Arhiv: #internacionalizacija: BREXIT- koristne informacije in povezave

Arhiv: #internacionalizacija: BREXIT- koristne informacije in povezave

1. 2. 2020 je Združeno kraljestvo (Velike Britanije in Severne Irske ZK) izstopilo iz EU in je postalo t. i. »tretja država«, t. j. država, ki ni država članica EU. Od 1. 1. 2021 ZK ni več del enotnega trga in carinske unije. Zato je za blago, ki se pošilja ali prihaja iz ZK, potrebno izvesti carinske formalnosti. Evropska Unija (EU) in Združeno kraljestvo (ZK) sta 24. 12. 2020 dosegla dogovor o prihodnjih medsebojnih odnosih in trgovini. V trgovini med EU in ZK za blago s poreklom tudi v prihodnje ne bo carinskih dajatev in kvot. Informacije o različnih področjih poslovanja med EU in ZK boste našli na za to namenjenih spletnih straneh:    Evropska komisija:  https://ec.europa.eu/info/brexit_en  Velika Britanija: https://www.gov.uk/eubusiness FURS:  http://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/  Za začasni izvoz blaga v ZK se priporoča uporaba ATA zvezka, ki jih izdajajo na Gospodarski zbornici Slovenije. Več >>>  Bodite pozorni, če boste carinske postopke začeli v letu 2020 in se bodo zaključili v naslednjem letu! V tem primeru priporočamo uporabo ATA zvezka v primerih začasnega uvoza blaga. Za pridobitev ...

Arhiv: #koronainfo: Sprejet #PKP7

Državni zbor je 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. #PKP7 prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa podobno kot #PKP1 prinaša tudi dodatke za posamezne skupine prebivalstva, med njimi upokojence, študente, družine, verske uslužbence in druge. Zakon je Državni zbor RS poslal v obravnavo Državnemu svetu RS. Veljati bo začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo zakona je na voljo v pripetem pdf dokumentu.

Arhiv: #GZS: Obvezno upokojevanje uravnotežuje pravice delodajalcev in delojemalcev

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) menijo, da so ocene sindikatov o več stomilijonskem pritisku na pokojninsko blagajno in javne finance zaradi ukrepa upokojevanja po #PKP7 močno pretirane. Vsak delodajalec si želi ohranjati dobre sodelavce in večina starejših zaposlenih, ki želijo delati, je za podjetja dragocena. Za tiste, ki jim je v 40-ih letih dela zmanjkalo elana ali sodobnega znanja, pa je prav, da ima tudi delodajalec možnost, da se izreče o nadaljevanju ali prekinitvi delovnega razmerja z zaposlenim, ki ima pogoje za upokojitev in s tem doseženo socialno varnost. Pred dvema letoma je vlada podprla, Državni zbor pa sprejel novelo Zakona o minimalni plači, ki je unikum v evropskem prostoru. Že takrat smo delodajalci opozarjali, da gre za ideološki konstrukt, ki bo ogrozil na tisoče delovnih mest najtežje zaposljivih, trajno izbrisal nekatere panoge in povzročil ogromno škodo v podjetjih s podiranjem plačnih razmerij. Takratne politike ta dejstva niso zanimala in je v popolni odsotnosti socialnega dialoga politično všečen zakon sprejela ne glede na njegove posledice. Šlo je za grobo neupoštevanje enega socialnega partnerja in za eklatantno kršitev mednarodnih norm, ki se ...

Arhiv: #koronainfo: Predlog #PKP7: GZS podpira možnost odpovedi zaposlitve ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na poslanske skupine in poslance Državnega zbora RS naslovila pismo v podporo 28. členu v predlogu #PKP7, ki omogoča odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, če izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. V obdobju od januarja do oktobra 2020 se je pri Zavodu RS za zaposlovanje na novo prijavilo 36,7 % več brezposelnih kot v enakem obdobju leta 2019. Po ocenah GZS bi bilo teh prijav še bistveno več, če ne bi vladni interventni ukrepi uspešno blažili negativnih posledic epidemije pri delodajalcih, hkrati pa uresničevali namena ohranitve zaposlitve. A vendar se je brezposelnost močno povečala - zlasti med mladimi. Septembra 2020 se je brezposelnost mladih glede na februar 2020 povečala za 3,4 odstotne točke na 13,7 %. Povišanje je bilo višje kot v EU27 v enakem obdobju (+2,6 o.t.).  GZS se zavzema za ureditev, ki bo ob koncu epidemije in ob izboljšanju razmer na trgu omogočala zaposlovanje mladih brezposelnih. Zaradi okoliščin, povezanih s preprečevanjem širjenja virusa COVID-19, ki vplivajo tudi na stanje na trgu dela, GZS izraža podporo 28. členu predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega ...

Arhiv: SREČNO 2021

Arhiv: SREČNO 2021

Leto, ki se izteka, zaključujemo z mislijo, da smo skupaj zmogli »stati inu obstati«,kot je Primož Trubar zapisal že daljnega leta 1550,ter da smo navkljub pandemiji tukaj in pripravljeni na nove izzive.V letu, ki prihaja, vam želimo predvsem zdravja –vam, vašim najdražjim, vašim sodelavcem, vašim zaposlenim.Naj bo tudi zeleno, ustvarjalno in pametno, da bomo še bolj uspešni ins svojimi uspehi doprinesli k večji blaginji vseh.SRIP MATPRO pa tudi v letu 2021 ostaja skupnost, ki povezuje,ustvarja prostor za dialog in s sodelovanjem gradi mostmed državo, institucijami znanja in gospodarstvom. Vsak dan je nova priložnost.Z novimi izzivi in spremembami, vztrajno do novih uspehov! SREČNO 2021!

ŠIRIMO OBZORJA: e-delavnica Prihodnost proizvodnje aluminija in raziskovalnih aktivnosti

Prezentacije (pdf) >>> V sklop predstavitev novih dognanj, novih tehnologij, novih pristopov pod skupnim naslovom SRIP MATPRO: ŠIRIMO OBZORJA je v organizaciji Oddelka za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (OMM NTF UL) 18. decembra potekala e-delavnica Prihodnost proizvodnje aluminija in raziskovalnih aktivnosti.   Uvodoma je prof. dr. Jožef Medved(OMM NTF UL)   izpostavil velik vpliv sprejetega cilja na ravni EU, da do leta 2020 postanemo podnebno nevtralni ter slovenskega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrtaza prihodnost proizvodnje aluminija, ob tem pa poudaril potrebo po ohranitvi primarne proizvodnje aluminija v slovenskem prostoru.  Doc. dr. Maja Vončina (OMM NTF UL) je v nadaljevanju predstavila svetovne trende in izzive na področju kompozitov z aluminijevo matrico, aluminijeve pene in zlitin z dodatki posebnih legirnih elementov, ki so zaradi svojih odličnih lastnosti primerni za uporabo v vesoljski, letalski in avtomobilski industriji.   Dr. Peter Cvahte (IMPOL) je spregovoril o odgovorih Skupine Impol na zahteve in potrebe trga na področju izboljšav in razvoja novih zlitin in izdelkov, ki zajemajo visokotrdne zlitine za kovanje, t. i. »crash profile«, lite palice za kovanje, zlitine za obdelavo na avtomatih brez ...

Arhiv: Ocene rasti BDP v 2021 se nižajo

Decembrski podatki o gospodarskih napovedih za Slovenijo so se nekoliko spremenili. Ocena o znižanju BDP za leto 2020 se je nekoliko zvišala, kar je bila logična posledica objave BDP za3. četrtletje, ki je bila nad pričakovanji. Prav tako glavnina analitikov ocenjuje, da zadnje četrtletje ne bo niti približno tako negativno kot drugo. Ocene o prihodnji gospodarski rasti (2021) so se nekoliko znižale (za 0,3 odstotne točke glede na pričakovanja v novembru) in odražajo pričakovanja, da bodo zajezitveni ukrepi morda celo podaljšani oz. se bomo soočali s tretjim valom okužb. Osrednja napoved za rast BDP v 2021 je pri 4,6 %, z najbolj pesimistično oceno pri 2,8 % (Moody's) in najbolj optimistično pri 5,9 % (OTP).Banka Slovenije je ob decembrski napovedi bistveno znižala oceno rasti BDP v letu 2021 (iz 4,9 % na 3,1 %) ter dvignila oceno za 2022 (iz 3,6 % na4,5 %), kar izvira pretežno iz nekoliko drugačne dinamike vpliva zajezitvenih ukrepov na ključne domače gospodarske agregate. Ključna sprememba pri izdatkovni metodi napovedi izvira iz precej večje rasti uvoza (+1,5 %), kar je neobičajno, saj so napoved ...

Arhiv: Vrh slovenskega gospodarstva: zmagovalci tudi po krizi

S sedanjim razvojnim modelom Slovenija napreduje dokaj stabilno, vendar prepočasi, da bi lahko uresničili svoje sanje – postati Slovenija 5.0, družba trajnostnega razvoja, ki bo z uporabo znanosti, umetne inteligence, industrije 4.0 in inovativnosti zagotavljala delo, socialno varnost in okoljsko vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih in s tem po razvitosti prodrla v krog najuspešnejših držav sveta. Za to je potrebna nova razvojna paradigma, v okviru katere bo osrednje mesto namenjeno vlaganjem v razvoj in inovativnost, so se strinjali udeleženci 15. Vrha slovenskega gospodarstva, ki ga je Gospodarska zbornica Slovenije 17. decembra 2020 organizirala povsem virtualno. Predsednik GZS Boštjan Gorjup vidi Slovenijo 5.0 kot »družbo trajnostnega razvoja, v kateri polno izkoristimo svoje sposobnosti, priložnosti in izzive za razvoj v dobro kakovosti življenja in blaginje vseh prebivalcev Slovenije.« Akcijski načrt Slovenija 5.0, ki ga je pripravila GZS, naslavlja pot, kako doseči strateški načrt višje produktivnosti do 2025 za 40 %. V sprejeti strategiji razvoja do leta 2030 Gorjup pogreša podrobnejši načrt zavez in ukrepov, s katerimi bomo »ukrepali letos, drugo leto, ko bomo predsedovali Evropski uniji, leto za tem; skratka, kaj ...

Arhiv: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov - dokumenti v javni obravnavi na ravni EU

Sistem trgovanja z emisijami (EU ETS) – referenčne vrednosti za brezplačno dodelitev pravic do emisije v obdobju 2021–2025 Evropska komisija je v javno obravnavo predložila osnutek izvedbene uredbe glede brezplačne dodelitve pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v obdobju 2021 – 2025.  Javna obravnava se zaključi 4. januarja 2021. Pripombe in mnenje je možno podati preko spletne povezave TUKAJ. Preko gornje povezave ali TUKAJ se dostopa tudi do osnutka izvedbene uredbe in priloge, ki poleg predlaganih benčmark faktorjev za obdobje 2021 – 2025 vsebuje tudi povprečne vrednosti 10 % najučinkovitejših naprav v letu 2016 in 2017. Veljavni zakonodajni dokumenti EU: Konsolidirano besedilo - Sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a ...

Arhiv: Epidemija bo malemu gospodarstvu odnesla 1,8 mrd EUR dodane vrednosti

Kriza, ki jo povzročila epidemija koronavirusa, je še posebej prizadela malo gospodarstvo. Številna mala podjetja so na robu zloma. Ukrepi, ki jih je sprejela država za stabiliziranje razmer, so posledice omilili, ne morejo pa jih izničiti. Podjetniki pričakujejo, da jim bo omogočeno poslovanje, saj daljšega obdobja zaprtosti ne bodo prenesli. Pomoč, ki jo zagotavlja država, mora biti dostopna vsem, hitra in pod enostavnimi pravili, so se strinjali udeleženci 9. Vrha malega gospodarstva, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 17. decembra 2020, tokrat prvič virtualno. »Vsa podjetja, predvsem pa malo gospodarstvo, se sooča z zelo globokimi posledicami, ki jih je povzročila epidemija globalnih razsežnosti,« je uvodoma dejala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Vlada je sprejela 6 protikoronskih zakonodajnih paketov, ki skušajo omiliti posledice, ne morejo pa jih izničiti; v sprejemu je tudi že 7. paket. Ker je drugi val epidemije še v polnem razmahu, je velik del gospodarstva zaprt že drugič. Po torkovem odprtju nekaterih dejavnosti in nekaterih omejenih dodatnih sprostitvah »tudi v drugih dejavnostih gospodarstva pričakujemo rahljanje ukrepov, kajti zaprti smo predolgo. Želimo delati,« je poudarila in dodala, da se ...

Arhiv: #koronainfo: Apel za odprtje zaprtega dela gospodarstva

Gospodarska zbornica Slovenije je 16. decembra 2020 pozvala Vlado RS k odprtju zaprtega dela gospodarstva. Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc: "Zavedamo se, da se nahajamo v izjemno občutljivem obdobju. Od striktnega upoštevanja vseh predpisanih ukrepov zdravstvene stroke in NIJZ je odvisno, ali bomo uspeli premagati in ustaviti epidemijo covid-19. Vendar pa pozivamo Vlado Republike Slovenije, da z enakimi standardi varovanja zdravja v gospodarstvu omogoči, da delujejo vsa podjetja v vseh regijah, ki lahko in morajo zagotoviti upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. V podjetjih cenijo pomoč države, vendar pa le-ta ne more nadomestiti vsega izpadlega dohodka, zaradi česar so številna podjetja že na robu propada. Podaljševanje njihovega zaprtja ne bo imelo nepopravljivih posledic le za podjetja, temveč za celotno družbo." Vlada RS je po delovnem posvetu s predstavniki gospodarstva, ki je potekal v soboto na Brdu pri Kranju, prisluhnila argumentom predstavnikov gospodarstva ter sklenila, da se v torek, 15. decembra 2020, povsod po državi sprostijo določene gospodarske dejavnosti. Sprostitev ukrepov velja za finančne storitve, storitve higienske nege, avtopralnice, kemične čistilnice ter cvetličarne od včeraj do 23. decembra 2020, razen če se bo v ...

Arhiv: Agencija za energijo objavila osmi javni poziv za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila že osmi javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo. Za investitorje v proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE na voljo 10 milijonov evrov, projekte lahko prijavijo tudi promotorji.Prijava projektov je možna do 10. februarja 2021. Celotno besedilo javnega poziva s prijavno dokumentacijo je na voljo tukaj.

Arhiv: Skupni poziv k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju ukrepov

Skupni poziv Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS). Vlada je delodajalcem prisluhnila in delno sprostila delovanje gospodarstva. Zbornice vse delodajalce, zaposlene in prebivalce pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju ukrepov. Celotno besedilo je objavljeno  v pripetem dokumentu >>>

Arhiv: Oktobra prvič medletna rast izvoza po marcu 2020

Skladno s pričakovanji Analitike GZS je izvoz prvič po nekaj mesecih beležil medletno rast. Oktobra je bil medletno po podatkih Statističnega urada RS višji za 2,1 %, kar je desetmesečni padec znižalo na 3,2 %. Ob tem je na medletni ravni predvsem porasel izvoz v nečlanice EU (+16 %), kjer del prirasta še vedno izvira iz rasti pretovorjenega blaga, ki ni izdelano v Sloveniji. Posledično ocenjujemo, da bodo podatki Banke Slovenije, ki bodo objavljeni 14. decembra, pokazali, da je bil oktobrski izvoz medletno še vedno nižji od lanskega oktobra. Pomembnejši indikator pri objavi Statističnega urada je tako dinamika izvoza na trge EU-27, kjer je bil oktobra izvoz medletno nižji za 3,9 %, na desetmesečni ravni pa za 11,1 %. K nižji vrednosti trgovanja (uvoza in izvoza) s to skupino držav je največ prispeval upad trgovanja z Italijo, Avstrijo in najpomembnejšo trgovinsko partnerico Nemčijo. Na strani izvoza tudi s Hrvaško. Na strani uvoza je bil na trgih izven EU največji upad trgovanja z Rusijo, predvsem zaradi nižje porabe in posledično uvoza pogonskih energentov.

Arhiv: Logiko zadovoljstva s povprečnim moramo izbrisati iz naše DNK

Zakaj bodo odločitve naslednjih nekaj mesecev zaznamovale našo prihodnost onkraj tega desetletja? Več v članku dr. Petra Wostnerja v Soborni prilogi Dela, 12.12.2020. Članek poobjavljamo na LinkedIn strani SRIP-a MATPRO >>>

Arhiv: Industrijska proizvodnja oktobra medletno nižje le še za dober odstotek

V primerjavi z oktobrom 2019 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v oktobru 2020 nižja le še za 1,1 %. Na upad skupne vrednosti na letni ravni sta vplivali nižji vrednosti proizvodnje v predelovalnih dejavnostih (za 1,2 %) in v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (za 0,5 %), medtem ko je bila v rudarstvu višja (za 2,0 %). Na letni ravni se je tako padec industrijske proizvodnje znižal na 7,3 %. Zaradi visokega razpoloženja v industriji in dobre vodnatosti rek v novembru in decembru pričakujemo, da se bo padec do konca leta znižal na okoli 6,5 % na letni ravni. Znotraj namenskih skupin je bila v prvih desetih mesecih industrijska proizvodnja že višja v proizvodnji izdelkov za široko porabo (+2,2 %), medtem ko je bila pri proizvodnji izdelkov za investicije še nižja za 11,3 %. Gledano po tehnološki zahtevnosti predelovalnih dejavnosti se rast v visoko-tehnološki proizvodnji umirja (7,3 % v prvih 10 mesecih), predvsem zaradi podobne ravni proizvodnje v farmacevtski dejavnosti na medletni ravni, kar pomeni, da je bila rast v prvem polletju pretežno prehodnega značaja. ...

Arhiv: Dvig minimalne plače v razmerah covid-19 bo ogrozil delovna mesta tudi v kovinsko-predelovalni industriji

Podjetja, člani Združenja kovinskih materialov in nekovin pri GZS pričakujejo, da se jim bodo letos čisti prihodki od prodaje v povprečju znižali za 27,2 %. Kar 81 % podjetij bo beležilo upad prodaje. Izredno zahtevne razmere na svetovnih trgih, kamor podjetja plasirajo tri četrtine svoje proizvodnje, so posledica pandemije covid-19, zato po prepričanju Upravnega odbora združenja razmere kličejo po nujni enoletni zamrznitvi novele Zakona o minimalni plači. Člani združenja so prepričani, da se je v času spopadanja s pandemijo vredno boriti za vsako delovno mesto. Člani združenja so v anketi o ocena ekonomskega vpliva minimalne plače v 2021 med najpogostejšimi ukrepi v primeru dviga minimalne plače nad 10 % napovedali zmanjševanje števila zaposlenih. Sledila sta ukrep večjih vlaganj v avtomatizacijo poslovanja in ukrepi za dvig produktivnosti na stroškovni ravni (iskanje novih dobaviteljev, novih materialov). Upravni odbor Združenja kovinskih materialov in nekovin pri GZS, ki se je na včerajšnji seji podrobno seznanil z analizo GZS in predlogom zbornice za začasno zamrznitev dviga minimalne plače, se v celoti pridružuje argumentom zbornice. Industrija se nahaja v izrednih razmerah, ki so posledica višje sile, zato je potrebno ...

Arhiv: Skupščina GZS o digitalni preobrazbi in minimalni plači

Člani Skupščine Gospodarke zbornice Slovenije (GZS) so na decembrski e-seji obravnavali UMAR-jevo Poročilo o produktivnosti 2020, razpravljali pa so tudi o problematiki minimalne plače. Osrednja tema letošnjega poročila UMAR-ja je posvečena digitalni preobrazbi, posledice katere se pričakuje že tekom tega desetletja in jo nekateri viri hkrati opredeljujejo kot najpomembnejši dejavnik prihodnje gospodarske rasti in prihodnje ravni blaginje. Intenzivno se preoblikujejo globalne verige vrednosti, tako pod vplivom megatrendov kot zaradi korona krize. Dr. Peter Wostner iz UMAR-ja vidi ključno pot do dviga standarda prek dviga produktivnosti. Za to pa moramo rast nadgraditi v inovacijsko podkrepljeno rast. Izpostavil je nujnost pospeševanja rasti zlasti inovativnih in uspešnih podjetij, ne glede na panogo, v kateri delujejo. Znanje zaposlenih danes še vedno predstavlja primerjalno prednost Slovenije, ki pa se znižuje. Nov val preobrazbe, ki jo OECD označuje kot prelomno, bo še dodatno povečal pomen znanja, neoprijemljivega kapitala in storitev ter vključenosti v globalne verige vrednosti, je bil jasen. Digitalna preobrazba predstavlja neizogiben in nepovraten proces, pri čemer digitalizacija vse močneje vpliva na produktivnost in njeno rast. Edino pot naprej vidi v hitri in ...

Arhiv: e-delavnica Prihodnost proizvodnje aluminija in raziskovalnih aktivnosti, 18. 12. 2020 ob 10:00

Program delavnice:1. Pozdrav udeležencev in predstavitev delavnice2. Svetovni trendi in izzivi na področju aluminija3. Prihodnost raziskav materialov in tehnologij na področju aluminija4. Diskusija5. ZaključekNa delavnico so vabljeni vodstveni delavci in raziskovalci podjetij na področju proizvodnje aluminija in zlitin ter raziskovalci iz JRO.Dogodek je brezplačen.Navodila ter povezavo za sodelovanje na delavnico boste prejeli dan pred dogodkom na enaslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek.Veseli bomo, če se nam boste pridružili 18. decembra 2020.Prijava na: jozef.medved@omm.ntf.uni-lj.siVabilo je objavljeno tudi v pripetem pdf dokumentu.    

Arhiv: Slovenija v skupini uspešnejših držav pri obvladovanju brezposelnosti

Pričakovan odboj slovenskega BDP v 3. četrtletju je bil precej nad pričakovanji. Pomembno sliko poda primerjava medletnega gibanja, ki kaže, da je slovenski BDP v 1. in 2. četrtletju upadel za 1,7 oziroma za 1,6 % bolj kot v povprečni članici EU-27 (mediana), medtem ko je bila ta sprememba v 3. četrtletju v Sloveniji ugodnejša, in sicer je bil padec v Sloveniji nižji za 1,5 odstotne točke. Z drugimi besedami: BDP v Sloveniji je bil v 3. četrtletju medletno nižji za 2,6 %, v povprečni članici EU (22 članic, ker 5 še ni objavilo BDP za 3. četrtletje) pa za 4,1 %. Velika medletna padca gospodarske aktivnosti sta beležili sredozemski turistični destinaciji Hrvaška in Malta, kjer je bil padec BDP na medletni ravni še pri 10 %. Litva je beležila skoraj nespremenjen BDP na letni ravni, medtem ko je bil ta na Poljskem in v Estoniji medletno nižji za 1,8 %. Končna potrošnja države je bila v 3. četrtletju v Sloveniji višja za 1,4 % (v EU-22 za 1,1 %), medtem ko je bila potrošnja gospodinjstev v Sloveniji (55 ...

Arhiv: Cena zajezitvenih ukrepov: aktualni in hipotetični scenarij

Analitika GZS je poskusila oceniti obseg nastale škode v nacionalni ekonomiji zaradi implementacije zajezitvenih ukrepov od konca septembra naprej do konca novembra (približno 2 meseca). Srednja ocena izgubljene dodane vrednosti je pri 520 mio EUR, z najverjetnejšo spodnjo mejo pri 440 mio EUR in zgornjo pri 600 mio EUR. To je skladno z našo oceno o padcu BDP v zadnjem četrtletju na medletnem nivoju pri -8 % in letnim padcem BDP pri -6,5 %. Uporabljena predpostavka je, da se omejitveni ukrepi v enakem obsegu podaljšajo do konca leta. V kolikor bi bil sprejet širši nabor omejitev, ki bi ohromil delovanje širšega gospodarstva (tudi industrije in gradbeništva), bi bilo v 14 dneh izgubljene 700 mio EUR dodane vrednosti. Pri tem je potrebno opozoriti, da bi bila polovica izgubljene dodane vrednost kasneje lahko povrnjena z večjo intenziteto poslovanja v kasnejšem obdobju

Arhiv: 15. Vrh slovenskega gospodarstva  17.12. ob 17. uri

Arhiv: 15. Vrh slovenskega gospodarstva 17.12. ob 17. uri

ZMAGOVALCI TUDI PO KRIZI  je rdeča nit letošnjega Vrha slovenskega gospodarstva. Namenjen bo razmisleku o tem, kako premagati krizo in izkoristiti priložnosti, ki jih je tudi v tem obdobju veliko, za preboj na vrh. Dogodek organizira Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Prisluhnili boste lahko junaku letošnjega Tour de France Tadeju Pogačarju, ki nam bo predstavil svojo formulo uspeha. Ena najvplivnejših motivacijskih govork, Američanka Robyn Benincasa,  bo spregovorila o tem, kako lahko vodje inspirirajo pravi način razmišljanja in oblikujejo takšen tim sodelavcev, da kot podjetje v časih izrednih izzivov »skupaj, kot eden« uspešno premagujejo ovire. Z vami bodo svoje izkušnje in vizijo razvoja delili tudi vodilni slovenski gospodarstveniki. Na okrogli mizi bodo govorci spregovorili o tem, zakaj so nekateri v Sloveniji že uspeli prehiteti najrazvitejše in kaj se lahko od njih naučimo. Program:  17.00 - 17.10 Uvodni pozdrav in predstavitev konference ...

Arhiv: Vrh malega gospodarstva, 17. 12. 2020 ob 14. uri

Arhiv: Vrh malega gospodarstva, 17. 12. 2020 ob 14. uri

Preživeti zimo in izkoristiti nove priložnosti - to je rdeča nit letošnjega že 9. Vrha malega gospodarstva. Tokrat prvič v povsem virtualnem okolju. Z vami bodo podjetniki, predstavniki Slovenskega podjetniškega sklada, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, svetovalci za podjetništvo in drugi, ki jim je mar za malo gospodarstvo. Skupaj bomo pogledali, kako malo gospodarstvo posluje, kaj ga je v koronakrizi najbolj prizadelo, s katerimi ukrepi mu je na pomoč priskočila država in kakšne so napovedi in priložnosti za čas po krizi. Predvsem pa, katere ukrepe še potrebuje, da bo zimo preživelo s čim manj poslovnimi ranami. Program: 14.00 - 14.10 Otvoritev 9. VMG mag. Sonja Šmuc – GZS v korona obdobju in pogled naprej ...

Arhiv: #koronainfo: GZS pripravila predloge 13 sistemskih ukrepov za #PKP7

Gospodarska zbornica Slovenije je Vladi RS posredovala predloge ukrepov, za katere je prepričana, da jih je potrebno vključiti v 7. protikoronski zakonodajni paket. Med predlaganimi ukrepi za #PKP7 so: preložitev uveljavitve določil Zakona o minimalni plači, ki bo povzročil velik dvig plač s 1. 1. 2021, do 1. 1. 2023; dvig deleža povračila dela fiksnih stroškov glede na 3 razrede padca prodaje ter določitev kriterija upravičenosti pri 30 % padcu prodaje; popravki pri poroštveni shemi za nova posojila (neizključevanje z moratorijem na kreditne obveznosti, poenostavitve pri vlogah za posojila do 1 mio EUR v smislu zagotavljanja manjšega nabora zahtevanih pogojev); razvojni paket, ki vključuje subvencijo za razvojne kadre, raziskovalno razvojni vavčer, razvojno inovacijske projekte ter krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih; podaljšanje ukrepov iz #PKP5, ki se iztečejo konec leta (temeljni dohodek, ukrep povrnitve nadomestil plače za karanteno oz. višjo silo zaradi varstva otrok, tudi povračilo za s.p. in mikro podjetja) za 6 mesecev. Tudi ukrep čakanja na delo naj se podaljša do 30. 6. 2021; sprememba pri povračilu nadomestila za skrajšan delovni čas: subvencija države podjetju naj znaša 80 % nadomestila plače zaposlenega, ...

Arhiv: Upravni odbor GZS o protikriznih ukrepih in problematiki minimalne plače

Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) so na e-seji 2. decembra 2020 obravnavali vladne ukrepe v okviru protikriznih zakonodajnih paketov ter problematiko minimalne plače. Protikrizni ukrepi Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc je podala pregled glavnih aktivnosti GZS v zadnjem obdobju, pri čemer je izpostavila tiste, ki so povezane z interventno zakonodajo. Dodala je, da je zbornica na vlado že naslovila tudi svoje predloge GZS za 7. protikoronski paket (#PKP7). GZS je ocenila ekonomske učinke PKP1 do PKP6. Skupna vrednost ukrepov, povezanih z gospodarstvom, je po oceni Analitike GZS znašala 2,1 mrd EUR, skupaj z drugimi ukrepi pa 2,7 mrd EUR. Gospodarska zbornica Slovenije se je aktivno vključila tudi v pripravo načrta za okrevanje, ki ga pripravlja Vlada RS za sprejem in potrditev v Bruslju. Pri tem bo GZS zagovarjala transparentnost, debirokratizacijo, reforme trga dela in zdravja, digitalizacijo ter ukrepe za podporo trajnostnemu in zelenemu prehodu. V predstavitvi je Šmuceva je spregovorila tudi o investicijski platformi 5.0, v okviru katere je zajetih 273 investicijskih projektov. Problematika minimalne plače Člani UO GZS so se seznanili tudi s problematiko in aktivnostmi na področju minimalne plače. ...

Arhiv: Zaključna e-konferenca projekta SYMBI, 10. 12. 2020

Vabimo vas na zaključno konferenco SYMBI, ki bo potekala 10. decembra 2020 ob 14. uri preko ZOOM platforme. Prijavite se lahko na povezavi >>> Več informacij in program >>> SYMBI je projekt programa Interreg Evropa, katerega cilj je izboljšati izvajanje regionalnih politik, povezanih s spodbujanjem industrijske simbioze in krožnega gospodarstva. Evropska komisija je v okviru Evropskega zelenega dogovora s sprejemom Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo EU, prepoznala pomen in vlogo tega prehoda. Industrijska simbioza predstavlja ključni instrument regij v zagotavljanju krožnega prehoda, ki prispeva h krepitvi regionalne rasti in spodbujanju konkurenčnosti. Temelji na vzpostavitvi tokov sekundarnih surovin in/ali odpadkov ter izrabe odpadne energije iz industrijskih procesov, varčevanju z materiali in energijo, zmanjševanju odvisnosti od uvoženih materialov in fosilnih goriv ter ustvarjanju novih poslovnih priložnosti in delovnih mest. Na dogodku bodo delili izkušnje projektnih partnerjev glede oblikovanja rešitev za podporo uporabi industrijske simbioze ter drugih navdihujočih praks EU s tega področja.

Arhiv: #koronainfo: Državni zbor sprejel #PKP6

Državni zbor je na seji 25. novembra 2020 sprejel Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma t. i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19. Poglavitna novost je delno državno kritje fiksnih stroškov podjetij, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli najmanj za 30 odstotkov. Zakon je Državni zbor že poslal v obravnavo Državnemu svetu. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo zakona lahko najdete na spletni strani Državnega zbora RS >>>

Arhiv: Triperesni e-posvet SRIP-ov: Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi

Tridnevni e-posvet (24., 25. in 26. 11. 2020)  je nastal v sodelovanju SRIP-a MATPRO, SRIP-a ToP in SRIP-a Krožno gospodarstvo. Teme posveta: prizadevanja za prehod v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo (24. 11.), finančni inštrumenti trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti (25. 11.). novi trendi na področju matevrialov in krožnega gospodarstva (26. 11.)  1. dan: Prizadevanja za prehod v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo 2. dan: Finančni inštrumenti trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti  3. dan: Novi trendi na področju materialov in krožnega gospodarstva  SPOROČILO ZA JAVNOST Tri strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i) na skupnem dogodku o priložnostih v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi Ljubljana, 27. november 2020 – Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo postavljata pred industrijo in družbo veliko izzivov, a se znamo z njimi uspešno soočati, je pokazal virtualni dogodek z naslovom Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi, ki so ga skupaj pripravila tri strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i): SRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO), SRIP Tovarne prihodnosti (ToP) in SRIP Krožno gospodarstvo, v tesnem sodelovanju s Službo za varstvo ...

Arhiv: 3. seja Strateškega sveta GZS za okolje

Strateški svet GZS za okolje (SSO) GZS, ki ga vodi koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, je na svoji 3. seji obravnaval pojasnila, ki jih je posredovalo Ministrstvo za okolje in prostor o podzakonskih aktih za izvajanje sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J), in sicer o načinu in pogojih dodelitve nadomestila za kritje posrednih stroškov iz trinajste točke prvega odstavka 129. člena v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisij CO2, o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki so potrebne za ureditev monitoringa za uveljavitev novega devetega odstavka 101. a člena ter o pričakovanih prvih spremembah na področju embalaže in odpadne embalaže, ki se bodo izvajale na podlagi spremenjenega 20. člena. Razpravljali so tudi o predlogih GZS za debirokratizacijo pri vladni komisiji, ki se nanašajo na problematiko izhodiščnih poročil pri pridobivanju OVD in spremembe Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. GZS bo ...

Arhiv: Dan inovativnosti 2020, 30. 11. 2020

Arhiv: Dan inovativnosti 2020, 30. 11. 2020

Dan inovativnosti 2020, ki bo 30. novembra 2020 potekal preko spleta, se bo pričel ob 9:45 s konference pod naslovom Simptomi kreativnosti. Konferenca, ki jo GZS to leto prvič organizira v sodelovanju s Kreativnim forumom.si, bo povezala predstavnike gospodarstva, kreativnega sektorja in politike iz Slovenije in tujine. V središče bo postavljen pomen kreativnosti in potencial kreativne industrije za ustvarjanje rešitev in izhoda iz aktualne krize zaradi epidemije COVID-19, service design in povezovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva. Vrhunec celodnevnega dogajanja pa bo tradicionalna podelitev nacionalnih priznanj GZS za inovativnost, ki se bo pričela ob 20. uri.Na slovesni podelitvi bodo že osemnajstič podeljena najvišja nacionalna priznanja za inovativnost, za katera se letos poteguje 43 slovenskih inovacij, ki so na regionalnih razpisih prejela zlata priznanja in se uvrstila med najboljše. Mednarodni dogodek bo potekal v angleškem jeziku, udeležba pa je brezplačna. Prijavni obrazec >>>  

Arhiv: #koronainfo: Če pride do zaprtja celotnega gospodarstva, pa četudi le kratkotrajno, bomo škodo odpravljali več let

Ljubljana, 20. november 2020 - Več kot 90 odstotkov podjetij nima scenarija za prekinitev poslovnega procesa, kaže najnovejša anketa Gospodarske zbornice Slovenije na reprezentativnem vzorcu več kot 130 podjetij. Od marca je za COVID-19 zbolelo 3,5 % zaposlenih, zajetih v najnovejši anketi GZS. Več kot 90 % anketiranih podjetij je opozorilo, da nimajo možnosti zaustavitve oz. prekinitve poslovnega procesa, ne da bi to izredno ogrozilo njihovo poslovanje. Večina ima pogodbene obveznosti, ki jih mora uresničiti. Ponekod že proizvodni procesi sami ne omogočajo prekinitve. Vsak izgubljeni delovni dan predstavlja visoko gospodarsko škodo tudi za družbe, ki so del prepletenih verig vrednosti. Zaprtje večjih družb bi tako posledično vodilo tudi v zapiranje njihovih dobaviteljev. Kot izjeme je anketa, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije izvedla v tem tednu, zaznala nekatera podjetja s področja intelektualnih storitev, ki lahko zaradi narave delovnega procesa delajo na daljavo in bi lahko po lastni oceni tudi več kot 10 dni delala ob sicer popolnem zaprtju države. Je pa delež tega dela gospodarstva, merjeno v dodani vrednosti, majhen (10 %). Na GZS v imenu gospodarstva opozarjajo, da je kakršnokoli zapiranje ...

Arhiv: Digitalizacija – potencial za ponovni gospodarski zagon

Digitalizacija je v času širjenja covid-19 doživela neverjeten razcvet. Digitalne tehnologije in orodja so se v teh mesecih izkazali kot ključni za olajšanje poslovanja, prodaje, dobavnih verig, proizvodno avtomatizacijo,... Ne le v gospodarstvu, tudi v celotni družbi je digitalizacija prispevala k okrepitvi medsebojne komunikacije, so se strinjali udeleženci  virtualne konference GoDigital2020, ki jo je 19. novembra 2020 organiziralo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS v sodelovanju z IKT horizontalno mrežo in Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije. Če je bila pri uspešnem preprečevanju zdravstvene krize najpomembnejša aktivacija državljanov za #ostani doma, danes za poslovna preživetja »go digital« še nikoli doslej ni bil bolj relevanten. To je povzela tudi današnja digitalna konferenca, katere rdeča nit je bila »čas za spremembe, ki nam jih narekuje epidemija«.   »Že v preteklosti smo vedno govorili, kako je tehnologija, digitalizacija nekaj, kar spreminja poslovno okolje, kar omogoča nove poslovne modele, višjo produktivnost, večjo odpornost, večjo konkurenčnost, v kar smo se lahko v teh mesecih še kako prepričali,« je povedala Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS in dodala, da nam virus jemlje medsebojno povezavo, tehnologija pa je tista, ki nam jo ...

Arhiv: Na Dnevu delodajalcev o delu na domu kot nuji današnjega časa

Delo na domu predstavlja sodoben način dela, ki temelji na vzajemnem zaupanju med delodajalcem in zaposlenim, so se strinjali udeleženci Dneva delodajalcev, ki ga je 18. novembra 2020 organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v virtualni obliki. Na posvetu je bilo delo na domu predstavljeno skozi prizmo sedanje ureditve in usmeritev, kaj izboljšati, da bo postalo čim bolj dostopno delodajalcem in delavcem najširšega spektra. Šlo je za tretji posvet v okviru projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev v kolektivnem dogovarjanju 2017-2021. Izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček je označil delo na domu kot nujo današnjega časa. Gre za moderen način dela, ki je blizu predvsem mladim, tudi v času, ko ne gre za odreditev zaradi izrednih razmer. Z delom na domu, zlasti nekaterim dejavnostim, ponujamo možnosti, da delavec sam kreativno oblikuje svoj delovni dan, delodajalcu pa, da vpliva na stroške dela. Jaka Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, vidi delo na domu kot izziv za delodajalce in delavce. Lahko izgleda vabljivo, saj gre za delo v domačem okolju, hkrati pa so tudi nekatere slabosti, kot so neopredeljen delovni čas, stalna razpoložljivost, moteči elementi domačega okolja, ...

Arhiv: GZS pripravila predloge amandmajev na #PKP6

Poleg zagotavljanja zdravja in življenja posameznikov je v tem trenutku ključno vprašanje v gospodarstvu, kako zagotoviti čim boljšo likvidnost podjetij, s tem pa ohraniti delovna mesta in obstoj podjetij. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP6) pomembno naslavlja prav tematiko likvidnosti in financiranja gospodarskih subjektov. Da bi bile posamezne zakonske rešitve z vidika gospodarstva bolj uporabne ter bi ustrezneje omilile posledice uvedbe zadnjih zajezitvenih ukrepov v boju proti pandemiji COVID-19, je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila več predlogov amandmajev. Ob vnovični širitvi zajezitvenih ukrepov zaradi slabšanja epidemiološke slike večji delež podjetij ponovno opozarja na pomembno znižanje obsega tekočega poslovanja. Zato na GZS ocenjujemo, da je odgovorno predlagati izboljšave pri aktualnem predlogu 6. protikoronskega paketa. Ključni ukrep za najbolj prizadete panoge pomeni možnost delnega kritja fiksnih stroškov, vendar pa izračuni GZS kažejo, da bi po sedanjem predlogu le zelo prizadeto podjetje dobilo pomoč v obliki pavšalno določenega deleža nekritih fiksnih stroškov, ki bi pokril le 20 do 40 % četrtletnih oziroma 5 do 10 % letnih fiksnih stroškov. To je bistveno premalo glede na dejansko nastale fiksne ...

Arhiv: #koronainfo: Vlada za 30 dni podaljšala epidemijo

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni. V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih spopadamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije. Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. Vir: portal gov.si  

Arhiv: Sredstva programa Life tudi za projekte energetsko intenzivnih panog

Evropska komisija je odobrila naložbeni sveženj v višini več kot 280 milijonov evrov iz proračuna EU za več kot 120 novih projektov iz programa LIFE. Ta sredstva EU bodo sprostila naložbe v skupni vrednosti skoraj 590 milijonov evrov za pomoč pri doseganju ambicioznih ciljev teh projektov na področju okolja, narave in podnebnih ukrepov. Približno 220 milijonov evrov je dodeljenih širokemu razponu projektov na področju okolja in učinkovite rabe virov, narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in obveščanja, več kot 60 milijonov evrov je namenjenih podpori projektom na področju blažitve podnebnih sprememb, prilagajanja nanje ter upravljanja in obveščanja. Med drugim bodo finančna sredstva namenjena tudi številnim projektom, ki bodo energetsko intenzivnim panogam pomagali zmanjšati emisije toplogrednih plinov v skladu z ambicioznim načrtom Komisije za uresničitev podnebnih ciljev. Več informacij >>>

Arhiv: 100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz sklada za inovacije

Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije organizira 19. novembra 2020 od 10:00 do 11:30 spletno konferenco, na kateri bodo predstavili nov razpis Sklada za inovacije. Razpis za podporo za manjše inovacijske nizkoogljične projekte v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona evrov bo objavljen 1. decembra, rok za oddajo vlog bo 10. marca 2021. Prenos bo potekal na povezavi >>> Predhodne prijave niso potrebne, po zaključku dogodka pa bo posnetek objavljen na spletni strani. Pred konferenco podrobnosti še niso znane, nekaj informacij lahko pridobimo iz uredbe Sklada za inovacije in predvidenih usmeritev, ki pa se lahko še spremenijo. Kategorije sektorjev nizkoogljičnih tehnologij, za katera bo mogoče kandidirati z manjšimi inovacijskimi projekti, so tako iste kot v prvem razpisu za velike projekte: energetsko intenzivne industrije, energija iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, zajemanje in uporaba ogljika, medsektorske zadeve. Izbira projektov za podporo Sklada za inovacije bo temeljila na merilih, ki jih poznamo že iz prvega razpisa, s predvidenimi spremembami glede na razpis za velike projekte: - uspešnost v smislu potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov (TGP), kjer je primerno (poenostavljena metodologija); - stopnja inovativnosti ...

SRIP MATPRO - ŠIRIMO OBZORJA: Z novimi materiali in novimi tehnologijami do zelene prihodnosti

SPOROČILO ZA JAVNOST Ljubljana, 16. november – Na današnji e-okrogli mizi z naslovom Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnem in kreativnemu so ugledni strokovnjaki predstavili svoje poglede na poti integriranja zelenega, pametnega, digitalnega in kreativnega v široko področje razvoja materialov prihodnosti. Predstavili so ključne trende ter razmišljali o načinih tkanja interdisciplinarnih povezav za doseganje rezultatov na poti k zelenemu, pametnemu in digitalnemu gospodarstvu ob podpori kompetentnih zaposlenih. Dr. Niko Herakovič s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je uvodoma poudaril pomen dvojca ekološko in digitalno v novi evropski industrijski strategiji, ki predstavljata velike izzive tudi za Slovenijo, kjer ima pomembno vlogo prav strategija pametne specializacije (S4). Izpostavil je ključno vlogo povezovanja tako pri projektih kot v in med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi. Izzivi, ki jih postavlja prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, so po njegovem mnenju veliki in zahtevajo tudi spremembe v mišljenju, na primer na področju transparentnosti in sledljivosti izdelkov, tehnologij in procesov ali analize velikih podatkov (big data). Antonija Božič Cerar, direktorica GZS-Službe za varstvo okolja ...

Arhiv: #koronainfo: GZS pozvala Vlado, da ne zaostri ukrepov

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na predsednika Vlade RS Janeza Janšo in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška naslovila pismo, v katerem Vlado naproša, da ne zaostri ukrepov proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ker ne bodo bistveno pripomogli k obvladovanju števila okuženih. GZS je pri tem izpostavila, da bi takšno postopanje povzročilo ponoven pretres v podjetjih, od katerih se številna že vse od pomladi soočajo z drastičnim upadom poslovanja, nekatera so komaj v ponedeljek ponovno začela s poslovanjem. Posredovani dopis >>>

ŠIRIMO OBZORJA: Virtualna predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0

Za vse, ki ste 12. novembra 2020 zamudili ogled predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0 ali si želite predstavitve ponovno ogledati, je video predstavitev dostopna na YouTube kanalu tv.GZS >>>oziroma na spodnjem vgrajenem posnetku. Vabljeni k ogledu!

Arhiv: Triperesni e-posvet SRIP-ov: Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi, 24., 25. in 26. 11. 2020

Arhiv: Triperesni e-posvet SRIP-ov: Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi, 24., 25. in 26. 11. 2020

SRIP Tovarne prihodnosti (ToP), SRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO) in SRIP Krožno gospodarstvosmo združili moči in znanje za organizacijo triperesnega posveta SRIP-ov Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi 24., 25. in 26. 11. 2020 med 10.00 in 12.00 Predstavili vam bomo novosti zakonodaje, nove trende in primere dobrih praks ter vas informirali o prihajajočih zahtevah za financiranje zelenih projektov.Prihodnost je zelena! Udeležba, ki jo potrdite preko e-obrazca, je brezplačna. Z eno prijavo boste prejeli dostop do vseh treh spletnih dogodkov.Navodila ter povezavo za spremljanje dogodkov boste prejeli dan pred prvim dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek. Okvirni program: Torek, 24. 11. 2020 - Prizadevanja za prehod v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo Sreda, 25. 11. 2020 - Finančni inštrumenti trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti Četrtek, 26. 11. 2020 - Novi trendi na področju materialov in  krožnega gospodarstva Celoten program vseh treh dogodkov objavljamo v pripetem dokumentu >>> Spletni obrazec za prijavo na dogodek  

Arhiv: #koronainfo: Vlada Republike Slovenije sprejela predlog #PKP6

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 10. 11. 2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19. Predlog zakona med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije, financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora, zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet, itd. Več na portalu gov.si >>>

Arhiv: #koronainfo: GZS: Manj kot odstotek zaposlenih v podjetjih odsotnih zaradi okužbe s covid-19

V slovenskem gospodarstvu z zaskrbljenostjo spremljamo podatke o širjenju obolelih s koronavirusom. Vendar pa ocenjujemo, da bi bilo zapiranje gospodarstva neutemeljeno in tudi neustrezno. Na podlagi podatkov s terena, zbranihi na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), za takšen ukrep tudi ni utemeljenih razlogov. Apeliramo na sprejemanje razumnih odločitev, ki ne bodo ogrozile obstoja številnih delovnih mest in podjetij ter s tem davčnih prilivov v javne blagajne in proračun RS. Krajša analiza, ki smo jo na Gospodarski zbornici Slovenije izvedli med podjetji, kaže, da imajo ta v povprečju 3-odstotno odsotnost zaposlenih zaradi koronavirusa. Od tega je zaradi obolelosti odsotnih 0,8 odstotka zaposlenih, okoli 2 odstotka zaposlenih pa je odsotnih zaradi varstva otrok ali karantene, ker so bili v stiku z obolelimi ali pa v tujini. Ti podatki potrjujejo dejstvo, da je gospodarstvo ena tistih točk v sistemu celotne države, kjer širjenje okužb s koronavirusom še najbolj obvladujemo. Tako so z odgovornim ravnanjem, najvišjo stopnjo skrbnosti, ustreznimi preventivnimi ukrepi ter angažiranim sodelovanjem vodstev podjetij in zaposlenih že v prvem valu epidemije podjetja uspela zavreti širjenje koronavirusa znotraj delovnih okoljih. Kljub številnim vdorom so pri omejevanju ...

Arhiv: #koronainfo: Vlada sprejela osnutek #PKP6

Glavni cilj osnutka zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nzljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Vlada bo 10. novembra 2020 osnutek zakona predstavila na Ekonomsko socialnem svetu, nato pa ga bo sprejela na dopisni seji. 11. novembra bo predlog predvidoma posredovan v obravnavo v Državni zbor in predstavljen širši javnosti. Vir: portal gov.si Predloge Gospodarske zbornice Slovenije lahko preberete na povezavi >>>

Arhiv: ŠIRIMO OBZORJA: Virtualna predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0, 12. 11. 2020, 11:00 - 12:30

Arhiv: ŠIRIMO OBZORJA: Virtualna predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0, 12. 11. 2020, 11:00 - 12:30

Vabilo na virtualno predstavitev projektovČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.012. november 2020 od 11:00 do 12:30 ure V sklopu predstavitev novih dognanj, novih tehnologij, novih pristopov pod skupnim naslovom SRIP MATPRO: ŠIRIMO OBZORJA vam tokrat predstavljamo dva projekta, ki sta primer izjemno uspešnega modela sodelovanja med podjetji in institucijami znanja, ter Kompetenčni center za razvoj materialov, namenjen dvigu ključnih kompetenc zaposlenih.   Vabimo vas, da se nam pridružite 12. novembra ob 11:00. Predstavitve bodo potekale virtualno preko portala SRIP MATPRO.   Program: Predstavitev projekta ČMRLJ (Doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo Legiranjem Jekel), dr. Jaka Burja, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. Predstavitev projekta MARTIN (Modeliranje termo-mehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke), dr. Peter Cvahte, IMPOL 2000. Predstavitev Kompetenčnega centra za razvoj materialov KOC MAT 2.0, Urška Kukovič Rajšp (Kadring), vodja kompetenčnega centra. Virtualni dogodek je brezplačen, vendar vas prosimo, da se k ogledu predhodno prijavite preko prijavnega obrazca. Prijazno vabljeni k ogledu! Spletni obrazec za prijavo na dogodek  

Arhiv: Vabilo na e-okroglo mizo SRIP MATPRO NA POTI K ZELENEMU, PAMETNEMU, DIGITALNEM IN KREATIVNEMU, 16. 11. 2020 od 11. do 12. ure

e-okrogla miza SRIP MATPRO NA POTI K ZELENEMU, PAMETNEMU, DIGITALNEM IN KREATIVNEMU Dogodek SRIP-a MATPRO je namenjen izmenjavi mnenj na temo uspešenga prehoda v zelezno, pametno, digitalno in kreativno gospodrstvo Vabimo vas, da se nam pridružite v ponedeljek, 16. novembra 2020 od 11:00 do 12:00 ure Spremembe so edina stalnica. Razvoj je v času pričujočih sprememb še kako pomemben tako za agilnost podjetij kot za doseganje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovanje in razvoj sta ključna za preboj v digitalno, vpeljevanje pametne industrije in krožnega gospodarstva, kar bomo dosegli le z usposobljenimi kadri kot nosilci sprememb na teh področjih. Na dogodku bomo raziskali poti integriranja pomembnih področij za gospodarstvo: zelenega, pametnega, digitalnega in kreativnega. Gostje okrogle mize Antonija Božič Cerar - direktorica Službe za varstvo okolja (Gospodarska zbornica Slovenije), prof. dr. Niko Herakovič (UL, Fakulteta za strojništvo), prof. dr. Jožef Medved (UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo), izr. prof. dr. Bojan Podgornik (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije), doc. dr. Andrej Kržan (Kemijski inštitut), izr. prof., dr. Eva Boštjančič (UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za ...

Arhiv: Prihodnost je zelena: napoved seminarskega trojčka treh SRIP-ov na temo trajnostnega ravnanja z okoljem, 24., 25. in 26. 11. 2020

Napovedujemo  SRIP Tovarne prihodnosti, SRIP Materiali kot končni produkti (MATPRO) in SRIP Krožno gospodarstvo smo združili moči in napovedujemo trojček spletnih predavanj na temo TRAJNOSTNEGA RAVNANJA Z OKOLJEM. Na spletnih dogodkih, ki bodo potekali 24., 25. in 26. 11. 2020, bomo predstavili novosti zakonodaje, nove trende in primere dobrih praks ter vas informirali o prihajajočih zahtevah za financiranje zelenih projektov. Prihodnost je zelena! Več informacij bomo objavili v kratkem na spletnih straneh grozda Pametne tovarne (SRIP TOP), SRIP-a MATPRO in SRIP-a Krožno gospodarstvo.

Arhiv: #koronainfo: Predlogi GZS za #PKP 6

Razmere v slovenskem gospodarstvu terjajo dodatne ukrepe, s katerimi bomo pomagali prizadetim podjetjem in posameznikom. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je zato pripravila predlog za šesti paket protikoronskih ukrepov (#PKP 6) in ga 29. oktobra  posredovala Vladi RS in pristojnim ministrstvom. Predlogi GZS do dostopni na povezavi >>>

Arhiv: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Septembrska poraba električne energije v Sloveniji za 5 % višja kot lani

Septembrska neto proizvodnja električne energije je znašala 1.395 GWh in se je glede na avgust 2020 povečala za 3 %, glede na september 2019 za 36 %. Ključen pospešek rasti ji je dala odlična hidrologija (mesec september je bil precej deževen glede na lanskega in glede na dolgoletno povprečje), saj je bila proizvodnja v hidroelektrarnah višja za 117 %, v termoelektrarnah za 35 % večja, v jedrski elektrarni pa za 1 % večja. Vsa dodatna proizvedene električna energija se seveda ni porabila v Sloveniji (sprememba v uvozu in izvozu nevtralizira spremembo v porabi). Poraba električne energije se je v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 5 % in je znašala 1.102 GWh, medtem ko je v septembru lani znašala 1.054 GWh. To je pomenilo 5-odstotno medletno rast. V oktobru se bo poraba električne energije po naši oceni znižala za dodatno odstotno točko, pri čemer se bo v industriji medletno še okrepila, v storitvah pa bo upadla, kar bo tako posledica nedeljskega zaprtja trgovin kot sprejetja omejitvenih ukrepov za določene storitvene dejavnosti in omejitev gibanja prebivalstva po 21. uri. Poraba ...

Arhiv: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Avstrijska industrija oktobra še z dobrimi obeti

Nekoliko presenetljivo se je oktobra okrepil avstrijski indeks nabavnih managerjev v predelovalnih dejavnostih, ki ga meri Unicredit Bank Austria (anketa je bila izvedena med 12. in 23. oktobrom). Okrepil se je na 2-letno najvišjo vrednost, kar je bilo posledica krepitve knjige naročil in celo rahlih inflacijskih pritiskov. Proizvajalci blaga naj bi sicer še vedno neto odpuščali kot celota, in sicer že 8. zaporedni mesec. Nova izvozna naročila so se okrepila še tretji zaporedni mesec, in sicer najbolj v sektorju polproizvodov in investicijskih dobrin, kjer so bili tudi padci v spomladanskih mesecih največji. Optimizem glede prihodnjih izgledov se je nekoliko znižal, vendar je industrija še vedno prepričana v prihodnjo rast naročil.