Arhiv: Sredstva programa Life tudi za projekte energetsko intenzivnih panog

Evropska komisija je odobrila naložbeni sveženj v višini več kot 280 milijonov evrov iz proračuna EU za več kot 120 novih projektov iz programa LIFE. Ta sredstva EU bodo sprostila naložbe v skupni vrednosti skoraj 590 milijonov evrov za pomoč pri doseganju ambicioznih ciljev teh projektov na področju okolja, narave in podnebnih ukrepov. Približno 220 milijonov evrov je dodeljenih širokemu razponu projektov na področju okolja in učinkovite rabe virov, narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in obveščanja, več kot 60 milijonov evrov je namenjenih podpori projektom na področju blažitve podnebnih sprememb, prilagajanja nanje ter upravljanja in obveščanja. Med drugim bodo finančna sredstva namenjena tudi številnim projektom, ki bodo energetsko intenzivnim panogam pomagali zmanjšati emisije toplogrednih plinov v skladu z ambicioznim načrtom Komisije za uresničitev podnebnih ciljev. Več informacij >>>

Arhiv: 100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz sklada za inovacije

Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije organizira 19. novembra 2020 od 10:00 do 11:30 spletno konferenco, na kateri bodo predstavili nov razpis Sklada za inovacije. Razpis za podporo za manjše inovacijske nizkoogljične projekte v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona evrov bo objavljen 1. decembra, rok za oddajo vlog bo 10. marca 2021. Prenos bo potekal na povezavi >>> Predhodne prijave niso potrebne, po zaključku dogodka pa bo posnetek objavljen na spletni strani. Pred konferenco podrobnosti še niso znane, nekaj informacij lahko pridobimo iz uredbe Sklada za inovacije in predvidenih usmeritev, ki pa se lahko še spremenijo. Kategorije sektorjev nizkoogljičnih tehnologij, za katera bo mogoče kandidirati z manjšimi inovacijskimi projekti, so tako iste kot v prvem razpisu za velike projekte: energetsko intenzivne industrije, energija iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, zajemanje in uporaba ogljika, medsektorske zadeve. Izbira projektov za podporo Sklada za inovacije bo temeljila na merilih, ki jih poznamo že iz prvega razpisa, s predvidenimi spremembami glede na razpis za velike projekte: - uspešnost v smislu potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov (TGP), kjer je primerno (poenostavljena metodologija); - stopnja inovativnosti ...

SRIP MATPRO - ŠIRIMO OBZORJA: Z novimi materiali in novimi tehnologijami do zelene prihodnosti

SPOROČILO ZA JAVNOST Ljubljana, 16. november – Na današnji e-okrogli mizi z naslovom Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnem in kreativnemu so ugledni strokovnjaki predstavili svoje poglede na poti integriranja zelenega, pametnega, digitalnega in kreativnega v široko področje razvoja materialov prihodnosti. Predstavili so ključne trende ter razmišljali o načinih tkanja interdisciplinarnih povezav za doseganje rezultatov na poti k zelenemu, pametnemu in digitalnemu gospodarstvu ob podpori kompetentnih zaposlenih. Dr. Niko Herakovič s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je uvodoma poudaril pomen dvojca ekološko in digitalno v novi evropski industrijski strategiji, ki predstavljata velike izzive tudi za Slovenijo, kjer ima pomembno vlogo prav strategija pametne specializacije (S4). Izpostavil je ključno vlogo povezovanja tako pri projektih kot v in med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi. Izzivi, ki jih postavlja prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, so po njegovem mnenju veliki in zahtevajo tudi spremembe v mišljenju, na primer na področju transparentnosti in sledljivosti izdelkov, tehnologij in procesov ali analize velikih podatkov (big data). Antonija Božič Cerar, direktorica GZS-Službe za varstvo okolja ...

Arhiv: #koronainfo: GZS pozvala Vlado, da ne zaostri ukrepov

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na predsednika Vlade RS Janeza Janšo in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška naslovila pismo, v katerem Vlado naproša, da ne zaostri ukrepov proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ker ne bodo bistveno pripomogli k obvladovanju števila okuženih. GZS je pri tem izpostavila, da bi takšno postopanje povzročilo ponoven pretres v podjetjih, od katerih se številna že vse od pomladi soočajo z drastičnim upadom poslovanja, nekatera so komaj v ponedeljek ponovno začela s poslovanjem. Posredovani dopis >>>

ŠIRIMO OBZORJA: Virtualna predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0

Za vse, ki ste 12. novembra 2020 zamudili ogled predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0 ali si želite predstavitve ponovno ogledati, je video predstavitev dostopna na YouTube kanalu tv.GZS >>>oziroma na spodnjem vgrajenem posnetku. Vabljeni k ogledu!

Arhiv: Triperesni e-posvet SRIP-ov: Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi, 24., 25. in 26. 11. 2020

Arhiv: Triperesni e-posvet SRIP-ov: Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi, 24., 25. in 26. 11. 2020

SRIP Tovarne prihodnosti (ToP), SRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO) in SRIP Krožno gospodarstvosmo združili moči in znanje za organizacijo triperesnega posveta SRIP-ov Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi 24., 25. in 26. 11. 2020 med 10.00 in 12.00 Predstavili vam bomo novosti zakonodaje, nove trende in primere dobrih praks ter vas informirali o prihajajočih zahtevah za financiranje zelenih projektov.Prihodnost je zelena! Udeležba, ki jo potrdite preko e-obrazca, je brezplačna. Z eno prijavo boste prejeli dostop do vseh treh spletnih dogodkov.Navodila ter povezavo za spremljanje dogodkov boste prejeli dan pred prvim dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek. Okvirni program: Torek, 24. 11. 2020 - Prizadevanja za prehod v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo Sreda, 25. 11. 2020 - Finančni inštrumenti trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti Četrtek, 26. 11. 2020 - Novi trendi na področju materialov in  krožnega gospodarstva Celoten program vseh treh dogodkov objavljamo v pripetem dokumentu >>> Spletni obrazec za prijavo na dogodek  

Arhiv: #koronainfo: Vlada Republike Slovenije sprejela predlog #PKP6

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 10. 11. 2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19. Predlog zakona med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije, financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora, zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet, itd. Več na portalu gov.si >>>

Arhiv: #koronainfo: GZS: Manj kot odstotek zaposlenih v podjetjih odsotnih zaradi okužbe s covid-19

V slovenskem gospodarstvu z zaskrbljenostjo spremljamo podatke o širjenju obolelih s koronavirusom. Vendar pa ocenjujemo, da bi bilo zapiranje gospodarstva neutemeljeno in tudi neustrezno. Na podlagi podatkov s terena, zbranihi na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), za takšen ukrep tudi ni utemeljenih razlogov. Apeliramo na sprejemanje razumnih odločitev, ki ne bodo ogrozile obstoja številnih delovnih mest in podjetij ter s tem davčnih prilivov v javne blagajne in proračun RS. Krajša analiza, ki smo jo na Gospodarski zbornici Slovenije izvedli med podjetji, kaže, da imajo ta v povprečju 3-odstotno odsotnost zaposlenih zaradi koronavirusa. Od tega je zaradi obolelosti odsotnih 0,8 odstotka zaposlenih, okoli 2 odstotka zaposlenih pa je odsotnih zaradi varstva otrok ali karantene, ker so bili v stiku z obolelimi ali pa v tujini. Ti podatki potrjujejo dejstvo, da je gospodarstvo ena tistih točk v sistemu celotne države, kjer širjenje okužb s koronavirusom še najbolj obvladujemo. Tako so z odgovornim ravnanjem, najvišjo stopnjo skrbnosti, ustreznimi preventivnimi ukrepi ter angažiranim sodelovanjem vodstev podjetij in zaposlenih že v prvem valu epidemije podjetja uspela zavreti širjenje koronavirusa znotraj delovnih okoljih. Kljub številnim vdorom so pri omejevanju ...

Arhiv: #koronainfo: Vlada sprejela osnutek #PKP6

Glavni cilj osnutka zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nzljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Vlada bo 10. novembra 2020 osnutek zakona predstavila na Ekonomsko socialnem svetu, nato pa ga bo sprejela na dopisni seji. 11. novembra bo predlog predvidoma posredovan v obravnavo v Državni zbor in predstavljen širši javnosti. Vir: portal gov.si Predloge Gospodarske zbornice Slovenije lahko preberete na povezavi >>>

Arhiv: ŠIRIMO OBZORJA: Virtualna predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0, 12. 11. 2020, 11:00 - 12:30

Arhiv: ŠIRIMO OBZORJA: Virtualna predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0, 12. 11. 2020, 11:00 - 12:30

Vabilo na virtualno predstavitev projektovČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.012. november 2020 od 11:00 do 12:30 ure V sklopu predstavitev novih dognanj, novih tehnologij, novih pristopov pod skupnim naslovom SRIP MATPRO: ŠIRIMO OBZORJA vam tokrat predstavljamo dva projekta, ki sta primer izjemno uspešnega modela sodelovanja med podjetji in institucijami znanja, ter Kompetenčni center za razvoj materialov, namenjen dvigu ključnih kompetenc zaposlenih.   Vabimo vas, da se nam pridružite 12. novembra ob 11:00. Predstavitve bodo potekale virtualno preko portala SRIP MATPRO.   Program: Predstavitev projekta ČMRLJ (Doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo Legiranjem Jekel), dr. Jaka Burja, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. Predstavitev projekta MARTIN (Modeliranje termo-mehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke), dr. Peter Cvahte, IMPOL 2000. Predstavitev Kompetenčnega centra za razvoj materialov KOC MAT 2.0, Urška Kukovič Rajšp (Kadring), vodja kompetenčnega centra. Virtualni dogodek je brezplačen, vendar vas prosimo, da se k ogledu predhodno prijavite preko prijavnega obrazca. Prijazno vabljeni k ogledu! Spletni obrazec za prijavo na dogodek  

Arhiv: Vabilo na e-okroglo mizo SRIP MATPRO NA POTI K ZELENEMU, PAMETNEMU, DIGITALNEM IN KREATIVNEMU, 16. 11. 2020 od 11. do 12. ure

e-okrogla miza SRIP MATPRO NA POTI K ZELENEMU, PAMETNEMU, DIGITALNEM IN KREATIVNEMU Dogodek SRIP-a MATPRO je namenjen izmenjavi mnenj na temo uspešenga prehoda v zelezno, pametno, digitalno in kreativno gospodrstvo Vabimo vas, da se nam pridružite v ponedeljek, 16. novembra 2020 od 11:00 do 12:00 ure Spremembe so edina stalnica. Razvoj je v času pričujočih sprememb še kako pomemben tako za agilnost podjetij kot za doseganje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovanje in razvoj sta ključna za preboj v digitalno, vpeljevanje pametne industrije in krožnega gospodarstva, kar bomo dosegli le z usposobljenimi kadri kot nosilci sprememb na teh področjih. Na dogodku bomo raziskali poti integriranja pomembnih področij za gospodarstvo: zelenega, pametnega, digitalnega in kreativnega. Gostje okrogle mize Antonija Božič Cerar - direktorica Službe za varstvo okolja (Gospodarska zbornica Slovenije), prof. dr. Niko Herakovič (UL, Fakulteta za strojništvo), prof. dr. Jožef Medved (UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo), izr. prof. dr. Bojan Podgornik (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije), doc. dr. Andrej Kržan (Kemijski inštitut), izr. prof., dr. Eva Boštjančič (UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za ...

Arhiv: Prihodnost je zelena: napoved seminarskega trojčka treh SRIP-ov na temo trajnostnega ravnanja z okoljem, 24., 25. in 26. 11. 2020

Napovedujemo  SRIP Tovarne prihodnosti, SRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO) in SRIP Krožno gospodarstvo smo združili moči in napovedujemo trojček spletnih predavanj na temo TRAJNOSTNEGA RAVNANJA Z OKOLJEM. Na spletnih dogodkih, ki bodo potekali 24., 25. in 26. 11. 2020, bomo predstavili novosti zakonodaje, nove trende in primere dobrih praks ter vas informirali o prihajajočih zahtevah za financiranje zelenih projektov. Prihodnost je zelena! Več informacij bomo objavili v kratkem na spletnih straneh grozda Pametne tovarne (SRIP TOP), SRIP-a MATPRO in SRIP-a Krožno gospodarstvo.

Arhiv: #koronainfo: Predlogi GZS za #PKP 6

Razmere v slovenskem gospodarstvu terjajo dodatne ukrepe, s katerimi bomo pomagali prizadetim podjetjem in posameznikom. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je zato pripravila predlog za šesti paket protikoronskih ukrepov (#PKP 6) in ga 29. oktobra  posredovala Vladi RS in pristojnim ministrstvom. Predlogi GZS do dostopni na povezavi >>>

Arhiv: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Septembrska poraba električne energije v Sloveniji za 5 % višja kot lani

Septembrska neto proizvodnja električne energije je znašala 1.395 GWh in se je glede na avgust 2020 povečala za 3 %, glede na september 2019 za 36 %. Ključen pospešek rasti ji je dala odlična hidrologija (mesec september je bil precej deževen glede na lanskega in glede na dolgoletno povprečje), saj je bila proizvodnja v hidroelektrarnah višja za 117 %, v termoelektrarnah za 35 % večja, v jedrski elektrarni pa za 1 % večja. Vsa dodatna proizvedene električna energija se seveda ni porabila v Sloveniji (sprememba v uvozu in izvozu nevtralizira spremembo v porabi). Poraba električne energije se je v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 5 % in je znašala 1.102 GWh, medtem ko je v septembru lani znašala 1.054 GWh. To je pomenilo 5-odstotno medletno rast. V oktobru se bo poraba električne energije po naši oceni znižala za dodatno odstotno točko, pri čemer se bo v industriji medletno še okrepila, v storitvah pa bo upadla, kar bo tako posledica nedeljskega zaprtja trgovin kot sprejetja omejitvenih ukrepov za določene storitvene dejavnosti in omejitev gibanja prebivalstva po 21. uri. Poraba ...

Arhiv: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Avstrijska industrija oktobra še z dobrimi obeti

Nekoliko presenetljivo se je oktobra okrepil avstrijski indeks nabavnih managerjev v predelovalnih dejavnostih, ki ga meri Unicredit Bank Austria (anketa je bila izvedena med 12. in 23. oktobrom). Okrepil se je na 2-letno najvišjo vrednost, kar je bilo posledica krepitve knjige naročil in celo rahlih inflacijskih pritiskov. Proizvajalci blaga naj bi sicer še vedno neto odpuščali kot celota, in sicer že 8. zaporedni mesec. Nova izvozna naročila so se okrepila še tretji zaporedni mesec, in sicer najbolj v sektorju polproizvodov in investicijskih dobrin, kjer so bili tudi padci v spomladanskih mesecih največji. Optimizem glede prihodnjih izgledov se je nekoliko znižal, vendar je industrija še vedno prepričana v prihodnjo rast naročil.

Arhiv: Izpod peresa glavnega eonomista GZS: Oktobrska gospodarska klima v EU-27 nespremenjena

Oktobrska gospodarska klima v EU-27 kot tudi v območju evra je bila kljub širjenju zajezitvenih ukrepov nespremenjena glede na vrednost v septembru. Med večjimi gospodarstvi se je predvsem poslabšala v Franciji (-4,5) in na Češkem (-4,9), medtem ko se je v Nemčiji celo okrepila (1,5). Krepitev v Nemčiji je bila predvsem posledica rasti zaupanja v industriji ter v trgovini na drobno. Najbolj se je pričakovano poslabšalo zaupanje potrošnikov, kar je povezano z medijskim poročanjem o novem valu zajezitvenih ukrepov. V prihodnjih mesecih pričakujemo slabšanje gospodarske klime (manj izrazito kot v spomladanskih mesecih), ker se zajezitveni ukrepi širijo tako v Evropi kot v ZDA, kar bo imelo vsaj začasen vpliv na šibkejše povpraševanje po trajnih dobrinah ter domačih storitvah.

Arhiv: Možnosti za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA)

- Z Evropsko vesoljsko agencijo lahko sodeluje vsako slovensko podjetje ali razvojno raziskovalna inštitucija, ki razvija produkte ali storitve, ki sodijo v delovni program ESE in v področja, pri katerih Slovenija sodeluje, - ESA zagotavlja, da bo večina sredstev, ki jih Slovenija vplačuje, porabljena za projekte, ki jih bodo izvajala slovenska podjetja oziroma inštitucije. Področja, pri katerih Slovenija sodeluje: - program Opazovanja Zemlje (do 1 mio EUR letno), ki vključuje: • izgradnjo in obratovanje satelitov za opazovanje Zemlje in zemeljskih postaj, • pridobivanje in obdelavo velikega števila podatkov, za kar se uporabljajo nove tehnologije (računalništvo v oblaku, strojno učenje, umetna inteligenca, block chain tehnologija), • uporaba podatkov in oblikovanje aplikacij za namene potreb družbe (označevanje oljnih madežev, opazovanje in napovedovanje plazov, določanje sprememb v vegetaciji, upravljanje z vodnimi viri…), - program Splošnih tehnologij (do 1,8 mio EUR letno), najbolj »a la carte« program, ki vključuje vse elemente in vse tehnološke ravni (TLR) razvoja v povezavi z drugimi programi ESE z izjemo telekomunikacij (za inštrumente, satelite, zemeljske postaje, rakete…): • tehnološki elementi, • materiali, • strojna oprema, • programska oprema, - program Človeške in robotske raziskave (300K EUR letno), ki se ukvarja s človeškimi posadkami ter z ...

Arhiv: Obračun prejemka zaposlenega z osnovno plačo, nižjo od minimalne

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je 9. oktobra 2020 na vprašanje GZS, kako se pravilno obračunava prejemek delavca, ki ima osnovno plačo nižjo od minimalne plače in je v istem referenčnem obdobju (mesecu) delal in bil v bolniškem staležu, oblikoval mnenje, da je delavec za čas opravljanja dela upravičen do plače najmanj v višini minimalne plače (če dela celoten mesec v polni višini minimalne plače, če dela le del meseca v sorazmernem delu višine minimalne plače), pri čemer morajo biti vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi izvzeti iz minimalne plače. Če ima delavec osnovno plačo nižjo od minimalne plače, mu mora delodajalec za čas dejanskega opravljanja dela dodati razliko do minimalne plače oziroma njenega ustreznega (sorazmernega) dela, pri čemer so seveda dodatki izvzeti. Za čas morebitne odsotnosti z dela pa je delavec upravičen do nadomestila plače in ne do plače. Nadomestilo plače se obračunava v skladu s 137. členom ZDR-1 ...

Arhiv: #koronainfo: Odprto gospodarstvo prinaša največ vrednosti

Številke okuženih eksponentno naraščajo tako v Sloveniji in celotni EU. Ob dramatičnem poslabševanju razmer se v gospodarstvu zavedamo resnosti situacije. Zato na prvo mesto postavljamo skrb za zdravje posameznika in družbe. Odgovornost slehernega izmed nas je, da se držimo vladnih ukrepov, ki jih pripravlja stroka, in tako ščitimo zdravje vseh nas, da bi krivuljo okužb čim prej obrnili navzdol. V prvem valu je gospodarstvo z izjemno skrbnostjo in odgovornim ravnanjem preprečilo širjenje okužbe znotraj delovnih okolij. Čeprav je sedaj okužba vdrla tudi v marsikatero podjetje, je nujno, da vitalni del gospodarstva ostane aktiven in v danih razmerah deluje kolikor je mogoče nemoteno. Od tega je namreč odvisnakakovostna preskrba prebivalstva, zaščita delovnih mest in dolgoročna varnost zaposlenih. V času prvega vala bolezni covid-19 smo v Sloveniji izgubili 11.000 delovnih mest, čeprav je vlada s protikoronskimi zakonodajnimi paketi negativne gospodarske posledice nekoliko ublažila.Na roko pa so nam šli tudi ukrepi spodbujanja gospodarstva v naših izvoznih partnericah. Sedaj smo že drugič letos sredi razglašene epidemije in vse ostrejših omejitvenih ukrepov, ki začasno - za enkrat sicer za teden dni - zajema tudi delnozaustavitev ...

Arhiv: #koronainfo: Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu

Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice dodelno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete je dostopno na povezavi >>>

Arhiv: #koronainfo: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) je bil 23. oktobra 2020 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 152/2020 . Besedilo >>>

Arhiv: #koronainfo: Potrdilo o obstoju okoliščin višje sile v Republiki Sloveniji

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list Uradni list RS, št. 146/20 z dne 18. 10. 2020), ki razglaša, da se na območju Republike Slovenije z dnem 19. 10. 2020 za 30 dni razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Potrdilo GZS lahko članom GZS pomaga pri dokazovanju v razmerju do svojih poslovnih partnerjev obstoja okoliščin višje sile zaradi razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Arhiv: Na e-konferenci predstavljeni novi izzivi absentizma v času negotove prihodnosti

Strokovnjaki z razlčnih področij so na e-konferenci v okviru projekta POLET »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih«22. 10. 2020 predstavili razloge višanja stopnje absentizma, kako jih ublažiti in kako zaradi drugačnega načina dela poskrbeti tudi za upoštevanje zakonskih določil. Prikazali so tudi primere dobrih praks, kako podjetja motivirajo, še posebej starejše zaposlene, da svoje delo opravljajo zavzeto in kaj naredijo, da imajo nizko stopnjo  bolniških odsotnosti. Dogodek je potekal v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije. Nove razmere od vseh nas zahtevajo drugačen način razmišljanja, drugačen način delovanja. Prav pri starejših zaposlenih pa se opaža, da si velikokrat ne upajo stopati po novih poteh, opravljati nove naloge ali jih opraviti na drugačen način. Razvoj vsega tega je omogočen prav preko projekta POLET, kjer se razvija celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki ga financirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada. Strah pred novimi izzivi se velikokrat kaže tudi v bežanju v absentizem. Zato so se partnerji projekta POLET odločili pripraviti konferenco, kjer so skupaj s strokovnjaki različnih področij predstavili, ...

Arhiv: Na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu: najava predstavitev projektov in okrogle mize

V SRIP-u MATPRO se že pripravljamo na izpeljavo načrtovanih predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0, ki so bile predvidene za letošnji posvet. Prav tako bomo izpeljali načrtovano okroglo mizo »Na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu«, ki bo potekala v virtualnem okolju. O podrobnejših informacijah vas bomo obveščali sproti na našem portalu. Vabilo na e-okroglo mizo >>>

Arhiv: #koronainfo: Pismo ministra Počivalška zaposlenim v gospodarstvu in pismo predsednika GZS članom Gospodarske zbornice Slovenije

 Pismo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška zaposlenim v gospodarstvu lahko preberete na povezavi  >>>. Pismo predsednika GZS Boštjana Gorjupa članom Gospodarske zbornice Slovenije lahko preberete na povezavi >>>

Arhiv: #koronainfo: Prepovedano zbiranje več kot šest ljudi in omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji, začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami, omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro. Več >>>

Arhiv: #koronainfo: Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih je Vlada Republike Slovenije v Uradnem lisru 18. oktobra 2020 objavila Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 30 dni. Več...

Arhiv: UNI.MINDS spletni festival - dva svetova, en cilj: zgraditi boljšo prihodnost

Vabimo vas na festival UNI.MINDS - edinstven spletni festival, ki povezuje največji slovenski univerzi in gospodarstvo na področjih zdravja, digitalizacije in trajnostnega razvoja. 23 spletnih srečanj, 100+ govorcev iz akademske sfere in gospodarstva, 2 univerzi, 1 spletna platforma za povezovanje in mreženje z bodočimi poslovnimi partnerji. Festival organizirata Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani in Služba za prenos tehnologij in znanja Univerze v Mariboru. Več informcij in registracija >>>

Odprta virtualna razstava Materiali prihodnosti

Ljubljana, 15. oktober 2020 – Danes se je v virtualnem prostoru Doma gospodarstva odvila spletna otvoritev virtualne razstave Future Materials – Materiali prihodnosti. Na njej svoje inovativne rešitve predstavljajo podjetja Beti, Helios, Impol, Kovis livarna, Livar industries, Livarna Gorica, Lotrič meroslovje, Magneti Ljubljana, MARSI Group, SIJ Group (SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne System), Talum, Termit in Veplas Group, institucije znanja Fakulteta za tehnologijo polimerov, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije – IMT, Kemijski inštitut, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Zavod za gradbeništvo Slovenije, predstavljata pa se tudi Javna agencija SPIRIT SLOVENIJA in Strateško-razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Ogled razstave >>> Razstavo sta otvorili generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc in koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko in direktorica GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin. V plenarnem predavanju je svoje poglede na kovinske materiale prihodnosti predstavil izr. prof. dr. Matjaž Godec, direktor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) za področje kovinskih materialov, doc. dr. Blaž Nardin, dekan Fakultete za tehnologijo polimerov (FTPO) za področje biokompozitov pa je spregovoril o ...

Arhiv: Vabljeni na ogled virtualne razstave Materiali prihodnosti / Future Materials

Arhiv: Vabljeni na ogled virtualne razstave Materiali prihodnosti / Future Materials

15. oktobra 2020 se je v virtualnem prostoru Doma gospodarstva odvila spletna otvoritev virtualne razstave Future Materials – Materiali prihodnosti. Na njej svoje inovativne rešitve predstavljajo podjetja Beti, Helios, Impol, Kovis livarna, Livar industries, Livarna Gorica, Lotrič meroslovje, Magneti Ljubljana, MARSI Group, SIJ Group (SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne System), Talum, Termit in Veplas Group, institucije znanja Fakulteta za tehnologijo polimerov, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije – IMT, Kemijski inštitut, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Zavod za gradbeništvo Slovenije, predstavljata pa se tudi Javna agencija SPIRIT SLOVENIJA in Strateško-razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Ogled razstave >>> Razstava bo na ogled do 15. januarja 2021. pic

Arhiv: #koronainfo: Katere so ključne vsebine #PKP5

Povzetek ključnih ukrepov, pomembnih za delodajalce, je pripravila Pravna služba GZS na podlagi sprejetega besedila zakona. Zakon sam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kdaj to bo, še ni mogoče predvideti, saj ga predhodno obravnava tudi Državni svet, ki lahko še vloži veto. Več v pripetem pdf dokumentu >>>

Arhiv: Gospodarstvo zaskrbljeno zaradi možnosti neprimernega kopičenja nevarnih odpadkov po Sloveniji

Varno ravnanje z odpadki, še posebej nevarnimi, je nepogrešljiv del infrastrukture sodobne družbe. Na GZS že vrsto let opozarjamo na pomanjkljivo infrastrukturo in moteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zaradi česar prihaja do nezaželenega kopičenja različnih vrst odpadkov po vsej Sloveniji, kar povzroča vrsto težav, tudi zelo nevarnih. Odločba inšpekcije, ki enemu od dveh podjetij, ki v Sloveniji zagotavljata varno obdelavo nevarnih odpadkov, prepoveduje sprejemanje le-teh, je v nasprotju s širšimi interesi javnosti v državi, kjer imamo že zdaj omejene zmogljivosti za varno, sprotno in brezhibno ravnanje z odpadki, ki jih ustvarimo. Zato na GZS nasprotujemo taki nerazumni in škodljivi odločbi, ki je bila sprejeta še pred zaključkom postopkov za legalizacijo posodobljenih objektov.   Tveganje za nastanek nesreč in drugih izrednih dogodkov vedno obstaja, zato ga je potrebno čim bolje nadzirati. Konkretno vrhniško podjetje je svojo lokacijo za ravnanje z odpadki po hudem požaru opremilo z najsodobnejšo opremo na področju požarne varnosti. Za varnost dodatno skrbijo izkušeni in strokovni kadri, ki so usposobljeni za ravnanje z odpadki in obvladovanje tveganj, ki se pri tem pojavljajo.   Po odločbi pristojne inšpekcije se zahteva takojšnja ...

Arhiv: Razvojno zavezništvo: gospodarstvo in razvojno-raziskovalno-izobraževalna sfera za vzdržen razvoj Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) ter Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOSRIS) so 14. oktobra 2020 podpisali Razvojno zavezništvo, s katerim pozivajo Vlado republike Slovenije k odločnejši podpori raziskav in razvoja v Sloveniji. Globalna širitev covid-19 je poglobila negotovost in ranljivost prihodnega razvoja. V Sloveniji je veliko priložnosti in sposobnosti, ki lahko prispevajo k temu, da v prihodnjih mesecih in letih dosežemo bolj vzdržen ...

Arhiv: #koronainfo: Omejevanje dejavnosti naj bo podprto s pomočjo

Ljubljana, 14. oktober 2020 - Slovenija se v zadnjih dneh sooča z vse slabšo epidemiološko sliko. Danes bo Vlada RS sprejela nove ukrepe, ki naj bi pomagali zajeziti izjemno hitro širjenje koronavirusa. Na Gospodarski zbornici Sloveniji se strinjamo z naborom vseh tistih ukrepov, ki sicer posegajo v naše navade, a omogočajo ohranjanje vitalnega gospodarstva. Ob tem pa opozarjamo, da morajo biti ukrepi življenjski, ciljno usmerjeni in sorazmerni. Zaradi bolezni covid-19 smo v Sloveniji že doslej izgubili vsaj 11.000 delovnih mest, velik del tega tudi zaradi sprejetja vrste omejitvenih ukrepov v Sloveniji in v regiji. Vlada je z dosedanjimi ukrepi pomoči preprečila večji upad zaposlenosti, a za dejavnosti, ki bodo ponovno prizadete, samo to ne bo več dovolj. Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc: »Vlado pozivamo, da se s predstavniki dejavnosti, za katere načrtuje omejevanje delovanja ali zapiranje, sestane in poskuša oblikovati čim bolj življenjske ukrepe, ki bi po eni strani zadostili preprečevanju širjenja koronavirusa, s čimer se varuje zdravje ljudi, hkrati pa bi dejavnostim, vse od fitnes centrov do gostinskih lokalov, omogočali delovanje in preživetje. V kolikor je zaradi izboljševanja ...

Arhiv: #koronainfo: Delo na domu - odgovori na vprašanja

Gospodarska zbornica Slovenije je zbrala odgovore na pogosta vprašanja, ki se nanašajo na delo od doma. Več...

Arhiv: Prireditev ob izstrelitvi prvih slovenskih satelitov v vesolje, 14. 10. 2020 ob 10.00

V Centru Noordung v Vitanju bo potekala slovesna prireditev ob izstrelitvi prvih slovenskih satelitov v vesolje. Udeležence bo med drugim nagovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, z video posnetkom pa tudi predstavniki ESA (European Space Agency). Glavni poudarek pa bo seveda na obeh satelitih. Sledila bo okrogla miza »Smo v vesolju, kako naprej?« z udeležbo predstavnikov MGRT ter slovenskih podjetij, ki so že aktivna na področju vesolja. Več o dogodku najdete na spletni strani dogodka >>> Dogodek bo potekal 14. 10. 2020 z začetkom ob 10.00. V virtualni obliki ga lahko spremljate na povezavi  >>>. Omogočena bo aktivna udeležba z vprašanji v obliki komentarjev.

Arhiv: #koronainfo: Ponovna sprememba Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije

Z 12.10. se spreminja Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Sprememba se nanaša na priloge, ki so sestavni del odloka, in sicer je objavljen nov seznam držav. Na Zelenem seznamu (seznamu epidemiološko varnih držav oziroma administrativnih enot) se tako nahajajo le še štiri države, to so: Nova Zelandija, Vzhodna republika Urugvaj, Avstralija in Republika Srbija. Osebe lahko iz teh držav v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene. Za vstop iz vseh ostalih držav pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo. Kakšne so te omejitve in na katerem seznamu se nahajajo posamezne države, si lahko preberete na uradni spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Arhiv: Vlada potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada Republike Slovenije se je na seji 8. oktobra 2020 seznanila in potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornosti, ki bo podlaga za koriščenje sredstev Sklada za okrevanje in odpornost - RRF. Sloveniji je v tem okviru na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev. Voditelji držav članic so na Evropskem svetu 21. julija 2020 sprejeli dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Slovenija si je izpogajala izjemen razvojni okvir evropskega financiranja. Na časovnici do leta 2029 bo upravičena do okvirno 10,2 milijarde evrov. Dogovor prinaša obsežna dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala okrevanje po krizi COVID-19 in spodbudila investicije v zeleni in digitalni prehod. Slovenija bo lahko v naslednjih šestih letih iz Instrumenta za okrevanje koristila okvirno 5,7 milijarde evrov. Poleg sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF) v višini 5,2 milijarde evrov bo lahko črpala tudi 312 milijonov evrov iz pobude React-EU, 129 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod, in 68 milijonov evrov za Razvoj podeželja. Potem ko je vlada 27. avgusta ...

Arhiv: Povabilo k ogledu spletne otvoritve virtualne razstave Future Materials/Materiali prihodnosti, 15. 10. 2020 ob 10. uri

Arhiv: Povabilo k ogledu spletne otvoritve virtualne razstave Future Materials/Materiali prihodnosti, 15. 10. 2020 ob 10. uri

Prijazno vabljeni k ogledu spletne otvoritve virtualne razstave iz serije Future Future Materials / Materiali prihodnosti  15. oktobra 2020 s pričetkom ob 10. uri   Dogodek bo v celoti potekal preko spleta, za udeležbo pa je potrebna prijava na tej povezavi >>>. Na dan dogodka boste na svoj elektronski naslov, naveden na prijavnem obrazcu, prejeli povezavo do prenosa. PROGRAM DOGODKA 10.00 – 10.05 Uvodni nagovor 10.05 – 10.35 Plenarno predavanje Kovinski materiali prihodnosti, izr. prof. dr. Matjaž Godec   Dr. Matjaž Godec je izredni profesor za fizikalno metalurgijo in od leta 2011 opravlja funkcijo direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT). Je vodja programa P2-0132 Fizika in kemija površin kovinskih materialov, ekspertni član v svetovalnem telesu SAG (Steel Advisory Group) in pomočnik glavnega urednika revije Materiali in Tehnologije. ...

Arhiv: Posvet SRIP MATPRO 2020 odpovedan, otvoritev virtualne razstave bo 15. oktobra

Arhiv: Posvet SRIP MATPRO 2020 odpovedan, otvoritev virtualne razstave bo 15. oktobra

V luči trenutne epidemiološke situacije smo se zaradi varovanja zdravja odločili, da letošnji posvet SRIP-a MATPRO, ki smo ga načrtovali za 8. oktober 2020 na GZS in z neposrednim prenosom preko spleta, v celoti odpovemo. Še vedno pa se veselimo virtualne razstave Materiali prihodnosti/Future Materials, ki bo predstavila dosežke slovenske industrije in institucij znanja na področju materialov kot končnih produktov domači in tuji javnosti. Datum otvoritve razstave je zavoljo tehničnih prilagoditev prestavljen za teden dni. Otvoritev razstave Materiali Prihodnosti / Future Materials s plenarnima predavanjema o modernih materialih prihodnosti izr. prof. dr. Matjaža Godca (IMT) za področje kovinskih materialov in doc. dr. Blaža Nardina (FTPO) za področje kompozitov bo torej 15. oktobra 2020 in jo boste lahko spremljali preko spleta na portalu SRIP MATPRO oziroma YouTube kanalu tv.GZS. Vabljeni k ogledu! Ob tej priložnosti vas ponovno vabimo k prijavi na virtualno konferenco Preskok v digitalne verige vrednosti, ki bo potekala pod okriljem SRIP-a MATPRO in jo bo mogoče spremljati neposredno preko spleta 27. oktobra 2020. Še posebej pa nas veseli, da lahko napovemo srečanje (in druženje) v živo na posvetu SRIP MATPRO ...

Arhiv: Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje za zamrznitev minimalne plače

Člani strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje so na današnji seji z ministrom za delo razpravljali o problematiki  dviga minimalne plače s 1. januarjem 2021. Zavzeli so se za 2-letno zamrznitev izvajanja zakona oziroma ohranitev iste višine minimalne plače. Strateški svet je obravnaval tudi delo na domu in predlagal sistemsko ureditev v kolektivnih pogodbah dejavnosti. Izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček je uvodoma poudaril uradno stališče delodajalskih organizacij, da je edina prava rešitev zamrznitev uveljavitve zakona o minimalni plači z dnem 1. 1. 2021. »Ne gre namreč le za višino minimalne plače, temveč tudi za število njenih prejemnikov. Višja kot bo minimalna plača, več prejemnikov plačilne liste se bo verjetno preselilo na Zavod za zaposlovanje,« je bil jasen. Na seji ESS naj bi predlog delodajalskih organizacij obravnavali že oktobra. Računa, da se bi rešitev lahko našla proti koncu decembra, ko je mogoče pričakovati dodatni protikoronski paket (#PKP6). Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je potrdila, da vlada v gospodarstvu velika zaskrbljenost, ker se bo šok zgodil v zelo neprimernem času. Čudi se, da zaradi tektonskih sprememb na vidiku, ko bodo lahko žrtve ...

Arhiv: Green Deal razpis za podporo raziskav in inoviranja

Arhiv: Green Deal razpis za podporo raziskav in inoviranja

Evropska komisija je objavila Green Deal razpis za podporo raziskav in inoviranja, ki zajema 1 milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, ki bodo namenjeni reševanju podnebne krize ter zaščiti edinstvenih evropskih ekosistemov in biotske raznovrstnosti Evrope. Rok za oddajo predlogov je 26. januar 2021, izbrani projekti pa naj bi se začeli izvajati jeseni 2021. Več>>>      

Arhiv: Pametno, agilno, lokalno – ključni atributi za uspešno poslovanje v digitalni dobi

Letošnje leto je prineslo preskok v digitalizacijo v obsegu, ki je do tega trenutka brez primere; tudi za prihodnost je digitalno izjemnega strateškega pomena. Za poslovanje v novi, digitalni resničnosti pa so tako v proizvodnji kot dobavnih verigah ključni atributi pametno, agilno in lokalno, so poudarili domači in tuji strokovnjaki na današnji konferenci Dan najboljše prakse. Tradicionalni dogodek je pod naslovom Preskoči digitalno tokrat v celoti potekal v spletnem okolju. Kot je poudaril dr. Marjan Rihar, direktor GZS – Združenja za elektronsko in elektroindustrijo in predsednik programskega odbora, je bil namen tokratne konference s predstavitvami domačih in tujih dobrih praks poudariti zavedanje o nujnosti osmišljenega preskoka v novo digitalno realnost in temeljitega premisleka o prihodnjem razvoju. Eden od osrednjih govorcev na dogodku, Thomas Zimmermann, direktor programa Napitki pri BSH Hišni aparati, je v prvem predavanju pokazal, kako jim v je podjetju krizo uspelo spremenil v priložnost in katere rešitve so jim pri tem pomagale. Najpomembnejša je zanje ves čas osredotočenost na zadovoljevanje potreb kupca, pri čemer jim rešitve Industrije 4.0,  visoki standardi vitke proizvodnje in uporaba pametne tehnologije omogočajo hitrejši ...

Arhiv: Pobuda za trajnostne proizvode na ravni EU

Cilj pobude za trajnostne izdelke je dramatično razširiti področje uporabe direktive EU o okoljsko primerni zasnovi, ki se je - čeprav se je štela za uspešno - osredotočila predvsem na energetsko učinkovitost številnih naprav. Zdaj želi komisija razširiti direktivo o okoljsko primerni zasnovi na "najširšo možno paleto izdelkov". Drugi cilji vključujejo „zmanjšanje celotnega življenjskega cikla in okoljski odtis izdelkov, danih na trg EU, doseganje daljše življenjske dobe izdelkov, na primer z bolj trajnimi in popravljivimi izdelki, povečanje stopnje krožne porabe materiala, zmanjšanje količine odpadkov in doseganje višjih stopenj recikliranja“ . Za nameček gre za križanje z zakonodajo o kemikalijah: pobuda bo obravnavala tudi prisotnost škodljivih kemikalij v izdelkih, od elektronike, računalnikov in telefonov, tekstila, pohištva, jekla in cementa. Javna razprava poteka do 3. decembra 2020 preko https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative VIR: GZS-Služba za varstvo okolja

Arhiv: Gospodarstveniki z MOP-om o dolgoročni podnebni strategijie

Ministrstvo za okolje in prostor je 25. septembra na Gospodarski zbornici Slovenije predstavilo dolgoročno podnebno strategijo Slovenije pod sloganom #priložnos#izziv#izvedlljivost. Kot je poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, je glavni cilj predstavljene strategije doseči podnebno nevtralnost Slovenije do 2050. Dokument naslavlja številne sektorje od energetike, industrije in širšega gospodarstva do prometa in kmetijstva, ter jim zastavlja tako izzive kot tudi priložnosti. Kot se je pokazalo pri odpadkih v času krize, ki je nastala ob izbuhu bolezni COVID-19, je samozadostnost in samooskrba Slovenije ključna, ne le pri odpadkih ampak tudi pri energiji. Ključen poudarek je na zgodnjem izvajanju ukrepov, katerim je potrebno zagotoviti kontinuiteto do leta 2050 in še naprej. Slovenija že danes in bo tudi v prihodnje intenzivno delala, razvijala in spremljala razvoj na področju prehoda v podnebno nevtralnost in vlagala v raziskave, nove tehnologije ter razvoj in inovacije za oblikovanje končnih rešitev za dosego cilja. Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, je dodala, da predstavniki gospodarstva pozdravljajo, da osnutek strategije vnaprej več ne izključuje nobenega razpoložljivega obnovljivega in nizkoogljičnega vira in da z vnašanjem koncepta javnega interesa omogoča uravnoteženo obravnavo vseh ...

Arhiv: Konferenca Preskok v digitalne verige vrednosti, 27. 10. 2020

Arhiv: Konferenca Preskok v digitalne verige vrednosti, 27. 10. 2020

Vabljeni na virtualno konferenco Preskok v digitalne verige vrednosti, ki bo potekala 27. 10. 2020 pod okriljem projekta Danube Peer Chains in v sodelovanju s SRIP-om MATPRO. Projekt DanubePeerChains, ki s e izvaja v okviru Programa Interreg Danube, naslavlja aktualno tematiko sprememb verig vrednosti ter izzive, ki jih je povzročila digitalna transformacija v industriji in s tem povezane spremembe v poslovnih modelih in verigah vrednosti. Ta sprememba ima izjemen vpliv na države Podonavja, zlasti na regionalne trge dela ter razvoj človeških virov in kompetenc celotnega prebivalstva. Vsebina konference bo prispevala k ozaveščanju in razumevanju te kompleksne tematike. Prijave >>>

Arhiv: #koronainfo: Nova ureditev karanten na domu

Ministrstvo za zdravje je 23. oktobra objavilo nov protokol glede ureditve karanten na domu. Vzpostavlja se ureditev, ki bo zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka. Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu. Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu. V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ...

Arhiv: Gospodarstvo naj bo zgled odgovornega ravnanja za preprečevanje širjenja virusa COVID-19

Arhiv: Gospodarstvo naj bo zgled odgovornega ravnanja za preprečevanje širjenja virusa COVID-19

Ko je spomladi prvič izbruhnila epidemija novega koronavirusa, je Slovenija obstala. Delovanje mnogih družbenih sistemov in procesov smo močno omejili ali jih začasno preselili v virtualno okolje, da bi se izognili scenarijem, ki so jih doživljale številne države. Gospodarstvo pa je delovalo naprej. V slovenskih podjetjih in organizacijah ste se odzvali hitro in ob upoštevanju novih higienskih pravil sprejeli protokole ravnanja, ki so postali merilo odgovornega ravnanja. Dejstvo, da se v pomladnih mesecih znotraj podjetij ni pojavilo niti eno samo žarišče okužb, je dokaz, da je delovne procese mogoče organizirati tudi v najzahtevnejših pogojih. Razmere pa se ponovno zaostrujejo in zadnje dni tako z zaskrbljenostjo spremljamo naraščajočo statistiko okužb. Vitalnost našega gospodarstva je v teh okoliščinah odvisna od zdravja zaposlenih v njem. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije zato celotni gospodarski sektor pozivamo k natančnemu in doslednemu izvajanju vseh zdravstvenih in higienskih protokolov ter priporočil, preprečevanju morebitnih okužb in varovanju zaposlenih. Direktorje pozivamo, da so odgovorni in ustrezno poskrbijo za varnost in zdravje svojih delavcev na vseh področjih – od delovnih površin, skupnih prostorov in sanitarij, ...

Arhiv: Na UO GZS tudi o osnutku Slovenske industrijske strategije

Izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko in koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal in glavni ekonomist pri Analitiki GZS Bojan Ivanc, sta na seji Upravnega odbora GZS 21. septembra  predstavila osnutek Slovenske industrijska strategija 2021-2030, katere namen je postavitev smernic za razvoj industrije, premikanje mej razvoja in povezovanje različnih industrijskih verig, velikosti podjetji, institucij znanja in drugih deležnikov. Dokument sta pripravili MGRT in GZS, nanj so podali pripombe številne druge institucije podpornega okolja. Temeljni na vrsti drugih predhodnih podlag kot so Evropski zeleni dogovor, Digitalna strategija EU, Načrt EU za okrevanje in odpornost in vrsto drugih. Industrija je za Slovenija še vedno zelo pomembna. 200.000 zaposlenih dela v 20.000 podjetjih. Dejavnost ustvari 23 % dodane vrednosti v gospodarstvu. V zadnjih 10-ih letih se je produktivnost dela povečala za 44 %. V naslednjem 10-letnem obdobju se bo dodana vrednost povečala za 3,4 % na letnem nivoju, izvoz za 3,7 %. To bo spremljala višja rast izdatkov za R&R (6 %). Le tako se o produktivnost dela lahko povečala za 4,2% na letnem nivoju. Pomembno je tudi, da se bo snovna produktivnost ...

Arhiv: #koronainfo: Veljavne omejitve in možni prihodnji ukrepi

Veljavne omejitve Vlada RS je na dopisni seji 18. 9. 2020 z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. Odlok velja od 19.9.2020 dalje. Prav tako je določila, da je opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno od 6. do 22.30 ure. Ta odlok začne veljati 21. septembra 2020. Povezavi do odlokov: - Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 - Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Vlada priporoča tudi delo na domu, če slednje omogoča delovni proces in da se, če je to mogoče, uvede sistem kolobarjenja. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, je na seji ESS dne 18.9.2020 dejal, da priporočilo Vlade za urejanje dela od doma pomeni, da se lahko delodajalec pri ureditvi dela od ...