poslovnega partnerja v Kanadi, pa tudi, kakšna je kanadska poslovna kultura ter katere so prednosti prostotrgovinskega sporazuma med EU in Kanado.

Arhiv: ePogovor med gospodarstvom in državo: GOSPODARSTVO MED IN PO EPIDEMIJI, 3. 6. 2020

Arhiv: ePogovor med gospodarstvom in državo: GOSPODARSTVO MED IN PO EPIDEMIJI, 3. 6. 2020

Šok, ki smo ga doživeli z epidemijo koronavirusa, je bil izjemen. Vlada RS se je odzvala s pripravo protikriznih paketov, opredeljenih z interventno zakonodajo. Gospodarstvo je terjalo ukrepe, ki bi zagotovili predvsem razbremenitev stroškov dela, zadostno likvidnost in možnost nadaljevanja poslovanja povsod, kjer je bilo mogoče zagotoviti ustrezne varnostne in preventivne ukrepe. Kako se je na to odzvala Vlada RS? Kako sprejete ukrepe ocenjuje gospodarstvo in kaj še pogreša? Kako ponovno zagnati gospodarstvo?O teh in podobnih vprašanjih bosta spregovorila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup  na e-pogovoru GOSPODARSTVO MED IN PO EPIDEMIJI, ki bo potekal v sredo, 3. junija, ob 12.30.Vabimo vas, da se udeležite pogovora, kjer bosta sogovornika ocenila razmere v gospodarstvu, vladne protikrizne ukrepe in predloge za ponovni zagon gospodarstva. Prijava na pogovor Vir: Nebojša TejićSTA Minister za gospodarski ...

Arhiv: #koronainfo: GZS poziva poslance: Sprejmite dopolnila #PKP3 v dobro celotnega slovenskega gospodarstva

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je danes poslance pozvala, da na seji sprejmejo dopolnila #PKP3, s katerimi bi se podaljšal ukrep čakanja na delo za vse dejavnosti za mesec junij ter omogočila sočasna uporaba ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Tako bo mogoče ohraniti še vedno visoko zaposlenost v gospodarstvu tudi v mesecu juniju. V petek, 29. maja, bodo poslanci v Državnem zboru RS namreč sprejemali že tretji protikorona paket #PKP3. Čeprav je epidemija preklicana, gospodarstvo še vedno čuti posledice pri poslovanju, ki se krči. Slovensko gospodarstvo se je zaradi epidemije koronavirusa znašlo v nezavidljivi situaciji. Z novelo prvega in sprejemom drugega protikoronskega paketa je sicer dobilo nujno potrebno podporo v izrednih razmerah, a se večina najbolj koristnih ukrepov izteka. Številne dejavnosti so doživele največje upade prometa v svoji zgodovini. Obseg proizvodnje v avtomobilski industriji, ki predstavlja 10 % slovenskega BDP, se je v zadnjih dveh mesecih po ocenah SRIP ACS razpolovil, tudi v juniju ni pričakovati okrevanja. V drugih najbolj prizadetih panogah so poleg turizma in gostinstva med drugim še tekstilna industrija, gradbeništvo, papirno predelovalna industrija in založništvo, ...

Arhiv: Uspešna izvedba usposabljanj s področja digitalizacije in avtomatizacije v projektu KOC MAT 2.0

V sklopu projekta Kompetenčni center za razvoj materialov KOC MAT 2.0, ki poteka pod okriljem SRIP MATPRO, so pripravil nov program usposabljanja - Strokovnjak za digitalizacijo in avtomatizacijo proizvodnih procesov. Program je sestavljen iz desetih modulov, skupnih usposabljanj pa se udeležuje 49 kandidatov iz skupine SIJ, Taluma, Kolektor, Helios ter iz podjetij Elan, Štore Steel, LTH Castings, Tehnika-SET, Alcad, Impol 2000, AquafilSLO, Magneti Ljubljana, Alumero, Weiler Abrasives in Livar, d. d. Tretje predavanje o varnosti podatkov in preprečevanju vdorov v stroje je bilo uspešno izvedeno on-line. Novo pridobljena znanja bodo udeležencem koristila pri delu, z izvedbo spletnega usposabljanja pa so bili zelo zadovoljni, je pokazala analiza izsledkov ankete. Več o projektu >>>

Arhiv: Razvoj zlitin nove generacije, inovacij in novih izdelkov cilj projekta MARTIN

Razvoj novih zlitin z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi, novih tehnologij in inovacij ter numeričnih modelov za modeliranje termomehanskega procesiranja aluminijevih zlitin so glavni cilji projekta MARTIN. Hitrejši in učinkovitejši razvoj novih izdelkov je ključnega pomena za to, da lahko slovenski predelovalci aluminija konkuriramo tujim, predvsem azijskim proizvajalcem, ohranjamo delovna mesta v Sloveniji in povečujemo dodano vrednost na zaposlenega. V projektu sodelujejo vodja konzorcija Impol, d. o. o. ter partnerji Talum, d. d., C3M, d. o. o., Lajovic TUBA, d. o. o., Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL NTF) in Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT). Projekt, ki traja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021, je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podrobnejše informacije o projektu MARTIN v pripetem pdf dokumentu >>>    

Arhiv: ČMRLJ leti naprej

Projekt ČMRLJ (Doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo Legiranjem Jekel) tudi v času korona krize nadaljuje svoj let po zastavljeni poti.V času upočasnjevanja industrije zaradi epidemije so raziskovalci od doma zavzeto analizirali in proučevali rezultate poizkusov. Prekinitev vsakdanjih obveznosti, povezana s hitrim tempom v industriji, je raziskovalcem omogočila poglobljen pogled na rezultate, pridobljene pred in med epidemijo, saj tudi epidemija ne more ustaviti prave raziskovalne vneme. V manjših skupinah so v laboratorijskih pogojih izvedli številne poizkuse, zato ne zaostajamo za zastavljenimi mejniki.Tudi na bodoče kadre niso pozabili, saj so v projekt aktivno vpleteni tudi študentje v zaključevanju študija. Neprekinjeno delo na se zrcali v napredku pri diplomskih in magistrskih nalogah študentov, ki sodelujejo pri projektu ter pri pripravi znanstvenih publikacij raziskovalcev.Razvoj in raziskave v trenutnem obdobju so ključne za ohranjanje zdrave vizije in konkurenčne prednosti na trgu, kar je bistveno za preživetje gospodarstva na svetovnem trgu po koncu krize.

Arhiv: MARTIN aktiven tudi med epidemijo COVID-19

Kljub nastalim razmeram in poostrenim pogojem dela so raziskave in delo na projektu MARTIN potekale razmeroma normalno in po planu. Karantena in ukrepi zaradi COVID-19 na samo delo pri projektu niso imeli večjega vpliva, ker so se za krajše obdobje lahko prilagodili razmeram z reorganizacijo dela. Drugačna organizacija dela je bila potrebna, saj laboratoriji niso delovali s polnimi kapacitetami, vendar so z dobrim načrtovanjem in vestnimi sodelavci uspeli slediti že prej zastavljenim ciljem. Komunikacije so potekale večinoma elektronsko. V tem času je potekal tudi redni sestanek koordinacijske skupine, kjer so se preko spletne aplikacije sestali vsi partnerji projekta. Pregledali so tekoče delo in predstavili rezultate ter potrdili nadaljnji plan dela. Podrobnejše informacije o projektu MARTIN v pripetem pdf dokument >>>

Arhiv: #koronainfo: #PKP3 v obravnavo v Državni zbor RS

Na spletni strani DZ RS je objavljen predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, t. im. #PKP3, ki ga je Vlada RS potrdila prejšnji torek. Paket vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic covid-19 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja. Med ključnimi vključenimi ukrepi je skrajšan delovni čas. V Državnem zboru bodo o tretjem protikorona paketu glasovali predvidoma 29. maja 2020. Kratek povzetek Pravne službe GZS >>>

Arhiv: #koronainfo: Povzetek #PKP3 - Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE)

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-COV-2 (ZIUOOPE) –kratek povzetek vsebine, na podlagi besedila zakona, posredovanega 21. 5. 2020 v Državni zbor RS   1. DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA (11. –25.člen ZIUOOPE) Delodajalec bo lahko delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, v primeru začasne nemožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov, začasno odredil delo s skrajšanim delovnim časom, na način, da delodajalec delavcu zagotavlja delo vsaj za polovični delovni čas (od 20 do 35 ur na teden), v preostalem deležu do polnega delovnega časa pa delavca hkrati delno napotil na začasno čakanje na delo. Pravico do subvencije po tem zakonu lahko uveljavlja delodajalec, ki: je pravna ali fizična oseba in ki je bil v Poslovni register Slovenije vpisan pred 13. marcem 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj ...

Arhiv: #koronainfo: E-okrogla miza: Kam po denar v času krize?, 28. 5. 2020

Posledice pandemija COVID-19 so za podjetja in globalna gospodarstva v večini še nepredvidljive. Zato je toliko bolj pomembno, da se začnejo pravočasno prilagajati in sprejemati ukrepe za stabilnost poslovanja v naslednjem obdobju. Med glavnimi nalogami so zagotovitev sredstev za nadaljnjo rast, likvidnost poslovanja in optimizacija finančnih virov. Na trgu obstajajo različne možnosti, ki lahko podjetjem med in po krizi pomagajo ohraniti zdravo kondicijo in nadaljevati zastavljeno strategijo rasti. Na e-okrogli mizi bo tekla razprava o vprašanjih, kakšno je dejansko stanje v gospodarstvu in kaj nas čaka v prihodnje, kateri so glavni izzivi poslovanja podjetij med krizo, zakaj je pomembno, da niste odvisni zgolj od enega vira financiranja, katere so možnosti koriščenja subvencij in nepovratnih sredstev države oziroma EU, ali so krizni časi lahko priložnost za ugoden prevzem konkurenčnega podjetja? E- okrogla miza bo 28. maja 2020 od 10.00 do 11.30 ure. Več informacij in prijava >>>

Arhiv: Potrjene smernice in načrt izvedbe aktivnosti na področju razvoja človeških virov

Na delovnem sestanku, ki je potekal 20. maja 2020, so bile potrjene smernice in načrt izvedbe aktivnosti za razvoj človeških virov v 3. fazi izvajanja partnerstva SRIP MATPRO. Aktivnosti bodo osredotočene na preverjanje vzdržnosti opredeljenih potreb po kompetencah in opredelitev novih profilov ter novih potreb po kompetencah. Upoštevane bodo tudi novosti, ki jih je prinesel COVID-19 in spremembe, ki so zaradi tega nastale tako na tehnološko-procesnem področju kot tudi na osebnem in medosebnem področju. Osredotočali se bodo tudi na nove tehnologije, strokovne smernice in trende na fokusnih področjih ter širše opredeljeno zaščito in zagotavljanje zdravja na delovnem mestu, ergonomijo in vpliv teh na procese.

Arhiv: #koronainfo: Minister Počivalšek bo predlagal podaljšanje čakanja na delo za avtomobilsko industrijo

Ljubljana, 21. maj 2020 – Kot je sporočila Slovenska tiskovna agencija (STA), bo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo koaliciji predlagal, da v tretjem protikoronskem paketu podaljšajo subvencioniranje čakanja na delo za en mesec tudi za avtomobilsko industrijo, so povedali po današnjem srečanju v Ljubljani. Hkrati bodo iskali rešitve, da bi tej industriji omogočili vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije. Srečanja se je udeležila tudi generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, prisotna je bila zudi koordinatorka SRIP-a MATPRO in izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko Vesna Nahtigal. Celoten članek je dostopen na STA krog >>> Odmevi v medijih: - Dnevnik (TVS): Z avtomobilsko industrijo povezanih 40.000 delovnih mest >>> - Odmevi (TVS): Počivalšek obljubil pomoč avtomobilski industriji >>> - Delo: Avtomobilski dobavitelji: Za podaljšanje ukrepa čakanja na delo >>> - Večer: Avtomobilski industriji bi podaljšali čakanje na delo še za en mesec >>> - 24ur.com: Srečanje predstavnikov avtomobilske industrije in Počivalška konstruktivno >>> - SiolNET: Strah pred 10 tisoč odpuščanimi: šli so k ministru, k

Arhiv: e-Seminar : Uporabna umetna inteligenca kot pospešek za slovensko gospodarstvo, 26. 5.2020

Arhiv: e-Seminar : Uporabna umetna inteligenca kot pospešek za slovensko gospodarstvo, 26. 5.2020

Vabimo vas na prvega iz serije spletnih seminarjev s področja uporabne umetne inteligence, ki bo 26. maja 2020 ob 14. uri. Na seminarju bo podpredsednica Združenja Manager Barbara Domicelj spregovorila o tem, zakaj se moramo postopnega uvajanja umetne inteligence lotiti čimprej in kakšne so prednosti za podjetja. Matjaž Krč iz visokotehnološkega podjetja EKWB, ki mu zaupajo svetovni proizvajalci iz sveta računalništva, nam bo predstavil, kako je voditi podjetje, kjer poslovne odločitve krmari umetna inteligenca. Pojasnil nam bo, zakaj so sprejeli poslovno strategijo, ki sloni na osredotočenosti na podatke in uporabi tehnologij umetne inteligence. Imeli ga bomo priložnost vprašati, kaj zaradi tega delajo bolje, kakšen pospešek za rast in razvoj podjetja predstavlja in še vse, kar vas bo zanimalo. Ker pa je to prvi spletni seminar iz serije o uporabni umetni inteligenci, ne bo manjkal kratek uvod v to, kaj se skriva pod besedama umetna inteligenca, ki nam ga bo pripravil Marko Grobelnik, Digitalni glasnik Slovenije pri EK. Slovenija je mednarodno prepoznana na področju raziskav in razvoja s področja umetne inteligence, opažamo pa, da uvajanje v poslovne procese tako gospodarstva kot državne uprave ...

Arhiv: Marčevska statistika plač

POZOR: podatki zaradi spremenujene metodologije niso primerni za analizo! Povprečna bruto plača pri pravnih osebah se je v mesecu marcu 2020 medletno povečala za 0,3 %, od tega predvsem zaradi rasti v sektorju država (4,9 %), medtem ko je v zasebnem sektorju upadla za 1,4 %. Zaradi ugodnega učinka davčnega bremena, ki je nastal zaradi nižjih bruto plač, se je povprečna neto plača povečala za 1,6 %, od tega v sektorju država za 5,6 % in v zasebnem za 0,1 %. Znižanje povprečne bruto plače v zasebnem sektorju je bilo v precejšnji meri posledica sprejetih ukrepov države, povezanih z epidemijo COVID-19 (predvsem izplačil nadomestil plače v breme države v primeru napotitve zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo). Po metodologiji statističnega raziskovanja ta nadomestila niso vključena v bruto in neto plačo, saj plača zajema le tisti del prejetih izplačil, ki so bila izplačana v breme (iz sredstev) delodajalca. S tega vidika so ti podatki neprimerni za analizo, saj vključujejo pri številu zaposlenih nespremenjeno število oseb (imenovalec), pri bruto plačah (števec) pa le tisti del plače, ki je bil ...

Arhiv: Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020

Evropska komisija je aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči.Razpisno dokumentacijo in vse novosti najdete na spletni strani Evropske komisije >>>

Arhiv: Posvetovanje o novem mehanizmu za financiranje projektov obnovljivih virov energije do 3. junija

Evropska komisija zbira preko javnega posvetovanja do 3. junija mnenja in predloge o predlogu pravil za vzpostavitev novega mehanizma za financiranje projektov s področja obnovljivih virov energije. Glavni cilj mehanizma bo spodbuditi države članice k tesnejšemu sodelovanju pri uresničitvi nacionalnih in skupnih ciljev. Nov mehanizem naj bi prav tako pripomogel k bolj stroškovno učinkoviti izvedbi projektov za izrabo obnovljivih virov energije v EU na območjih, kjer so geografske in naravne danosti za to boljše.Več informacij >>>

Arhiv: V pripravi je Green Deal razpis

Green Deal razpis bo spodbudil raziskave in inovacije za spodbujanje pravične in trajnostne družbene tranzicije, katere cilj je 'leaving nobody behind'. Pričakuje se, da bodo projekti relativno hitro dali oprijemljive in vidne rezultate ter pokazali, kako lahko raziskave in inovacije zagotovijo konkretne rešitve za glavne prednostne naloge Green Deal, zato bo razpis podpiral pilotne aplikacije, predstavitveni projekti in inovativni izdelki, inovacije za boljše upravljanje zelene in digitalne tranzicije, inovacije v družbeni in vrednostni verigi. Razpis poleg tehnološkega razvoja in demonstracije spodbuja eksperimentiranje in socialne inovacije k novim načinom vključevanja civilne družbe in opolnomočenja državljanov. Razpis bo v zvezi s trenutno pandemijo prispeval k zelenemu okrevanju ter k večji družbeni odpornosti, na primer v kmetijstvu, pospeševanju biotske raznovrstnosti obnovljivih virov energije, čistemu prometu in prehodu k čisti in krožni industriji. Več informacij >>>

Arhiv: 19. Okoljski dan gospodarstva, 5. 6. 2020

Nezaželeno uhajanje plastike v okolje je ena ključnih tematik, povezanih z odgovornim ravnanjem z okoljem. Plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo po številu približno polovico vseh morskih odpadkov, najdenih na evropskih obalah. Kateri so že dogovorjeni ukrepi EU na tem področju? Kako se odzivajo in pripravljajo podjetja na preprečevanje tovrstnega onesnaženja? O teh in podobnih vprašanjih bomo razpravljali na tradicionalnem, že 19. Okoljskem dnevu gospodarstva z naslovom S plastiko po pameti - nekoč je bila plastika za enkratno uporabo ... Dogodek bo potekal v petek, 5. junija 2020, s pričetkom ob 9.30 uri preko aplikacije Zoom. Konferenca bo tokrat mednarodna, z vrhunskimi strokovnjaki in govorci iz vse Evrope. Zato bo dogodek potekal v angleškem jeziku. Dogodek bo dinamičen ter bo omogočal druženje in mreženje znotraj virtualnega sveta.V ta namen bosta po plenarnem delu organizirani tematski delavnici, kjer boste lahko spoznavali druge udeležence ter poglabljali svoja znanja in poznanstva. Več o dogodku >>> Prijava >>>

Arhiv: DRIVES projekt za izobraževanje kadra v avtomobilski industriji

Projekt DRIVES (Development and Research on Innovative Vocational Educational Skills) bo zagotovil rešitve za človeški kapital v celotni avtomobilski dobavni verigi z ustanovitvijo zavezništva za avtomobilski sektor, ki bo zajemalo vse ravni vrednostne verige (proizvodnja vozil, avtomobilski dobavitelji in prodaja avtomobilov in poprodajne storitve). S pomočjo partnerskih mrež bodo rezultate projekta razširili na več kot 300 združenj in združili več kot 270.450 podjetij vseh velikosti, kar predstavlja več kot 7 milijonov delavcev. Več o projektu >>>

Arhiv: #koronainfo: 3. protikoronski paket (#PKP3) v pripravi

Na dveh delovnih skupinah socialnih partnerjev, imenovanih na Ekonomsko-socialnem svetu (ena na MGRT, druga na MDDSZ), je danes (18. 5. 2020) tekla razprava o vsebinah tretjega protikoronskega paketa (#PKP3). Udeleženci, med njimi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), so obravnavali predvsem tematike, vezane na ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in podaljšanje ukrepa čakanja na delo. V primeru potrditve obeh ukrepov bi imela prizadeta podjetja možnost kombinacije obeh ukrepov, kar bi olajšalo poslovanje v naslednjih mesecih, s tem pa tudi ohranilo delovna mesta, za kar si prizadevajo na GZS. V pogovorih so se zavzemali predvsem za to, da bi bilo za zagotavljanje ukrepa skrajšanega delovnega časa zagotovljenih dovolj finančnih sredstev, tako evropskih kot proračunskih. Poleg zadostnih sredstev je bila glavna zahteva, da mora biti postopek enostaven in učinkovit, tako da bo olajšal likvidnostno sliko podjetij. Pri ukrepu čakanja na delo so poudarjali nujnost podaljšanja za vsaj 2 do 3 mesece, in to v vseh dejavnostih. Konkretnejša vsebina ukrepov bo znana, ko bo pripravljen čistopis paketa in ga bo obravnavala Vlada RS.

Arhiv: Koordinatorji SRIP-ov on-line z ekipo S4

14. maja so se koordinatorji SRIP-ov on-line sestali z ekipo S4 - Sektor za koordinacijo pametne specializacije Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Sektor po novem vodi mag. Bojan Suvorov, ki je zamenjal dr. Petra Wostnerja, in je bil pred tem direktor direktorata za kohezijsko politiko, tako da je ves čas spremljal delo, ki ga je opravljala ekipa S4. Kot je povedal mag. Suvorov, je pametna specializacija pridobila na pomenu in poudaril, da je bilo na tem področju opravljenega že veliko dela, na katerem bo mogoče graditi naprej. Naslednji delovni sestanek bo že potekal v živo, predvidoma 3. junija.

Arhiv: #koronainfo: Z 31. majem preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji v četrtek, 14. maja 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo covid-19. Ker še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19. Odlok se začne uporabljati z 31. majem 2020.

Arhiv: #koronainfo: Slovenski podjetniški sklad: v okviru razpisa P1 plus 2020 nova kreditno – garancijska linija C19

Slovenski podjetniški sklad je 8.5.2020 v Ur.l. RS št. 65/2020 objavil spremembe javnega razpisa z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Glavna novost se nanaša na vzpostavljeno novo kreditno - garancijsko linijo z oznako C.19 – Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19, to pomeni, da podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19. Več informacij >>>  

Arhiv: Objavljen je Start Circles razpis za lesarska in polimerna podjetja

Arhiv: Objavljen je Start Circles razpis za lesarska in polimerna podjetja

START CIRCLES RAZPIS ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA NA PROGRAMSKEM OBMOČJU INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA ZA VKLJUČITEV V RAZVOJNO-RAZISKOVALNE PROJEKTE   1. PREDMET RAZPISA Eden izmed osnovnih namenov projekta STAR CIRCLES je nuditi podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) iz lesne in polimerne industrije na programskem območju Interreg Slovenija-Avstrija z znanjem in mrežo partnerjev projekta. MSP-ji z idejami, izzivi in razvojno-raziskovalno-inovacijskimi (RRI) cilji ter idejami bodo povezani s specifičnimi raziskovalnimi organizacijami (RO) iz Slovenije in Avstrije z namenom skupnega razvojnega sodelovanja pri razvoju inovacij, temelječ na konceptih krožnega gospodarstva (KG). Glavni cilj projekta START CIRCLES je podpreti razvoj najmanj 6 MSP-jev do realizacije inovativnega izdelka/procesa/storitve temelječ na konceptih KG. 2. NAMEN RAZPISA Namen razpisa je izbrati 18 MSP-jev iz programskega območja s ciljem podpore, sodelovanja in zagotavljanja znanja, izkušenj ter povezav s strani partnerjev projekta. Namen razpisa je povezati izbrane MSP-je s specifičnimi RO-ji, ki bo bodo primerni za skupen razvoj prijavljene ideje. MSP-ji ne prejmejo finančne podpore, ampak nefinančno podporo v obliki znanja, dostopa do raziskovalne opreme, mreže povezav, informacij, specializiranih delavnic in drugih oblik podpore v skladu s potrebami izbranih MSP-jev. 3. CILJNE SKUPINE V ...

Arhiv: #koronainfo: GZS, TZS, ZDS in ZDOPS predlagajo dodatne ukrepe za #PKP3

Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so skupaj oblikovali PREDLOGE DELODAJALSKIH ORGANIZACIJ ZA #PKP3 >>>,  nabor dodatnih ukrepov za omilitev posledic epidemije covid-19 >>>. Opozarjajo namreč, da bo večina podjetij posledice epidemije čutila vsaj še nekaj mesecev. Nekateri predlogi so kratkotrajnejšega značaja in vezani na čas izrednih razmer, za druge pa si delodajalske organizacije zavzemajo za to, da bi bili vključeni v trajnejše sistemske zakonodajne spremembe. Med drugim GZS, TZS, ZDS in ZDOPS predlagajo: na področju trga dela: subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, s čemer bi znatno omejili naraščanje brezposelnosti, ter poenostavitev postopka odreditve dela od doma/drugega dela v izjemnih okoliščinah tudi za čas po epidemiji. na finančnem področju ukrepe, kot so pomoč najbolj prizadetim panogam, širitev pozavarovanja terjatev na slovenski trg ter odkup terjatev. Predlagajo tudi ustanovitev investicijskega sklada za pospešitev investicij. Prav tako bi država morala subvencionirati del najemnin poslovnim subjektom, ki so bili prizadeti zaradi sprejetih vladnih odlokov. S temi ukrepi bi zagotovili tako stabilizacijo poslovanja v najbolj prizadetih dejavnostih kot tudi krepitev domačega gospodarstva. Med ...

Arhiv: #koronainfo: Protikorona mega zakon - vaša vprašanja in odgovori

MEGA KORONA ZAKON – ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA (13.5.2020) Odgovori na vprašanja so pripravljeni na podlagi dne 10.4.2020 objavljenega ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP), v nadaljevanju MEGA Korona zakon ter njegovih sprememb in dopolnitev (ZUIZEOP-A), objavljenih 30.4.2020. Odgovore so pripravile samostojne svetovalke v Pravni službi GZS Metka Penko Natlačen, Urška Sojč, Cvetka Furlan, Andreja Kos in Lea Wildmann. Odgovori so pripravljeni po posameznih vsebinskih sklopih. Dne 15. aprila 2020 je Pravna služba v ...

Arhiv: #koronainfo: Sporočilo Evropske komisije glede sproščanja prometa na notranjih mejah

Preko Združenja evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) smo bile zbornice uspešne pri lobiranju Evropske komisije za nove smernice glede sproščanja ovir na mejah med državami članicami, ki jih je EK objavila 13. 5. 2020 v posebnem sporočilu  ><>. Z njim spodbuja države članice k domišljeni odpravi omejitev prometa na notranjih mejah ob primarnem upoštevanju zaščite zdravja državljanov glede na stanje epidemije Covid-19. Ponovno odprtje prometa na mejah je tudi predpogoj za oživitev turizma. Pri sproščanju prometa na mejah bo še naprej zelo pomembna koordinacija med državami in gospodarskimi zbornicami. EUROCHAMBRES v zvezi uresničevanjem teh novih smernic izpostavlja še nekatere dopolnilne predloge. Zaradi težav, ko so prometne informacije na mejah pogosto le v nacionalnih jezikih, naj države vedno zagotovijo tudi angleški prevod. Zdravstvenega pregleda voznika, ki prečka dve državi, naj druga država ne ponavlja. Kjer je fizično možno, naj se vzpostavijo »zeleni vozni pasovi« za olajšanje pretoka blaga, pri čemer naj bi kontrolni postopek trajal največ 15 minut. Države bi morale uskladiti olajševalne režime glede časovnih omejitev prevoza in počitkov voznikov, tu so pristopi zdaj pogosto različni in povzročajo negotovost. Sprostiti je ...

Arhiv: Marčevski izvozni podatki za Slovenijo slabši predvsem na trgih EU

Podatki o izvozu blaga v mesecu marcu so bili nestrpno pričakovani, saj naj bi pokazali prvo sliko o neposredni prizadetosti gospodarstva v prvem mesecu izbruha COVID-19. Ker je Slovenija umeščena v sredino proizvodne verige, padec še ni bil prisoten (1,1 -odstotna rast), vendar je izvoz na trge EU upadel za 13 %, v države nečlanice pa je porasel za 44 %. Uvoz je na drugi strani upadel za 3,3 %, s čemer se je trgovinski presežek Slovenije povečal na 470 mio EUR v prvih 3 mesecih. Pri uvozu je bil padec iz trgov EU 13-odstoten, iz držav nečlanic EU pa je celo porasel za 24 %. Visoka rast izvoza in uvoza v države in iz držav nečlanic EU je po naši oceni nadaljevanje trendov pri trgovini z farmacevtskimi izdelki, ki pretežno ne nastajajo v Sloveniji, temveč relativno hitro, brez večje dodane vrednostiza gospodarstvo (izjema je sektor skladiščenja in transporta)prečkajo mejo(izvoženi so predvsem v Švico). Izvoz Nemčije je v marcu upadel ...

Arhiv: #koronainfo: Skupna izjava predsednikov delodajalskih organizacij in zbornic

IZJAVA ZA MEDIJE 11. maj 2020 - Predsedniki Združenja delodajalcev Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije izražamo podporo naporom Vlade RS pri oblikovanju ukrepov v boju proti gospodarskim posledicam epidemije koronavirusa. V preteklih dneh smo se na skupnem sestanku sestali predsedniki delodajalskih organizacij z namenom pregleda učinkovitosti že sprejetih vladnih ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi COVID-19. V delodajalskih organizacijah in zbornicah, članicah Ekonomsko socialnega sveta, ugotavljamo, da je Vlada RS premišljeno oblikovala ukrepe prvega in drugega paketa v boju proti gospodarskim posledicam koronavirusa (PKP1 in PKP2).Število podjetij in samostojnih podjetnikov, ki so se ukrepov poslužili, kaže na njihovo pravočasnost in vsebinsko ustreznost. Gospodarstvo pa v nadaljevanju premagovanja ovir poslovanja, ki jih je postavila epidemija, pričakuje nadaljnje sodelovanje Vlade RS z delodajalskimi organizacijami in zbornicami pri oblikovanju tretjega paketa ukrepov PKP3. Marjan Trobiš, predsednik ZDS Boštjan Gorjup, predsednik GZS Mariča Lah, predsednica TZS Drago Delalut, predsednik ZDOPS Branko Meh, predsednik OZS

Arhiv: #koronainfo: Priporočila in navodila NIJZ ob sproščanju ukrepov (COVID-19)

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Ob tem na NIJZ pripravljajo različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti Več na portalu NIJZ >>>

Arhiv: #koronainfo: Hrvaška – prehod meje iz poslovnih razlogov

9. 5. 2020 - Hrvaška je sprostila omejitve pri prestopu meje iz poslovnih razlogov. Nova pravila veljajo tako za državljane Hrvaške kot za tujce. Podrobnosti in navodila v pdf dokumentu >>>.

Arhiv: #koronainfo: #PKP1 – kaj vemo in česa še ne? Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja

Posnetek webinarja Sodelovali so: Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS Urška Sojč, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS Cvetka Furlan, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS Ana Žemva Novak, samostojna svetovalka Infopike GZS Pripete datoteke: PPT Interventni ukrepi - Ana Žemva Novak 1,11 MB PKP1 – kaj vemo in česa še ne - Cvetka Furlan 204,8 KB    

Arhiv: #koronainfo: Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije o posledicah koronakrize na slovensko gospodarstvo

Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) so na  e-seji 7. 5. 2020 med drugim ocenili posledice koronakrize na slovensko gospodarstvo ter se seznanili z aktivnostmi GZS v času sprejemanja in oceno sprejetih vladnih ukrepov. Sedanje razmere so edinstvene, je na današnji e-seji UO GZS dejal predsednik GZS Boštjan Gorjup in dodal, da gre za največji gospodarski šok v zadnjih 75 letih. V zadnjih dveh mesecih je bilo opravljeno izjemno veliko dela, da smo prišli do ukrepov, ki »bodo pomagali gospodarstvu v obsegu, ki je primerljiv z ostalimi državami«. Glavni ekonomist pri Analitiki GZS Bojan Ivanc je predstavil aktualno gospodarsko sliko Slovenije za leti 2020 in 2021. Padec gospodarske aktivnosti bo največji v drugem četrtletju, medtem ko bo v tretjem že nižji. Vseeno se bo gospodarska aktivnost povrnila na predkrizno raven šele v prvi polovici leta 2021. Število brezposelnih se bo povečalo na 100.000, ključno za okrevanje slovenskega gospodarstva pa bo sprejem podpornih ukrepov za nakup novih vozil v večjih evropskih državah, ohranjanje likvidnosti in usmerjenost ukrepov podpore države v bolj prizadete dejavnosti Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je v ...

Arhiv: #koronainfo: Podpora gospodarstvu v razmerah Covid-19 pandemije na področju zavarovanj izvoznih terjatev

Coface PKZ in SID banka sta 13. maja 2020 podpisali pozavarovalno pogodbo, s katero Republika Slovenija omogoča Czavarovancem, da bodo lažje prebrodili krizo. Državna zavarovalna shema se bo izvajala preko SID banke v obliki produkta Top Up. Ta bo omogočal dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja in bo podjetjem, ki jim je bil limit zavarovalnega kritja znižan, omogočil alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. Dodatno kritje je možno za kupce iz držav EU in OECD, razen za kupce iz Slovenije. Shema je veljavna od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Novinarska konf.erenca Državna podpora gospodarstvu v razmerah covid 19 na področju zavarovanj terjatev

Arhiv: Slovenski podjetniški sklad spreminja roke in način prijave na vavčarske pozive

Slovenski podjetniški sklad spreminja pogoje 11 javnih pozivov in sicer spremeni se točka 11, 5. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv, in sicer:  Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani >>> Spremembe se izvajajo pri naslednjih vavčerskih pozivih.  Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 5/2019 z dne 25.01.2019, Vavčer za patente, modele, znamke, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 5/2019 z dne 25.01.2019, Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019, Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019, ...

Arhiv: Dijaško podjetje Recolor  iz Šolskega centra Škofja Loka osvojilo prvo mesto na 7. sejmu dijaških podjetij 2020

Arhiv: Dijaško podjetje Recolor iz Šolskega centra Škofja Loka osvojilo prvo mesto na 7. sejmu dijaških podjetij 2020

8. maja 2020 se je virtualno odvil 7. sejem dijaških podjetij s slavnostno podelitvijo nagrad programa Moje podjetje, Dogodek se je v letošnjem letu odvijal preko spleta. Na tekmovanju je sodelovalo 62 dijaških podjetij z 19 šol, kar je največja udeležba do sedaj. Dijaško podjetje leta 2020 je postalo podjetje RECOLOR  iz Šolskega centra Škofja Loka, Srednja strojna šola, pod mentorstvom profesorice Zvonke Erce. Dijaško podjetje RECOLOR bo izdelovalo kovinske pločevinke za barvo, ki bi služili kot spreji za večkratno uporabo.  Prednost njihovega izdelka je, da lahko sami poljubno izberemo barvo in jo vlijemo v pločevinko. Pločevinka je namenjena za mnogokratno uporabo in je prijazna okolju. Recolor bo izdelan iz trpežnih materialov, kar omogoča dolgo življenjsko dobo, ventil za polnjenje bo recikliran iz  ventila starih zračnic, mešalni kroglici pa iz starih krogličnih ležajev. Tričlanska komisija s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenje in podjetja Domel je ocenjevala inovativnost rešitve, njen potencial na trgu in samo ekipo, ki stoji za rešitvijo. Dijakinje in dijaki so navdušili s svojimi rešitvami, nekateri že tudi s prodajo. Vir: 7. sejem dijaških podjetij

#koronainfo: Likvidnost in finance: vaša vprašanja in odgovori

Na spletnem portalu Poslovni nasveti v času koronavirusa so na GZS pripravilo pregled pogostih vprašanj in odgovorovs področja likvidnosti in financ: . Teme: nova bančna posojila odlog obveznosti iz kreditnih pogodb SID banka      

Arhiv: #koronainfo: Kaj dobrega lahko podjetjem prinese novi koronavirus?

»Koronavirus najbrž ne bo obrnil svetovnih gospodarskih pozicij moči na glavo, a globalizacija se bo zavrtela drugače,« je prepričanakoordinatorka SRIP-a MATPRO  Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko ter direktorica Združenja kovinskih materialov in nekovin. Meni, da nas bodo nove okoliščine prisilile v drugačno dojemanje (ne)potrebnosti uvoza cenenih izdelkov od drugod. »Izkoristili bomo lastno znanje in priložnosti, ki so bližje, in ustvarili nove slovenske verige vrednosti, na primer embalažo iz slovenskega aluminija za pašteto slovenske proizvodnje,« je optimistična. Članek je objavljen v reviji Glas gospodarstva (GG), april-maj 2020, str. 10-11 >>>.

Arhiv: #koronainfo: Čistopis ZIUZEOP - A in ZDLGPE

Čistopisa zakonov, sprejetih na seji Državnega zbora Republike Slovenije 28. 4. 2020: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covid-19 (ZDLGPE) Oglejte si še: Protikorona mega zakon: vaša vprašanja in ofgovori #PKP1 – kaj vemo in česa še ne? Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja  

Arhiv: GZS: Status delovanja NVO na področju ohranjanja narave je v javnem interesu

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)  je 30. 4. 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) posredovala dopis, v katerem je pozdravila novosti v noveli Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki jih je pripravil MOP za hitrejše umeščanje investicij v prostor. Hkrati pa je ministrstvo pozvala, da se v Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov merila za podelitev statusa NVO, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, dopolnijo z zahtevo po izkazovanju strokovne kompetence in se pogoj aktivnih članov dvigne na 100 članov. GZS se zavzema za uravnoteženost med varovanjem okolja in narave ter drugimi javnimi koristmi. V praksi pa se je večkrat izkazalo, da ni pravega ravnotežja in da je mogoče ustaviti tudi najpomembnejše strateške projekte, ne glede na širšo družbeno škodo. Zato GZS že več let opozarja na anomalije v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, do katerih prihaja tudi zaradi preveč ohlapnih kriterijev podeljevanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na tem področju. Tak status bi ...

Arhiv: Webinar Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost HORIZON EUROPE

Kakšno je aktualno stanje evropskih razpisov za podjetnike, kakšne so napovedi in novosti v programu Horizon Europe? Na webinarju z naslovom Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost HORIZON EUROPE je Kristina Kočet Hudrap, direktorica Tiko pro d.o.o., govorila o možnosti prijave podjetij za nepovratna sredstva na evropski ravni. Za te projekte velja, da morajo podjetja prijavljati nove ideje oziroma inovacije, ki na globalnem nivoju še ne obstajajo.

Arhiv: #koronainfo: Po drugem zakonodajnem paketu bo treba hitro pristopiti še k tretjemu

Izjava predsednika GZS Boštjana Gorjupa in generalne direktorice Sonje Šmuc ob današnjem sprejemu interventne zakonodaje: Z novelo prvega in sprejemom drugega protikoronskega paketa v Državnem zboru RS je gospodarstvo dobilo nujno potrebno podporo v sedanjih izrednih razmerah. Novela prvega protikoronskega paketa je odpravila nekatere pomanjkljivosti: razširila je krog upravičenih podjetij do koriščenja ukrepa čakanja na delo, kar je izredno pomembno za ohranitev delovnih mest in likvidnosti prizadetih podjetij; prav tako po novem omogoča podjetjem, da znotraj enega meseca za 7 poljubnih dni delovno aktivirajo zaposlene, ki so na čakanju, v kolikor imajo zanje delo. Med ključne ukrepe PKP1, poleg čakanja na delo, sodi razbremenitev delodajalcev vseh pokojninskih prispevkov, kar pozitivno vpliva na poslovanje podjetij. Enako velja za strošek nadomestil zaposlenim zaradi višje sile, ki ga bo za upravičena podjetja pokril proračun. PKP1 je dodal še manjkajočo poroštveno shemo za prehodno sprejete moratorije na bančna posojila. V noveli PKP1 pogrešamo, da ni prišlo do časovnega popravka kritja bolniškega staleža, ostaja namreč da kritje nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanje prevzema proračun šele od 11. aprila naprej in ne od razglasitve epidemije. Ravno tako pogrešamo ...

Arhiv: #koronainfo: Protikorona mega zakon - 1. in 2. paket (#PKP1 in #PKP2): kaj lahko pričakujejo podjetja?

Boštjan Gorjup, predsednik GZS #PKP1 se bo z novelo, ki bo v DZ obravnavana predvidoma v torek, 28.4.2020, še spreminjal in dopolnjeval. Za podjetja so bili oblikovani ukrepi kritja čakanja na delo za vse tiste družbe, ki so se jim prihodki v tem letu znižali za več kot 10 % glede na lansko leto (napovedana sprememba), z možnostjo prekinitve čakanja na delo katerihkoli 7 dni v tekočem mesecu (napovedana sprememba). Delodajalci so razbremenjeni vseh pokojninskih prispevkov. Vendar pa jim je zakon naložil tudi izplačilo kriznega dodatka vsem zaposlenim, ki delajo in ki prejemajo bruto plačo do 3-kratnika minimalne plače. Kot pozitivno ocenjujemo nadomestilo za višjo silo v breme proračuna vsem tistim podjetjem, ki so se jim prihodki glede na lansko leto znižali za več kot 10 % (napovedana sprememba). #PKP1 je oblikoval tudi poroštveno shemo za moratorij na bančna posojila. Glavni fokus #PKP2 je na ohranjanju podjetij skozi zagotavljanje dodatne likvidnosti. Vlada je na poziv gospodarstva zagotovila ustreznejšo višino poroštev (70 in 80-odstotna), ki bodo omogočala dostop do svežega financiranja z manjšo potrebo po zavarovanjih. Več informacij na spletni strani GZS >>> Oglejte ...

Arhiv: #koronainfo: Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (#PKP2) sprejet na Vladi RS

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Glede poroštev bo po predlogu zakona  višina posameznega poroštva za kredite (odobrene po 12. 3. 2020 in najkasneje do 31. 12. 2020, katerih ročnost ne bo smela presegati petih let) znašala 70 % glavnice kredita, danega veliki družbi, ter 80 % glavnice kredita, danega mikro, majhnemu ali srednje velikemu podjetju. Skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije po tem zakonu ne sme presegati dveh milijard evrov. Več o predlogu in besedilo predloga najdete na spletnih straneh Vlade RS. Na GZS v tem trenutku pospešeno pripravljamo še en amandma na prvi paket ukrepov (#PKP1), ki se nanaša na 20.a člen ter tri amandmaje na drugi paket (#PKP2), ki morajo biti vloženi do danes zvečer, da bodo obravnavani na jutrišnji seji Odbora za finance, zato vam podrobnejših informacij  še nismo uspeli podati. V nadaljevanju pa vam pošiljam povezave na vsebine na Vladi sprejetih dokumentov, ki bodo obravnavani v DZ naslednji torek po ...

Arhiv: #koronainfo: Vlada Republike Slovenije sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (#PKP2)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Po predlogu zakona bo višina posameznega poroštva za kredite (ročnost katerih ne bo smela presegati 5 let, odobrene po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020) znašala 70 % glavnice kredita, danega veliki družbi ter 80 % glavnice kredita, danega mikro, majhnemu ali srednje velikemu podjetju. Skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije po tem zakonu ne sme presegati dveh milijard evrov. Več o predlogu in besedilo predloga na spletnih straneh vlade >>>

Arhiv: #koronainfo: Načrt ponovnega zagona nemškega gospodarstva

Pooblaščeni minister Jakob Brenčič iz našega veleposlaništva v Berlinu je posredoval najnovejša priporočila BDI, nemškega združenja za industrijo BDI vidi ponoven zagona nemškega gospodarstva v štirih fazah, in sicer: faza trenutnega omejevanja epidemije, faza povratka, faza stabilizacije in faza okrevanja. Časovnica omenjenih faz se razteza od trenutnih omejevalnih ukrepov javnega življenja (omejevanje kontaktov, zaprte šole) pa do leta 2022, ko se bo po oceni BDI nemško gospodarstvo ponovno nahajalo v tirnicah okrevanja in rasti. Glede na slednje BDI nemški vladi svetuje učinke epidemije obravnavati z vidika srednje oziroma dolgoročne perspektive. Ponoven zagon nemške industrije predstavlja velik izziv, s katerim se nemška industrija v času 'shutdowna' intenzivno ukvarja. Še zlasti je pomembno dejstvo uvajanja obveznih ukrepov za preprečevanje morebitnih okužb med zaposlenimi v delovnih obratih in na upravno-administrativnih delovnih mestih. Na omenjenem področju so bile kot konkretne rešitve navedene fleksibilnost jedrnega delovnega časa, delo na domu, koridorji delovnih časov, izmenično delo ter pozornost, da so v posameznih izmenah navzoči isti zaposleni. Poleg omenjenega velja osnovo načelo, in sicer, da je prepovedan prihod na delo v primeru bolezenskih simptomov. Glede faze omejevanja učinkov epidemije BDI ...

Arhiv: #koronainfo: EUROCHAMBRES poziva Evropsko komisijo k učinkovitejšemu protikriznemu ukrepanju )

Združenje evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) je 15. aprila pristojnim komisarjem posredovalo stališča in predloge, s katerim spodbuja EU k ukrepom, da bi na globalni in evropski ravni preprečili skušnjave po razmahu protekcionizma, ki nastajajo ob sicer razumljivi skrbi držav, da najprej poskrbijo za svoje prebivalstvo in pozvalo EU k hitrejšemu ukrepanju za zaščito globalne trgovine z blagom in storitvami in vzdrževanja globalnih in evropskih preskrbovalnih verig pri izvozu in uvozu. Poziv EUROCHAMBRES je dostopen na povezavi >>>