Arhiv: Izpod peresa glavnega eonomista GZS: Oktobrska gospodarska klima v EU-27 nespremenjena

Oktobrska gospodarska klima v EU-27 kot tudi v območju evra je bila kljub širjenju zajezitvenih ukrepov nespremenjena glede na vrednost v septembru. Med večjimi gospodarstvi se je predvsem poslabšala v Franciji (-4,5) in na Češkem (-4,9), medtem ko se je v Nemčiji celo okrepila (1,5). Krepitev v Nemčiji je bila predvsem posledica rasti zaupanja v industriji ter v trgovini na drobno. Najbolj se je pričakovano poslabšalo zaupanje potrošnikov, kar je povezano z medijskim poročanjem o novem valu zajezitvenih ukrepov. V prihodnjih mesecih pričakujemo slabšanje gospodarske klime (manj izrazito kot v spomladanskih mesecih), ker se zajezitveni ukrepi širijo tako v Evropi kot v ZDA, kar bo imelo vsaj začasen vpliv na šibkejše povpraševanje po trajnih dobrinah ter domačih storitvah.

Arhiv: Možnosti za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA)

- Z Evropsko vesoljsko agencijo lahko sodeluje vsako slovensko podjetje ali razvojno raziskovalna inštitucija, ki razvija produkte ali storitve, ki sodijo v delovni program ESE in v področja, pri katerih Slovenija sodeluje, - ESA zagotavlja, da bo večina sredstev, ki jih Slovenija vplačuje, porabljena za projekte, ki jih bodo izvajala slovenska podjetja oziroma inštitucije. Področja, pri katerih Slovenija sodeluje: - program Opazovanja Zemlje (do 1 mio EUR letno), ki vključuje: • izgradnjo in obratovanje satelitov za opazovanje Zemlje in zemeljskih postaj, • pridobivanje in obdelavo velikega števila podatkov, za kar se uporabljajo nove tehnologije (računalništvo v oblaku, strojno učenje, umetna inteligenca, block chain tehnologija), • uporaba podatkov in oblikovanje aplikacij za namene potreb družbe (označevanje oljnih madežev, opazovanje in napovedovanje plazov, določanje sprememb v vegetaciji, upravljanje z vodnimi viri…), - program Splošnih tehnologij (do 1,8 mio EUR letno), najbolj »a la carte« program, ki vključuje vse elemente in vse tehnološke ravni (TLR) razvoja v povezavi z drugimi programi ESE z izjemo telekomunikacij (za inštrumente, satelite, zemeljske postaje, rakete…): • tehnološki elementi, • materiali, • strojna oprema, • programska oprema, - program Človeške in robotske raziskave (300K EUR letno), ki se ukvarja s človeškimi posadkami ter z ...

Arhiv: Obračun prejemka zaposlenega z osnovno plačo, nižjo od minimalne

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je 9. oktobra 2020 na vprašanje GZS, kako se pravilno obračunava prejemek delavca, ki ima osnovno plačo nižjo od minimalne plače in je v istem referenčnem obdobju (mesecu) delal in bil v bolniškem staležu, oblikoval mnenje, da je delavec za čas opravljanja dela upravičen do plače najmanj v višini minimalne plače (če dela celoten mesec v polni višini minimalne plače, če dela le del meseca v sorazmernem delu višine minimalne plače), pri čemer morajo biti vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi izvzeti iz minimalne plače. Če ima delavec osnovno plačo nižjo od minimalne plače, mu mora delodajalec za čas dejanskega opravljanja dela dodati razliko do minimalne plače oziroma njenega ustreznega (sorazmernega) dela, pri čemer so seveda dodatki izvzeti. Za čas morebitne odsotnosti z dela pa je delavec upravičen do nadomestila plače in ne do plače. Nadomestilo plače se obračunava v skladu s 137. členom ZDR-1 ...

Arhiv: #koronainfo: Odprto gospodarstvo prinaša največ vrednosti

Številke okuženih eksponentno naraščajo tako v Sloveniji in celotni EU. Ob dramatičnem poslabševanju razmer se v gospodarstvu zavedamo resnosti situacije. Zato na prvo mesto postavljamo skrb za zdravje posameznika in družbe. Odgovornost slehernega izmed nas je, da se držimo vladnih ukrepov, ki jih pripravlja stroka, in tako ščitimo zdravje vseh nas, da bi krivuljo okužb čim prej obrnili navzdol. V prvem valu je gospodarstvo z izjemno skrbnostjo in odgovornim ravnanjem preprečilo širjenje okužbe znotraj delovnih okolij. Čeprav je sedaj okužba vdrla tudi v marsikatero podjetje, je nujno, da vitalni del gospodarstva ostane aktiven in v danih razmerah deluje kolikor je mogoče nemoteno. Od tega je namreč odvisnakakovostna preskrba prebivalstva, zaščita delovnih mest in dolgoročna varnost zaposlenih. V času prvega vala bolezni covid-19 smo v Sloveniji izgubili 11.000 delovnih mest, čeprav je vlada s protikoronskimi zakonodajnimi paketi negativne gospodarske posledice nekoliko ublažila.Na roko pa so nam šli tudi ukrepi spodbujanja gospodarstva v naših izvoznih partnericah. Sedaj smo že drugič letos sredi razglašene epidemije in vse ostrejših omejitvenih ukrepov, ki začasno - za enkrat sicer za teden dni - zajema tudi delnozaustavitev ...

Arhiv: #koronainfo: Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu

Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice dodelno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete je dostopno na povezavi >>>

Arhiv: #koronainfo: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) je bil 23. oktobra 2020 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 152/2020 . Besedilo >>>

Arhiv: #koronainfo: Potrdilo o obstoju okoliščin višje sile v Republiki Sloveniji

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list Uradni list RS, št. 146/20 z dne 18. 10. 2020), ki razglaša, da se na območju Republike Slovenije z dnem 19. 10. 2020 za 30 dni razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Potrdilo GZS lahko članom GZS pomaga pri dokazovanju v razmerju do svojih poslovnih partnerjev obstoja okoliščin višje sile zaradi razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Arhiv: Na e-konferenci predstavljeni novi izzivi absentizma v času negotove prihodnosti

Strokovnjaki z razlčnih področij so na e-konferenci v okviru projekta POLET »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih«22. 10. 2020 predstavili razloge višanja stopnje absentizma, kako jih ublažiti in kako zaradi drugačnega načina dela poskrbeti tudi za upoštevanje zakonskih določil. Prikazali so tudi primere dobrih praks, kako podjetja motivirajo, še posebej starejše zaposlene, da svoje delo opravljajo zavzeto in kaj naredijo, da imajo nizko stopnjo  bolniških odsotnosti. Dogodek je potekal v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije. Nove razmere od vseh nas zahtevajo drugačen način razmišljanja, drugačen način delovanja. Prav pri starejših zaposlenih pa se opaža, da si velikokrat ne upajo stopati po novih poteh, opravljati nove naloge ali jih opraviti na drugačen način. Razvoj vsega tega je omogočen prav preko projekta POLET, kjer se razvija celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki ga financirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada. Strah pred novimi izzivi se velikokrat kaže tudi v bežanju v absentizem. Zato so se partnerji projekta POLET odločili pripraviti konferenco, kjer so skupaj s strokovnjaki različnih področij predstavili, ...

Arhiv: Na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu: najava predstavitev projektov in okrogle mize

V SRIP-u MATPRO se že pripravljamo na izpeljavo načrtovanih predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0, ki so bile predvidene za letošnji posvet. Prav tako bomo izpeljali načrtovano okroglo mizo »Na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu«, ki bo potekala v virtualnem okolju. O podrobnejših informacijah vas bomo obveščali sproti na našem portalu. Vabilo na e-okroglo mizo >>>

Arhiv: #koronainfo: Pismo ministra Počivalška zaposlenim v gospodarstvu in pismo predsednika GZS članom Gospodarske zbornice Slovenije

 Pismo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška zaposlenim v gospodarstvu lahko preberete na povezavi  >>>. Pismo predsednika GZS Boštjana Gorjupa članom Gospodarske zbornice Slovenije lahko preberete na povezavi >>>

Arhiv: #koronainfo: Prepovedano zbiranje več kot šest ljudi in omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji, začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami, omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro. Več >>>

Arhiv: #koronainfo: Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih je Vlada Republike Slovenije v Uradnem lisru 18. oktobra 2020 objavila Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 30 dni. Več...

Arhiv: UNI.MINDS spletni festival - dva svetova, en cilj: zgraditi boljšo prihodnost

Vabimo vas na festival UNI.MINDS - edinstven spletni festival, ki povezuje največji slovenski univerzi in gospodarstvo na področjih zdravja, digitalizacije in trajnostnega razvoja. 23 spletnih srečanj, 100+ govorcev iz akademske sfere in gospodarstva, 2 univerzi, 1 spletna platforma za povezovanje in mreženje z bodočimi poslovnimi partnerji. Festival organizirata Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani in Služba za prenos tehnologij in znanja Univerze v Mariboru. Več informcij in registracija >>>

Odprta virtualna razstava Materiali prihodnosti

Ljubljana, 15. oktober 2020 – Danes se je v virtualnem prostoru Doma gospodarstva odvila spletna otvoritev virtualne razstave Future Materials – Materiali prihodnosti. Na njej svoje inovativne rešitve predstavljajo podjetja Beti, Helios, Impol, Kovis livarna, Livar industries, Livarna Gorica, Lotrič meroslovje, Magneti Ljubljana, MARSI Group, SIJ Group (SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne System), Talum, Termit in Veplas Group, institucije znanja Fakulteta za tehnologijo polimerov, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije – IMT, Kemijski inštitut, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Zavod za gradbeništvo Slovenije, predstavljata pa se tudi Javna agencija SPIRIT SLOVENIJA in Strateško-razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Ogled razstave >>> Razstavo sta otvorili generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc in koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko in direktorica GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin. V plenarnem predavanju je svoje poglede na kovinske materiale prihodnosti predstavil izr. prof. dr. Matjaž Godec, direktor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) za področje kovinskih materialov, doc. dr. Blaž Nardin, dekan Fakultete za tehnologijo polimerov (FTPO) za področje biokompozitov pa je spregovoril o ...

Arhiv: Vabljeni na ogled virtualne razstave Materiali prihodnosti / Future Materials

Arhiv: Vabljeni na ogled virtualne razstave Materiali prihodnosti / Future Materials

15. oktobra 2020 se je v virtualnem prostoru Doma gospodarstva odvila spletna otvoritev virtualne razstave Future Materials – Materiali prihodnosti. Na njej svoje inovativne rešitve predstavljajo podjetja Beti, Helios, Impol, Kovis livarna, Livar industries, Livarna Gorica, Lotrič meroslovje, Magneti Ljubljana, MARSI Group, SIJ Group (SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne System), Talum, Termit in Veplas Group, institucije znanja Fakulteta za tehnologijo polimerov, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije – IMT, Kemijski inštitut, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Zavod za gradbeništvo Slovenije, predstavljata pa se tudi Javna agencija SPIRIT SLOVENIJA in Strateško-razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Ogled razstave >>> Razstava bo na ogled do 15. januarja 2021. pic

Arhiv: #koronainfo: Katere so ključne vsebine #PKP5

Povzetek ključnih ukrepov, pomembnih za delodajalce, je pripravila Pravna služba GZS na podlagi sprejetega besedila zakona. Zakon sam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kdaj to bo, še ni mogoče predvideti, saj ga predhodno obravnava tudi Državni svet, ki lahko še vloži veto. Več v pripetem pdf dokumentu >>>

Arhiv: Gospodarstvo zaskrbljeno zaradi možnosti neprimernega kopičenja nevarnih odpadkov po Sloveniji

Varno ravnanje z odpadki, še posebej nevarnimi, je nepogrešljiv del infrastrukture sodobne družbe. Na GZS že vrsto let opozarjamo na pomanjkljivo infrastrukturo in moteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zaradi česar prihaja do nezaželenega kopičenja različnih vrst odpadkov po vsej Sloveniji, kar povzroča vrsto težav, tudi zelo nevarnih. Odločba inšpekcije, ki enemu od dveh podjetij, ki v Sloveniji zagotavljata varno obdelavo nevarnih odpadkov, prepoveduje sprejemanje le-teh, je v nasprotju s širšimi interesi javnosti v državi, kjer imamo že zdaj omejene zmogljivosti za varno, sprotno in brezhibno ravnanje z odpadki, ki jih ustvarimo. Zato na GZS nasprotujemo taki nerazumni in škodljivi odločbi, ki je bila sprejeta še pred zaključkom postopkov za legalizacijo posodobljenih objektov.   Tveganje za nastanek nesreč in drugih izrednih dogodkov vedno obstaja, zato ga je potrebno čim bolje nadzirati. Konkretno vrhniško podjetje je svojo lokacijo za ravnanje z odpadki po hudem požaru opremilo z najsodobnejšo opremo na področju požarne varnosti. Za varnost dodatno skrbijo izkušeni in strokovni kadri, ki so usposobljeni za ravnanje z odpadki in obvladovanje tveganj, ki se pri tem pojavljajo.   Po odločbi pristojne inšpekcije se zahteva takojšnja ...

Arhiv: Razvojno zavezništvo: gospodarstvo in razvojno-raziskovalno-izobraževalna sfera za vzdržen razvoj Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) ter Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOSRIS) so 14. oktobra 2020 podpisali Razvojno zavezništvo, s katerim pozivajo Vlado republike Slovenije k odločnejši podpori raziskav in razvoja v Sloveniji. Globalna širitev covid-19 je poglobila negotovost in ranljivost prihodnega razvoja. V Sloveniji je veliko priložnosti in sposobnosti, ki lahko prispevajo k temu, da v prihodnjih mesecih in letih dosežemo bolj vzdržen ...

Arhiv: #koronainfo: Omejevanje dejavnosti naj bo podprto s pomočjo

Ljubljana, 14. oktober 2020 - Slovenija se v zadnjih dneh sooča z vse slabšo epidemiološko sliko. Danes bo Vlada RS sprejela nove ukrepe, ki naj bi pomagali zajeziti izjemno hitro širjenje koronavirusa. Na Gospodarski zbornici Sloveniji se strinjamo z naborom vseh tistih ukrepov, ki sicer posegajo v naše navade, a omogočajo ohranjanje vitalnega gospodarstva. Ob tem pa opozarjamo, da morajo biti ukrepi življenjski, ciljno usmerjeni in sorazmerni. Zaradi bolezni covid-19 smo v Sloveniji že doslej izgubili vsaj 11.000 delovnih mest, velik del tega tudi zaradi sprejetja vrste omejitvenih ukrepov v Sloveniji in v regiji. Vlada je z dosedanjimi ukrepi pomoči preprečila večji upad zaposlenosti, a za dejavnosti, ki bodo ponovno prizadete, samo to ne bo več dovolj. Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc: »Vlado pozivamo, da se s predstavniki dejavnosti, za katere načrtuje omejevanje delovanja ali zapiranje, sestane in poskuša oblikovati čim bolj življenjske ukrepe, ki bi po eni strani zadostili preprečevanju širjenja koronavirusa, s čimer se varuje zdravje ljudi, hkrati pa bi dejavnostim, vse od fitnes centrov do gostinskih lokalov, omogočali delovanje in preživetje. V kolikor je zaradi izboljševanja ...

Arhiv: #koronainfo: Delo na domu - odgovori na vprašanja

Gospodarska zbornica Slovenije je zbrala odgovore na pogosta vprašanja, ki se nanašajo na delo od doma. Več...

Arhiv: Prireditev ob izstrelitvi prvih slovenskih satelitov v vesolje, 14. 10. 2020 ob 10.00

V Centru Noordung v Vitanju bo potekala slovesna prireditev ob izstrelitvi prvih slovenskih satelitov v vesolje. Udeležence bo med drugim nagovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, z video posnetkom pa tudi predstavniki ESA (European Space Agency). Glavni poudarek pa bo seveda na obeh satelitih. Sledila bo okrogla miza »Smo v vesolju, kako naprej?« z udeležbo predstavnikov MGRT ter slovenskih podjetij, ki so že aktivna na področju vesolja. Več o dogodku najdete na spletni strani dogodka >>> Dogodek bo potekal 14. 10. 2020 z začetkom ob 10.00. V virtualni obliki ga lahko spremljate na povezavi  >>>. Omogočena bo aktivna udeležba z vprašanji v obliki komentarjev.

Arhiv: #koronainfo: Ponovna sprememba Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije

Z 12.10. se spreminja Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Sprememba se nanaša na priloge, ki so sestavni del odloka, in sicer je objavljen nov seznam držav. Na Zelenem seznamu (seznamu epidemiološko varnih držav oziroma administrativnih enot) se tako nahajajo le še štiri države, to so: Nova Zelandija, Vzhodna republika Urugvaj, Avstralija in Republika Srbija. Osebe lahko iz teh držav v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene. Za vstop iz vseh ostalih držav pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo. Kakšne so te omejitve in na katerem seznamu se nahajajo posamezne države, si lahko preberete na uradni spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Arhiv: Vlada potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada Republike Slovenije se je na seji 8. oktobra 2020 seznanila in potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornosti, ki bo podlaga za koriščenje sredstev Sklada za okrevanje in odpornost - RRF. Sloveniji je v tem okviru na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev. Voditelji držav članic so na Evropskem svetu 21. julija 2020 sprejeli dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Slovenija si je izpogajala izjemen razvojni okvir evropskega financiranja. Na časovnici do leta 2029 bo upravičena do okvirno 10,2 milijarde evrov. Dogovor prinaša obsežna dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala okrevanje po krizi COVID-19 in spodbudila investicije v zeleni in digitalni prehod. Slovenija bo lahko v naslednjih šestih letih iz Instrumenta za okrevanje koristila okvirno 5,7 milijarde evrov. Poleg sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF) v višini 5,2 milijarde evrov bo lahko črpala tudi 312 milijonov evrov iz pobude React-EU, 129 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod, in 68 milijonov evrov za Razvoj podeželja. Potem ko je vlada 27. avgusta ...

Arhiv: Povabilo k ogledu spletne otvoritve virtualne razstave Future Materials/Materiali prihodnosti, 15. 10. 2020 ob 10. uri

Arhiv: Povabilo k ogledu spletne otvoritve virtualne razstave Future Materials/Materiali prihodnosti, 15. 10. 2020 ob 10. uri

Prijazno vabljeni k ogledu spletne otvoritve virtualne razstave iz serije Future Future Materials / Materiali prihodnosti  15. oktobra 2020 s pričetkom ob 10. uri   Dogodek bo v celoti potekal preko spleta, za udeležbo pa je potrebna prijava na tej povezavi >>>. Na dan dogodka boste na svoj elektronski naslov, naveden na prijavnem obrazcu, prejeli povezavo do prenosa. PROGRAM DOGODKA 10.00 – 10.05 Uvodni nagovor 10.05 – 10.35 Plenarno predavanje Kovinski materiali prihodnosti, izr. prof. dr. Matjaž Godec   Dr. Matjaž Godec je izredni profesor za fizikalno metalurgijo in od leta 2011 opravlja funkcijo direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT). Je vodja programa P2-0132 Fizika in kemija površin kovinskih materialov, ekspertni član v svetovalnem telesu SAG (Steel Advisory Group) in pomočnik glavnega urednika revije Materiali in Tehnologije. ...

Arhiv: Posvet SRIP MATPRO 2020 odpovedan, otvoritev virtualne razstave bo 15. oktobra

Arhiv: Posvet SRIP MATPRO 2020 odpovedan, otvoritev virtualne razstave bo 15. oktobra

V luči trenutne epidemiološke situacije smo se zaradi varovanja zdravja odločili, da letošnji posvet SRIP-a MATPRO, ki smo ga načrtovali za 8. oktober 2020 na GZS in z neposrednim prenosom preko spleta, v celoti odpovemo. Še vedno pa se veselimo virtualne razstave Materiali prihodnosti/Future Materials, ki bo predstavila dosežke slovenske industrije in institucij znanja na področju materialov kot končnih produktov domači in tuji javnosti. Datum otvoritve razstave je zavoljo tehničnih prilagoditev prestavljen za teden dni. Otvoritev razstave Materiali Prihodnosti / Future Materials s plenarnima predavanjema o modernih materialih prihodnosti izr. prof. dr. Matjaža Godca (IMT) za področje kovinskih materialov in doc. dr. Blaža Nardina (FTPO) za področje kompozitov bo torej 15. oktobra 2020 in jo boste lahko spremljali preko spleta na portalu SRIP MATPRO oziroma YouTube kanalu tv.GZS. Vabljeni k ogledu! Ob tej priložnosti vas ponovno vabimo k prijavi na virtualno konferenco Preskok v digitalne verige vrednosti, ki bo potekala pod okriljem SRIP-a MATPRO in jo bo mogoče spremljati neposredno preko spleta 27. oktobra 2020. Še posebej pa nas veseli, da lahko napovemo srečanje (in druženje) v živo na posvetu SRIP MATPRO ...

Arhiv: Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje za zamrznitev minimalne plače

Člani strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje so na današnji seji z ministrom za delo razpravljali o problematiki  dviga minimalne plače s 1. januarjem 2021. Zavzeli so se za 2-letno zamrznitev izvajanja zakona oziroma ohranitev iste višine minimalne plače. Strateški svet je obravnaval tudi delo na domu in predlagal sistemsko ureditev v kolektivnih pogodbah dejavnosti. Izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček je uvodoma poudaril uradno stališče delodajalskih organizacij, da je edina prava rešitev zamrznitev uveljavitve zakona o minimalni plači z dnem 1. 1. 2021. »Ne gre namreč le za višino minimalne plače, temveč tudi za število njenih prejemnikov. Višja kot bo minimalna plača, več prejemnikov plačilne liste se bo verjetno preselilo na Zavod za zaposlovanje,« je bil jasen. Na seji ESS naj bi predlog delodajalskih organizacij obravnavali že oktobra. Računa, da se bi rešitev lahko našla proti koncu decembra, ko je mogoče pričakovati dodatni protikoronski paket (#PKP6). Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je potrdila, da vlada v gospodarstvu velika zaskrbljenost, ker se bo šok zgodil v zelo neprimernem času. Čudi se, da zaradi tektonskih sprememb na vidiku, ko bodo lahko žrtve ...

Arhiv: Green Deal razpis za podporo raziskav in inoviranja

Arhiv: Green Deal razpis za podporo raziskav in inoviranja

Evropska komisija je objavila Green Deal razpis za podporo raziskav in inoviranja, ki zajema 1 milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, ki bodo namenjeni reševanju podnebne krize ter zaščiti edinstvenih evropskih ekosistemov in biotske raznovrstnosti Evrope. Rok za oddajo predlogov je 26. januar 2021, izbrani projekti pa naj bi se začeli izvajati jeseni 2021. Več>>>      

Arhiv: Pametno, agilno, lokalno – ključni atributi za uspešno poslovanje v digitalni dobi

Letošnje leto je prineslo preskok v digitalizacijo v obsegu, ki je do tega trenutka brez primere; tudi za prihodnost je digitalno izjemnega strateškega pomena. Za poslovanje v novi, digitalni resničnosti pa so tako v proizvodnji kot dobavnih verigah ključni atributi pametno, agilno in lokalno, so poudarili domači in tuji strokovnjaki na današnji konferenci Dan najboljše prakse. Tradicionalni dogodek je pod naslovom Preskoči digitalno tokrat v celoti potekal v spletnem okolju. Kot je poudaril dr. Marjan Rihar, direktor GZS – Združenja za elektronsko in elektroindustrijo in predsednik programskega odbora, je bil namen tokratne konference s predstavitvami domačih in tujih dobrih praks poudariti zavedanje o nujnosti osmišljenega preskoka v novo digitalno realnost in temeljitega premisleka o prihodnjem razvoju. Eden od osrednjih govorcev na dogodku, Thomas Zimmermann, direktor programa Napitki pri BSH Hišni aparati, je v prvem predavanju pokazal, kako jim v je podjetju krizo uspelo spremenil v priložnost in katere rešitve so jim pri tem pomagale. Najpomembnejša je zanje ves čas osredotočenost na zadovoljevanje potreb kupca, pri čemer jim rešitve Industrije 4.0,  visoki standardi vitke proizvodnje in uporaba pametne tehnologije omogočajo hitrejši ...

Arhiv: Pobuda za trajnostne proizvode na ravni EU

Cilj pobude za trajnostne izdelke je dramatično razširiti področje uporabe direktive EU o okoljsko primerni zasnovi, ki se je - čeprav se je štela za uspešno - osredotočila predvsem na energetsko učinkovitost številnih naprav. Zdaj želi komisija razširiti direktivo o okoljsko primerni zasnovi na "najširšo možno paleto izdelkov". Drugi cilji vključujejo „zmanjšanje celotnega življenjskega cikla in okoljski odtis izdelkov, danih na trg EU, doseganje daljše življenjske dobe izdelkov, na primer z bolj trajnimi in popravljivimi izdelki, povečanje stopnje krožne porabe materiala, zmanjšanje količine odpadkov in doseganje višjih stopenj recikliranja“ . Za nameček gre za križanje z zakonodajo o kemikalijah: pobuda bo obravnavala tudi prisotnost škodljivih kemikalij v izdelkih, od elektronike, računalnikov in telefonov, tekstila, pohištva, jekla in cementa. Javna razprava poteka do 3. decembra 2020 preko https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative VIR: GZS-Služba za varstvo okolja

Arhiv: Gospodarstveniki z MOP-om o dolgoročni podnebni strategijie

Ministrstvo za okolje in prostor je 25. septembra na Gospodarski zbornici Slovenije predstavilo dolgoročno podnebno strategijo Slovenije pod sloganom #priložnos#izziv#izvedlljivost. Kot je poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, je glavni cilj predstavljene strategije doseči podnebno nevtralnost Slovenije do 2050. Dokument naslavlja številne sektorje od energetike, industrije in širšega gospodarstva do prometa in kmetijstva, ter jim zastavlja tako izzive kot tudi priložnosti. Kot se je pokazalo pri odpadkih v času krize, ki je nastala ob izbuhu bolezni COVID-19, je samozadostnost in samooskrba Slovenije ključna, ne le pri odpadkih ampak tudi pri energiji. Ključen poudarek je na zgodnjem izvajanju ukrepov, katerim je potrebno zagotoviti kontinuiteto do leta 2050 in še naprej. Slovenija že danes in bo tudi v prihodnje intenzivno delala, razvijala in spremljala razvoj na področju prehoda v podnebno nevtralnost in vlagala v raziskave, nove tehnologije ter razvoj in inovacije za oblikovanje končnih rešitev za dosego cilja. Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, je dodala, da predstavniki gospodarstva pozdravljajo, da osnutek strategije vnaprej več ne izključuje nobenega razpoložljivega obnovljivega in nizkoogljičnega vira in da z vnašanjem koncepta javnega interesa omogoča uravnoteženo obravnavo vseh ...

Arhiv: Konferenca Preskok v digitalne verige vrednosti, 27. 10. 2020

Arhiv: Konferenca Preskok v digitalne verige vrednosti, 27. 10. 2020

Vabljeni na virtualno konferenco Preskok v digitalne verige vrednosti, ki bo potekala 27. 10. 2020 pod okriljem projekta Danube Peer Chains in v sodelovanju s SRIP-om MATPRO. Projekt DanubePeerChains, ki s e izvaja v okviru Programa Interreg Danube, naslavlja aktualno tematiko sprememb verig vrednosti ter izzive, ki jih je povzročila digitalna transformacija v industriji in s tem povezane spremembe v poslovnih modelih in verigah vrednosti. Ta sprememba ima izjemen vpliv na države Podonavja, zlasti na regionalne trge dela ter razvoj človeških virov in kompetenc celotnega prebivalstva. Vsebina konference bo prispevala k ozaveščanju in razumevanju te kompleksne tematike. Prijave >>>

Arhiv: #koronainfo: Nova ureditev karanten na domu

Ministrstvo za zdravje je 23. oktobra objavilo nov protokol glede ureditve karanten na domu. Vzpostavlja se ureditev, ki bo zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka. Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu. Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu. V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ...

Arhiv: Gospodarstvo naj bo zgled odgovornega ravnanja za preprečevanje širjenja virusa COVID-19

Arhiv: Gospodarstvo naj bo zgled odgovornega ravnanja za preprečevanje širjenja virusa COVID-19

Ko je spomladi prvič izbruhnila epidemija novega koronavirusa, je Slovenija obstala. Delovanje mnogih družbenih sistemov in procesov smo močno omejili ali jih začasno preselili v virtualno okolje, da bi se izognili scenarijem, ki so jih doživljale številne države. Gospodarstvo pa je delovalo naprej. V slovenskih podjetjih in organizacijah ste se odzvali hitro in ob upoštevanju novih higienskih pravil sprejeli protokole ravnanja, ki so postali merilo odgovornega ravnanja. Dejstvo, da se v pomladnih mesecih znotraj podjetij ni pojavilo niti eno samo žarišče okužb, je dokaz, da je delovne procese mogoče organizirati tudi v najzahtevnejših pogojih. Razmere pa se ponovno zaostrujejo in zadnje dni tako z zaskrbljenostjo spremljamo naraščajočo statistiko okužb. Vitalnost našega gospodarstva je v teh okoliščinah odvisna od zdravja zaposlenih v njem. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije zato celotni gospodarski sektor pozivamo k natančnemu in doslednemu izvajanju vseh zdravstvenih in higienskih protokolov ter priporočil, preprečevanju morebitnih okužb in varovanju zaposlenih. Direktorje pozivamo, da so odgovorni in ustrezno poskrbijo za varnost in zdravje svojih delavcev na vseh področjih – od delovnih površin, skupnih prostorov in sanitarij, ...

Arhiv: Na UO GZS tudi o osnutku Slovenske industrijske strategije

Izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko in koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal in glavni ekonomist pri Analitiki GZS Bojan Ivanc, sta na seji Upravnega odbora GZS 21. septembra  predstavila osnutek Slovenske industrijska strategija 2021-2030, katere namen je postavitev smernic za razvoj industrije, premikanje mej razvoja in povezovanje različnih industrijskih verig, velikosti podjetji, institucij znanja in drugih deležnikov. Dokument sta pripravili MGRT in GZS, nanj so podali pripombe številne druge institucije podpornega okolja. Temeljni na vrsti drugih predhodnih podlag kot so Evropski zeleni dogovor, Digitalna strategija EU, Načrt EU za okrevanje in odpornost in vrsto drugih. Industrija je za Slovenija še vedno zelo pomembna. 200.000 zaposlenih dela v 20.000 podjetjih. Dejavnost ustvari 23 % dodane vrednosti v gospodarstvu. V zadnjih 10-ih letih se je produktivnost dela povečala za 44 %. V naslednjem 10-letnem obdobju se bo dodana vrednost povečala za 3,4 % na letnem nivoju, izvoz za 3,7 %. To bo spremljala višja rast izdatkov za R&R (6 %). Le tako se o produktivnost dela lahko povečala za 4,2% na letnem nivoju. Pomembno je tudi, da se bo snovna produktivnost ...

Arhiv: #koronainfo: Veljavne omejitve in možni prihodnji ukrepi

Veljavne omejitve Vlada RS je na dopisni seji 18. 9. 2020 z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. Odlok velja od 19.9.2020 dalje. Prav tako je določila, da je opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno od 6. do 22.30 ure. Ta odlok začne veljati 21. septembra 2020. Povezavi do odlokov: - Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 - Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Vlada priporoča tudi delo na domu, če slednje omogoča delovni proces in da se, če je to mogoče, uvede sistem kolobarjenja. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, je na seji ESS dne 18.9.2020 dejal, da priporočilo Vlade za urejanje dela od doma pomeni, da se lahko delodajalec pri ureditvi dela od ...

Arhiv: Pridobitev sredstev iz EU Inovacijskega sklada

Prvi razpis sredstev Inovacijskega sklada v vrednosti €1 milijarde za pomoč pri komercializaciji in tržnemu preboju za velike demonstracijske projekte čistih tehnologij je Evropska komisija objavila v začetku avgusta, pri čemer je za obetajoče projekte, ki še niso razviti do mere, ki jih zahteva trg, na voljo še dodatnih €8 milijonov za pomoč pri njihovem razvoju. Sredstva je možno črpati skupaj s sredstvi drugih programov kot so sheme državnih pomoči in drugi programi financiranja EU. Projekte bodo ocenjevali glede na potencial za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, inovacijski potencial, finančno in tehnično zrelost in potencial za širitev in stroškovno učinkovitost. Vloge je treba predložiti do 29. oktobra 2020 preko portala.  Več informacij >>> Posnetek webinarja s podrobnejšimi informacijami o postopku prijave si lahko ogledate na povezavi >>>

Arhiv: Webinar: CLEANTECH CONNECT SERIES; A UN Climate Week Satellite Event

V organizaciji Nizozemskega konzulata v Vancouvru (British Columbia, Kanada) poteka v času od 21. - 25. 9. 2020 (dnevno po 90 minut) več webinarjev na temo zelene tehnologije. Namen sodelovanja slovenskih podjetij in organizacij z omenjenega področja je pridobiti informacije o priložnostih za sodelovanje RS z zahodno Kanado na področju Clean Tech and Green Technologies, Več: https://foresightcac.com/cleantechconnect/ Webinarji: Hydrogen/Fuel Cell & Carbon Capture Utilization and Storage: 21. september 2020 – 8:30am – 10:00am (PDT) Države partnerice: Nizozmska, Nemčija, Velika Britanija Alternative Fuel & Power Management 22. september 2020 – 8:30am – 10:00am (PDT) Države partnerice: Francija, Irska Urban Development in the Built Economy 24. september 2020 – 8:30am – 10:00am (PDT) Države partnerice: Finska, Nizozemska, Švica Connecting Climate, Cleantech and Economic Recovery 25. september 2020 – 8:30am – 9:30am (PDT) Države partnerice: Britanska Kolumbija in Evropa (TBC) Več informacij za slovenska podjetja: katarina.kuznik@gov.si

Arhiv: Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030 v javni razpravi

Arhiv: Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030 v javni razpravi

V javni razpravi je  Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030, ki ga je v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, Javno agencijo SPIRIT Slovenija, strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) ter Gospodarsko zbornico Slovenije in njenimi panožnimi združenji pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dostopen je na portalu gov.si >>> Namen dokumenta je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj slovenske industrije v obdobju 2021-2030 z vizijo, da slovenska industrija postane zelena, ustvarjalna in pametna. Pripombe in predloge na osnutek Slovenske industrijske strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mgrt@gov.si do vključno 16. oktobra 2020. 

Arhiv: Povabilo članom SRIP-a MATPRO k brezplačnemu sodelovanju na razstavi Future Materials

Arhiv: Povabilo članom SRIP-a MATPRO k brezplačnemu sodelovanju na razstavi Future Materials

Vabimo vas k sodelovanju na razstavi FUTURE MATERIALS Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s SRIP-om MATPRO in ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT Slovenija organizira že šesto razstavo FUTURE. Cilj razstave FUTURE MATERIALS je predstavitev dosežkov slovenske industrije in institucij znanja na področju materialov kot končnih produktov domači in tuji javnosti. Razstava bo zaradi omejitev in nepredvidljive jeseni ter zime v celoti postavljena v virtualni prostor Doma gospodarstva na Dimičevi 13 v Ljubljani. Razstavo bomo otvorili 8. oktobra 2020 na letnem posvetu SRIP-a MATPRO in bo trajala do 8. januarja 2021. KOLIKO VAS BO STALA UDELEŽBA NA RAZSTAVI? Sodelovanje na razstavi FUTURE MATERIALS je brezplačno! KDO LAHKO SODELUJE NA RAZSTAVI? Razstava je namenjen predstavitvi dosežkov slovenske industrije in institucij znanja na področju materialov kot končnih produktov, torej podjetja vseh velikosti, raziskovalne organizacije, inštituti, zavodi,... KAJ BOSTE IMELI OD SODELOVANJA NA RAZSTAVI? Na razstavi boste poleg ostalih slovenskih organizacij na svojem samostojnem razstavnem virtualnem prostoru predstavili svojo organizacijo in aktualne razvojne dosežke slovenski in tuji javnosti. KOMU JE NAMENJENA RAZSTAVA? Ker bo vaš razstavni prostor tako v slovenskem kot angleškem jeziku, si bodo razstavo ogledali tako gospodarstveniki kot širša javnost iz Slovenije in iz tujine. IN KAJ MORATE NAREDIIT? Vse, kar ...

Arhiv: #koronainfo: Kaj je zaprt javni prostor?

Pojasnilo Zdravstvenega inšpektorata glede definicije zaprtega javnega prostora, ki se uporablja za namene izvajanja nadzora nad določbami Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.): »Kot zaprti javni prostor je potrebno razumeti prostor, ki je brezpogojno ali z določenimi omejitvami dostopen vsem in v katerem se odvijajo družbeni procesi in javno življenje. V primeru podjetij oziroma pri opravljanju dejavnosti se za zaprt javni prostor tako šteje vsak prostor, ki je brezpogojno ali z določenimi omejitvami dostopen strankam.«

Arhiv: Konferenca Prihodnost industrije in internacionalizacije, 21. 09. 2020

Arhiv: Konferenca Prihodnost industrije in internacionalizacije, 21. 09. 2020

Prihodnost industrije in novi globalni odnosi prinašajo velike izzive. Povezovanje razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in okoljskimi zavezami predstavlja našo usmeritev v prihodnje. Slovenski izvozniki se soočajo z izzivi globalnih verig.O priložnostih razvoja in uspešni umestitvi na globalnih trgih bomo razpravljali na konferenci Prihodnost industrije in internacionalizacije, ki združuje 3.Nacionalno konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in 2. konferenco Industrija prihodnosti. Pedstavili bomo nacionalne smernice in podporne oblike spodbujanja neposrednih investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva, ki jih pripravlja MGRT, razmere na globalnih trgih, nišne izvozne priložnosti za Slovenijo, pa tudi prebojne rešitve, ki so jih že našla posamezna podjetja. Na okrogli mizi bomo razpravljali o tem, kako sooblikovati slovenske konkurenčne prednosti. Dogodek bo 21. septembra 2020 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, mogoče pa ga bo spremljati tudi neposredno preko spleta.  Podrobnejše informacije in prijava >>>

Arhiv: #koronainfo: Karantena skrajšana s 14 na 10 dni

Vlada RS je 10. septembra z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije skrajšala časovno obdobje odreditve karantene s 14 na 10 dni. Podaljšuje pa se veljavnost negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2, in sicer s 36 na 48 ur. Dodan pa je pogoj, da test ni bil opravljen v Sloveniji. Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, po novem nista več časovno omejeni, ob vstopu v Slovenijo pa bo treba predložiti ustrezna dokazila in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur in ni bil opravljen v Sloveniji.

Arhiv: Webinar: Poziv k strateškemu premisleku, kam s sredstvi EU, 15. 9. 2020

 Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani  vabi na webinar Poziv k strateškemu premisleku, kam s sredstvi EU, ki bo 15. 9. 2020od 14. ure dalje. Sredi julija so bila zaključena najbolj kompleksna finančna pogajanja v več kot 70-letni zgodovini evropskih integracij. Ključni izziv, pred katerim so danes države članice je, kako dodeljena sredstva čim bolj učinkovito uporabiti – dilema do katere naj bi se 8. oktobra 2020 opredelila tudi Vlada RS. Osnovni cilj webinarja je aktivna vključitev v diskusijo o osnovnih usmeritvah, ki bi jih Slovenija morala slediti pri programiranju sredstev EU za obdobje 2021–2027 in s tem ne samo prispevati k učinkoviti porabi teh sredstev, ampak predvsem k razvojni preobrazbi Slovenije. Strokovna podlaga webinarja izhaja iz članka  govorcev, dr. Mojmirja Mraka in dr. Petra Wostnerja, ki je bil objavljen v Sobotni prilogi časopisa Delo 3. avgusta 2020. Webinar, ki bo potekal v torek, 15. septembra 2020, z začetkom ob 14.00, bo potekal po naslednjem dnevnem redu: 14.00–14.25: dr. Mojmir Mrak (Ekonomska fakulteta) in dr. Peter Wostner (UMAR): Predstavitev predlaganega koncepta s podrobnejšo predstavitvijo in utemeljitvijo, 14.25–14.35: Komentar: ...

Arhiv: Vabilo na posvet: SRIP MATPRO na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu, 8. 10. 2020

Arhiv: Vabilo na posvet: SRIP MATPRO na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu, 8. 10. 2020

POSVET 2020 JE ZARADI POSLABŠANJA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ODPOVEDAN. Več na >>> Dogodek pod okriljem SRIP-a MATPRO je namenjen srečanju in izmenjavi mnenj med slovenskim gospodarstvom in institucijami znanja. Vabimo vas, da se nam pridružite v četrtek, 8. oktobra 2020 od 09:00 do 14:00 ure v prostorih GZS Naslov letošnjega posveta: SRIP MATPRO NA POTI K ZELENEMU, PAMETNEMU, DIGITALNEMU IN KREATIVNEMU Spremembe so edina stalnica. Razvoj je v času pričujočih sprememb še kako pomemben tako za agilnost podjetij kot za doseganje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovanje in razvoj sta ključna za preboj v digitalno, vpeljevanje pametne industrije in krožnega gospodarstva, kar bomo dosegli le z usposobljenimi kadri kot nosilci sprememb na teh področjih. Dopoldanski del posveta bo namenjen pogledu v prihodnost materialov ter trendom na tem področju. Posvetili se bomo dobrim praksam in prikazali dosedanje dosežke povezovanja industrije z industrijo, industrije z JRZ ter JRZ med sabo. Sogovorniki bodo predstavniki podjetij ter institucij znanja s področja metalurgije, kompozitov in tehnologij. V popoldanskem delu bomo raziskali poti integriranja pomembnih področij za gospodarstvo: zelenega, pametnega, digitalnega in kreativnega. Predstavljeni bodo trendi na teh področjih, strokovnjaki bodo razmišljali ...

Arhiv: Spletni seminar Razumevanje in ustvarjanje jezika z umetno inteligenco, 15. 9. 2020 (15:00 - 16:30)

Arhiv: Spletni seminar Razumevanje in ustvarjanje jezika z umetno inteligenco, 15. 9. 2020 (15:00 - 16:30)

Spletni seminarji AI for Slovenia (AI4SI) pričenjajo z napovedano predstavitvijo tudi konkretnih tehnologij umetne inteligence (UI), kamor med uspešne zgodbe spada tudi obdelava in razumevanje naravnih jezikov. Vabimo vas na spletni seminar Razumevanje in ustvarjanje jezika z umetno inteligenco, ki bo potekal 15. 9. 2020 v organizaciji AI4SI, IKT horizontalne mreže in GZS-Združenja za informatiko in telekomunikacije. Na tem področju gre za praktično uporabo strojnega prevajanja, prepoznave in ustvarjanje govora, semantično iskanje in klasifikacijo besedil. Sodobni pristopi temeljijo na globokih nevronskih mrežah, kjer smo v zadnjem letu priča spremembi vodilne tehnologije. Dotaknili se bodo tehnologije GPT-3, ki po mnenju strokovnjakov UI predstavlja največji preskok tehnologij UI v letu 2020. PROGRAM: GPT-3, največji preskok umetne inteligence v 2020 Dr. Boris Cergol, vodja poslovne enote za umetno inteligenco, Comtrade Digital Services Ustvarjanje vseh mogočih besedil, od elektronske pošte do kreativnih esejev, prepričljivo odgovarjanje in pogovarjanje, pisanje delujoče programske kode zgolj na podlagi opisa, kaj želimo implementirati. Vse to so le nekatere od sposobnosti modela GPT-3, ki ga je pred kratkim predstavilo podjetje OpenAI. Vendar pa se avtorji modela niso zaustavili pri akademskem članku, ampak so pripravili ...

Arhiv: Korporacije in startupi. Ena plus ena je tri. Preverjeno! Drugič!

Arhiv: Korporacije in startupi. Ena plus ena je tri. Preverjeno! Drugič!

2. septembra 2020 je že drugo leto zapored na Gospodarski zbornici Slovenije potekalo srečanje v okviru programa KorpoStart. Namen programa, ki ga ob podpori Slovenskega podjetniškega sklada izvaja konzorcij v sestavi CorpoHub, GZS in SAŠA inkubator, je spodbujanje sodelovanja korporacij in inovativnih malih in srednjih podjetij (MSP, primarno start-up in scale-up podjetij) s ciljem ustvarjanja uspešnih skupnih zgodb. Dogodek je predstavljal aktiven hibrid fizičnega dogodka na GZS, kjer se je zbralo 30 udeležencev, neposrednega prenosa preko spleta in aktivnega spletnega dogodka, ki se ga je udeležilo preko 70 udeležencev. Osrednji gost dogodka je bil soustanovitelj Startupbootcampa, The Talent Institute and Innoleaps Ruud Hendricks, strokovnjak inoviranja tako za korporacije kot startupe in kot tak oba svetova dobro razume. Izpostavil je pomen ekipe, ki mora imeti strast do tega, kar dela. Poudaril je tudi, da je pomembna izvedba in ne sama ideja, da so hitri in pogosti porazi zaželeni in je v podjetjih potrebno dvigniti zaupanje. V nadaljevanju je Hendricksa spregovoril še o osemintridesetih načinih, zaradi katerih tako startup kot korporativne ekipe ne uspejo. Poudarjeno je bilo, da je za ...

Arhiv: Delavnica - priprava prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije

Arhiv: Delavnica - priprava prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije

V organizaciji Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 2. 9. 2020 potekala delavnica z naslovom Priprava prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Delavnice so se udeležili tako predstavniki pristojnih ministrstev kot tudi koordinatorji devetih Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Udeležencem je uvodoma spregovorila državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je povedala, da se Slovenija intenzivno pripravlja na izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027; kot je poudarila, bi morale biti krovne podlage za izvajanje na nacionalni ravni pripravljene do konca letošnjega leta (poudarki iz njenega nagovora so objavljeni v novici Državna sekretarka Kirbiš Rojs nagovorila udeležence delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije na portalu gov.si). Predstavniki vladnih resorjev so na kratko predstavili še očrt priprave prenovljene S4, slovenske industrijske politike, raziskovalne in inovacijske strategije ter digitalne agende.  V nadaljevanju srečanja so bili s strani posameznih SRIP-ov povzeti njihovi pogledi na nadaljnje (so)delovanje s poudarkom na oceni potencialnih prekrivanj med SRIP-i, kar je bilo predhodno podrobneje začrtani v obsežnejšem delovnem gradivu. Kot so zapisali na portalu gov.si, pomeni tokratna delavnica »uradni začetek naslednjega kroga procesa ...

Arhiv: #koronainfo: Vlada podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Vlada Republike Slovenije je s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju na delo  še za en mesec, in sicer do 30. septembra 2020. Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 lahko Vlada RS ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Arhiv: Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0

 V času naraščanja števila okužb s koronavirusom, ko bo še  naprej potrebna velika previdnost in odgovorno obnašanje slehernega posameznika, stojimo hkrati kot družba in gospodarstvo pred izzivom, kako v teh razmerah doseči nov gospodarski zagon. Za razvoj Slovenije je izjemnega pomena, kako bomo podprli razvojne projekte, ki bodo imeli dolgoročnejši vpliv na trajnostno poslovno preobrazbo in pospeševanje rasti produktivnosti. Koronavirus je namreč vsaj začasno prekril, da kljub visokim stopnjam gospodarske rasti v zadnjih letih nekaterih ključnih kratkoročnih razvojnih ciljev, kot so rast dodane vrednosti, inovativnosti, okoljska vzdržnosti in modernizacija javnega sektorja, ne dosegamo. Na Gospodarski zbornici Slovenije so ključne potrebne ukrepe razporedili v šest prednostnih področij za dosego gospodarskega zagona in družbenega napredka:  ukrepi za dvig domače potrošnje, ukrepi za zagon infrastrukturnih projektov z največjo možno vključenostjo slovenskega gospodarstva, vlaganja v digitalizacijo, vlaganje v RR in pametno specializacijo, okoljske naložbe naložbe na področju kmetijstva, živilskopredelovalne industrije ter samooskrbe s hrano. Za vsako področje so opredelili tudi potrebne vire sredstev. Predloge ukrepov GZS ...

Arhiv: Kitajski gospodarski odboj

Kitajsko gospodarstvo kaže med večjimi gosp3odarstvi najbolj zdrave znake gospodarske rasti. J.P. Morgan ocenjuje, da se bo realna rast okrepila na 2,5 %, kar je bilo precej več, kot so mislili še v aprilu (1,3 %). Drugo največje svetovno gospodarstvo po realni pariteti bi po oceni Brooking's Institute postalo prvo v letu 2028, in sicer merjeno v najpomembnejši svetovni valuti-dolarjih. Avgustovski    indikator CEP (https://www.zew.de/presse/pressearchiv/erwartungen-fuer-china-gehen-leicht-zurueck), ki je izračunan kot tehtan odgovor kitajskih finančnikov, kaže, da se je avgusta optimizem nekoliko ohladil, kljub temu pa so ostali optimisti glede rasti v prihodnem letu. Ta naj bi po njihovi aktualni oceni znašala 4,3 %. Relativno boljša kondicija kitajskega gospodarstva je posledica sprejetja številnih podpornih ukrepov države.